Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá je vstavaná do Windows 11, takže nemusíte nič sťahovať ani inštalovať. Táto príručka popisuje, ako používať Moderátora s Windows, aby ste mohli začať používať aplikácie, prehľadávať web a využiť ďalšie možnosti.

Pod obsahom je uvedená časť o novinkách v Moderátorovi.

Poznámka: Táto príručka je k dispozícii ako dokument Word a PDF súbor (iba v angličtine). Ak chcete získať ďalšie jazyky alebo formáty, obráťte sa na answer desk pre funkcie postihnutia.

Chcete sa naučiť používať Moderátora na činnosti v aplikáciách balíka Office, ako je napríklad Outlook a Word? Pozrite si články na tejto stránke: Používanie čítačky obrazovky s aplikáciami balíka Office.

Pomocou týchto prepojení zistíte, ako používať čítačku obrazovky na Windows 11:

Obsah

Kapitola

Čo obsahuje

Kapitola 1: Predstavujeme Moderátora

Prehľad Moderátora vrátane informácií o tom, ako sa spúšťa a zastavuje.

Kapitola 2: Základy používania Moderátora

Pohyb po obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií, zmena toho, čo bude Moderátor čítať, a úprava rýchlosti reči a hlasitosti.

Kapitola 3: Používame režim skenovania

Používanie režimu skenovania na navigáciu v aplikáciách, e-maile a na webe.

Kapitola 4: Čítame text

Čítanie a získanie informácií o texte, ako je napríklad typ písma, farba textu a interpunkcia.

Kapitola 5: Navigácia

Návod na získanie ďalších informácií o aplikácii alebo prehľadávanej stránke ste pomocou zobrazení Moderátora.

Kapitola 6: Používanie Moderátora dotykom

Používanie Moderátora dotykom vrátane základných gest.

Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora

Zmena spôsobu spustenia Moderátora, určenie množstva pripomienok, ktoré budete počuť pri písaní, zmena príkazov Moderátora a používanie softvéru prevodu textu na reč tretej strany.

Kapitola 8: Používanie Moderátora s Braillovým písmom

Ako používať Moderátora so zariadeniami zobrazujúcimi Braillovo písmo.

Príloha A: Podporované jazyky a hlasy

Zoznam podporovaných jazykov pre staršie a prirodzené hlasy v Moderátori.

Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi

Zoznam klávesových príkazov a dotykových gest v Moderátorovi.

Príloha C: Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma

Zoznam zobrazení Braillovho písma podporovaný Moderátorom.

Dodatok D: Zvuky Moderátora

Zoznam zvukov, ktoré Moderátor používa a čo tieto zvuky znamenajú.

Dodatok E: Moderátor s Outlookom

Ako používať Moderátora s rozšírením Outlooku.

Dodatok F: Moderátor s Excelom

Ako používať Moderátora s príponou Excelu.

Dodatok G: Riešenie problémov s nastavením Funkcie Prirodzené hlasy Moderátora

Riešenie problémov s nastavením funkcie Prirodzené hlasy Moderátora.

Dodatok H: Zoznam opravených problémov a chýb

Zoznam problémov a chýb opravených v tomto vydaní.

Dodatok I: História Aktualizácie Moderátora

Zoznam histórie aktualizácií Moderátora.

Čo je nové v Moderátorovi

Verzia vydaná vo februári 2024.

Toto vydanie je o vylepšení čítania obrázkov pomocou Moderátora, o prvých krokoch pri podpore diktovania pomocou hlasového prístupu a Moderátora, o schopnosti zobraziť ukážku všetkých prirodzených hlasov a o niekoľkých opravách chýb v Moderátorovi. Ak chcete odoslať pripomienky, počas spusteného Moderátora stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Alt + F .

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Vylepšenie používania obrázkov v Moderátori

S Moderátorom máme vylepšené možnosti využitia obrázkov. Existujú dve významné úpravy:

 • Pridal sa nový príkaz klávesnice, ktorý vám umožní prepínať medzi grafickými prvkami alebo obrázkami na strane alebo na obrazovke. Teraz sa môžete v režime skenovania (kláves Moderátor + medzerník) posúvať medzi grafickými prvkami alebo obrázkami dopredu alebo dozadu stlačením klávesov G alebo Shift + G.

