Microsoft Traditional Chinese IME

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie okna kandidáta konverzie so zobrazením kandidátov konverzie „ㄋㄧˇ(su3)“.

Okno možností konverzie ponúka možnosti, ktorých ťahy zodpovedajú tomu, čo píšete.  

Všeobecné operácie

V tomto stave

Klávesová skratka

Akcia

Pred prepnutím zamerania do okna možností

Šípka nadol 

Prechod do okna možností.

Šípka nahor

Zmena na inú možnosť bez otvorenia okna možností.

So zameraním v okne možností

Šípka nadol

Posunutie výberu nadol.

Šípka nahor

Posunutie výberu nahor.

Medzerník

Page down

Tab

Rozbalenie na zobrazenie tabuľky.

Šípka doprava

Rozbalenie na zobrazenie tabuľky.

číslo

Výber príslušnej možnosti.

Enter

Výber zameranej možnosti.

Ďalšie funkcie

 • IME navrhuje pre editor Bopomofo čítanie toho, čo napíšete v poslednej možnosti v okne možností.

 • Ak sa postupnosť klávesov nezhoduje s kombináciami Bopomofo, IME dokáže automaticky zmeniť to, čo zadáte v režime čínštiny, na alfanumerické znaky. Ak chcete túto funkciu použiť, zapnite možnosť [Automaticky meniť postupnosť klávesov v režime čínštiny na alfanumerické znaky] v časti Nastavenia IME > [Všeobecné].

Používateľského rozhrania okna priradenia výrazu so zobrazením kandidátov po výbere možnosti „好“ v okne kandidáta konverzie.

Okno priradenia slovného spojenia ponúka priradené možnosti, ktoré sú relevantné pre to, čo vyberiete v okne možnosti na konverziu. Možnosť môžete vybrať stlačením kombinácie klávesov Shift + číslo.

Požiadavky: Zapnite možnosť [Zobraziť výzvu na priradené slovného spojenia pre vstupné znaky] v časti Nastavenia editora IME > [Všeobecné].

Všeobecné operácie

Klávesová skratka

Akcia

Medzerník

Page down

Shift + číslo

Výber príslušnej možnosti.

Používateľské rozhranie panela s nástrojmi editora IME zobrazujúce tlačidlo režimu editora IME, tlačidlo šírky znaku, položku klávesnice editora IME a tlačidlo Nastavenie.

Editor IME podporuje používateľské rozhranie nazývané panel s nástrojmi editora IME, ktoré ponúka alternatívny spôsob rýchleho vyvolania konkrétnych funkcií editora IME. Panel s nástrojmi editora IME je používateľské rozhranie, ktoré vzniklo vynovením panela jazykov.

Spustenie panela s nástrojmi editora IME: Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu režimu editora IME v oblasti oznámení > [Zobraziť alebo skryť panel s nástrojmi editora IME]

Klávesové skratky

Editor IME ponúka klávesy alebo kombinácie klávesov na používanie funkcií editora IME.

Klávesová skratka

Akcia

Shift

Prepínanie medzi režimom angličtiny a čínštiny.

Shift + medzerník

Prepínanie šírky znakov medzi plnou a polovičnou šírkou.

Ctrl + symbol (napr. Ctrl + čiarka)

Vloženie príslušného symbolu s plnou šírkou.

Poznámka: Ak symbol zodpovedá klávesu zadaného so stlačením klávesu Shift, kláves Shift je potrebné stlačiť pred stlačením klávesu so symbolom. (napr. Ctrl + Shift + ? na vloženie ?)

Spätný apostrof (`) + kláves symbolu (napr. spätný apostrof + čiarka)

Vloženie príslušného symbolu s plnou šírkou.

Poznámka: Ak symbol zodpovedá klávesu zadaného so stlačením klávesu Shift, kláves Shift je potrebné stlačiť pred stlačením klávesu so symbolom. (napr. spätný apostrof + Shift + ? na vloženie ?)

Poznámka: Funguje v režime čínštiny.

