Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá je vstavaná do Windows 11, takže nemusíte nič sťahovať ani inštalovať. Táto príručka popisuje, ako používať Moderátora s Windows, aby ste mohli začať používať aplikácie, prehľadávať web a využiť ďalšie možnosti. 

Pod obsahom je uvedená časť o novinkách v Moderátorovi.

Poznámka: Táto príručka je k dispozícii ako dokument Word a PDFsúbor (iba v angličtine). Ak chcete získať ďalšie jazyky alebo formáty, obráťte sa na answer desk pre funkcie postihnutia.

Chcete sa dozvedieť, ako pomocou Moderátora robiť veci v aplikáciách balíka Office, akými sú napríklad Outlook a Word? Pozrite si články na tejto stránke: Používanie čítačky obrazovky s aplikáciami balíka Office.

Pomocou týchto prepojení zistíte, ako používať čítačku obrazovky na Windows 11:

Obsah

Kapitola

Čo obsahuje

Kapitola 1: Predstavujeme Moderátora

Prehľad Moderátora vrátane informácií o tom, ako sa spúšťa a zastavuje.

Kapitola 2: Základy používania Moderátora

Pohyb po obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií, zmena toho, čo bude Moderátor čítať, a úprava rýchlosti reči a hlasitosti.

Kapitola 3: Používame režim skenovania

Používanie režimu skenovania na navigáciu v aplikáciách, e-maile a na webe.

Kapitola 4: Čítame text

Čítanie a získanie informácií o texte, ako je napríklad typ písma, farba textu a interpunkcia.

Kapitola 5: Navigácia

Návod na získanie ďalších informácií o aplikácii alebo prehľadávanej stránke ste pomocou zobrazení Moderátora.

Kapitola 6: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Používanie Moderátora dotykom vrátane základných gest.

Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora

Zmena spôsobu spustenia Moderátora, určenie množstva spätnej väzby, ktorú budete počuť počas písania, zmena príkazov Moderátora a používanie softvéru na prevod textu na reč (TTS) od tretích výrobcov.

Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma

Ako používať Moderátora so zariadeniami zobrazujúcimi Braillovo písmo.

Príloha A: Podporované jazyky a hlasy

Zoznam podporovaných jazykov pre staršie a prirodzené hlasy v Moderátori.

Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi

Zoznam klávesových príkazov a dotykových gest v Moderátorovi.

Príloha C: Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma

Zoznam zariadení zobrazujúcich Braillovo písmo podporovaných Moderátorom.

Príloha E: Zvuky Moderátora

Zoznam a význam zvukov, ktoré Moderátor používa.

Čo je nové v Moderátorovi

Verzia vydaná v roku 2022

Toto vydanie sa týka jednoduchšieho používania Moderátora na webe a pri interakcii s Windows. Ak chcete poskytnúť pripomienky spoločnosti Microsoft, počas spusteného Moderátora stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Alt + F.

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Vylepšenia Braillovho písma

Toto vydanie prináša podporu pre viac braillových displejov spolu s vylepšenou interakciou medzi Moderátorom a čítačkami obrazovky tretích strán pri použití s braillovým displejom. Ďalšie informácie o tomto vydaní nájdete v našom blogu alebo 28. februára 2023 – KB5022913 (zostava operačného systému 22621.1344) Preview. Pozrite si kapitolu 8: Úplný popis nových funkcií Braillovho písma a dodatok C: Podporované braillové displeje pre zoznam podporovaných braillových displejov nájdete v Moderátorovi s Braillovým písmom.

Prirodzenejšie hlasy Moderátora

Vďaka prirodzenejším hlasom si môžu používatelia Moderátora vychutnať scenáre, ako je prehľadávanie webu, čítanie, vytváranie pošty a ďalšie. Prirodzené hlasy Moderátora používajú na prevod reči moderný text v zariadení a po stiahnutí sú podporované bez internetového pripojenia. Moderátor poskytuje tri prirodzené hlasy americkej angličtiny. Patrí medzi ne dva ženské hlasy, "Jenny" a "Aria", a jeden mužský hlas, "Guy."

