Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré vám umožňujú vykonať iným spôsobom to, čo zvyčajne vykonávate myšou.

Nižšie sú uvedené bežné klávesové skratky v mnohých aplikáciách spoločnosti Microsoft, ktoré sú súčasťou Windows 10 a Windows 11. Patria sem skratky pre nasledujúce aplikácie:

V mnohých týchto aplikáciách sa klávesové skratky tiež zobrazujú v popise, ak podržíte ukazovateľ myši nad tlačidlom. V iných aplikáciách sa zobrazia dostupné klávesové skratky po stlačení klávesu Alt alebo F10. Ak je v ponuke podčiarknuté niektoré písmeno, znamená to, že namiesto kliknutia môžete položku aktivovať stlačením klávesu Alta podčiarknutého písmena. Ak chcete napríklad vytvoriť v Skicári nový obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. 

Poznámka: Ak máte dotykovú klávesnicu, na zobrazenie niektorých klávesových skratiek bude potrebné stlačiť kláves Ctrl.

Klávesové skratky aplikácie Kalkulačka

Klávesová skratka

Akcia

Alt + 1

Prepnutie do režimu štandardnej kalkulačky

Alt + 2

Prepnutie do režimu vedeckej kalkulačky

Alt + 3

Prepnutie do režimu grafickej kalkulačky

Alt + 4

Prepnutie do režimu programátorskej kalkulačky

Alt + 5

Prepnutie do režimu výpočtov dátumu

Ctrl + M

Uloženie do pamäte v režime štandardnej, vedeckej a programátorskej kalkulačky

Ctrl + P

Pridanie do pamäte v režime štandardnej, vedeckej a programátorskej kalkulačky

Ctrl + Q

Odčítanie od hodnoty v pamäti v režime štandardnej, vedeckej a programátorskej kalkulačky

Ctrl + R

Vyvolanie z pamäte v režime štandardnej, vedeckej a programátorskej kalkulačky

Ctrl + L

Vymazanie pamäte

Odstrániť

Vymazanie aktuálneho vstupu (výber tlačidla CE)

Esc

Úplné vymazanie vstupu (výber tlačidla C)

Tab

Prechod na nasledujúcu položku používateľského rozhrania a zameranie na ňu

Medzerník

Výber položky používateľského rozhrania s aktívnym zameraním

Enter

Stlačenie tlačidla = v režime štandardnej, vedeckej a programátorskej kalkulačky

F9

Stlačenie tlačidla +/- v režime štandardnej, vedeckej a programátorskej kalkulačky

R

Stlačenie tlačidla 1/x v režime štandardnej a vedeckej kalkulačky

@

Výber 2√x v štandardnom režime a vedeckom režime

%

Stlačenie tlačidla % v režime štandardnej a programátorskej kalkulačky

Ctrl + H

Keď sa zobrazuje tlačidlo História, vyberie tlačidlo histórie v režime štandardnej a vedeckej kalkulačky

Šípka nahor

Posun nahor v zozname histórie, zozname pamäte a položkách ponuky

Šípka nadol

Posun nadol v zozname histórie, zozname pamäte a položkách ponuky

Ctrl + Shift + D

Vymazanie histórie

F3

Stlačenie tlačidla DEG v režime vedeckej kalkulačky

F4

Stlačenie tlačidla RAD v režime vedeckej kalkulačky

F5

Stlačenie tlačidla GRAD v režime vedeckej kalkulačky

G

Výber 2xvo vedeckom režime

Ctrl + G

Výber 10xvo vedeckom režime

S

Výber 10xvo vedeckom režime

Shift + S

Výber sin-1 vo vedeckom režime

Ctrl + S

Stlačenie tlačidla sinh v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + Shift + S

Výber hodnoty sinh-1 vo vedeckom režime

T

Stlačenie tlačidla tan v režime vedeckej kalkulačky

Shift + T

Výbertan-1 vo vedeckom režime

Ctrl + T

Stlačenie tlačidla tanh v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + Shift + T

Výber tanh-1 vo vedeckom režime

O

Stlačenie tlačidla cos v režime vedeckej kalkulačky

Shift + O

Výber kos-1 vo vedeckom režime

Ctrl + O

Stlačenie tlačidla cosh v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + Shift + O

Výber kosh-1 vo vedeckom režime

U

Stlačenie tlačidla sec v režime vedeckej kalkulačky

Shift + U

Výber s-1 vo vedeckom režime

Ctrl + U

Stlačenie tlačidla sech v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + Shift + U

