Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tento článok popisuje, ako pridať alebo odstrániť kontá v počítači. S rôznymi kontami v zdieľanom počítači môžu viacerí používatelia používať rovnaké zariadenie, pričom všetci majú vlastné prihlasovacie informácie a prístup k vlastným súborom, obľúbeným položkám prehliadača a nastaveniam pracovnej plochy.

Okrem toho môžete chcieť do počítača pridať rôzne kontá, ak ten istý počítač používate na osobné projekty a aj na pracovné alebo školské účely.

Poznámka: Ak máte nové zariadenie, môže sa zobraziť konto s názvom „defaultuser0“ – toto konto je neaktívne a neohrozí vaše zariadenie ani neposkytne prístup komukoľvek inému. Ak ho chcete odstrániť, reštartujte počítač a prihláste sa nova.

Pridanie ľudí do domáceho počítača

Najlepším spôsobom pridania používateľa do počítača je požiadať ho, aby sa prihlásil s kontom Microsoft. Ďalšie informácie o kontách Microsoft nájdete v téme Prihlásenie s kontom Microsoft.

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > rodinu & iných používateľov.

 2. V časti Ostatní používatelia > Pridať ďalšieho používateľa vyberte položku Pridať konto.

 3. Zadajte informácie konta Microsoft pre daného používateľa a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete odstrániť prihlasovacie informácie tejto osoby z počítača, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > rodinu & iných používateľov.

 2. V časti Ostatní používatelia vyberte rozbaľovaciu ponuku konta, ktoré chcete odstrániť.

 3. Vedľa položky Konto a údaje vyberte položku Odstrániť. Majte na pamäti, že týmto sa neodstráni konto Microsoft danej osoby, ale jej prihlasovacie informácie sa odstránia z počítača.

Pridanie používateľov do pracovného alebo školského počítača

Pre každého, kto zdieľa počítač v práci alebo v škole, je najlepšie, aby mal svoje vlastné konto Microsoft. Ďalšie informácie o kontách Microsoft nájdete v téme Prihlásenie s kontom Microsoft.

Pridanie používateľa s existujúcim kontom Microsoft:

 1. Vyberte položku Spustiť > nastavenia > kontá > Ostatní používatelia (v niektorých vydaniach Systému Windows môže byť označená ako Iné osoby alebo Rodina & iných používateľov).

 2. V časti Používatelia pracovného alebo školského > Pridať pracovné alebo školské konto vyberte položku Pridať konto

 3. Zadajte používateľské konto danej osoby, vyberte typ konta a potom vyberte položku Pridať.

Ak chcete odstrániť prihlasovacie informácie tejto osoby z počítača, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Spustiť > nastavenia > kontá > Ostatní používatelia.

 2. Vyberte meno alebo e-mailovú adresu používateľa a potom vyberte položku Odstrániť.

 3. Prečítajte si informácie a vyberte položku Odstrániť konto a údaje. Majte na pamäti, že týmto sa neodstráni konto Microsoft danej osoby, ale jej prihlasovacie informácie údaje konta sa odstránia z počítača.

Pridanie pracovných alebo školských kont do počítača

Ak používate ten istý počítač na osobné aj na školské alebo pracovné účely, môžete pridať do počítača rôzne kontá, aby ste mali jednoduchší prístup k súborom, aplikáciám a informáciám súvisiacim s jednotlivými kontami. Keď pristupujete do práce alebo do školy, budete pripojení k doméne organizácie a mať prístup k jej prostriedkom.

Pridanie iného konta do počítača:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > Prístup k pracovisku alebo škole.

 2. Vedľa položky Pridať pracovné alebo školské konto vyberte položku Pripojiť.

 3. Zadajte informácie o konte danej osoby, vyberte typ konta a potom vyberte položku Pridať.

Ak chcete odstrániť konto z počítača, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > Prístup k pracovisku alebo škole.

 2. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odpojiť.

 3. Operácie potvrdzujte výberom položky Áno. Majte na pamäti, že týmto sa konto neodstráni úplne, len sa odstráni prístup z počítača.

  Poznámka: Ak konto je jediné alebo primárne konto v počítači, nedá sa odstrániť. 

Pridanie kont používaných aplikáciami

Ak chcete zjednodušiť a zrýchliť prihlasovanie do svojho konta, môžete pridať kontá pre rôzne aplikácie. 

Pridanie konta používaného aplikáciami do počítača:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > kontá e-mailových &.

 2. Pridanie konta používaného e-mailom. kalendár alebo kontakty vyberte položku Pridať konto v časti Kontá používané e-mailom, kalendárom a kontaktmi. V prípade iných aplikácií vyberte položku Pridať konto Microsoft alebo Pridať pracovné alebo školské konto.

 3. Podľa pokynov pridajte konto.

Odstránenie konta používaného aplikáciami z počítača:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > kontá e-mailových &.

