Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

USB-C – prehľad

Pomocou pripojenia USB-C môžete nabíjať počítač s Windowsom 11 a môžete sa pripojiť aj k iným usb zariadeniam typu C, ako sú napríklad mobilné telefóny, doky, zobrazovacie adaptéry a ďalšie zariadenia s portom USB-C.

Port USB typu C

Žiaľ niektoré kombinácie hardvéru a softvéru môžu spôsobiť problémy. V takom prípade sa zobrazujú oznámenia o tom, že s pripojením cez rozhranie USB-C niečo nie je v poriadku. Nižšie vám ponúkame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu s vyriešením problémov. A ak chcete zmeniť, či sa zobrazujú oznámenia o problémoch s USB, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Hľadať, zadajte usb a v zozname výsledkov vyberte nastavenie USB .

  Otvorenie nastavení USB

 2. Zapnutie alebo vypnutie oznámení o pripojení.

Poznámka: Ak máte problémy so sťahovaním fotografií, pozrite si tému Import fotografií a videí z telefónu do PC.

Ak sa vyskytne problém, môže sa vám zobraziť niektoré z týchto oznámení týkajúcich sa rozhrania USB-C:

Funkčnosť zariadenia USB4 môže byť obmedzená

Skontrolujte, či je zariadenie USB4, ku ktorým sa pripájate, podporované vaším počítačom.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Uistite sa, že váš počítač podporuje USB4, aby ste získali čo najlepší zážitok z pripojeného zariadenia alebo doku USB4.

 • Skontrolujte, či používate kábel dodaný výrobcom zariadenia alebo doku alebo certifikovaný kábel USB4.

 • Pripojte zariadenie USB4 alebo dok priamo k počítaču alebo len do dokov USB4.

 • Vaše zariadenie alebo dok podporuje USB4, ale je zapojený do portu v počítači, ktorý nepodporuje USB4. Pripojené zariadenie môže mať obmedzenú funkčnosť, pretože nepoužíva USB4.

 • Používate kábel, ktorý nepodporuje USB4.

 • Pripájate zariadenie USB4 alebo dok k doku, ktorý nepodporuje USB4.

ZARIADENIE USB nerozpoznané

Posledné USB zariadenie, ktoré ste pripojili k tomuto počítaču, zlyhalo a Windows ho nerozpoznal.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možná príčina

 1. Vyhľadajte kód chyby v počítači s Windowsom 11 a poznačte si ho.

 2. Postupujte podľa krokov na riešenie problémov pre príslušný kód chyby, ktoré sú popísané v článku Kódy chýb v Správcovi zariadení vo Windowse.

Poznámka: Platí to pre všetky kódy chyby zobrazené v Správcovi zariadení okrem kódu chyby 28 (nie sú nainštalované ovládače zariadenia).

USB zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, hlásilo problém alebo sa vyskytol problém s ovládačom zariadenia.

Vyhľadanie kódu chyby v počítači s Windowsom 11

 1. Vyberte tlačidlo Štart , potom zadajte správcu zariadení a v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení .

 2. V Správcovi zariadení nájdite zariadenie. Malo by byť označené žltým symbolom výkričníka.

 3. Vyberte zariadenie, podržte ho stlačené (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položku Vlastnosti. Kód chyby sa zobrazuje v časti Stav zariadenia.

Pomalá nabíjačka

Na zrýchlenie nabíjania použite nabíjačku a kábel, ktoré ste s ním dostali.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Používajte nabíjačku a kábel, ktorý je súčasťou počítača.

 • Uistite sa, že nabíjačku pripájate k nabíjaciemu portu USB-C v pc.

 • Na čistenie portu USB-C v pc použite plechovku stlačeného vzduchu.

 • Nabíjačka nie je kompatibilná s počítačom.

 • Nabíjačka nemá dostatočný výkon na nabitie vášho počítača.