Výber sech-1 vo vedeckom režime

I

Stlačenie tlačidla csc v režime vedeckej kalkulačky

Shift + I

Výber csc-1 vo vedeckom režime

Ctrl + I

Stlačenie tlačidla cschv režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + Shift + I

Výber csch-1 vo vedeckom režime

J

Stlačenie tlačidla cot v režime vedeckej kalkulačky

Shift + J

Výber detskej postieľky 1 vo vedeckom režime

Ctrl + J

Stlačenie tlačidla coth v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + Shift + J

Výber coth-1 vo vedeckom režime

Ctrl + Y

Výbery√x vo vedeckom režime

Shift + \

Stlačenie tlačidla |x| v režime vedeckej kalkulačky

[

Vyberte ⌊x⌋ vo vedeckom režime

]

Vyberte ⌈x⌉ vo vedeckom režime

L

Stlačenie tlačidla log v režime vedeckej kalkulačky

Shift + L

Výber logyx vo vedeckom režime

M

Stlačenie tlačidla dms v režime vedeckej kalkulačky

N

Stlačenie tlačidla ln v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + N

Výber čísla ex v vedeckom režime

P

Stlačenie tlačidla Pi v režime vedeckej kalkulačky

Q

Výber x2 v štandardnom režime a vedeckom režime

V

Zapnutie/vypnutie tlačidla F-Ev režime vedeckej kalkulačky

X

Stlačenie tlačidla exp v režime vedeckej kalkulačky

Y, ^

Výber xy vo vedeckom režime

#

Výber x3 v vedeckom režime

!

Vyberte n!vo vedeckom režime

%

Stlačenie tlačidla mod v režime vedeckej kalkulačky

Ctrl + + na numerickej klávesnici

Priblíženie grafu v režime grafickej kalkulačky

Ctrl + - na numerickej klávesnici

Oddialenie grafu v režime grafickej kalkulačky

F2

Stlačenie tlačidla DWORD v režime programátorskej kalkulačky

F3

Stlačenie tlačidla WORD v režime programátorskej kalkulačky

F4

Stlačenie tlačidla BYTE v režime programátorskej kalkulačky

F5

Stlačenie tlačidla HEX v režime programátorskej kalkulačky

F6

Stlačenie tlačidla DEC v režime programátorskej kalkulačky

F7

Stlačenie tlačidla OCT v režime programátorskej kalkulačky

F8

Stlačenie tlačidla BIN v režime programátorskej kalkulačky

F12

Stlačenie tlačidla QWORD v režime programátorskej kalkulačky

A – F

Stlačenie tlačidla A - Fv režime programátorskej kalkulačky, keď je vybratá možnosť HEX

Shift + ,

Stlačenie tlačidla RoL v režime programátorskej kalkulačky, keď je tlačidlo Bitový posun nastavené na niektorý cyklický posun

Shift + .

Stlačenie tlačidla RoR v režime programátorskej kalkulačky, keď je tlačidlo Bitový posun nastavené na niektorý cyklický posun

Shift + ,

Stlačenie tlačidla Lsh v režime programátorskej kalkulačky, keď je tlačidlo Bitový posun nastavené na aritemtický alebo logický posun

Shift + .

Stlačenie tlačidla Rsh v režime programátorskej kalkulačky, keď je tlačidlo Bitový posun nastavené na aritemtický alebo logický posun

%

Stlačenie tlačidla % v režime programátorskej kalkulačky

|

Stlačenie tlačidla OR v režime programátorskej kalkulačky

^

Stlačenie tlačidla XOR v režime programátorskej kalkulačky

\

Stlačenie tlačidla NOR v režime programátorskej kalkulačky

~

Stlačenie tlačidla NOT v režime programátorskej kalkulačky

&

Stlačenie tlačidla AND v režime programátorskej kalkulačky

.

