Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Fotografie a videá uložené na SD karte fotoaparátu, USB kľúči, telefóne alebo inom zariadení môžete importovať. Postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie k PC pomocou USB kábla.

 2. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte fotografie a potom vo výsledkoch vyberte aplikáciu Fotografie .

 3. Na paneli aplikácie vyberte položku Importovať .

  Umiestnenie tlačidla Importovať v aplikácii Windows 11 Fotografie.

 4. Vaše zariadenia sa automaticky zobrazia v časti Importovať.

 5. Zo zoznamu pripojených zariadení vyberte svoje zariadenie.

 6. Počkajte, kým sa obsah načíta zo zariadenia.

 7. Vyberte fotografie a videá, ktoré chcete importovať.

 8. Vyberte umiestnenie cieľového priečinka na import.

 9. Ak chcete premiestniť fotografie a videá, vyberte položku Potvrdiť .

Poznámka pre iPhone: Ak máte problémy s importovaním iPhonu, skontrolujte, či je vaše zariadenie odomknuté a či ste povolenia prijali.

Poznámka pre Android a iné zariadenia: Ak používate telefón s Androidom alebo iné zariadenie a import nefunguje, možno bude potrebné zmeniť nastavenia USB telefónu z nabíjania cez USB na prenos súborov alebo prenos fotografií.

Najprv pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla, cez ktorý je možné prenášať súbory.

 1. Zapnite telefón a odomknite ho. Ak je zariadenie zamknuté, počítač ho nedokáže nájsť.

 2. V počítači vyberte tlačidlo Štart  a potom výberom položky Fotografie otvorte aplikáciu Fotografie.  

 3. Vyberte položku importovať > Z pripojeného zariadenia a postupujte podľa pokynov. Môžete si vybrať položky, ktoré chcete importovať, a vybrať umiestnenie, kam sa majú uložiť. Zistenie a presun môže chvíľu trvať.

  Umiestnenie tlačidla Importovať v aplikácii Fotografie.

Uistite sa, že fotografie, ktoré chcete importovať, sú skutočne v zariadení a nie v cloude.

Všetky všeobecné informácie týkajúce sa fotografií a videí v Windows 8.1 nájdete v téme o spravovaní fotografií a videí v Windows 8.1

Nižšie nájdete niekoľko spôsobov importovania fotografií a videí z telefónu, fotoaparátu, iného zariadenia alebo disku.

 1. Pripojte telefón, fotoaparát, pamäťovú kartu z fotoaparátu alebo externú jednotku k počítaču.

 2. Otvorte aplikáciu Fotografie.

 3. Potiahnutím prstom od spodného okraja zobrazte príkazy aplikácie.

 4. (Ak používate myš, kliknite v aplikácii pravým tlačidlom.)

  Poznámka: Import počas prezerania jedného obrázka v zobrazení na celú obrazovku nie je k dispozícii.

 5. Vyberte položku Importovať.

 6. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete importovať.

 7. Aplikácia automaticky vyhľadá všetky fotografie a videá, ktoré ešte nie sú importované, a vyberie ich. Takisto môžete potiahnuť prstom nadol alebo kliknúť na každú fotografiu a video, ktoré chcete importovať, alebo vyberte tlačidlo Vybrať všetko.

 8. Vyberte položku Importovať.

Fotografie a videá sa uložia v priečinku Obrázky do podpriečinka, ktorého názov tvorí dátum (napríklad 2013-09-10).

 1. Vložte disk do jednotky.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, presuňte ukazovateľ myši nadol a potom kliknite na položku Hľadať.)

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom vyberte možnosť Prieskumník.

 4. Na ľavej table kliknite na položku Tento počítač, čím sa rozbalí zoznam priečinkov a zariadení.

 5. Vyberte jednotku s požadovanými fotografiami a videami.

 6. Nájdite fotografie, ktoré chcete importovať, vyberte ich a potom skopírujte do nového priečinka. Ak ich chcete zobraziť v aplikácii Fotografie, skopírujte ich do priečinka Obrázky v PC alebo vo Onedrive.

Na určenie akcie, ktorá sa má vykonať pri pripojení zariadenia k počítaču, môžete použiť funkciu automatického prehrávania. Môžete ju nastaviť napríklad tak, aby sa pri každom pripojení pamäťovej karty otvorila aplikácia Fotografie, v ktorej môžete vybrať fotografie a videá, ktoré sa majú importovať. Je možné, že bude potrebné zapnúť ovládací prvok multimediálneho prenosu zariadenia, aby mohla funkcia automatického prehrávania zariadenie nájsť.

 • Nastavenie základných možností: otvorte položku Nastavenie PC, vyberte položku PC a zariadenia a potom vyberte položku Automatické prehrávanie.

 • Ak chcete nastaviť rozšírené možnosti: otvorte ovládací panel , vyberte položku Hardvér a zvuk a potom vyberte položku Automatické prehrávanie.

Získanie pomoci pri importovaní fotografií a videí z telefónu do PC

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×