 • Rozpoznávanie textu v obrázkoch je vylepšené vrátane rozpoznávania rukou písaného textu a celkové popisy obrázkov sú lepšie. Ak chcete mať lepšie možnosti, prejdite na ľubovoľný obrázok a keď je obrázok v centre pozornosti, spustite kombináciu klávesnice "Kláves Moderátor + CTRL + d ". Pre túto funkciu je potrebné aktívne internetové pripojenie a nastavenia Moderátora musia mať možnosť získať aktivované popisy obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v popisoch obrázkov v kapitole 2: Základy moderátora.

Diktovanie textu pomocou hlasového prístupu

Hlasový prístup v Windows 11 umožňuje všetkým vrátane ľudí so zníženou pohyblivosťou ovládať svoj počítač a vytvárať text pomocou hlasu. Môžete napríklad otvoriť a prepínať medzi aplikáciami, prehľadávať web a čítať a vytvárať e-maily pomocou hlasu. Hlasový prístup používa moderné rozpoznávanie reči v zariadení na presné rozpoznanie reči a funguje aj bez internetu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie hlasového prístupu na ovládanie počítača & vytváranie textu hlasom.

Používatelia Moderátora môžu začať používať hlasový prístup na diktovanie textu hlasom a počuť, čo je diktované.  Okrem toho môžete pomocou hlasového prístupu dávať príkazy Moderátora. Napríklad "Turn on Narrator" (Zapnúť Moderátora), "speak faster" (rýchlejšie hovoriť), "read selection" (čítať výber), "read next line" (čítať ďalší riadok) atď.

Ak chcete poznať celý zoznam príkazov Moderátora podporovaných hlasovým prístupom, kliknite na ikonu Pomocníka (?) na paneli hlasového prístupu, vyberte položku Zobraziť všetky príkazy a vyberte položku Príkazy Moderátora.

Upozorňujeme, že s Moderátorom nefungujú všetky funkcie hlasového prístupu. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti nižšie. Hlasový prístup môžete spustiť vyhľadávaním na paneli Search windowsu alebo jeho pripnutím na panel úloh po jeho otvorení.

Čo bude fungovať:

 • Spustite a nastavte hlasový prístup, ktorý zahŕňa stiahnutie rečového modelu.

 • Prečítajte si zoznam príkazov hlasového prístupu a príkazov Moderátora z ponuky Pomocníka pre hlasový prístup.

 • Zmena stavu mikrofónu hlasového prístupu.

 • Diktovanie textu hlasom a vypočutie toho, čo bolo diktované.

Čo nebude fungovať:

 • Používanie sprievodcu hlasovým prístupom s čítačkou obrazovky.

 • Základné funkcie hlasového prístupu: Použitie rôznych príkazov hlasového prístupu na rôzne úlohy:

  • Používanie príkazov Na kliknutie alebo prekrytia čísel na interakciu s konkrétnymi položkami na obrazovke.

  • Použitie prekrytia mriežky na ovládanie ukazovateľa myši.

  • Používanie funkcií na úpravu textu, ako sú opravy a pravopis v hlasovom prístupe.

Tipy: 

 • Stlačením kombinácie klávesov Alt + Tab môžete prechádzať cez všetky otvorené aplikácie a presunúť zameranie na používateľské rozhranie hlasového prístupu.

 • Ak na počúvanie čítačky obrazovky nepoužívate slúchadlá, zvukový výstup z čítačky obrazovky môže byť zdvihnutý mikrofónom hlasového prístupu, čo môže viesť k nechcenému správaniu.

Ukážka prirodzených hlasov v Moderátori

V rámci aktualizácie windowsu zo septembra 2023 sme spustili prirodzené hlasy v 10 nových miestnych nastaveniach. Medzi prirodzené hlasy patria čínština, španielčina (Španielsko), španielčina (Mexiko), japončina, angličtina (Spojené kráľovstvo), francúzština, portugalčina, angličtina (India), nemčina a kórejčina. Vďaka tejto aktualizácii Windowsu budú môcť používatelia pred stiahnutím hlasového modelu zobraziť ukážku a počúvať prirodzený hlas.

Po stiahnutí hlasy prirodzeného Moderátora podporujú prevod textu na reč v zariadení a nevyžadujú internetové pripojenie. Ďalšie informácie nájdete v časti Prirodzené hlasy v dodatku A: Podporované jazyky a hlasy.

Poznámky: 

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá sa dodáva ako súčasť Windowsu 10, takže nemusíte nič sťahovať ani inštalovať. Tento návod popisuje, ako používať Moderátora vo Windowse, aby ste mohli začať používať aplikácie, prehľadávať web atď.

Pod obsahom je uvedená časť o novinkách v Moderátorovi.