 • Nabíjačka nie je pripojená k nabíjaciemu portu v počítači.

 • Nabíjací kábel nie je dostatočne výkonný pre nabíjačku alebo počítač.

 • Prach alebo nečistoty vnútri USB portu vášho zariadenia môžu brániť správnemu vloženiu nabíjačky.

 • Nabíjačka je pripojená cez externý rozbočovač alebo dok.

Poznámky: 

 • Na paneli úloh sa zobrazí ikona batérie s upozornením, ktoré označuje, že je pripojená pomalá nabíjačka a batéria sa vybíja. Môže sa zobraziť aj oznámenie o pomalej nabíjačke.

 • Počítač s konektormi USB Type-C má väčšie limity napájania. Ak konektor podporuje USB Power Delivery, dokáže nabíjať ešte rýchlejšie na vyššej úrovni výkonu.

 • Ak chcete nabíjať rýchlejšie, počítač, nabíjačka a kábel musia podporovať priemyselné štandardy. Nabíjačka a kábel musia podporovať aj úrovne napájania, ktoré počítač vyžaduje na rýchlejšie nabíjanie. Napríklad, ak si váš počítač na rýchlejšie nabíjanie vyžaduje hodnoty 12 V a 3 A, nabíjačka s hodnotami 5 V, 3 A rýchlejšie nabíjanie neumožní.

 • Nabíjačky, ktoré nemajú štandardný usb konektor typu C, môžu používať vlastný neštandardný konektor, ktorý váš počítač nepodporuje.

Počítač sa nenabíja

Na zrýchlenie nabíjania použite nabíjačku a kábel, ktoré ste s ním dostali.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Používajte nabíjačku a kábel, ktorý je súčasťou počítača.

 • Uistite sa, že nabíjačku pripájate k nabíjaciemu portu USB-C v pc.

 • Na čistenie portu USB-C v pc použite plechovku stlačeného vzduchu.

 • Nabíjačka nie je kompatibilná s počítačom.

 • Nabíjačka nemá dostatočný výkon na nabitie vášho počítača.

 • Nabíjačka nie je pripojená k nabíjaciemu portu v počítači.

 • Nabíjací kábel nespĺňa požiadavky na napájanie nabíjačky alebo počítača.

 • Prach alebo nečistoty vnútri USB portu vášho zariadenia môžu brániť správnemu vloženiu nabíjačky.

 • Nabíjačka je pripojená k počítaču prostredníctvom externého rozbočovača alebo doku.

Poznámky: 

 • Počítač s konektormi USB Type-C má väčšie limity napájania. Ak konektor podporuje USB Power Delivery, dokáže nabíjať ešte rýchlejšie na vyššej úrovni výkonu.

 • Ak chcete nabíjať rýchlejšie, počítač, nabíjačka a kábel musia podporovať priemyselné štandardy. Nabíjačka a kábel musia podporovať aj úrovne napájania, ktoré počítač vyžaduje na rýchlejšie nabíjanie. Napríklad, ak si váš počítač na rýchlejšie nabíjanie vyžaduje hodnoty 12 V a 3 A, nabíjačka s hodnotami 5 V, 3 A rýchlejšie nabíjanie neumožní.

 • Nabíjačky, ktoré nemajú štandardný usb konektor typu C, môžu používať vlastný neštandardný konektor, ktorý váš počítač nepodporuje.

Funkčnosť USB zariadenia môže byť obmedzená

Skontrolujte, či je zariadenie, ku ktorým sa pripájate, podporované vaším počítačom.

- ALEBO -

Funkčnosť zariadenia Thunderbolt môže byť obmedzená

Skontrolujte, či je zariadenie Thunderbolt, ku ktorým sa pripájate, podporované vaším počítačom.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Skontrolujte, či počítač podporuje rovnaké funkcie USB-C ako pripojené zariadenie.

 • Skontrolujte, či kábel podporuje rovnaké funkcie rozhrania USB-C ako pripojené zariadenie.