Ctrl + Alt + čiarka

Zobrazenie klávesnice so symbolmi. Symbol môžete vložiť tak, že budete neustále stláčať príslušný kláves.

Poznámka: Funguje v režime čínštiny.

Spätný apostrof (`) + U + kód Unicode + medzerník

Vloženie príslušného znaku (napr. spätný apostrof + U + 4e00 + medzerník na vloženie 一).

Poznámka: Funguje v režime čínštiny.

Spätný apostrof (`) + B + kód Big5

Vloženie príslušného znaku (napr. spätný apostrof + B + A440 na vloženie 一).

Poznámka: Funguje v režime čínštiny.

Nastavenia editora IME

Nastavenia editora IME nájdete v časti

[Štart] > [Nastavenia] > [Čas a jazyk] > [Jazyk] > čínština (tradičná, Taiwan), čínština (tradičná, Hongkong OAO) alebo čínština (tradičná, Macao OAO) [ Možnosti] > Microsoft Bopomofo [Možnosti]

Ak chcete prejsť do nastavení editora IME, môžete tiež vyhľadať výraz „čínština“ v okne [Štart] > [Nastavenia] alebo stlačiť tlačidlo [Nastavenia] v kontextovej ponuke (ponuka zobrazená po kliknutí pravým tlačidlom myši) ikony režimu editora IME v oblasti oznámení.

Prispôsobenie klávesov

Editor IME ponúka možnosť prispôsobiť rozloženie klávesnice v časti Nastavenia IME > [Priradenie klávesov]. Od aktualizácie Windowsu 10 z októbra 2020 editor IME podporuje nasledovné rozloženia.

 • Štandardné
  Klávesnica s použitým štandardným rozložením.

 • HanYu Pinyin
  Rozloženie HanYu Pinyin môžete používať jedným z nasledovných spôsobov.

  • Napíšte kód HanYu Pinyin a za ním tón. (napr. zadajte „zhu4yin1“ na získanie 注音) Poznámka: Kláves s číslom 1 až 5 predstavuje štyri tóny a neutrálny tón.

  • Zadajte kód HanYu Pinyin bez tónov a potom stlačením klávesu Enter alebo medzerníka skonvertujte. (napr. zadajte „zhuyin“ a stlačte kláves Enter alebo medzerník na získanie 注音)

  • Zadajte kód HanYu Pinyin a potom medzeru ako zástupný znak tónu a potom stlačením klávesu Enter alebo medzerníka skonvertujte. (napr. zadajte „zhu yin“ a stlačte kláves Enter alebo medzerník na získanie 注音)

 • Eten
  Klávesnica s použitým rozložením Eten.

 • Taiwan Pinyin
  Rozloženie Taiwan Pinyin môžete používať jedným z nasledovných spôsobov.

  • Napíšte kód Taiwan Pinyin a za ním tón. (napr. zadajte „jhu4yin1“ na získanie 注音) Poznámka: Kláves s číslom 1 až 5 predstavuje štyri tóny a neutrálny tón.

  • Zadajte kód Taiwan Pinyin bez tónov a potom stlačením klávesu Enter alebo medzerníka skonvertujte. (napr. zadajte „jhuyin“ a stlačte kláves Enter alebo medzerník na získanie 注音)

  • Zadajte kód Taiwan Pinyin a potom medzeru ako zástupný znak tónu a potom stlačením klávesu Enter alebo medzerníka skonvertujte. (napr. zadajte „jhu yin“ a stlačte kláves Enter alebo medzerník na získanie 注音)

Ako môžem poskytnúť pripomienky?

Ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo budete mať návrhy týkajúce sa editora Microsoft IME, pošlite nám pripomienky prostredníctvom Centra pripomienok. Centrum pripomienok môžete otvoriť v časti [Odoslať pripomienky] v kontextovej ponuke (ponuka zobrazená po kliknutí pravým tlačidlom myši) ikony režimu editora IME v oblasti oznámení, alebo kliknutím sem. Vaše pripomienky sa dostanú priamo k našim vývojárom, ktorí pracujú na vylepšovaní editora IME. Ďalšie informácie o krokoch na poskytnutie pripomienok nájdete v časti Odoslanie pripomienok pomocou aplikácie Centrum pripomienok.

