Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete vyskúšať, ak sa vyskytnú problémy s prihlásením do zariadenia s Windowsom 11 vrátane problémov s prihlásením po inovácii na Windows 11.

Ak sú k dispozícii aktualizácie, výberom položiek Napájanie  > Aktualizovať a reštartovať reštartujte zariadenie a dokončite inštaláciu aktualizácií. 

Výberom položky Sieť  na obrazovke uzamknutia zariadenia skontrolujte, či ste pripojení na internet. Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k Wi-Fi, prípadne je slabý signál, skúste pripojiť zariadenie priamo k smerovaču alebo modemu pomocou ethernetového kábla.

Ak problémy s pripojením pretrvávajú, skontrolujte internetové pripojenie pomocou iného zariadenia, aby ste zistili, či nejde o problém so sieťou.

Po zadaní hesla na prihlásenie vyskúšajte nasledovný postup:

 • Zadajte svoje heslo pomocou klávesnice na obrazovke. Vyberte položky Zjednodušenie ovládania  > Klávesnica na obrazovke a zadajte na nej svoje heslo.

 • Skontrolujte, či je vypnutá funkcia Caps Lock.

 • Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, čiže heslo do poľa Heslo alebo PIN kód do poľa PIN kód. Ak používate konto Microsoft, môžete sa prepínať medzi zadaním PIN kódu a hesla výberom položky Možnosti prihlásenia.

 • Ak používate viac ako jedno rozloženie klávesnice, skontrolujte, či je vybratý jazyk klávesnice, ktorý sa pokúšate použiť. Ak chcete skontrolovať rozloženie klávesnice, vyberte metódu vstupu (trojpísmenový kód v pravom dolnom rohu).

 • Ak ste si nedávno zmenili heslo, skúste zadať svoje predchádzajúce heslo. Ak vaše predchádzajúce heslo funguje, zariadenie zamknite a potom ho odomknite použitím nového hesla.

 • Vyskúšajte svoje heslo pomocou iného zariadenia, v ktorom sa prihlásite na stránke account.microsoft.com. Ak heslo funguje, ale na stránke account.microsoft.com sa zobrazuje informácia, že vaše konto je zamknuté alebo prerušené, na stránke nájdete postup na vyriešenie týchto problémov.

 • Pred zadaním hesla alebo PIN kódu vyberte položku Zobraziť . Takto môžete skontrolovať, že zadávate správne heslo alebo PIN kód.

Ak máte problém s prihlásením do Windowsu 11 pomocou PIN kódu, skúste si vytvoriť nový PIN kód. Postupujte takto:

 1. Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku Nepamätám si PIN kód pod textovým poľom PIN kód. Ak sú v počítači viaceré kontá, vyberte to, ktoré chcete resetovať.

 2. Na obrazovke na zadanie hesla zadajte heslo svojho konta Microsoft a potom vyberte položku Ďalej.

 3. Na obrazovke Pomoc s ochranou informácií vyberte, či chcete prijať bezpečnostný kód v SMS správe alebo e-maile. Ak vyberiete SMS správu, zadajte posledné štyri číslice svojho telefónneho čísla a potom vyberte položku Odoslať kód. Viac o bezpečnostných informáciách a bezpečnostných kódoch

 4. Keď dostanete kód v SMS správe alebo e-maile na samostatnom zariadení, zadajte ho na obrazovke Zadanie kódu, ktorý ste dostali, a potom vyberte položku Ďalej.

 5. V dialógovom okne Nastavenie PIN kódu zadajte nový PIN kód a potvrďte ho. Váš nový PIN kód je nastavený.

Poznámka: Skontrolujte, či ste pripojení k internetu výberom položky Sieť na obrazovke uzamknutia zariadenia.

Spôsob vytvorenia nového hesla závisí od toho, či na prihlásenie používate konto Microsoft alebo lokálne konto.

Ak chcete zistiť, ktorý typ konta máte, vyberte na prihlasovacej obrazovke položku Možnosti prihlásenia. Ak sa zobrazí ikona konta Microsoft , používate konto Microsoft. Ak vidíte iba ikonu Heslo , máte buď konto domény (v práci alebo škole), alebo lokálne konto.

Ak máte konto Microsoft:

 1. Na prihlasovacej obrazovke zadajte názov svojho konta Microsoft, ak nie je zobrazený. Ak sú v počítači viaceré kontá, vyberte to, ktoré chcete resetovať.