Inštalovať prirodzené hlasy

Moderátor oznámi, že po otvorení Moderátora budú k dispozícii prirodzenejšie hlasy. Pridanie nových hlasov:

 1. Výberom položky Inštalovať v okne oznámenia prejdite do nastavení Moderátora.

 2. Vyberte tlačidlo Pridať v časti Pridať prirodzené hlasy .

 3. Vyberte hlas, ktorý chcete nainštalovať. Môžete nainštalovať všetky hlasy, ale musíte ich nainštalovať samostatne.

 4. Ak si chcete vypočuť ukážku hlasu, vyberte položku Ukážka.

 5. Výberom položky Inštalovať spustíte sťahovanie vybratého hlasu.

Nové a zmenené klávesové príkazy na ovládanie reči

Nové klávesové príkazy Moderátora

Teraz je pre používateľov Moderátora jednoduchšie prepínať medzi hlasmi, aby lepšie podporovali bežné úlohy, ako je čítanie a navigácia.

Novo pridané klávesové príkazy Moderátora zahŕňajú:

 • Moderátor + Alt + znamienko mínus (-) – prechod na predchádzajúci hlas Moderátora.

 • Moderátor + Alt + znamienko plus (+) – prechod na nasledujúci hlas Moderátora.

Aktualizované klávesové príkazy

Vykonali sa zmeny v klávesových príkazoch používaných na manipuláciu so správaním čítania interpunkčných znamienok Moderátora:

 • Moderátor + Alt + ľavá hranatá zátvorka ([) – prechod na predchádzajúci režim čítania interpunkcie.

 • Moderátor + Alt + pravá hranatá zátvorka (]) – Prechod na ďalší režim čítania interpunkcie.

Vylepšenia webu

V prehliadačoch Microsoft Edge a Moderátor sa vykonala kolekcia vylepšení prehľadávania webu. Týka sa to nasledujúcich funkcií:

S Moderátorom budete mať konzistentnejšiu navigáciu. Patria sem vylepšenia navigácie nadpisov, konzistentnejšie možnosti navigácie v režime skenovania, kde je menej pravdepodobné, že režim skenovania sa bude cyklicky cyklicky opakovať medzi položkami, a konzistentnejšie čítanie hypertextových prepojení pri navigácii dopredu a dozadu.

Keď narazíte na dialógové okno na webe, Moderátor vám pomôže sústrediť sa na dialógové okno a zabrániť navigácii na obsah, ktorý je za ním.

Písanie do polí úprav, ako je napríklad panel s adresou, je teraz jednoduchšie, pretože režim skenovania Moderátora sa teraz vypne rýchlejšie. Konkrétne, ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + L a prejdete na panel s adresou, mali by ste mať možnosť okamžite začať písať, pretože režim skenovania sa vypne skôr. Toto vylepšenie vám pomôže aj pri vypĺňaní polí formulára, ako je napríklad zadávanie mena a adresy do rôznych textových polí.

Odstránenie textu v poliach úprav je teraz jednoduchšie. Moderátor teraz prečíta znak, na ktorý je umiestnený kurzor po odstránení znaku. Inými slovami, ak sa kurzor nachádza na písmene "a" na "hello" a stlačíte kláves Delete, Moderátor bude hovoriť "e". Okrem toho, ak potrebujete vystrihnúť veľkú množinu textu pomocou kombinácie klávesov Control + X, Moderátor potvrdí, že text bol vystrihnutý. Všimnete si to v prehliadači Edge a vo všetkých aplikáciách, kde môžete upravovať, napríklad Poznámkový blok, Outlook, Microsoft Word a ďalšie.

Pri spätnom rozstupe moderátor bude teraz konzistentnejšie oznamovať pri odstraňovaní znakov pomocou klávesu Backspace.

Pridala sa dodatočná podpora webových štandardov. Týka sa to nasledujúcich funkcií:

Moderátor môže prečítať aktuálnu položku (napríklad aktuálnu stranu, aktuálny čas atď.).