 • Skontrolujte, či je zariadenie alebo kľúč pripojený priamo k počítaču.

 • Skontrolujte, či je zariadenie alebo dongle pripojené k portu USB-C v počítači, ktorý podporuje správny alternatívny režim. Ak napríklad pripájate zariadenie s alternatívnym režimom Thunderbolt, uistite sa, že sa pripájate k portu USB-C, ktorý podporuje Thunderbolt™.

 • Zariadenie alebo dongle, ku ktorému ste sa pripojili, obsahuje nové funkcie usb-C, ktoré váš počítač nepodporuje.

 • Zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, má nové funkcie pre rozhranie USB-C, ktoré kábel nepodporuje.

 • Zariadenie alebo dongle nie sú pripojené k správnemu portu USB-C v počítači.

 • Zariadenie alebo dongle na pripojenie k počítaču používa externé rozbočovač alebo dok.

 • K počítaču je pripojených príliš veľa iných zariadení alebo dongle v alternatívnom režime.

Poznámky: 

 • USB Type-C prináša novú funkciu s názvom Alternatívne režimy. Ak má váš USB-C kábel túto funkciu, môžete sa pripojiť k iným zariadeniam ako zariadeniam USB, ktoré podporujú rovnaký alternatívny režim. Napríklad ak má váš USB-C kábel alternatívny režim zariadenia Thunderbolt, môžete sa pripojiť k zariadeniam Thunderbolt. Nie je možné zapnúť žiadne nastavenie – zariadenie automaticky použije vhodný režim, ak je podporovaný. 

 • Funkcia Alternatívny režim musí byť podporovaná v hardvéri a softvéri počítača a pripojenom zariadení alebo hardvérovom kľúči. Možno budete potrebovať aj konkrétny kábel USB-C.

Možno je obmedzené pripojenie monitora

Skontrolujte, či vaše PC podporuje zariadenie DisplayPort, ku ktorým sa pripájate .

- ALEBO -

Funkčnosť zariadenia MHL môže byť obmedzená

Uistite sa, že vaše PC podporuje zariadenie MHL, ku ktorým sa pripájate.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Uistite sa, že počítač, externá obrazovka a kábel podporujú alternatívny režim DisplayPort alebo MHL.

 • Skontrolujte, či je zariadenie alebo kľúč pripojený priamo k počítaču.

 • Skontrolujte, či je zariadenie alebo dongle pripojené k portu USB-C v počítači, ktorý podporuje správny alternatívny režim. Adaptér alternatívneho režimu DisplayPort by mal byť napríklad pripojený k portu USB-C v počítači, ktorý podporuje alternatívny režim DisplayPort.

 • Zariadenie alebo dongle, ku ktorému ste sa pripojili, obsahuje nové funkcie usb-C, ktoré váš počítač nepodporuje.

 • Zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, má nové funkcie pre rozhranie USB-C, ktoré kábel nepodporuje.

 • Zariadenie alebo dongle nie sú pripojené k správnemu portu USB-C v počítači.

 • Zariadenie alebo dongle je pripojené k počítaču pomocou externého rozbočovača alebo doku.

 • K počítaču je pripojených príliš veľa iných zariadení alebo dongle, ktoré používajú pripojenie USB-C.

Poznámky: USB Type-C má novú funkciu s názvom alternatívne režimy, ktorá umožňuje používať ostatné typy pripojení s káblom a pripojením USB-C. Nie je možné zapnúť žiadne nastavenie – zariadenie automaticky použije vhodný režim, ak je podporovaný. Tu sú alternatívne režimy zobrazenia, ktoré môže váš kábel podporovať:

 • DisplayPort

  Alternatívny režim DisplayPort umožňuje premietať video a prehrávať zvuk na externom displeji, ktorý podporuje konektor DisplayPort.