 2. Vyberte položku Nepamätám si heslo pod textovým poľom na zadanie hesla.

 3. Na obrazovke Obnovenie konta zadajte znaky zobrazené v poli pod položkou Zadajte znaky, ktoré vidíte a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Na obrazovke Overenie identity vyberte, či chcete prijať bezpečnostný kód v SMS správe alebo e-maile. Ak vyberiete SMS správu, zadajte posledné štyri číslice svojho telefónneho čísla a potom vyberte položku Odoslať kód. Viac o bezpečnostných informáciách a bezpečnostných kódoch

 5. Keď dostanete kód v SMS správe alebo e-maile na samostatnom zariadení, zadajte ho a potom vyberte položku Ďalej.

 6. Na obrazovke Vytvorenie nového hesla vytvorte nové heslo a potom vyberte položku Ďalej. Nastaví sa vaše nové heslo. Znovu vyberte položku Ďalej na návrat na prihlasovaciu obrazovku.

 7. Prihláste do svojho konta Microsoft použitím nového hesla.

Ak máte lokálne konto:

Ak ste do lokálneho konta pridali otázky týkajúce sa zabezpečenia, ktoré vám pomôžu vytvoriť nové heslo, na prihlasovacej obrazovke vyberte položku Vytvoriť nové heslo. (Toto prepojenie sa zobrazí, keď zadáte nesprávne heslo.) Potom zadajte odpovede na otázky týkajúce sa zabezpečenia a vyberte si nové heslo.

V opačnom prípade budete musieť obnoviť pôvodné nastavenie zariadenia.

Upozornenie: Ak ste nenastavili otázky týkajúce sa zabezpečenia, neexistuje spôsob, ako obnoviť zabudnuté heslo pre lokálne konto. Jedinou možnosťou je obnoviť pôvodné nastavenie zariadenia. Vykonaním nižšie uvedených krokov sa odstránia všetky programy, údaje a nastavenia.

 1. Na obrazovke uzamknutia vyberte položku Napájanie.

 2. Podržte kláves Shift a vyberte položku Reštartovať.

 3. V ponuke Možnosti spustenia vyberte položky Riešiť problémy > Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC > Odstrániť všetko.

 4. Počítač sa reštartuje a obnoví svoje výrobné nastavenia.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, získajte ďalšiu pomoc s tým, ako zmeniť alebo vytvoriť nové heslo Windowsu.

Ak máte viacero kont v zariadení, skúste sa prihlásiť použitím iného konta. Na obrazovke uzamknutia vyberte v zozname v ľavom dolnom rohu iné konto. Ak sa chcete prihlásiť s kontom, ktoré nie je v zozname, vyberte položku Iný používateľ a zadajte meno používateľa a heslo požadovaného konta.

Spustenie zariadenia v núdzovom režime môže pomôcť pri riešení problémov s prihlásením. Ak sa môžete prihlásiť v núdzovom režime, znamená to, že predvolené nastavenia a základné ovládače zariadenia nespôsobovali problém s prihlásením.

Poznámka: Táto možnosť prihlásenia bude fungovať iba v prípade, že máte heslo (pre konto Microsoft alebo lokálne konto), keďže možnosti PIN kódu a biometriky nie sú k dispozícii.

Reštartovanie v núdzovom režime:

 1. Reštartujte zariadenie výberom položiek Napájanie  > Reštartovať. Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, podržte stlačený kláves Shift a vyberte položky Napájanie > Reštartovať.

 2. Po reštartovaní počítača na obrazovke Výber možnosti vyberte položky Riešenie problémov > Rozšírené možnosti > Nastavenia spustenia > Reštartovať.

 3. Po reštartovaní počítača sa zobrazí zoznam s možnosťami. Preferovanou možnosťou je výber klávesu 5 alebo stlačenie klávesu F5 pre Núdzový režim s použitím siete.
  Získajte ďalšie informácie o prihlásení do núdzového režimu pri výskyte problém čiernej obrazovky alebo prázdnej obrazovky.

Ak sa vám pri pokuse o prihlásenie do Windowsu 11 zobrazí chybové hlásenie Do vášho konta sa nedá prihlásiť, Windows vytvorí dočasný profil a prihlási vás doň. Získajte ďalšie informácie o tomto chybovom hlásení

Máte problém s prihlásením do zariadenia Surface s funkciou Windows Hello? Vyskúšajte tieto riešenia problému.

Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete vyskúšať, ak sa vyskytnú problémy s prihlásením do zariadenia s Windowsom 10 vrátane problémov s prihlásením po inovácii na Windows 10.