Polia webového formulára, ako sú napríklad prepínače a upraviť polia, ktoré sú označené ako povinné, budú pri použití oznamovať ako povinné.

Keď potrebujete zoradiť tabuľku na webe, Moderátor oznámi spôsob zoradenia, ktorý ste vybrali (napríklad vzostupne, zostupne).

Vylepšili sme spôsob čítania zoznamov. To zahŕňa správne čítanie úrovní zoznamov a presné indexy zoznamov. Moderátor tiež oznámi stav začiarkavacie políčko, ktoré sa nachádza v zozname.

Vylepšená navigácia pomocou prepojení.

Pomocou klávesu Tab sa môžete presúvať medzi prepojeniami na webovej stránke a stlačením klávesu Enter sa vždy dostanete na cieľové umiestnenie prepojenia.

Teraz je tiež jednoduchšie zistiť, kedy je položka vybratá v ovládacom prvku stromového zobrazenia.

Nové alebo dôležité príkazy

Nové dotykové gestá

Moderátor poskytuje spôsob, ako zrušiť ponuky alebo simulovať kláves Escape. Túto funkciu vykonáte jednoduchým trojitým ťuknutím 2 prstami.

Nové bežne používané klávesové skratky vo Windows 11

 • Kláves s logom Windows + A: Otvorenie rýchlych nastavení

 • Kláves s logom Windows + C: Otvorenie chatu cez Teams

 • Kláves s logom Windows + N: Otvorenie centra oznámení

 • Kláves s logom Windows + W: Otvorenie miniaplikácií

 • Ctrl + E: Otvorenie vyhľadávania vo väčšine aplikácií

 • Ctrl + F: Otvorenie vyhľadávania v obchode Windows

Bežne používané klávesové skratky pre Moderátora a zjednodušenie ovládania

 • Moderátor + Ctrl + D: Získanie zdroja prepojenia z webovej stránky

 • Moderátor + S: Získanie súhrnu webovej stránky

 • Moderátor + S dvakrát rýchlo: Dialógové okno Získanie súhrnu webovej stránky a obľúbených prepojení

 • Moderátor + H: Zapnutie alebo vypnutie čítania hlavičiek stĺpcov v Outlooku

 • Moderátor + Alt + F: Poskytnutie pripomienok k Moderátorovi

 • Kláves s logom Windows + znamienko plus (+): Otvorenie zväčšovača

 • Kláves s logom Windows + U: Otvorenie nastavení zjednodušenia ovládania

Zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete použiť v aplikácii Windows, nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse. Zoznam klávesových skratiek v aplikáciách Windows nájdete v téme Klávesové skratky v aplikáciách. Zoznam klávesových skratiek v iných Windows pomocných technológiách pre ľudí s zjednodušenie ovládania nájdete v klávesových skratkách vo Windowse.

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá sa dodáva ako súčasť Windowsu 10, takže nemusíte nič sťahovať ani inštalovať. Tento návod popisuje, ako používať Moderátora vo Windowse, aby ste mohli začať používať aplikácie, prehľadávať web atď. 

Pod obsahom je uvedená časť o novinkách v Moderátorovi.

Poznámka: Táto príručka je k dispozícii ako dokument Word a PDF súbor (iba v angličtine). Verziu tejto príručky si môžete stiahnuť v Braillovom písme (americká angličtina, ktorá nie je UEB stupeň 2 v Braillovom písme). Ak chcete získať ďalšie jazyky alebo formáty, obráťte sa na answer desk pre funkcie postihnutia.

Chcete sa dozvedieť, ako pomocou Moderátora robiť veci v aplikáciách balíka Office, akými sú napríklad Outlook a Word? Pozrite si články na tejto stránke: Používanie čítačky obrazovky s aplikáciami balíka Office.

Obsah

Kapitola

Čo obsahuje

Kapitola 1: Predstavujeme Moderátora

Prehľad Moderátora vrátane informácií o tom, ako sa spúšťa a zastavuje.

Kapitola 2: Základy používania Moderátora

Pohyb po obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií, zmena toho, čo bude Moderátor čítať, a úprava rýchlosti reči a hlasitosti.