 • MHL

  Alternatívny režim MHL umožňuje premietať video a prehrávať zvuk na externom displeji, ktorý podporuje konektor MHL.

 • HDMI

  Alternatívny režim HDMI umožňuje premietať video a prehrávať zvuk na externom displeji, ktorý podporuje konektor HDMI.

Použitie iného USB portu

USB zariadenie môže mať obmedzenú funkčnosť pri pripojení k tomuto portu. Zapojte USB zariadenie do iného USB portu na počítači.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Skontrolujte, či je zariadenie alebo kľúč pripojený priamo k počítaču.

 • Skontrolujte, či je zariadenie alebo dongle pripojené k portu USB-C v počítači, ktorý podporuje funkcie zariadenia alebo dongle. Ak napríklad pripájate zariadenie Thunderbolt, skontrolujte, či je pripojené k portu USB-C v počítači, ktorý podporuje Thunderbolt.

 • Zariadenie alebo dongle nie sú pripojené k správnemu portu USB-C v počítači.

 • Zariadenie alebo dongle je pripojené k počítaču pomocou externého rozbočovača alebo doku.

USB zariadenie môže potrebovať viac energie

Počítač nemusí usb zariadeniu poskytnúť dostatok energie. Pripojte zariadenie k externému napájaniu alebo skúste použiť iný počítač.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Ak sa dá USB zariadenie napájať z externého zdroja, pripojte ho k externému zdroju napájania.

 • Počítač pripojte k externému zdroju napájania a nespúšťajte ho pri napájaní z batérie.

 • Odpojte všetky nepoužívané USB zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču.

 • Počítač nemôže napájať zariadenie, ku ktorému ste pripojení, pretože toto zariadenie nie je podporované.

 • Počítač má vybitú batériu, takže dočasne obmedzil množstvo energie, ktoré môže zariadenie poskytnúť.

 • Váš počítač dodáva energiu do iných zariadení, takže dočasne obmedzil napájanie, ktoré poskytuje zariadeniu, ku ktorému ste sa práve pripojili.

 • Zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, vyžaduje väčší výkon, než dokáže počítač poskytnúť.

Nepodporovaný zvukový adaptér USB-C

Pripojte namiesto neho digitálny zvukový adaptér USB-C.

Skúste toto riešenie

Možná príčina

Ak máte k počítaču pripojený analógový zvukový adaptér USB-C, odpojte ho a potom namiesto neho pripojte digitálny zvukový adaptér USB-C.

Váš počítač nepodporuje zvukový adaptér, ku ktorému ste sa pripojili.

Poznámka: Existujú dva typy zvukových adaptérov USB-C: analógový a digitálny. Väčšina počítačov podporuje iba digitálne zvukové adaptéry USB-C, ktoré majú hardvér, ktorý konvertuje digitálne zvukové údaje z vášho počítača na analógový signál, ktorý dokážu prehrať reproduktory alebo slúchadlá. Digitálne zvukové adaptéry USB-C sú častokrát drahšie v porovnaní s analógovými zvukovými adaptérmi.

USB-C – prehľad

Pripojenie cez rozhranie USB-C vám umožní nabíjať počítač s Windowsom 10 a umožňuje vám pripojiť sa k iným zariadeniam s portom USB Type-C, ako sú napríklad mobilné telefóny, dokovacie stanice, zobrazovacie adaptéry a iné zariadenia, ktoré majú port USB-C.

Port USB typu C

Žiaľ niektoré kombinácie hardvéru a softvéru môžu spôsobiť problémy. V takom prípade sa zobrazujú oznámenia o tom, že s pripojením cez rozhranie USB-C niečo nie je v poriadku. Nižšie vám ponúkame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu s vyriešením problémov. A ak chcete zmeniť, či sa zobrazujú oznámenia o problémoch s USB, postupujte takto:

 1. Vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položku Nastavenia > Zariadenia > USB.

  Otvorenie nastavení USB

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Upozorniť ma, ak sa vyskytnú problémy s pripojením k USB zariadeniam.