Stlačenie tlačidla NAND v režime programátorskej kalkulačky

Klávesové skratky herného panela 

Klávesová skratka

Akcia

Kláves s logom Windows  + G

Otvorenie herného panela pri otvorenej hre

Kláves s logom Windows + Alt + G

Zaznamenanie posledných 30 sekúnd

Kláves s logom Windows + Alt + R

Spustenie alebo ukončenie záznamu

Kláves s logom Windows + Alt + Print Screen

Vytvorenie snímky obrazovky hry

Kláves s logom Windows + Alt + T

Zobrazenie alebo skrytie časovača záznamu

Kláves s logom Windows  + Alt + M

Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu

Kláves s logom Windows  + Alt + B

Spustenie alebo ukončenie vysielania

Kláves s logom Windows  + Alt + W

Zobrazenie fotoaparátu počas vysielania

Klávesové skratky pre Groove 

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + P

Prehratie alebo pozastavenie

Ctrl + F

Prechod na ďalšiu skladbu

Ctrl + B

Opätovné spustenie aktuálnej skladby alebo preskočenie na predchádzajúcu skladbu

F9

Zvýšenie hlasitosti

F8

Zníženie hlasitosti

F7

Stlmenie hlasitosti

Ctrl + Enter

Výber položky a prechod do režimu výberu

Ctrl + A

Vybrať všetko

Odstrániť

Odstránenie vybratých položiek

Ctrl + Shift + P

Prehratie vybratej položky

Ctrl + T

Zapnutie alebo vypnutie opakovania

Ctrl + H

Zapnutie alebo vypnutie náhodného výberu

Ctrl + Q

Vyhľadávanie

Klávesové skratky pre Mapy 

Klávesová skratka

Akcia

Klávesy so šípkami

Posun mapy v príslušnom smere

CTRL + plus alebo mínus (+ alebo -)

Priblíženie alebo oddialenie

Ctrl + šípka doľava alebo doprava

Otočenie

Ctrl + šípka nahor alebo nadol

Naklonenie

Klávesy + alebo -

Priblíženie alebo oddialenie v zobrazení miest v 3D

Page Up alebo Page Down

Posunutie bližšie alebo ďalej v zobrazení miest v 3D

Ctrl + Y

Prepínanie zobrazení mapy medzi leteckým pohľadom a zobrazením ciest

Ctrl + Home

Vycentrovanie mapy na aktuálnu pozíciu

Ctrl + D

Získanie navigačných pokynov

Ctrl + F

Vyhľadávanie

Ctrl + M

Minimalizovanie aktívnej karty

Ctrl + P

Tlač

Ctrl + T

Zobrazenie alebo skrytie prenosu údajov

Backspace

Návrat

Ctrl + H

Zdieľanie

Ctrl + L

Presun zamerania na mapu

Ctrl + W

Zatvorenie aktívnej karty

Ctrl + Tab

Prechod na ďalšiu kartu

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na predchádzajúcu kartu

Ctrl + S

Zobrazenie alebo skrytie funkcie Streetside

Ctrl + C

Kopírovanie do schránky

Klávesové skratky pre Filmy a TV programy

Klávesová skratka

Akcia

Alt + Enter

Celá obrazovka

Esc

Zrušenie režimu celej obrazovky

Enter

Výber obsahu, na ktorom je zameranie

Medzerník

alebo

Ctrl + P

Prehratie alebo pozastavenie (ak je zameranie na videu)

Alt + šípka doľava

alebo

Kláves s logom Windows  + Backspace 

Návrat

Ctrl + T

Zapnutie alebo vypnutie opakovania

F7

Stlmenie zvuku

F8

Zníženie hlasitosti

F9

Zvýšenie hlasitosti

Klávesové skratky aplikácie Skicár 

Klávesová skratka

Akcia

F11

Zobrazenie obrázka v režime zobrazenia na celej obrazovke

F12

Uloženie obrázka ako nového súboru

Ctrl + A

Výber celého obrázka

Ctrl + B

Nastavenie vybratého textu ako tučného

Ctrl + C

Kopírovanie výberu do Schránky

Ctrl + E

Otvorenie dialógového oknaVlastnosti

Ctrl + G

Zobrazenie alebo skrytie mriežky

Ctrl + I

Nastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu

Ctrl + N

Vytvorenie nového obrázka

Ctrl + O

Otvorenie existujúceho obrázka

Ctrl + P

Tlač obrázka

Ctrl + R

Zobrazenie alebo skrytie pravítka

Ctrl + S

Uloženie zmien obrázka

Ctrl + U

Podčiarknutie vybratého textu

Ctrl + V

Prilepenie výberu zo Schránky

Ctrl + W

Otvorenie dialógového okna Zmena veľkosti alebo skosenie

Ctrl + X

Vystrihnutie výberu

Ctrl + Y

Zopakovanie zmeny

Ctrl + Z

Zrušenie zmeny

Ctrl + plus (+)

Zväčšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel

Ctrl + mínus (-)

Zmenšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel

Ctrl + Page Up

Priblíženie

Ctrl + Page Down

Oddialenie

Alt + F4

Zavretie obrázka a jeho okna aplikácie Skicár

Šípka doprava

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doprava

Šípka doľava

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doľava

Šípka nadol

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nadol

Šípka nahor

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nahor

Shift + F10

Zobrazenie kontextovej ponuky

Klávesové skratky aplikácie 3D Skicár 

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + 0 alebo 0 na numerickej klávesnici

Resetovanie priblíženia

Ctrl + 3

Prepnutie zobrazenia

Ctrl + A

Výber všetkých 3D položiek v pracovnom priestore. Zopakovaním príkazu sa prepne na výber všetkých 2D položiek

Ctrl + B

Nastavenie vybratého textu ako tučného

Ctrl + C

Kopírovanie vybratej položky

Ctrl + Insert

Kopírovanie vybratej položky

Ctrl + Shift + C

Vytvorenie snímky obrazovky

Ctrl + E

Zobrazenie vlastností plátna

Ctrl + Shift + E

Zobrazenie alebo skrytie 3D perspektívy

Ctrl + G

Zoskupenie objektov

Ctrl + Shift + G

Oddelenie objektov

I

Zapnutie kvapkadla

Ctrl + I

Nastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu

M

Minimalizovanie alebo rozbalenie bočnej ponuky

Ctrl + N

Vytvorenie nového obrázka alebo súboru

Ctrl + O

Otvorenie existujúceho obrázka alebo súboru

Ctrl + P

Tlač ako 2D

Ctrl + S

Uloženie

Ctrl + Shift + S

Uloženie pod novým názvom

Ctrl + U

Podčiarknutie vybratého textu

Ctrl + V

Prilepenie vybratej položky

Shift + Insert

Prilepenie vybratej položky

Ctrl + W

Výber plátna

Ctrl + Shift + W

Zobrazenie alebo skrytie plátna

Ctrl + X

Vystrihnutie vybratej položky

Shift + Delete

Vystrihnutie vybratej položky

Ctrl + Shift + X

Orezanie 2D

Ctrl + Y

Zopakovanie akcie

Ctrl + Z

Zrušenie akcie

Escape

Zastavenie alebo ukončenie aktuálnej úlohy

Domov

Obnovenie pôvodného zobrazenia

PgUp

Priblíženie

Ctrl + PgUp

Priblíženie

PgDn

Oddialenie

Ctrl + PgDn

Oddialenie

Ctrl + koliesko myši

Priblíženie alebo oddialenie

Ctrl + šípka doľava

Okruh vľavo

Ctrl + šípka doprava

Okruh vpravo

Ctrl + šípka nahor

Okruh nahor

Ctrl + šípka nadol

Okruh nadol

Alt + šípka doľava

Posun doľava

Alt + šípka doprava

Posun doprava

Alt + šípka nahor

Posun nahor

Alt + šípka nadol 

Posun nadol

Ctrl + mínus (-) alebo [

Zmenšenie veľkosti štetca

Ctrl + plus (+) alebo ]

Zväčšenie veľkosti štetca

Šípka doprava

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doprava

Šípka doľava

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doľava

Šípka nadol

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nadol

Šípka nahor

Presun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nahor

Alt + F4

Skončenie programu

F6

Prechádzanie prvkami obrazovky v okne alebo na pracovnej ploche

F10

Aktivovanie panela s ponukami v aplikácii

Shift + F10

Zobrazenie kontextovej ponuky

F11

Zobrazenie obrázka v režime zobrazenia na celej obrazovke

F12

Uloženie obrázka ako nového súboru

Klávesové skratky Fotografií 

Klávesová skratka

Akcia

Medzerník (v kolekcii)

Výber položky a prechod do režimu výberu

Enter (z režimu výberu)

Výber položky počas režim výberu

Medzerník (zobrazenie fotografie)

Zobrazenie alebo skrytie príkazov

Medzerník (zobrazenie videa)

Prehratie alebo pozastavenie videa

Klávesy so šípkami (v kolekcii)

Posun nahor, nadol, doľava alebo doprava

Klávesy so šípkou doľava alebo doprava (na jednej položke alebo prezentácii)

Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej položky

Klávesy so šípkami (na zväčšenej fotografii)

Posúvanie sa v rámci fotografie

CTRL + plus alebo mínus (+ alebo -)