Ak sú k dispozícii aktualizácie, výberom položiek Napájanie  > Aktualizovať a reštartovať reštartujte zariadenie a dokončite inštaláciu aktualizácií. 

Skontrolujte, či ste pripojení k internetu výberom položky Sieť  na obrazovke uzamknutia zariadenia. Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k Wi-Fi, prípadne je slabý signál, skúste pripojiť zariadenie priamo k smerovaču alebo modemu pomocou ethernetového kábla.

Ak problémy s pripojením pretrvávajú, skontrolujte internetové pripojenie pomocou iného zariadenia, aby ste zistili, či nejde o problém so sieťou.

Po zadaní hesla na prihlásenie vyskúšajte nasledovný postup:

 • Zadajte svoje heslo pomocou klávesnice na obrazovke. Vyberte položky Zjednodušenie prístupu  > Klávesnica na obrazovke a zadajte na nej svoje heslo.

 • Skontrolujte, či je vypnutá funkcia Caps Lock.

 • Skontrolujte, či ste zadali správne informácie, čiže heslo do poľa Heslo alebo PIN kód do poľa PIN kód. Ak používate konto Microsoft, môžete sa prepínať medzi zadaním PIN kódu a hesla výberom položky Možnosti prihlásenia.

 • Ak používate viac ako jedno rozloženie klávesnice, skontrolujte, či je vybratý jazyk klávesnice, ktorý sa pokúšate použiť. Ak chcete skontrolovať rozloženie klávesnice, vyberte metódu vstupu (trojpísmenový kód v pravom dolnom rohu).

 • Ak ste si nedávno zmenili heslo, skúste zadať svoje predchádzajúce heslo. Ak vaše predchádzajúce heslo funguje, zariadenie zamknite a potom ho odomknite použitím nového hesla.

 • Vyskúšajte svoje heslo pomocou iného zariadenia, v ktorom sa prihlásite na stránke account.microsoft.com. Ak heslo funguje, ale na stránke account.microsoft.com sa zobrazuje informácia, že vaše konto je zamknuté alebo prerušené, na stránke nájdete postup na vyriešenie týchto problémov.

 • Pred zadaním hesla alebo PIN kódu vyberte položku Zobraziť . Takto môžete skontrolovať, že zadávate správne heslo alebo PIN kód.

Ak máte viacero kont v zariadení, skúste sa prihlásiť použitím iného konta. Na obrazovke uzamknutia vyberte v zozname v ľavom dolnom rohu iné konto. Ak sa chcete prihlásiť s kontom, ktoré nie je v zozname, vyberte položku Iný používateľ a zadajte meno používateľa a heslo požadovaného konta.

Spustenie zariadenia v núdzovom režime môže pomôcť pri riešení problémov s prihlásením. Ak sa môžete prihlásiť v núdzovom režime, znamená to, že predvolené nastavenia a základné ovládače zariadenia nespôsobovali problém s prihlásením.

Poznámka: Táto možnosť prihlásenia bude fungovať iba v prípade, že máte heslo (pre konto Microsoft alebo lokálne konto), keďže možnosti PIN kódu a biometriky nie sú k dispozícii.

Reštartovanie v núdzovom režime:

 1. Reštartujte zariadenie výberom položiek Napájanie  > Reštartovať. Keď sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, podržte stlačený kláves Shift a vyberte položky Napájanie > Reštartovať.

 2. Po reštartovaní počítača na obrazovke Výber možnosti vyberte položky Riešenie problémov > Rozšírené možnosti > Nastavenia spustenia > Reštartovať.

 3. Po reštartovaní počítača sa zobrazí zoznam s možnosťami. Preferovanou možnosťou je výber klávesu 5 alebo stlačenie klávesu F5 pre Núdzový režim s použitím siete.
  Získajte ďalšie informácie o prihlásení do núdzového režimu pri výskyte problém čiernej obrazovky alebo prázdnej obrazovky.

Ak sa vám pri pokuse o prihlásenie do Windowsu 10 zobrazí chybové hlásenie Do vášho konta sa nedá prihlásiť, Windows vytvorí dočasný profil a prihlási vás doň. Získajte ďalšie informácie o tomto chybovom hlásení

Máte problém s prihlásením do zariadenia Surface s funkciou Windows Hello? Vyskúšajte tieto riešenia problému.

Ak máte problém s prihlásením do Windowsu 10 pomocou PIN kódu, skúste si vytvoriť nový PIN kód. Postupujte takto:

 1. Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku Nepamätám si PIN kód pod textovým poľom PIN kód. Ak sú v počítači viaceré kontá, vyberte to, ktoré chcete resetovať.