Poznámka: Ak máte problémy so sťahovaním fotografií, pozrite si tému Import fotografií a videí z telefónu do PC.

Ak sa vyskytne problém, môže sa vám zobraziť niektoré z týchto oznámení týkajúcich sa rozhrania USB-C:

USB zariadenie sa možno dá opraviť

 V USB zariadení sa vyskytol problém. Skúste ho opraviť podľa týchto krokov. (Kód chyby ____)

Vyskúšajte tieto riešenia

Možná príčina

 1. Vyhľadajte kód chyby v počítači (alebo telefóne) s Windowsom 10 a poznačte si ho.

 2. Postupujte podľa krokov na riešenie problémov pre príslušný kód chyby, ktoré sú popísané v článku Kódy chýb v Správcovi zariadení vo Windowse.

Poznámka: Platí to pre všetky kódy chyby zobrazené v Správcovi zariadení okrem kódu chyby 28 (nie sú nainštalované ovládače zariadenia).

USB zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, hlásilo problém alebo sa vyskytol problém s ovládačom zariadenia.

 1. Vyberte tlačidlo Štart , potom do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh napíšte správcu zariadení a v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení .

 2. V Správcovi zariadení nájdite zariadenie. Malo by byť označené žltým symbolom výkričníka.

 3. Vyberte zariadenie, podržte ho stlačené (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položku Vlastnosti. Kód chyby sa zobrazuje v časti Stav zariadenia.

 • Potiahnutím prstom nadol od horného okraja obrazovky otvorte centrum akcií. V centre akcií sa zobrazí oznámenie s kódom chyby.

Je pripojená pomalá USB nabíjačka

Na zrýchlenie nabíjania použite nabíjačku a kábel, ktoré ste s ním dostali.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Použite nabíjačku a kábel, ktoré ste dostali s počítačom (alebo telefónom).

 • Skontrolujte, či nabíjačku pripájate do nabíjacieho portu USB-C na počítači (alebo telefóne).

 • Pomocou spreja so stlačeným vzduchom vyčistite port USB-C na počítači (alebo telefóne).

 • Nabíjačka nie je kompatibilná s počítačom (alebo telefónom).

 • Nabíjačka nemá dostatočný výkon na nabitie vášho počítača (alebo telefónu).

 • Nabíjačka nie je pripojená k nabíjaciemu portu počítača (alebo telefónu).

 • Nabíjací kábel nemá dostatočný výkon pre nabíjačku, nabitie počítača či telefónu.

 • Prach alebo nečistoty vnútri USB portu vášho zariadenia môžu brániť správnemu vloženiu nabíjačky.

 • Nabíjačka je pripojená cez externý rozbočovač alebo dok.

Poznámky: 

 • Počítač (alebo telefón) s konektormi USB Type-C má vyššie limity výkonu napájania. Ak konektor podporuje USB Power Delivery, dokáže nabíjať ešte rýchlejšie na vyššej úrovni výkonu.

 • Ak chcete nabíjať rýchlejšie, musí počítač (alebo telefón), nabíjačka i kábel podporovať priemyselné štandardy. Nabíjačka a kábel musia tiež podporovať hodnoty napájania, ktoré si váš počítač alebo telefón vyžaduje na rýchlejšie nabíjanie. Napríklad, ak si váš počítač na rýchlejšie nabíjanie vyžaduje hodnoty 12 V a 3 A, nabíjačka s hodnotami 5 V, 3 A rýchlejšie nabíjanie neumožní.

 • Nabíjačky, ktoré nemajú štandardný konektor USB Type-C, môžu používať vlastný, neštandardný konektor, ktorý váš počítač (alebo telefón) nepodporuje.

Počítač (alebo telefón) sa nenabíja

Na zrýchlenie nabíjania použite nabíjačku a kábel, ktoré ste s ním dostali.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Použite nabíjačku a kábel, ktoré ste dostali s počítačom (alebo telefónom).