Poznámka : Táto príručka je k dispozícii ako Word dokument a PDF súbor (iba v angličtine). Verziu tejto príručky si môžete stiahnuť v Braillovom písme (usa angličtina, ktorá nie je UEB stupeň 2 v Braillovom písme). Ak chcete získať ďalšie jazyky alebo formáty, obráťte sa na answer desk pre funkcie postihnutia.

Chcete sa dozvedieť, ako pomocou Moderátora robiť veci v aplikáciách balíka Office, akými sú napríklad Outlook a Word? Pozrite si články na tejto stránke: Používanie čítačky obrazovky s aplikáciami balíka Office.

Obsah

Kapitola

Čo obsahuje

Kapitola 1: Predstavujeme Moderátora

Prehľad Moderátora vrátane informácií o tom, ako sa spúšťa a zastavuje.

Kapitola 2: Základy používania Moderátora

Pohyb po obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií, zmena toho, čo bude Moderátor čítať, a úprava rýchlosti reči a hlasitosti.

Kapitola 3: Používame režim skenovania

Používanie režimu skenovania na navigáciu v aplikáciách, e-maile a na webe.

Kapitola 4: Čítame text

Čítanie a získanie informácií o texte, ako je napríklad typ písma, farba textu a interpunkcia.

Kapitola 5: Navigácia

Návod na získanie ďalších informácií o aplikácii alebo prehľadávanej stránke ste pomocou zobrazení Moderátora.

Kapitola 6: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Používanie Moderátora dotykom vrátane základných gest.

Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora

Zmena spôsobu spustenia Moderátora, určenie množstva spätnej väzby, ktorú budete počuť počas písania, zmena príkazov Moderátora a používanie softvéru na prevod textu na reč (TTS) od tretích výrobcov.

Kapitola 8: Používanie Moderátora pomocou Braillovho písma

Ako používať Moderátora so zariadeniami zobrazujúcimi Braillovo písmo.

Príloha A: Podporované jazyky a hlasy

Zoznam podporovaných jazykov a hlasov pre prevod textu na reč v Moderátorovi.

Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi

Zoznam klávesových príkazov a dotykových gest v Moderátorovi.

Príloha C: Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma

Zoznam zariadení zobrazujúcich Braillovo písmo podporovaných Moderátorom.

Príloha D: Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora

Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora

Príloha E: Zvuky Moderátora

Zoznam a význam zvukov, ktoré Moderátor používa.

Čo je nové

Verzia vydaná v roku 2020

Hlavným cieľom tohto vydania je pomôcť vám zvládať všetko rýchlejšie. Ak chcete poskytnúť pripomienky spoločnosti Microsoft, počas spusteného Moderátora stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Alt + F.

Tip: Kláves Moderátor je modifikačným klávesom v príkazoch Moderátora. Oba klávesy Caps Lock a Insert predvolene slúžia ako kláves Moderátora. Ďalšie informácie o klávese Moderátora nájdete v Kapitola 2: Základy Moderátoraalebo Dodatok B: Klávesové príkazy a dotykové gestá Moderátora.

Vylepšenie e-mailov v aplikáciách Outlook a Windows Pošta

Čítanie e-mailov v režime skenovania

Režim skenovania sa zapne automaticky pri otvorení e-mailu. Na navigáciu môžete použiť ovládač a ďalšie príkazy režimu skenovania – rovnako ako na webe.

E-maily sa čítajú automaticky

Po otvorení e-mailu Moderátor začne čítať – nevyžadujú sa žiadne príkazy.

Len dôležité informácie, žiadne rušivé prvky

V Outlooku Moderátor prečíta stav e-mailu (neprečítaný, preposlaný atď.), odosielateľa e-mailu, riadok predmetu a všetky ostatné dôležité alebo jedinečné vlastnosti e-mailu (napríklad Moderátor prečíta , ak je e-mail označený príznakom, ale neprečíta sa, ak e-mail nie je označený).

Moderátor nebude čítať žiadne zbytočné informácie o tabuľkách, napríklad že nasleduje 5 prázdnych stĺpcov, a predvolene sa nebudú čítať ani hlavičky stĺpcov. Čítanie hlavičiek stĺpcov v Outlooku môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením kombinácie klávesov Moderátor + H.

Webové vylepšenia

Už žiadne ďalšie neužitočné hypertextové odkazy

Moderátor vám oznámi názov webovej stránky, na ktorú smeruje prepojenie. Stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Ctrl + D a Moderátor prevezme URL adresu hypertextového prepojenia, na ktoré sa nachádzate, a odošle ho do online služby, ktorá Moderátorovi poskytne názov strany. Keď je zameranie na obrázku, príkaz Moderátor + Ctrl + D poskytuje popis obrázka. Ak chcete vypnúť všetky online služby používané Moderátorom, môžete túto funkciu vypnúť v nastaveniach Moderátora.

