Aplikácia Filmy a TV programy spolupracuje s Moderátorom. Moderátor je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá nahlas číta text zobrazený na obrazovke a popisuje udalosti, takže počítač môžete používať aj v prípade, že máte čiastočné alebo úplné zrakové postihnutie. Na vykonávanie bežných akcií sú tiež k dispozícii klávesové skratky.

Spustenie Moderátora

Moderátora spustíte stlačením klávesu s logom Windows + Ctrl + A Enter. Opätovným stlačením týchto tlačidiel Moderátora zastavíte. Mnohé klávesnice majú kláves s logom Windows umiestnený v dolnom riadku klávesov naľavo alebo napravo od klávesu Alt.

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní Moderátora vo Windowse 10, pozrite si tému Začíname s Moderátorom.

Otvorenie aplikácie

Ak chcete otvoriť aplikáciu Filmy & TV, stlačte kláves s logom WindowsÂ, zadajte & TVa potom stlačte kláves Enter. Aplikáciu zatvoríte stlačením klávesov Alt + F4.

Orientačné body

Aplikácia Filmy & TV obsahuje tieto orientačné body:

 • Navigácia pre hlavné oblasti aplikácie. K dispozícii sú tri hlavné oblasti aplikácie: Prvou je oblasť Preskúmať, kde si môžetekúpiť alebo požičať nové filmy a TV programy z Microsoft Storu. Druhou je oblasť Nákupy, miesto, kde nájdete filmy alebo TV programy, ktoré ste si už zakúpili alebo prenajali. Tretia oblasť sa nazýva Osobné a umožňuje vám prehľadávať osobné videá uložené vo vašom zariadení.

 • Vyhľadávacie pole. Vyhľadávacie pole slúži na vyhľadávanie obsahu vo vašej kolekcii alebo v Microsoft Store.

 • Prihláste sa. Používa sa na prihlásenie do konta Microsoft.

 • Microsoft Store. Používa sa na nákup ďalšieho obsahu v Microsoft Store.

 • Ďalšie. Otvorením ponuky získate ďalšie možnosti.

 • Hlavná ponuka. Toto je hlavná oblasť obsahu, na ktorej môžete prehľadávať nové filmy a TV programy, ktoré si kúpite alebo prenajmete v Microsoft Store, zakúpený obsah alebo svoje osobné videá.

Navigácia

Na navigáciu v aplikácii používajte kláves Tab, klávesovú skratku Shift + Tab a klávesy so šípkami. Pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab sa môžete presúvať medzi rôznymi oblasťami aplikácie. Na navigáciu v jednotlivých oblastiach použite klávesy so šípkami.

Ak chcete napríklad prejsť do oblasti TV v rámci oblasti Preskúmať, stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab sa presúvajte v aplikácii, až kým sa nedostanete do časti Navigácia pre hlavné oblasti aplikácie. Potom stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým sa nedostanete do časti Preskúmať. Stlačte kláves Enter, potom podržte stlačený kláves Tab dovtedy, kým sa nedostanete do oblasti TV.

Ak chcete prehľadávať tituly vo vybranej oblasti, stlačte kláves Enter a potom pomocou klávesov so šípkami prechádzajte medzi jednotlivými názvami obsahu. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na ďalšie akcie v galérii, ako napríklad Zobraziť všetko, ktorá otvára aplikáciu Microsoft Store.

Klávesové skratky

V aplikácii sú k dispozícii tieto klávesové skratky.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + Q

Premiestnenie ohniska do vyhľadávacieho poľa

Shift + F10

Otvorenie kontextovej ponuky (keď je k dispozícii), napríklad keď sa ohnisko nachádza na položke obsahu v galérii filmov

Alt + Enter

Prechod do režimu zobrazenia na celú obrazovku (pri sledovaní videa)

Esc

Ukončenie režimu zobrazenia na celú obrazovku (pri sledovaní videa)

Enter

Výber obsahu, na ktorom je zameranie

Medzerník alebo Ctrl + P

Prehranie alebo pozastavenie (pri sledovaní videa)

Alt + šípka doľava alebo Backspace

Návrat

Ctrl + T

Zapnutie alebo vypnutie opakovania (pri sledovaní videa)

F7

Stlmenie zvuku (pri sledovaní videa)

F8

Zníženie hlasitosti (pri sledovaní videa)

F9

Zvýšenie hlasitosti (pri sledovaní videa)

Bežné úlohy

Vyhľadanie filmu, TV programu alebo osobného videa a spustenie jeho prehrávania

Stlačením klávesu Tab alebo klávesovej skratky Shift + Tab prejdete do vyhľadávacieho poľa a potom môžete zadať názov požadovaného filmu alebo TV programu. Stlačením klávesu Enter spustíte vyhľadávanie. Ako prvé sa zobrazia výsledky vyhľadávania videí, ktoré už vlastníte alebo máte prenajaté. Ak chcete zobraziť výsledky vyhľadávania obsahu, ktorý si môžete prenajať alebo kúpiť v Microsoft Store, stlačte klávesovú skratku Shift + Tab a potom kláves Enter. Na prechádzanie vo výsledkoch vyhľadávania použite klávesy so šípkami.

