Tu je niekoľko tipov, ako predĺžiť výdrž batérie vášho počítača.

Keď je šetrič batérie zapnutý, počítač dočasne vypne niektoré veci, ktoré používajú príliš veľa energie, ako je napríklad automatická synchronizácia e-mailov a kalendára, aktualizácie dynamických dlaždíc a aplikácie, ktoré nepoužívate aktívne. Používanie šetriča batérie je najjednoduchší spôsob, ako predĺžiť výdrž batérie.

Vyberte položku > Nastavenia> System> napájanie & batérie. Ak chcete, aby sa šetrič batérie zapnú vždy, keď úroveň batérie klesne pod určitú úroveň, vyberte položku Šetrič batérie a potom vyberte želanú úroveň nabitia batérie. Ak chcete zapnúť šetrič batérie teraz a nechať ho zapnúť až do ďalšieho pripojenia počítača, vyberte položku Zapnúť teraz v nastaveniach batérie napájania & alebo vyberte ikonu Batéria v oblasti oznámení a potom vyberte rýchle nastavenie Šetrič batérie Zapnúť šetrič
batérie Nastavenia

Výdrž batérie môžete predĺžiť úpravou niektorých nastavení zobrazenia v počítači. Príklad: 

Nastavte kratší časový limit vypnutia aktívnej obrazovky.

Vyberte položku Štart> Nastavenia > System > napájanie & batérie > obrazovku a spánok. Ak chcete zapnúť výdrž batérie, vypnite obrazovku po, vyberte kratšie trvanie. 
Otvorenie nastavení & spánku

Znížte jas obrazovky.

Vyberte položku > Nastavenia> Systému> položku> Jas obrazovky. Zrušte začiarknutie políčka Zmeniť jas automaticky pri zmene osvetlenia (ak sa zobrazí) a potom pomocou jazdca Zmeniť jas nastavte požadované úrovne jasu.
Otvorenie nastavení obrazovky

Znížte počet obnovení obrazovky.

Vyššia rýchlosť obnovovania zabezpečí plynulejší pohyb na obrazovke, ale zároveň použije viac energie. Ak chcete znížiť frekvenciu obnovovania obrazovky, vyberte položky Štart > Nastavenia > >> Rozšírené zobrazenie. V časti Vyberte frekvenciu obnovovaniavyberte nižšiu frekvenciu.

Vyberte možnosti vlastnej grafiky pre aplikáciu.

Vyberte položku> Nastavenia> systéme> položku> obrazovky. V časti Vlastné možnosti pre aplikácievyberte aplikáciu, vyberte položku Možnostia potom položku Power saving (Power saving).

Použite motív s tmavým pozadím.

Vyberte položku> Nastavenia > prispôsobenia> časti Pozadie a potom vyberte tmavý obrázok alebo tmavú plná farbu.
Otvorenie nastavení pozadia

Používajte tmavý motív.

Vyberte položky> Nastavenia > Prispôsobenie> motívy > Aktuálny motíva potom vyberte tmavý motív.
Otvorenie nastavení motívov

Na predĺženie výdrže batérie upravte niektoré nastavenia napájania počítača. Príklad: 

Povoľte systému Windows, aby za vás menil niektoré nastavenia napájania automaticky.

Vyberte položku Štart>Nastavenia> System> riešiť > iných poradcov pri riešení problémov a potom vyberte položku Spustiť    vedľa položky  Napájanie.  

 Otvorenie Poradcu pri riešení problémov

Nastavte kratší časový interval pre režim spánku počítača.

Vyberte položku Štart> Nastavenia> System > napájanie & batérie > obrazovku a spánok. Pre položku Nabite batérie nasnímať zariadenie do režimu spánku po, vyberte kratšie trvanie.
Otvorenie nastavení & spánku

Zmeňte nastavenie aktivity na pozadí pre niektoré aplikácie.