Načítať stručný súhrn webovej stránky

Stlačením kombinácie klávesov Moderátor + S si vypočujete súhrn webovej stránky, ktorý obsahuje počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov.

Populárne prepojenia a úplný súhrn webovej stránky

Dvakrát stlačte kombináciu klávesov Moderátor + S , čím sa na obrazovke zobrazí dialógové okno s nasledujúcimi informáciami: počet prepojení, orientačných bodov a nadpisov na stránke a zoznam obľúbených prepojení na stránku (obľúbené prepojenia sú prepojenia na stránke, ktoré si najviac zachytia).

Webové stránky sa čítajú automaticky

Moderátor automaticky číta webové stránky, pričom začína v hornej časti stránky.

Vylepšenia zvuku

Nové zvuky pre bežné akcie

Zvuky Moderátora sú teraz funkčnejšie a ponúkajú lepšiu spätnú väzbu. Zvuky teraz budú napríklad sprevádzať bežné činnosti – keď prejdete na prepojenie alebo zapnete či vypnete režim skenovania. Zvuky bežných činností môžete spravovať v nastaveniach Moderátora. Ak chcete počuť zvuky Moderátora, pozrite si dodatok E: Zvuky Moderátora.

Vyslovovanie veľkých písmen a slov

V predvolenom nastavení Moderátor číta veľké písmená rovnako ako malé. To znamená, že „Slovo“, „SLOVO“ a „slovo“ znejú rovnako (aj keď sa v každom z prípadov inak používajú veľké a malé písmená).

Ak chcete počuť, že je písmeno zapísané ako veľké, môže ho Moderátor označiť ako „veľké písmeno“, prípadne slovo či písmeno prečítať vyšším hlasom. Ak chcete zmeniť spôsob, akým Moderátor rieši veľké písmená, prejdite do časti „Zmeniť to, čo sa nahlas vyslovuje pri čítaní a interakcii“ v nastaveniach Moderátora.

Čítanie pomocou funkcie Zväčšovacie sklo

Zväčšovacie sklo, funkcia zväčšovania obsahu obrazovky, ktorá sa dodáva spolu so systémom Windows 10, odteraz číta text nahlas. Môže to byť užitočné pre slabozrakých používateľov, ktorý chcú prečítať text nahlas len občas podľa potreby.  Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie zväčšovača na zjednodušenie zobrazenia položiek na obrazovke.

Nové alebo dôležité príkazy

Moderátor + Ctrl + D : Získanie zdroja prepojenia z webovej stránky

Moderátor + S : Získanie súhrnu webovej stránky

Moderátor + S dvakrát rýchlo : Dialógové okno Získanie súhrnu webovej stránky a obľúbených prepojení

Moderátor + H : Zapnutie alebo vypnutie čítania hlavičiek stĺpcov v Outlooku

Moderátor + Alt + F : Poskytnite pripomienky k Moderátorovi

Kláves s logom Windows + znamienko plus (+) : Otvorenie zväčšovača

Ďalšie nové možnosti Moderátora v najnovších vydaniach

Domovská stránka Moderátora

Vždy, keď zapnete Moderátora, dostanete sa na domovskú stránku Moderátora. Je to jedno miesto, kde nájdete všetko, čo potrebujete, či už chcete zmeniť nastavenia Moderátora, alebo sa naučiť základné možnosti Moderátora pomocou stručného úvodu. Keď sa minimalizované okno domovskej stránky moderátora dostane na panel úloh, aby ste sa mu nemuseli vyhýbať pri používaní skratky Alt + Tab na prepínanie.

Čítanie po vetách

Moderátor teraz dokáže čítať nasledujúce, aktuálne a predchádzajúce vety. Možnosť čítania po vetách je k dispozícii vždy, keď používate klávesnicu, dotykové ovládanie alebo braillovu obrazovku.

V Moderátorovi je tiež k dispozícii zobrazenie Veta. Stlačením kombinácie klávesov Moderátor + Page up alebo Moderátor + Page down prejdite na zobrazenie vety. Potom sa stlačením kombinácie klávesov Moderátor + šípka doľava presuňte na predchádzajúcu vetu a Moderátor + šípka doprava sa presunie na ďalšiu vetu.