 • Skontrolujte, či nabíjačku pripájate do nabíjacieho portu USB-C na počítači (alebo telefóne).

 • Pomocou spreja so stlačeným vzduchom vyčistite port USB-C na počítači (alebo telefóne).

 • Nabíjačka nie je kompatibilná s počítačom (alebo telefónom).

 • Nabíjačka nemá dostatočný výkon na nabitie vášho počítača (alebo telefónu).

 • Nabíjačka nie je pripojená k nabíjaciemu portu počítača (alebo telefónu).

 • Nabíjací kábel nespĺňa požiadavky na napájanie nabíjačky, počítača alebo telefónu.

 • Prach alebo nečistoty vnútri USB portu vášho zariadenia môžu brániť správnemu vloženiu nabíjačky.

 • Nabíjačka je pripojená k počítaču (alebo telefónu) cez externý rozbočovač alebo dok.

Poznámky: 

 • Počítač (alebo telefón) s konektormi USB Type-C má vyššie limity výkonu napájania. Ak konektor podporuje USB Power Delivery, dokáže nabíjať ešte rýchlejšie na vyššej úrovni výkonu.

 • Ak chcete nabíjať rýchlejšie, musí počítač (alebo telefón), nabíjačka i kábel podporovať priemyselné štandardy. Nabíjačka a kábel musia tiež podporovať hodnoty napájania, ktoré si váš počítač alebo telefón vyžaduje na rýchlejšie nabíjanie. Napríklad, ak si váš počítač na rýchlejšie nabíjanie vyžaduje hodnoty 12 V a 3 A, nabíjačka s hodnotami 5 V, 3 A rýchlejšie nabíjanie neumožní.

 • Nabíjačky, ktoré nemajú štandardný konektor USB Type-C, môžu používať vlastný, neštandardný konektor, ktorý váš počítač (alebo telefón) nepodporuje.

Zariadenie USB možno nefunguje

Skúste ho pripojiť k počítaču.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možná príčina

 • Skontrolujte, či má váš telefón s Windowsom 10 všetky najnovšie aktualizácie pre Windows. Ak chcete vyhľadať najnovšie aktualizácie, v ponuke Štart prejdite potiahnutím prstom do zoznamu Všetky aplikácie a potom vyberte položku Nastavenia > Aktualizovať & zabezpečenie > aktualizácie telefónu > Vyhľadať aktualizácie. To vám umožní skontrolovať, či máte najnovšie aktualizácie pre Windows a najnovšie ovládače zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie Windowsu 10.

 • Ak už v telefóne s Windowsom 10 máte najnovšiu verziu Windowsu 10 Mobile, skúste zariadenie namiesto toho pripojiť k počítaču s Windowsom 10.

Verzia systému Windows 10 Mobile, ktorú máte v telefóne, nepodporuje ovládač pre pripojené zariadenie. Informácie o podporovaných zariadeniach nájdete v téme Universal Serial Bus (USB).

Funkčnosť zariadenia Thunderbolt alebo USB môže byť obmedzená

Skontrolujte, či je zariadenie, ku ktorému sa pripájate, podporované, a či používate správny kábel.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Skontrolujte, či váš počítač (alebo telefón) podporuje rovnaké funkcie rozhrania USB-C ako pripojené zariadenie.

 • Skontrolujte, či kábel podporuje rovnaké funkcie rozhrania USB-C ako pripojené zariadenie.

 • Uistite sa, že zariadenie alebo hardvérový kľúč je pripojený priamo k vášmu PC (alebo telefónu).

 • Uistite sa, že je zariadenie alebo hardvérový kľúč pripojený k portu USB-C na počítači (alebo telefóne), ktorý podporuje správny alternatívny režim. Ak napríklad pripájate zariadenie Thunderbolt s alternatívnym režimom, uistite sa, že je pripojené k portu USB-C na počítači (alebo telefóne), ktorý podporuje Thunderbolt.

 • Pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč má nové funkcie pre rozhranie USB-C, ktoré váš počítač (alebo telefón) nepodporuje.

 • Zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, má nové funkcie pre rozhranie USB-C, ktoré kábel nepodporuje.

 • Pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč nie je pripojený k správnemu portu rozhrania USB-C na počítači (alebo telefóne).

 • Zariadenie alebo hardvérový kľúč je pripojený k počítaču (alebo telefónu) cez externý rozbočovač alebo dok.

 • K počítaču (alebo telefónu) je pripojených príliš veľa ďalších zariadení alebo hardvérových kľúčov v alternatívnom režime.

Poznámky: 

 • USB Type-C prináša novú funkciu s názvom Alternatívne režimy. Ak má váš USB-C kábel túto funkciu, môžete sa pripojiť k iným zariadeniam ako zariadeniam USB, ktoré podporujú rovnaký alternatívny režim. Napríklad ak má váš USB-C kábel alternatívny režim zariadenia Thunderbolt, môžete sa pripojiť k zariadeniam Thunderbolt. Nie je možné zapnúť žiadne nastavenie – zariadenie automaticky použije vhodný režim, ak je podporovaný. 

 • Aby funkcia alternatívneho režimu fungovala správne, hardvér a softvér vášho počítača (alebo telefónu), ako aj pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč musia podporovať alternatívny režim. Možno budete potrebovať aj konkrétny kábel USB-C.

Možno je obmedzené pripojenie monitora

Pripojenie cez DisplayPort alebo MHL možno nefunguje. Skúste použiť iný kábel.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Skontrolujte, či váš počítač (alebo telefón), externý displej a kábel podporujú alternatívny režim DisplayPort alebo MHL.

 • Uistite sa, že zariadenie alebo hardvérový kľúč je pripojený priamo k vášmu PC (alebo telefónu).

 • Uistite sa, že je zariadenie alebo hardvérový kľúč pripojený k portu USB-C na počítači (alebo telefóne), ktorý podporuje správny alternatívny režim. Ak napríklad pripájate adaptér s alternatívnym režimom DisplayPort, uistite sa, že je pripojený k portu rozhrania USB-C na počítači (alebo telefóne), ktorý podporuje alternatívny režim DisplayPort.

 • Pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč má nové funkcie pre rozhranie USB-C, ktoré váš počítač (alebo telefón) nepodporuje.

 • Zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, má nové funkcie pre rozhranie USB-C, ktoré kábel nepodporuje.

 • Pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč nie je pripojený k správnemu portu rozhrania USB-C na počítači (alebo telefóne).

 • Pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč je pripojený k počítaču (alebo telefónu) cez externý rozbočovač alebo dok.

 • Existuje príliš veľa zariadení alebo hardvérových kľúčov pripojených k počítaču (alebo telefónu), ktoré používajú pripojenie cez rozhranie USB-C.

Poznámky: USB Type-C má novú funkciu s názvom alternatívne režimy, ktorá umožňuje používať ostatné typy pripojení s káblom a pripojením USB-C. Nie je možné zapnúť žiadne nastavenie – zariadenie automaticky použije vhodný režim, ak je podporovaný. Tu sú alternatívne režimy zobrazenia, ktoré môže váš kábel podporovať:

 • DisplayPort

  Alternatívny režim DisplayPort umožňuje premietať video a prehrávať zvuk na externom displeji, ktorý podporuje konektor DisplayPort.

 • MHL

  Alternatívny režim MHL umožňuje premietať video a prehrávať zvuk na externom displeji, ktorý podporuje konektor MHL.

 • HDMI

  Alternatívny režim HDMI umožňuje premietať video a prehrávať zvuk na externom displeji, ktorý podporuje konektor HDMI.