Kapitola 3: Používame režim skenovania

Používanie režimu skenovania na navigáciu v aplikáciách, e-maile a na webe.

Kapitola 4: Čítame text

Čítanie a získanie informácií o texte, ako je napríklad typ písma, farba textu a interpunkcia.

Kapitola 5: Navigácia

Návod na získanie ďalších informácií o aplikácii alebo prehľadávanej stránke ste pomocou zobrazení Moderátora.

Kapitola 6: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Používanie Moderátora dotykom vrátane základných gest.

Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora

Zmena spôsobu spustenia Moderátora, určenie množstva spätnej väzby, ktorú budete počuť počas písania, zmena príkazov Moderátora a používanie softvéru na prevod textu na reč (TTS) od tretích výrobcov.

Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma

Ako používať Moderátora so zariadeniami zobrazujúcimi Braillovo písmo.

Príloha A: Podporované jazyky a hlasy

Zoznam podporovaných jazykov a hlasov pre prevod textu na reč v Moderátorovi.

Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi

Zoznam klávesových príkazov a dotykových gest v Moderátorovi.

Príloha C: Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma

Zoznam zariadení zobrazujúcich Braillovo písmo podporovaných Moderátorom.

Príloha D: Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora

Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora

Príloha E: Zvuky Moderátora

Zoznam a význam zvukov, ktoré Moderátor používa.

Čo je nové

Verzia vydaná v roku 2020

Hlavným cieľom tohto vydania je pomôcť vám zvládať všetko rýchlejšie. Ak chcete poskytnúť pripomienky spoločnosti Microsoft, počas spusteného Moderátora stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Alt + F.

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Vylepšenie e-mailov v aplikáciách Outlook a Windows Pošta

Čítanie e-mailov v režime skenovania

Režim skenovania sa zapne automaticky pri otvorení e-mailu. Na navigáciu môžete použiť ovládač a ďalšie príkazy režimu skenovania – rovnako ako na webe.

E-maily sa čítajú automaticky

Po otvorení e-mailu Moderátor začne čítať – nevyžadujú sa žiadne príkazy.

Len dôležité informácie, žiadne rušivé prvky

V Outlooku funkcia Moderátor prečíta:stav e-mailu (neprečítaný, preposlaný pod.), odoslalateľa, riadok s predmetom a akékoľvek ďalšie charakteristiky e-mailu, ktoré sú dôležité alebo jedinečné (napríklad ohlási, že je e-mail označený príznakom, ale ak e-mail žiadny príznak nemá, neohlási to).

Moderátor nebude čítať žiadne zbytočné informácie o tabuľkách, napríklad že nasleduje 5 prázdnych stĺpcov, a predvolene sa nebudú čítať ani hlavičky stĺpcov. Čítanie hlavičiek stĺpcov v Outlooku môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením kombinácie klávesov Moderátor + H.

Webové vylepšenia

Už žiadne ďalšie neužitočné hypertextové odkazy

Moderátor vám oznámi názov webovej stránky, na ktorú smeruje prepojenie. Stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + D a Moderátor prevezme URL adresu hypertextového prepojenia, na ktoré sa nachádzate, a odošle ho do online služby, ktorá Moderátorovi poskytne názov strany. A keď je zameranie na obrázku, príkaz Moderátor + Ctrl + D poskytuje popis obrázka. Ak chcete Moderátorovi zakázať využívanie všetkých online služieb, môžete túto funkciu vypnúťv nastaveniach Moderátora.

Načítať stručný súhrn webovej stránky

Vypočujte si súhrn webovej stránky, ktoré bude zahŕňať počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov. Stačí stlačiť kombináciu klávesov Moderátor + S.

Populárne prepojenia a úplný súhrn webovej stránky

Stlačením kombinácie tlačidiel Moderátor + S dvakrát za sebou otvoríte na obrazovke dialógové okno s týmito informáciami: počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov na stránke a zoznam populárnych prepojení na stránke (populárne prepojenia sú prepojenia na stránke, ktoré zaznamenajú najviac kliknutí).