Oddialenie alebo priblíženie pri prezeraní fotografie

Ctrl + 0

Obnovenie priblíženia na fotografiu

Esc

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Ctrl + S

Uloženie

Ctrl + P

Tlač

Ctrl + C

Kopírovať

Ctrl + R (zobrazenie alebo úprava)

Otočenie fotografie

E (zobrazenie fotografie)

Vylepšenie fotografie

Ctrl + Z (úprava)

Zrušenie zmien

Ctrl + Y (úprava)

Zopakovanie zmien

Ctrl + / (úprava)

Zobrazenie originálu

Shift + klávesy so šípkami

Zmena veľkosti orezania alebo oblasti selektívneho zaostrenia

Ctrl + klávesy so šípkami

Presunutie orezania alebo oblasti selektívneho zaostrenia

F5 (zobrazenie položky)

Spustenie prezentácie

Alt + Enter

Zobrazenie informácií o súbore

Ctrl + L

Nastavenie obrazovky uzamknutia

Ctrl + N (v zobrazení albumov)

Vytvorenie nového albumu

Ctrl + R (v zobrazení albumov)

Odstránenie albumu

Ctrl + D

Pridanie vybratých položiek do albumu

Ctrl + U

Odstránenie vybratých položiek z albumu

Klávesové skratky Diktafónu 

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + R

Začatie nového záznamu

Ctrl + M

Pridanie novej značky do záznamu

Odstrániť

Odstránenie vybratého záznamu

Medzerník

Prehratie alebo pozastavenie

Backspace

Návrat

F2

Premenovanie záznamu

Šípka doprava alebo doľava

Prechod dopredu alebo dozadu pri prehrávaní záznamu

Shift + šípka doprava alebo šípka doľava

Ďalší prechod dopredu alebo dozadu

Domov

Prechod na začiatok záznamu

End

Prechod na koniec záznamu

Klávesové skratky aplikácie WordPad 

Klávesová skratka

Akcia

F3

Vyhľadanie najbližšej inštancie textu v dialógovom okne Hľadať

F12

Uloženie dokumentu ako nového súboru

Ctrl + 1

Nastavenie jednoriadkových rozstupov

Ctrl + 2

Nastavenie dvojriadkových rozstupov

Ctrl + 5

Nastavenie rozstupov 1,5 riadka

Ctrl + A

Vybrať všetko

Ctrl + B

Nastavenie vybratého textu ako tučného

Ctrl + C

Kopírovanie výberu do Schránky

Ctrl + D

Vloženie kresby aplikácie programu Microsoft Skicár

Ctrl + E

Zarovnanie textu na stred

Ctrl + F

Vyhľadávanie textu v dokumente

Ctrl + H

Nahradenie textu v dokumente

Ctrl + I

Nastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu

Ctrl + J

Zarovnanie textu podľa okrajov

Ctrl + L

Zarovnanie textu vľavo

Ctrl + N

Vytvorenie nového dokumentu

Ctrl + O

Otvorenie existujúceho dokumentu

Ctrl + P

Tlač dokumentu

Ctrl + R

Zarovnanie textu vpravo

Ctrl + S

Uloženie zmien dokumentu

Ctrl + U

Podčiarknutie vybratého textu

Ctrl + V

Prilepenie výberu zo Schránky

Ctrl + X

Vystrihnutie výberu

Ctrl + Y

Zopakovanie zmeny

Ctrl + Z

Zrušenie zmeny

Ctrl + rovná sa (=)

Nastavenie vybratého textu ako dolného indexu

Ctrl + Shift + rovná sa (=)

Nastavenie vybratého textu ako horného indexu

Ctrl + Shift + znamienko väčšie než (>)

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl + Shift + znamienko menšie než (<)

Zmenšenie veľkosti písma

Ctrl + Shift + A

Zmena znakov na kapitálky

Ctrl + Shift + L

Zmena štýlu odrážok

Ctrl + šípka doľava

Presun kurzora o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doprava

Presun kurzora o jedno slovo doprava

Ctrl + šípka nahor

Presun kurzora do predchádzajúceho riadka

Ctrl + šípka nadol

Presun kurzora na nasledujúci riadok

Ctrl + Home

Presun na začiatok dokumentu

Ctrl + End

Presun na koniec dokumentu

Ctrl + Page Up

Posun nahor o jednu stranu

Ctrl + Page Down

Posun nadol o jednu stranu

Ctrl + Delete

Odstránenie nasledujúceho slova

Alt + F4

Zavretie programu WordPad

Shift + F10

Zobrazenie kontextovej ponuky

Ďalšie klávesové skratky 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×