Niektoré aplikácie umožňujú spravovať aktivitu na pozadí. Ak zistíte, že aplikácia pri spustení na pozadí používa veľa batérie, môžete zmeniť nastavenie pre aplikácie, ktoré ju umožňujú. Vyberte položku> Nastavenia> systém> batérie &>batérie. V časti Spotreba batérie na aplikáciuzistite, ktoré aplikácie možno používajú viac batérie na pozadí. Ak chcete aplikáciu, ktorá vám umožňuje spravovať aktivitu na pozadí, vyberte položku Ďalšie možnosti (tri zvislé bodky) > Spravovať aktivitu na pozadí. Na stránke nastavení pre túto aplikáciu zmeňte nastavenie Nechajte túto aplikáciu spúšťať na pozadí.

Zatvorte kryt.

Vo väčšine prenosných počítačov sa režim spánku zapne automaticky po zatvorení krytu. Ak to chcete nastaviť, vyberte položku Hľadať na paneli úloh, zadajte slovnépole Ovládací panel a potom ho vyberte v zozname výsledkov. V ovládacom panelivyberte položky Možnosti napájania > Vyberte, čo má zatvorenie krytu.

Vyberte si zefektívnejší režim napájania.

Vyberte položku > Nastavenia > System > Power & batérie. V prípade režimunapájania vyberte režim napájania, ktorý je efektívnejšie.

Táto možnosť nie je k dispozícii vo všetkých počítačoch a závisí od hardvéru a výrobcu počítača.

Jednoducho stlačte tlačidlo napájania.

Väčšina počítačov vám umožňujú vypnúť obrazovku, vypnúť zariadenie, spánok alebo režim dlhodobého spánku stlačením tlačidla napájania.

Ak chcete vybrať akcie, ktoré majú tlačidlá napájania, vyberte na paneli úloh položku Hľadať, zadajte text Ovládací panela potom ho vyberte v zozname výsledkov. V ovládacom panelivyberte položku Možnosti napájaniaa potom vyberte funkcie tlačidiel napájania.

Vyberte rôzne možnosti batérie na prehrávanie videí na batérii.

Vyberte položku Štart> Nastavenia> aplikácie> Prehrávanie videa. Ak chcete zobraziť možnosti batérie, vyberte položku Optimalizovať výdrž batérie. Ak chcete šetriť viac batérie, začiarknite políčko Prehrať video s nižším rozlíšením pri batérii.

Ďalšie spôsoby predĺženia životnosti batérie

Nechajte počítač zapojený v elektrickej sieti, kým nebude úplne nabitý.

Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie počítača, v Nastaveniavyberte možnosť Systém > napájanie & batérie. V hornej časti sa zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie a spôsob zmeny úrovne nabitia batérie počas dňa. 

Reštartujte PC.

Niekedy to môže vyriešiť problémy, ktoré môžu skracovať výdrž batérie. Vyberte tlačidloŠtart a potom vyberte položku Power > Reštartovať.

Zapnite režim Lietadlo, ak nepotrebujete internet, Bluetooth alebo inú bezdrôtovú komunikáciu.

Vyberte tlačidlo Štart > Nastavenia> sieť & internet apotom zapnite režim V lietadle.
Otvorenie nastavení režimu V lietadle

Súvisiace témy

Keď je šetrič batérie zapnutý, počítač dočasne vypne niektoré veci, ktoré používajú príliš veľa energie, ako je napríklad automatická synchronizácia e-mailov a kalendára, aktualizácie dynamických dlaždíc a aplikácie, ktoré nepoužívate aktívne. Používanie šetriča batérie je najjednoduchší spôsob, ako predĺžiť výdrž batérie.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenie  > Systém  > Batéria . Ak chcete, aby sa šetrič batérie zapínal vždy, keď nabitie batérie klesne pod určitú úroveň, vyberte položku Zapnúť šetrič batérie automaticky, keď batéria klesne pod: a nastavte požadovanú úroveň. Ak chcete zapnúť šetrič batérie a nechať ho zapnutý až do ďalšieho pripojenia počítača do elektrickej siete, zapnite možnosť Stav šetriča batérie až do ďalšieho nabitia.
Zapnite šetrič batérie v Nastavenia

Obrázok nastavení šetriča batérie

Výdrž batérie môžete predĺžiť úpravou niektorých nastavení zobrazenia v počítači. Príklad: 

Nastavte kratší časový limit vypnutia aktívnej obrazovky.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > Systém > Power & spánku . V časti Pri napájaní z batérie sa vypne po vyberte kratší časový limit.
Otvorenie nastavení & spánku

Znížte jas obrazovky.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > system > Display . Vypnite možnosť Zmeniť jas automaticky pri zmene úrovne svetla (ak sa zobrazí) a potom pomocou jazdca Zmeniť jas nastavte požadovanú úroveň jasu.
Otvorenie nastavení obrazovky

Použite motív s tmavým pozadím.

