Kompletný sprievodca Moderátorom

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá sa dodáva ako súčasť Windowsu 10, takže nemusíte nič sťahovať ani inštalovať. Tento návod popisuje, ako používať Moderátora vo Windowse, aby ste mohli začať používať aplikácie, prehľadávať web atď. 

Pod obsahom je uvedená časť o novinkách v Moderátorovi.

Poznámka: Táto príručka je k dispozícii vo formáte wordového dokumentu a vo formáte PDF (iba v angličtine). Verziu tohto návodu si môžete stiahnuť v Braillovom písme (USA, non-UEB stupňa 2 v Braillovom písme). Ak chcete získať ďalšie jazyky alebo formáty, obráťte sa na invalidný stôl odpovedí.

Chcete sa dozvedieť, ako pomocou Moderátora robiť veci v aplikáciách balíka Office, akými sú napríklad Outlook a Word? Pozrite si články na tejto stránke: Používanie čítačky obrazovky a klávesových skratiek s aplikáciami balíka Office.

Obsah

Kapitola

Čo obsahuje

Kapitola 1: Predstavujeme Moderátora

Prehľad Moderátora vrátane informácií o tom, ako sa spúšťa a zastavuje.

Kapitola 2: Základy používania Moderátora

Pohyb po obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií, zmena toho, čo bude Moderátor čítať, a úprava rýchlosti reči a hlasitosti.

Kapitola 3: Používame režim skenovania

Používanie režimu skenovania na navigáciu v aplikáciách, e-maile a na webe.

Kapitola 4: Čítame text

Čítanie a získanie informácií o texte, ako je napríklad typ písma, farba textu a interpunkcia.

Kapitola 5: Navigácia

Návod na získanie ďalších informácií o aplikácii alebo prehľadávanej stránke ste pomocou zobrazení Moderátora.

Kapitola 6: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Používanie Moderátora dotykom vrátane základných gest.

Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora

Zmena spôsobu spustenia Moderátora, určenie množstva spätnej väzby, ktorú budete počuť počas písania, zmena príkazov Moderátora a používanie softvéru na prevod textu na reč (TTS) od tretích výrobcov.

Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma

Ako používať Moderátora so zariadeniami zobrazujúcimi Braillovo písmo.

Príloha A: Podporované jazyky a hlasy

Zoznam podporovaných jazykov a hlasov pre prevod textu na reč v Moderátorovi.

Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi

Zoznam klávesových príkazov a dotykových gest v Moderátorovi.

Príloha C: Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma

Zoznam zariadení zobrazujúcich Braillovo písmo podporovaných Moderátorom.

Príloha D: Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora

Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora

Dodatok E: zvuky moderátora

Zoznam a význam zvukov, ktoré Moderátor používa.

Čo je nové

Verzia vydaná v roku 2020

Hlavným cieľom tohto vydania je pomôcť vám zvládať všetko rýchlejšie. Ak chcete poskytnúť pripomienky spoločnosti Microsoft, stlačte kláves Moderátor (Caps Lock) + ALT + F, kým je spustený Moderátor.

Vylepšenie e-mailov v aplikáciách Outlook a Windows Pošta

Čítanie e-mailov v režime skenovania

Režim skenovania sa zapne automaticky pri otvorení e-mailu. Na navigáciu môžete použiť ovládač a ďalšie príkazy režimu skenovania – rovnako ako na webe.

E-maily sa čítajú automaticky

Po otvorení e-mailu Moderátor začne čítať – nevyžadujú sa žiadne príkazy.

Len dôležité informácie, žiadne rušivé prvky

V Outlooku vám Moderátor prečíta stav e-mailu (neprečítané, preposlané atď.), ktorý ho odoslal, predmet a všetky ostatné charakteristiky e-mailu, ktoré sú dôležité alebo jedinečné (napríklad Moderátor bude čítať, ak je e-mail označený príznakom).

Moderátor nebude čítať žiadne zbytočné informácie o tabuľkách, napríklad že nasleduje 5 prázdnych stĺpcov, a predvolene sa nebudú čítať ani hlavičky stĺpcov. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť hlavičku stĺpca v Outlooku, stlačte kláves Moderátor + H.

Webové vylepšenia

Už žiadne ďalšie neužitočné hypertextové odkazy

Moderátor vám oznámi názov webovej stránky, na ktorú smeruje prepojenie. Stlačte klávesovú skratku Moderátor + CTRL + Da moderátor bude mať URL adresu hypertextového prepojenia, na ktorom sa nachádzate, a odošlite ju do online služby, ktorá bude obsahovať názov stránky pre moderátora. A keď je zameranie na obrázku, príkaz Moderátor + Ctrl + D poskytuje popis obrázka. Ak chcete vypnúť všetky online služby používané moderátorom, túto funkciu môžete vypnúť v nastaveniach moderátora.