Kompatibilita

Editor Microsoft Bopomofo IME bol vynovený v aktualizácii Windowsu 10 z októbra 2020 (verzia 2004). Editor IME podporuje nastavenie kompatibility v časti Nastavenia editora IME > [Všeobecné]. Ak sa vyskytnú problémy s novým editorom IME, môžete povoliť predchádzajúcu verziu editora IME zapnutím možnosti [Používať predchádzajúcu verziu editora Microsoft Bopomofo]. Nový editor IME budeme aj naďalej vylepšovať. Zvážte preto aj možnosť odoslania pripomienok, ktorými nám pomôžete poskytovať vám skvelé funkcie.

Používateľské rozhranie

Okno možností konverzie ponúka možnosti, ktorých ťahy zodpovedajú tomu, čo píšete.

Všeobecné operácie

Klávesová skratka

Akcia

Šípka nadol

Posunutie výberu nadol.

Šípka nahor

Posunutie výberu nahor.

Medzerník

Page down

Tab

Rozbalenie na zobrazenie tabuľky.

Šípka doprava

Rozbalenie na zobrazenie tabuľky.

číslo

Výber príslušnej možnosti.

Enter

Výber zameranej možnosti.

Okno priradenia slovného spojenia ponúka priradené možnosti, ktoré sú relevantné pre to, čo napíšete. Možnosť môžete vybrať stlačením kombinácie klávesov Shift + číslo.

Všeobecné operácie

Klávesová skratka

Akcia

Medzerník

Page down

Shift + číslo

Výber príslušnej možnosti.

Nastavenia editora IME

Nastavenia editora IME nájdete v časti

[Štart] > [Nastavenia] > [Čas a jazyk] > [Jazyk] > čínština (tradičná, Taiwan), čínština (tradičná, Hongkong OAO) alebo čínština (tradičná, Macao OAO) [ Možnosti] > Microsoft ChangJie alebo Microsoft Quick [Možnosti]

Ak chcete prejsť do nastavení editora IME, môžete tiež stlačiť tlačidlo [Nastavenia] v kontextovej ponuke (ponuka zobrazená po kliknutí pravým tlačidlom myši) ikony režimu editora IME v oblasti oznámení.

Ako môžem poskytnúť pripomienky?

Ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo budete mať návrhy týkajúce sa editora Microsoft IME, pošlite nám pripomienky prostredníctvom Centra pripomienok. Centrum pripomienok môžete otvoriť v časti [Odoslať pripomienky] v kontextovej ponuke (ponuka zobrazená po kliknutí pravým tlačidlom myši) ikony režimu editora IME v oblasti oznámení, alebo kliknutím sem. Vaše pripomienky sa dostanú priamo k našim vývojárom, ktorí pracujú na vylepšovaní editora IME. Ďalšie informácie o krokoch na poskytnutie pripomienok nájdete v časti Odoslanie pripomienok pomocou aplikácie Centrum pripomienok.

Kompatibilita

Editor IME Microsoft ChangJie a Editor IME Quick bol vynovený v aktualizácii Windowsu 10 z októbra 2020 (verzia 2004). Editor IME podporuje nastavenie kompatibility v časti Nastavenia editora IME > [Všeobecné]. Ak sa vyskytnú problémy s novým editorom IME, môžete povoliť predchádzajúcu verziu editora IME zapnutím možnosti [Používať predchádzajúcu verziu editora Microsoft ChangJie] alebo [Používať predchádzajúcu verziu editora Microsoft Quick]. Nový editor IME budeme aj naďalej vylepšovať. Zvážte preto aj možnosť odoslania pripomienok, ktorými nám pomôžete poskytnúť vám skvelé možnosti písania.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×