Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Táto kapitola obsahuje podrobné informácie o používaní Moderátora pomocou dotyku na podporovaných počítačoch s Windowsom a popisuje niektoré základné dotykové gestá Windowsu.

Dotykové gestá

Gestá môžete používať na prácu s Moderátorom a zariadením.

Ak chcete zistiť alebo si vypočuť, aké položky sú na obrazovke, posúvajte prst po obrazovke. Ak začujete názov položky, ktorú chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom a aktivujte ju. Ak sa chcete presúvať medzi položkami na obrazovke, rýchlo pohnite jedným prstom doprava alebo doľava.

Ak sa chcete presúvať po znakoch, slovách, riadkoch alebo prepojeniach, rýchlo pohnite prstom nahor alebo nadol a zmeňte zobrazenie Moderátora. Ak chcete napríklad počuť pravopis položky, urobte rýchly pohyb prstom nahor, kým nebudete počuť, ako Moderátor povie "characters" (znaky). Potom rýchlo pohnite prstom doľava a doprava a presúvajte sa cez danú položku po písmenách.

V nasledujúcom zozname sú uvedené dôležité základné gestá:

 • Ak chcete zrušiť kontextové ponuky (napodobňujúce kláves Escape), trikrát ťuknite 2 prstami.

 • Ak chcete zmeniť zobrazenia Moderátora, rýchlo pohnite jedným prstom nahor a nadol.

 • Ak sa chcete posunúť, rýchlo pohnite dvoma prstami nahor, nadol, doľava alebo doprava.

 • Ak chcete zobraziť kontextové ponuky, dvakrát ťuknite dvomi prstami.

 • Ak chcete zmeniť podrobnosti čítania, ťuknutie raz tromi prstami.

 • Ak chcete čítať nepretržite od aktuálnej pozície, potiahnite tromi prstami nadol.

 • Ak chcete pohnúť tabulátorom dopredu alebo dozadu, rýchlo pohnite tromi prstami doľava alebo doprava.

 • Ak chcete zobraziť zoznam príkazov Moderátora, trikrát ťuknite štyrmi prstami.

 • Ak chcete otvoriť Centrum akcií, potiahnite prstom z pravej strany obrazovky.

 • Ak chcete otvoriť Zobrazenie úloh a prepínať medzi aplikáciami a viacerými pracovnými plochami, potiahnite prstom z ľavej strany obrazovky.

Úplný zoznam dotykových gest nájdete v dodatku B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Písanie dotykom

Keď sa nachádzate v oblasti úprav, napríklad v textovom poli, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí dotyková klávesnica a Moderátor prehrá zvuk, ktorý označuje zobrazenie klávesnice. Ak chcete zadať text, dvakrát ťuknite na znaky, ktoré chcete zadať.

Ak chcete zadať text rýchlejšie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položku Nastavenia, vyberte položku Zjednodušenie ovládania a potom vyberte položku Moderátor. Potom začiarknite políčko vedľa položky Na dotykových klávesniciach, aktivujte klávesy, keď zdvihnem prst a zadám znaky hneď, ako zdvihnete prst mimo znaku.

Nasledujúca téma: Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora

Prejsť späť na Obsah

Táto kapitola obsahuje podrobné informácie o používaní Moderátora pomocou dotyku na podporovaných počítačoch s Windowsom a popisuje niektoré základné dotykové gestá Windowsu.

Dotykové gestá

Gestá môžete používať na prácu s Moderátorom a zariadením.

Ak chcete zistiť alebo si vypočuť, aké položky sú na obrazovke, posúvajte prst po obrazovke. Ak začujete názov položky, ktorú chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom a aktivujte ju. Ak sa chcete presúvať medzi položkami na obrazovke, rýchlo pohnite jedným prstom doprava alebo doľava.

Ak sa chcete presúvať po znakoch, slovách, riadkoch alebo prepojeniach, rýchlo pohnite prstom nahor alebo nadol a zmeňte zobrazenie Moderátora. Ak chcete napríklad počuť pravopis položky, urobte rýchly pohyb prstom nahor, kým nebudete počuť, ako Moderátor povie "characters" (znaky). Potom rýchlo pohnite prstom doľava a doprava a presúvajte sa cez danú položku po písmenách.

V nasledujúcom zozname sú uvedené dôležité základné gestá:

 • Ak chcete zmeniť zobrazenia Moderátora, rýchlo pohnite jedným prstom nahor a nadol.

 • Ak sa chcete posunúť, rýchlo pohnite dvoma prstami nahor, nadol, doľava alebo doprava.

 • Ak chcete zobraziť kontextové ponuky, dvakrát ťuknite dvomi prstami.

 • Ak chcete zmeniť podrobnosti čítania, ťuknutie raz tromi prstami.

 • Ak chcete čítať nepretržite od aktuálnej pozície, potiahnite tromi prstami nadol.

 • Ak chcete pohnúť tabulátorom dopredu alebo dozadu, rýchlo pohnite tromi prstami doľava alebo doprava.

 • Ak chcete zobraziť zoznam príkazov Moderátora, trikrát ťuknite štyrmi prstami.

 • Ak chcete otvoriť Centrum akcií, potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky.

 • Ak chcete otvoriť Zobrazenie úloh a prepínať medzi aplikáciami a viacerými pracovnými plochami, potiahnite prstom z ľavej strany obrazovky.

Úplný zoznam dotykových gest nájdete v dodatku B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Písanie dotykom

Keď sa nachádzate v oblasti úprav, napríklad v textovom poli, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí dotyková klávesnica a Moderátor prehrá zvuk, ktorý označuje zobrazenie klávesnice. Ak chcete zadať text, dvakrát ťuknite na znaky, ktoré chcete zadať.

Ak chcete zadať text rýchlejšie, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položku Nastavenia , vyberte položku Zjednodušenie prístupu a potom vyberte položku Moderátor. Potom začiarknite políčko vedľa položky Na dotykových klávesniciach, aktivujte klávesy, keď zdvihnem prst a zadám znaky hneď, ako zdvihnete prst mimo znaku.

Nasledujúca téma: Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora

Prejsť späť na Obsah

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×