Webové stránky sa čítajú automaticky

Moderátor automaticky číta webové stránky, pričom začína v hornej časti stránky.

Vylepšenia zvuku

Nové zvuky pre bežné akcie

Zvuky Moderátora sú teraz funkčnejšie a ponúkajú lepšiu spätnú väzbu. Zvuky teraz budú napríklad sprevádzať bežné činnosti – keď prejdete na prepojenie alebo zapnete či vypnete režim skenovania. Zvuky bežných činností môžete spravovať v nastaveniach Moderátora. Ak chcete počuť zvuky Moderátora, pozrite si dodatok E: Zvuky Moderátora.

Vyslovovanie veľkých písmen a slov

V predvolenom nastavení Moderátor číta veľké písmená rovnako ako malé. To znamená, že „Slovo“, „SLOVO“ a „slovo“ znejú rovnako (aj keď sa v každom z prípadov inak používajú veľké a malé písmená).

Ak chcete počuť, že je písmeno zapísané ako veľké, môže ho Moderátor označiť ako „veľké písmeno“, prípadne slovo či písmeno prečítať vyšším hlasom. Ak chcete zmeniť spôsob, akým Moderátor rieši veľké písmená, prejdite do časti „Zmeniť to, čo sa nahlas vyslovuje pri čítaní a interakcii“ v nastaveniach Moderátora.

Čítanie pomocou funkcie Zväčšovacie sklo

Zväčšovacie sklo, funkcia zväčšovania obsahu obrazovky, ktorá sa dodáva spolu so systémom Windows 10, odteraz číta text nahlas. Môže to byť užitočné pre slabozrakých používateľov, ktorý chcú prečítať text nahlas len občas podľa potreby.  Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie zväčšovača na zjednodušenie zobrazenia položiek na obrazovke.

Nové alebo dôležité príkazy

Moderátor + Ctrl + D: Získanie zdroja prepojenia z webovej stránky

Moderátor + S: Získanie súhrnu webovej stránky

Moderátor + S dvakrát rýchlo: Dialógové okno Získanie súhrnu webovej stránky a obľúbených prepojení

Moderátor + H: Zapnutie alebo vypnutie čítania hlavičiek stĺpcov v Outlooku

Moderátor + Alt + F: Poskytnutie pripomienok k Moderátorovi

Kláves s logom Windows + znamienko plus (+): Otvorenie zväčšovača

Ďalšie nové možnosti Moderátora v najnovších vydaniach

Domovská stránka Moderátora

Vždy, keď zapnete Moderátora, dostanete sa na domovskú stránku Moderátora. Je to jedno miesto, kde nájdete všetko, čo potrebujete, či už chcete zmeniť nastavenia Moderátora, alebo sa naučiť základné možnosti Moderátora pomocou stručného úvodu. Keď sa minimalizované okno domovskej stránky moderátora dostane na panel úloh, aby ste sa mu nemuseli vyhýbať pri používaní skratky Alt + Tab na prepínanie.

Čítanie po vetách

Moderátor teraz dokáže čítať nasledujúce, aktuálne a predchádzajúce vety. Možnosť čítania po vetách je k dispozícii vždy, keď používate klávesnicu, dotykové ovládanie alebo braillovu obrazovku.

V Moderátorovi je tiež k dispozícii zobrazenie Veta. Ak chcete prejsť na zobrazenie Veta, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Page up alebo Moderátor + Page down, potom stlačením kombinácie klávesov Moderátor + šípka doľava môžete prejsť na predchádzajúcu vetu a stlačením kombinácie klávesov Moderátor + šípka doprava prejsť na nasledujúcu vetu.

Tieto nové príkazy môžete používať na braillových obrazovkách stlačením bodiek 2-3-4 alebo 2-3-4-7 v režime zadávania príkazov. 

Nové úrovne podrobnosti čítania

Moderátor umožňuje päť úrovní podrobnosti čítania, ktoré ovplyvňujú množstvo informácií, ktoré počujete, keď Moderátor číta text, napríklad webové lokality, a keď používate ovládacie prvky. Každá úroveň je zdokumentovaná v Kapitole 4 s krátkym popisom, ako ju môžete používať.