 2. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

 3. Operácie potvrdzujte výberom položky Áno.

Pridanie ľudí do rodinnej skupiny

Ak ste do počítača pridali kontá Microsoft svojej rodiny, môžete ich nastaviť ako rodinu v Microsofte. Je to bezplatná služba, ktorá pomáha rodinám zostať v kontakte a udržiavať deti v bezpečí v Windows 11 a zariadeniach Xbox One spolu so zariadeniami s Androidom so spustenou aplikáciou Microsoft Launcher.

Poznámka: Ak máte problémy s pridaním konta Microsoft, pozrite si najčastejšie otázky o konte Microsoft.

Pridanie ľudí do domáceho počítača

Najlepším spôsobom pridania používateľa do počítača je požiadať ho, aby sa prihlásil s kontom Microsoft. Ďalšie informácie o kontách Microsoft nájdete v téme Prihlásenie s kontom Microsoft.

Vydania Windows 10 Home a Windows 10 Professional:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > rodinu & iných používateľov.

 2. V časti Ostatní používatelia vyberte položku Pridať niekoho iného do tohto počítača.

 3. Zadajte informácie konta Microsoft pre daného používateľa a postupujte podľa pokynov.

Ak chcete odstrániť prihlasovacie informácie tejto osoby z počítača, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > rodinu & iných používateľov.

 2. Vyberte meno alebo e-mailovú adresu používateľa a potom vyberte položku Odstrániť. Majte na pamäti, že týmto sa neodstráni konto Microsoft danej osoby, ale jej prihlasovacie informácie sa odstránia z počítača.

Pridanie používateľov do pracovného alebo školského počítača

Pre každého, kto zdieľa počítač v práci alebo v škole, je najlepšie, aby mal svoje vlastné konto Microsoft. Ďalšie informácie o kontách Microsoft nájdete v téme Prihlásenie s kontom Microsoft.

Pridanie používateľa s existujúcim kontom Microsoft:

 1. Vyberte položku Spustiť > nastavenia > kontá > Ostatní používatelia (v niektorých vydaniach Systému Windows môže byť označená ako Iné osoby alebo Rodina & iných používateľov).

 2. V časti Používatelia na pracovisku alebo v škole vyberte položku Pridať používateľa na pracovisku alebo v škole.

 3. Zadajte používateľské konto danej osoby, vyberte typ konta a potom vyberte položku Pridať.

Ak chcete odstrániť prihlasovacie informácie tejto osoby z počítača, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Spustiť > nastavenia > kontá > Ostatní používatelia.

 2. Vyberte meno alebo e-mailovú adresu používateľa a potom vyberte položku Odstrániť.

 3. Prečítajte si informácie a vyberte položku Odstrániť konto a údaje. Majte na pamäti, že týmto sa neodstráni konto Microsoft danej osoby, ale jej prihlasovacie informácie údaje konta sa odstránia z počítača.

Pridanie pracovných alebo školských kont do počítača

Ak používate ten istý počítač na osobné aj na školské alebo pracovné účely, môžete pridať do počítača rôzne kontá, aby ste mali jednoduchší prístup k súborom, aplikáciám a informáciám súvisiacim s jednotlivými kontami. Keď pristupujete do práce alebo do školy, budete pripojení k doméne organizácie a mať prístup k jej prostriedkom.

Pridanie iného konta do počítača:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > Prístup k pracovisku alebo škole.

 2. Vyberte položku Pripojiť, potom podľa pokynov pridajte kontá.

Ak chcete odstrániť konto z počítača, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > Prístup k pracovisku alebo škole.

 2. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odpojiť.

 3. Operácie potvrdzujte výberom položky Áno. Majte na pamäti, že týmto sa konto neodstráni úplne, len sa odstráni prístup z počítača.

  Poznámka: Ak konto je jediné alebo primárne konto v počítači, nedá sa odstrániť. 

Pridanie kont používaných aplikáciami

Ak chcete zjednodušiť a zrýchliť prihlasovanie do svojho konta, môžete pridať kontá pre rôzne aplikácie. 

Pridanie konta používaného aplikáciami do počítača:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > kontá e-mailových &.

 2. Pridanie konta používaného e-mailom. kalendár alebo kontakty vyberte položku Pridať konto v časti Kontá používané e-mailom, kalendárom a kontaktmi. Pre ostatné aplikácie vyberte možnosť Pridať konto Microsoft alebo Pridať pracovné alebo školské konto.

 3. Podľa pokynov pridajte konto.

Odstránenie konta používaného aplikáciami z počítača:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenia > > kontá > kontá e-mailových &.

 2. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

 3. Operácie potvrdzujte výberom položky Áno.

Pridanie ľudí do rodinnej skupiny

Ak ste do počítača pridali kontá Microsoft svojej rodiny, môžete ich nastaviť ako rodinu v Microsofte. Je to bezplatná služba, ktorá pomáha rodinám zostať v spojení, a poskytuje väčšie zabezpečenie pre deti v zariadeniach so systémom Windows 10 a Xbox One, ako aj zariadeniach so systémom Android, ktoré používajú Microsoft Launcher.

Poznámka: Ak máte problémy s pridaním konta Microsoft, pozrite si najčastejšie otázky o konte Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×