Tieto dva počítače (mobilné zariadenia) spolu nedokážu komunikovať

Ak chcete vykonať požadovanú akciu, skúste jeden z nich pripojiť k mobilnému zariadeniu (počítaču).

Skúste toto riešenie

Možné príčiny

Pripojte počítač s Windowsom 10 namiesto toho k telefónu s Windowsom 10.

Tieto typy pripojení v súčasnosti nie sú podporované:

 • Pomocou pripojenia cez rozhranie USB-C nemôžete prepojiť dva počítače s Windowsom 10.

 • Pomocou pripojenia cez rozhranie USB-C nemôžete prepojiť dva počítače s Windowsom 10.

Použitie iného USB portu

Tento USB port nepodporuje technológiu DisplayPort ani Thunderbolt alebo MHL. Zapojte USB zariadenie do iného USB portu na počítači.

- ALEBO -

USB zariadenie môže mať obmedzenú funkčnosť pri pripojení k tomuto portu. Zapojte USB zariadenie do iného USB portu na počítači.

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Uistite sa, že zariadenie alebo hardvérový kľúč je pripojený priamo k vášmu PC (alebo telefónu).

 • Uistite sa, že je zariadenie alebo hardvérový kľúč pripojený k portu USB-C na počítači (alebo telefóne), ktorý podporuje funkcie zariadenia alebo hardvérového kľúča. Ak napríklad pripájate zariadenie Thunderbolt, uistite sa, že je pripojené k portu USB-C na počítači (alebo telefóne), ktorý podporuje Thunderbolt.

 • Pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč nie je pripojený k správnemu portu rozhrania USB-C na počítači (alebo telefóne).

 • Pripojené zariadenie alebo hardvérový kľúč je pripojený k počítaču (alebo telefónu) cez externý rozbočovač alebo dok.

USB zariadenie možno nefunguje správne

Počítač (alebo telefón) nemusí USB zariadenie dostatočne napájať. Pripojte napájací adaptér do USB zariadenia alebo skúste použiť iný počítač (či telefón).

Vyskúšajte tieto riešenia

Možné príčiny

 • Ak sa dá USB zariadenie napájať z externého zdroja, pripojte ho k externému zdroju napájania.

 • Pripojte počítač (alebo telefón) do externého zdroja napájania a nenapájajte ho batériou.

 • Odpojte všetky nepoužívané USB zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču.

 • Počítač (alebo telefón) nemôžu napájať zariadenie, ku ktorému ste pripojení, pretože to zariadenie nie je podporované.

 • Počítač (alebo telefón) má slabo nabitú batériu, takže má dočasne obmedzené napájanie, ktoré môže zariadeniu poskytovať.

 • Počítač (alebo telefón) napája iné zariadenia, takže má dočasne obmedzené napájanie, ktoré môže poskytovať zariadeniu , ku ktorému ste sa práve pripojili.

 • Zariadenie, ku ktorému ste sa pripojili, vyžaduje viac energie, ako počítač (alebo telefón) dokáže poskytnúť.

Nepodporovaný zvukový adaptér USB

Pripojte namiesto neho digitálny zvukový adaptér USB-C.

Skúste toto riešenie

Možná príčina

Ak máte k počítaču pripojený analógový zvukový adaptér USB-C, odpojte ho a potom namiesto neho pripojte digitálny zvukový adaptér USB-C.

Váš počítač nepodporuje zvukový adaptér, ku ktorému ste sa pripojili.

Poznámka: Existujú dva typy zvukových adaptérov USB-C: analógový a digitálny. Väčšina počítačov podporuje iba digitálne zvukové adaptéry USB-C, ktoré majú hardvér, ktorý konvertuje digitálne zvukové údaje z vášho počítača na analógový signál, ktorý dokážu prehrať reproduktory alebo slúchadlá. Digitálne zvukové adaptéry USB-C sú častokrát drahšie v porovnaní s analógovými zvukovými adaptérmi.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×