 2. Na obrazovke na zadanie hesla zadajte heslo svojho konta Microsoft a potom vyberte položku Ďalej.

 3. Na obrazovke Pomoc s ochranou informácií vyberte, či chcete prijať bezpečnostný kód v SMS správe alebo e-maile. Ak vyberiete SMS správu, zadajte posledné štyri číslice svojho telefónneho čísla a potom vyberte položku Odoslať kód. Viac o bezpečnostných informáciách a bezpečnostných kódoch

 4. Keď dostanete kód v SMS správe alebo e-maile na samostatnom zariadení, zadajte ho na obrazovke Zadanie kódu, ktorý ste dostali, a potom vyberte položku Ďalej.

 5. V dialógovom okne Nastavenie PIN kódu zadajte nový PIN kód a potvrďte ho. Váš nový PIN kód je nastavený.

Poznámka: Skontrolujte, či ste pripojení k internetu výberom položky Sieť na obrazovke uzamknutia zariadenia.

Spôsob vytvorenia nového hesla závisí od toho, či na prihlásenie používate konto Microsoft alebo lokálne konto.

Ak chcete zistiť, ktorý typ konta máte, vyberte na prihlasovacej obrazovke položku Možnosti prihlásenia. Ak sa zobrazí ikona konta Microsoft , používate konto Microsoft. Ak vidíte iba ikonu Heslo , máte buď konto domény (v práci alebo škole), alebo lokálne konto.

Ak máte konto Microsoft:

 1. Na prihlasovacej obrazovke zadajte názov svojho konta Microsoft, ak nie je zobrazený. Ak sú v počítači viaceré kontá, vyberte to, ktoré chcete resetovať.

 2. Vyberte položku Nepamätám si heslo pod textovým poľom na zadanie hesla.

 3. Na obrazovke Obnovenie konta zadajte znaky zobrazené v poli pod položkou Zadajte znaky, ktoré vidíte a potom vyberte položku Ďalej.

 4. Na obrazovke Overenie identity vyberte, či chcete prijať bezpečnostný kód v SMS správe alebo e-maile. Ak vyberiete SMS správu, zadajte posledné štyri číslice svojho telefónneho čísla a potom vyberte položku Odoslať kód. Viac o bezpečnostných informáciách a bezpečnostných kódoch

 5. Keď dostanete kód v SMS správe alebo e-maile na samostatnom zariadení, zadajte ho a potom vyberte položku Ďalej.

 6. Na obrazovke Vytvorenie nového hesla vytvorte nové heslo a potom vyberte položku Ďalej. Nastaví sa vaše nové heslo. Znovu vyberte položku Ďalej na návrat na prihlasovaciu obrazovku.

 7. Prihláste do svojho konta Microsoft použitím nového hesla.

Ak máte lokálne konto:

Ak používate Windows 10, verziu 1803, a pridané otázky týkajúce sa zabezpečenia pre svoje lokálne konto, aby ste mohli obnoviť heslo v prípade, že ho zabudnete, vyberte možnosť Obnoviť heslo na prihlasovacej obrazovke. (Toto prepojenie sa zobrazí, keď zadáte nesprávne heslo.) Potom zadajte odpovede na otázky týkajúce sa zabezpečenia a vyberte si nové heslo.

V opačnom prípade, ak používate staršiu verziu Windowsu 10 alebo ste nepridali otázky týkajúce sa zabezpečenia, budete musieť obnoviť výrobné nastavenia zariadenia.

Upozornenie: Ak sa v zariadení nepoužíva Windows 10, verzia 1803, a nastavili ste otázky týkajúce sa zabezpečenia, neexistuje spôsob, ako obnoviť zabudnuté heslo pre lokálne konto. Jedinou možnosťou je obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. Vykonaním nižšie uvedených krokov sa odstránia všetky programy, údaje a nastavenia.

 1. Vyberte položku Napájanie  v pravom dolnom rohu obrazovky uzamknutia.

 2. Podržte kláves Shift a vyberte položku Reštartovať.

 3. V ponuke Možnosti spustenia vyberte položky Riešiť problémy > Obnoviť výrobné nastavenia tohto PC > Odstrániť všetko.

 4. Počítač sa reštartuje a obnoví svoje výrobné nastavenia.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, získajte ďalšiu pomoc s tým, ako zmeniť alebo vytvoriť nové heslo Windowsu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×