Tieto nové príkazy môžete používať na braillových obrazovkách stlačením bodiek 2-3-4 alebo 2-3-4-7 v režime zadávania príkazov.

Nové úrovne podrobnosti čítania

Moderátor umožňuje päť úrovní podrobnosti čítania, ktoré ovplyvňujú množstvo informácií, ktoré počujete, keď Moderátor číta text, napríklad webové lokality, a keď používate ovládacie prvky. Každá úroveň je zdokumentovaná v Kapitole 4 s krátkym popisom, ako ju môžete používať.

Použitie režimu skenovania v obľúbenom prehliadači

Režim skenovania sa v prehliadačoch Google Chrome a Microsoft Edge zapne automaticky.

Štandardné rozloženie klávesnice

Chceli sme uľahčiť naučenie sa používania Moderátora, preto sme pridali nové štandardné rozloženie klávesnice. Aktualizované rozloženie sa viac podobá na rozloženie klávesnice, s ktorým ste sa mohli stretnúť v iných čítačkách obrazovky.

Keď sú v tejto príručke uvedené klávesové príkazy, platia pre nové štandardné rozloženie klávesnice. Niektoré nové príkazy zahŕňajú aktualizácie príkazov Moderátora na navigáciu na stránkach, v odsekoch, riadkoch, slovách a znakoch. Pribudli tiež nové príkazy, ako je sú napríklad hľadanie pomocou Moderátora, zoznam prepojení, zoznam nadpisov a zoznam orientačných bodov. V prípade niektorých príkazov môžete odteraz používať numerickú klávesnicu.

Všetky nové a aktualizované príkazy si môžete prezrieť v téme Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi. Príkazy režimu skenovania nájdete v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poznámka : Klávesnica bude predvolene nastavená na štandardné rozloženie. Ak to chcete zmeniť, prejdite do časti Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Moderátora a vyberte staršie rozloženie. K nastaveniam Moderátora sa dostanete aj stlačením klávesu s logom Windows + Ctrl + N . Nové príkazy Moderátora nebudú k dispozícii v staršom rozložení klávesnice, ak sú klávesové skratky pre staršie príkazy v konflikte s príkazmi používanými v nových funkciách Moderátora.
Otvorenie nastavení Moderátora

Kláves Moderátor

Odteraz môžete zmeniť modifikačný kláves, ktorý chcete používať v príkazoch Moderátora. Klávesy Caps Lock aj Insert slúžia ako kláves Moderátora v predvolenom nastavení. Oba tieto klávesy môžete použiť v ľubovoľnom príkaze, ktorý používa kláves Moderátora. Kláves Moderátor sa v príkazoch označuje jednoducho ako „Moderátor“. Nastavenie klávesu Moderátor môžete zmeniť v nastaveniach Moderátora.

Aktualizované príkazy na zmenu zobrazenia

Príkazy Zmeniť zobrazenie sú teraz priradené k klávesom Moderátor + Page up a Page down . Funkciu Zmeniť zobrazenie môžete použiť aj stlačením kombinácie klávesov Moderátor + Ctrl + šípka nahor a šípka nadol .

Vylepšenia režimu skenovania

Príkazy primárnej a sekundárnej akcie režimu skenovania sa zmenili. Primárnu akciu možno vykonať stlačením klávesu Enter alebo medzerníka . Sekundárnu akciu môžete dokončiť pridaním klávesu Shift ku každému z týchto klávesov ( Shift + Enter alebo Shift + medzerník ). Táto zmena platí bez ohľadu na vybraté rozloženie klávesnice.

Okrem toho bolo pridaných niekoľko nových klávesových príkazov režimu skenovania, ktoré umožňujú vybrať text. Viac sa o nich dočítate v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poskytnúť pripomienky

Vaše pripomienky pomáhajú skvalitniť Moderátora. Keď je Moderátor zapnutý, stlačením kombinácie klávesov Moderátor + Alt + F otvorte Centrum pripomienok a poskytnite pripomienky k Moderátorovi. Okrem toho, ak potrebujete technickú podporu pre Moderátora alebo inú pomocnú technológiu pre ľudí s postihnutím od spoločnosti Microsoft, obráťte sa na oddelenie Microsoft Disability Answer Desk.

Ak chcete spoločnosti Microsoft poskytnúť ďalšie diagnostické údaje a údaje o výkone, stlačením klávesu s logom Windows + Ctrl + N otvorte nastavenia Moderátora, zapnite prepínač v časti Pomocníka na vylepšenie Moderátora a potom reštartujte Moderátora.
Otvorenie nastavení Moderátora

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×