Použitie režimu skenovania v obľúbenom prehliadači

Režim skenovania sa v prehliadačoch Google Chrome a Microsoft Edge zapne automaticky.

Štandardné rozloženie klávesnice

Chceli sme uľahčiť naučenie sa používania Moderátora, preto sme pridali nové štandardné rozloženie klávesnice. Aktualizované rozloženie sa viac podobá na rozloženie klávesnice, s ktorým ste sa mohli stretnúť v iných čítačkách obrazovky.

Keď sú v tejto príručke uvedené klávesové príkazy, platia pre nové štandardné rozloženie klávesnice. Niektoré nové príkazy zahŕňajú aktualizácie príkazov Moderátora na navigáciu na stránkach, v odsekoch, riadkoch, slovách a znakoch. Pribudli tiež nové príkazy, ako je sú napríklad hľadanie pomocou Moderátora, zoznam prepojení, zoznam nadpisov a zoznam orientačných bodov. V prípade niektorých príkazov môžete odteraz používať numerickú klávesnicu.

Všetky nové a aktualizované príkazy si môžete prezrieť v téme Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi. Príkazy režimu skenovania nájdete v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poznámka: Vaša klávesnica sa predvolené nastaví na štandardné rozloženie. Ak to chcete zmeniť, vyberte položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu  > Moderátor a vyberte staršie rozloženie. Do nastavení Moderátora prejdete tiež stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + N. Nové príkazy Moderátora nebudú k dispozícii v staršom rozložení klávesnice, ak sú klávesové skratky pre staršie príkazy v konflikte s príkazmi používanými v nových funkciách Moderátora.
Otvorenie nastavení Moderátora
 

Kláves Moderátor

Odteraz môžete zmeniť modifikačný kláves, ktorý chcete používať v príkazoch Moderátora. Klávesy Caps Lock aj Insert slúžia ako kláves Moderátora v predvolenom nastavení. Oba tieto klávesy môžete použiť v ľubovoľnom príkaze, ktorý používa kláves Moderátora. Kláves Moderátor sa v príkazoch označuje jednoducho ako „Moderátor“. Nastavenie klávesu Moderátor môžete zmeniť v nastaveniach Moderátora.

Aktualizované príkazy na zmenu zobrazenia

Príkazy na zmenu zobrazenia sú teraz priradené klávesovej skratke Moderátor + Page up a Page down. Príkaz Zmeniť zobrazenie môžete použiť aj stlačením klávesovej skratky Moderátor + Ctrl + šípka nahor a šípka nadol.

Vylepšenia režimu skenovania

Príkazy primárnej a sekundárnej akcie režimu skenovania sa zmenili. Primárnu akciu môžete vykonať stlačením klávesu Enter alebo medzerníka. Sekundárnu akciu môžete vykonať pridaním klávesu Shift pri stlačení týchto klávesov (Shift + Enter alebo Shift + medzerník). Táto zmena platí bez ohľadu na vybraté rozloženie klávesnice.

Okrem toho bolo pridaných niekoľko nových klávesových príkazov režimu skenovania, ktoré umožňujú vybrať text. Viac sa o nich dočítate v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poskytnúť pripomienky

Vaše pripomienky pomáhajú skvalitniť Moderátora. Keď je Moderátor zapnutý, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Alt + F na otvorenie Centra pripomienok, ak chcete poskytnúť pripomienky týkajúce sa Moderátora. Okrem toho, ak potrebujete technickú podporu pre Moderátora alebo inú pomocnú technológiu pre ľudí s postihnutím od spoločnosti Microsoft, obráťte sa na oddelenie Microsoft Disability Answer Desk.

Ak chcete poskytnúť spoločnosti Microsoft ďalšie údaje o diagnostike a výkone, stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + N otvorte nastavenia Moderátora, zapnite prepínač v časti Pomôcť pri zlepšovaní Moderátora a potom Moderátora reštartujte.
Otvorenie nastavení Moderátora
 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×