Načítať stručný súhrn webovej stránky

Vypočujte si súhrn webovej stránky, ktoré bude zahŕňať počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov. Stačí stlačiť kombináciu klávesov Moderátor + S.

Populárne prepojenia a úplný súhrn webovej stránky

Stlačením kombinácie tlačidiel Moderátor + S dvakrát za sebou otvoríte na obrazovke dialógové okno s týmito informáciami: počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov na stránke a zoznam populárnych prepojení na stránke (populárne prepojenia sú prepojenia na stránke, ktoré zaznamenajú najviac kliknutí).

Webové stránky sa čítajú automaticky

Moderátor automaticky číta webové stránky, pričom začína v hornej časti stránky.

Vylepšenia zvuku

Nové zvuky pre bežné akcie

Zvuky Moderátora sú teraz funkčnejšie a ponúkajú lepšiu spätnú väzbu. Zvuky teraz budú napríklad sprevádzať bežné činnosti – keď prejdete na prepojenie alebo zapnete či vypnete režim skenovania. Ak chcete spravovať zvuky bežných akcií, prejdite na položku nastavenia Moderátora. Ak chcete počuť zvuky moderátora, pozrite si tému dodatok E: zvuky moderátora.

Vyslovovanie veľkých písmen a slov

V predvolenom nastavení Moderátor číta veľké písmená rovnako ako malé. To znamená, že „Slovo“, „SLOVO“ a „slovo“ znejú rovnako (aj keď sa v každom z prípadov inak používajú veľké a malé písmená).

Ak chcete počuť, že je písmeno zapísané ako veľké, môže ho Moderátor označiť ako „veľké písmeno“, prípadne slovo či písmeno prečítať vyšším hlasom. Ak chcete zmeniť spôsob, akým Moderátor rieši veľké písmená, prejdite do časti „Zmeniť to, čo sa nahlas vyslovuje pri čítaní a interakcii“ v nastaveniach Moderátora.

Čítanie pomocou funkcie Zväčšovacie sklo

Zväčšovacie sklo, funkcia zväčšovania obsahu obrazovky, ktorá sa dodáva spolu so systémom Windows 10, odteraz číta text nahlas. Môže to byť užitočné pre slabozrakých používateľov, ktorý chcú prečítať text nahlas len občas podľa potreby.  Ďalšie informácie nájdete v téme čítanie pomocou zväčšovacieho skla .

Nové alebo dôležité príkazy

Moderátor + CTRL + D: získanie zdroja webovej stránky prepojenia

Moderátor + S: získanie súhrnu webovej stránky

Moderátor + S dvakrát rýchlo: dialógové okno súhrnné informácie o webovej stránke a obľúbené prepojenia

Moderátor + H: Zapnutie alebo vypnutie čítania hlavičiek stĺpcov v Outlooku

Moderátor + ALT + F: poskytnutie pripomienok k moderátorovi

Kláves s logom Windows + znamienko plus (+): Otvorenie Zväčšovacieho skla

Ďalšie nové možnosti Moderátora v najnovších vydaniach

Domovská stránka Moderátora

Vždy, keď zapnete Moderátora, dostanete sa na domovskú stránku Moderátora. Je to jedno miesto, kde nájdete všetko, čo potrebujete, či už chcete zmeniť nastavenia Moderátora, alebo sa naučiť základné možnosti Moderátora pomocou stručného úvodu. Keď sa minimalizované okno domovskej stránky moderátora dostane na panel úloh, aby ste sa mu nemuseli vyhýbať pri používaní skratky Alt + Tab na prepínanie.

Čítanie po vetách

Moderátor teraz dokáže čítať nasledujúce, aktuálne a predchádzajúce vety. Možnosť čítania po vetách je k dispozícii vždy, keď používate klávesnicu, dotykové ovládanie alebo braillovu obrazovku.

V Moderátorovi je tiež k dispozícii zobrazenie Veta. Ak chcete prejsť na zobrazenie Veta, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Page up alebo Moderátor + Page down, potom stlačením kombinácie klávesov Moderátor + šípka doľava môžete prejsť na predchádzajúcu vetu a stlačením kombinácie klávesov Moderátor + šípka doprava prejsť na nasledujúcu vetu.