Keď nájdete požadovaný titul, vyberte ho stlačením klávesu Enter.

 • Ak si ™ svoje osobné video, ™ začne okamžite prehrávať.

 • V prípade komerčných filmov, ktoré vlastníte, prejdite pomocou klávesu Tab na tlačidlo Prehrať a spustite prehrávanie stlačením klávesu Enter alebo medzerníka.

 • V prípade televízneho seriálu, ktorý vlastníte, sa zameranie nachádza na tlačidle Prehrať pre prvú diel v sérii alebo na prvú ™ ktorú ste ešte sledovali. Ak ste sa ™ inou dielou, pomocou klávesu Tab sa presuňte do zoznamu dielov a potom sa pomocou klávesu so šípkou nadol presuňte na diel, ktorý chcete. Potom stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prehrať a stlačte kláves Enter.

 • Ak ide o film alebo TV program, ktorý si je nutné najprv kúpiť alebo prenajať, po stlačení klávesu Enter sa daný titul otvorí v Microsoft Store. Pomocou pokynov si môžete titul kúpiť alebo prenajať. Po dokončení transakcie sa tlačidlo Kúpiť alebo Prenajať zmení na tlačidlo Prehrať alebo Vlastnené. Skontrolujte, či je tlačidlo vybraté, a potom stlačením klávesu Enter prepnite ohnisko späť do aplikácie Filmy a TV programy. Ak je to nutné, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prehrať a potom stlačte kláves Enter.

Ovládanie prehrávania videa

Po spustení môžete ovládať prehrávanie videa nasledovným spôsobom.

 • Ak chcete prehrávanie videa spustiť alebo pozastaviť, stlačte medzerník.

 • Ak chcete presunúť prehrávanie 30 sekúnd smerom dopredu, stlačením klávesu Tab prejdite z tlačidla Prehrať alebo Pozastaviť na tlačidlo Preskočiť dopredu a potom stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete presunúť prehrávanie 30 sekúnd smerom dozadu, stlačením klávesovej skratky Tab + Shift prejdite z tlačidla Prehrať alebo Pozastaviť na tlačidlo Preskočiť dozadu a potom stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete zmeniť možnosti zvuku alebo titulkov, dvojnásobným stlačením klávesovej skratky Tab + Shift prejdite z tlačidla Prehrať alebo Pozastaviť na položku Zobraziť ponuku titulkov a zvuku a potom stlačte kláves Enter. Na výber požadovaných možností použite klávesy so šípkami a kláves Enter.

 • Na stlmenie hlasitosti stlačte kláves F7.

 • Na zníženie hlasitosti stlačte kláves F8.

 • Na zvýšenie hlasitosti stlačte kláves F9.

Zapnutie titulkov

Titulky sú k dispozícii pre väčšinu filmov a TV programov. Tu sa ™, ako ich zapnúť.

 1. Po otvorení a spustení prehrávania video pozastavíte výberom tlačidla Pozastaviť alebo stlačením medzerníka.

 2. Dvakrát stlačte klávesovú skratku Shift + Tab na prechod na tlačidlo Zobraziť ponuku titulkov a zvuku a stlačte kláves Enter. Potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovaný jazyk a stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete pokračovať v prehrávaní videa, ktoré sa spustí s titulkami, stlačte medzerník.

 4. Ak chcete zmeniť vzhľad titulkov tak, aby sa ľahšie čítali, postupujte nasledovne:

 5. Stlačte kláves s logom Windows + U a otvorte nastavenia zjednodušenia prístupu.

 6. Jedným stlačením klávesu Tab prejdete na položku Moderátor 1 zo 7. Potom trikrát stlačte kláves so šípkou nadol, aby ste prešli na položku Titulky, a potom stlačte kláves Enter.

 7. V každej z ôsmich rozbaľovacích ponúk vyberte požadovanú možnosť. Môžete napríklad zmeniť farbu titulkov na žltú a farbu pozadia skrytých titulkov na čiernu.

Ak hľadáte podporu pre Moderátora alebo inú pomocnú technológiu pre ľudí s postihnutím od spoločnosti Microsoft, obráťte sa na Answer Desk pre ľudí s postihnutím odspoločnosti Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×