Tieto nové príkazy môžete používať na braillových obrazovkách stlačením bodiek 2-3-4 alebo 2-3-4-7 v režime zadávania príkazov. 

Nové úrovne podrobnosti čítania

Moderátor umožňuje päť úrovní podrobnosti čítania, ktoré ovplyvňujú množstvo informácií, ktoré počujete, keď Moderátor číta text, napríklad webové lokality, a keď používate ovládacie prvky. Každá úroveň je zdokumentovaná v Kapitole 4 s krátkym popisom, ako ju môžete používať.

Použitie režimu skenovania v obľúbenom prehliadači

Režim skenovania sa v prehliadačoch Google Chrome a Microsoft Edge zapne automaticky.

Štandardné rozloženie klávesnice

Chceli sme uľahčiť naučenie sa používania Moderátora, preto sme pridali nové štandardné rozloženie klávesnice. Aktualizované rozloženie sa viac podobá na rozloženie klávesnice, s ktorým ste sa mohli stretnúť v iných čítačkách obrazovky.

Keď sú v tejto príručke uvedené klávesové príkazy, platia pre nové štandardné rozloženie klávesnice. Niektoré nové príkazy zahŕňajú aktualizácie príkazov Moderátora na navigáciu na stránkach, v odsekoch, riadkoch, slovách a znakoch. Pribudli tiež nové príkazy, ako je sú napríklad hľadanie pomocou Moderátora, zoznam prepojení, zoznam nadpisov a zoznam orientačných bodov. V prípade niektorých príkazov môžete odteraz používať numerickú klávesnicu.

Všetky nové a aktualizované príkazy si môžete prezrieť v téme Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi. Príkazy režimu skenovania nájdete v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poznámka: Vaša klávesnica sa predvolené nastaví na štandardné rozloženie. Ak to chcete zmeniť, vyberte položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu  > Moderátor a vyberte staršie rozloženie. Do nastavení Moderátora prejdete tiež stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + N. Nové príkazy Moderátora nebudú k dispozícii v staršom rozložení klávesnice, ak sú klávesové skratky pre staršie príkazy v konflikte s príkazmi používanými v nových funkciách Moderátora.
Otvorenie nastavení moderátora
 

Kláves Moderátor

Odteraz môžete zmeniť modifikačný kláves, ktorý chcete používať v príkazoch Moderátora. Klávesy Caps Lock aj Insert slúžia ako kláves Moderátora v predvolenom nastavení. Oba tieto klávesy môžete použiť v ľubovoľnom príkaze, ktorý používa kláves Moderátora. Kláves Moderátor sa v príkazoch označuje jednoducho ako „Moderátor“. Nastavenie klávesu Moderátor môžete zmeniť v nastaveniach Moderátora.

Aktualizované príkazy na zmenu zobrazenia

Príkazy na zmenu zobrazenia sú teraz priradené klávesovej skratke Moderátor + Page up a Page down. Príkaz Zmeniť zobrazenie môžete použiť aj stlačením klávesovej skratky Moderátor + Ctrl + šípka nahor a šípka nadol.

Vylepšenia režimu skenovania

Príkazy primárnej a sekundárnej akcie režimu skenovania sa zmenili. Primárnu akciu môžete vykonať stlačením klávesu Enter alebo medzerníka. Sekundárnu akciu môžete vykonať pridaním klávesu Shift pri stlačení týchto klávesov (Shift + Enter alebo Shift + medzerník). Táto zmena platí bez ohľadu na vybraté rozloženie klávesnice.

Okrem toho bolo pridaných niekoľko nových klávesových príkazov režimu skenovania, ktoré umožňujú vybrať text. Viac sa o nich dočítate v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poskytnúť pripomienky

Vaše pripomienky pomáhajú skvalitniť Moderátora. Keď je Moderátor zapnutý, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Alt + F na otvorenie Centra pripomienok, ak chcete poskytnúť pripomienky týkajúce sa Moderátora. Komentáre môžete zanechať aj na webovej lokalite Microsoft Accessibility User Voice . Okrem toho na technickú podporu pre moderátora alebo inú pomocnú technológiu spoločnosti Microsoft sa obráťte na oddelenie odpovedí na služby Microsoft handicap.

Ak chcete poskytnúť spoločnosti Microsoft ďalšie údaje o diagnostike a výkone, stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + N otvorte nastavenia Moderátora, zapnite prepínač v časti Pomôcť pri zlepšovaní Moderátora a potom Moderátora reštartujte.
Otvorenie nastavení moderátora
 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×