Vyberte tlačidlo Štart, vyberte položku Nastavenia > prispôsobenie > časti Pozadie a potom vyberte tmavý obrázok alebo tmavú plná farbu.
Otvorenie nastavení pozadia

Používajte tmavý motív.

Vyberte tlačidlo Štart a potom Nastavenia > na> Motívy > Nastavenia motívu a potom vyberte tmavý motív.
Otvorenie nastavení motívov

Na predĺženie výdrže batérie upravte niektoré nastavenia napájania počítača. Príklad: 

Povoľte systému Windows, aby za vás menil niektoré nastavenia napájania automaticky.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > aktualizovať &> Riešiť problémy > napájania a potom vyberte položku Spustiť poradcu pri riešení problémov. 

 Otvorenie Poradcu pri riešení problémov

Nastavte kratší časový interval pre režim spánku počítača.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > Systém > režim & spánku .  V časti Keď sa PC napája z batérie, vypne sa po vyberte kratší časový limit.
Otvorenie nastavení & spánku

Odpojte sa od Wi-Fi siete, keď je počítač v režime spánku.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > System > Power & režim spánku > Keď je počítač vybitý a vybite batérie, odpojte sa od siete. Zmeňte nastavenie z možnosti Nikdy na možnosť Vždy alebo Spravované Windowsom

Táto možnosť nie je k dispozícii vo všetkých počítačoch a závisí od hardvéru a výrobcu.

Zatvorte kryt.

Vo väčšine prenosných počítačov sa režim spánku zapne automaticky po zatvorení krytu. Ak to chcete nastaviť, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia > System > Power & spánok > Ďalšie nastavenia napájania > Vyberte,čo má zatvorenie krytu . 

Vyberte režim slabšieho napájania.

Vyberte ikonu Batéria na pravej strane panela úloh. Keď budete chcieť znížiť spotrebu energie, presuňte posúvač smerom k nápisu Najlepšia výdrž batérie.

Táto možnosť nie je k dispozícii vo všetkých počítačoch a závisí od hardvéru a výrobcu.

Jednoducho stlačte tlačidlo napájania.

Vo väčšine počítačov môžete stlačením tlačidla napájania vypnúť obrazovku, vypnúť či uspať počítač alebo ho prepnúť do dlhodobého spánku.

Ak chcete vybrať akcie, ktoré majú tlačidlá napájania, vyberte tlačidlo Štart Nastavenia > System > Power & spánok > Ďalšie nastavenia napájania a potom vyberte funkcie tlačidiel napájania.

Výdrž batérie môžete predĺžiť zmenou dĺžky intervalu, v akom sa váš počítač synchronizuje. Príklad:

E-maily synchronizujte menej často.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia >Kontá > e-mailové & kontá .
Otvorenie nastavení & e-mailového konta

Vyberte konto, v ktorom chcete vykonať zmenu, a potom vyberte položky Spravovať > Zmeniť nastavenie synchronizácie poštovej schránky. V časti Stiahnuť nové e-maily vyberte dlhší interval.

Synchronizujte iba e-maily, kalendár a kontakty, ktoré chcete.

E-maily, kalendár alebo kontakty nemusíte synchronizovať, ak nechcete.

Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenia >Kontá > e-& kont

Vyberte konto, v ktorom chcete vykonať zmenu, a potom vyberte položky Spravovať a Zmeniť nastavenie synchronizácie poštovej schránky. V časti Možnosti synchronizácie vyberte položku E-mail, Kalendár alebo Kontakty a vypnite ich.

Ďalšie spôsoby predĺženia životnosti batérie

Nechajte počítač zapojený v elektrickej sieti, kým nebude úplne nabitý.

Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie počítača, prejdite ukazovateľom myši na ikonu Batéria na paneli úloh alebo prejdite na položky Nastavenia > System > Battery (Batéria). 

Reštartujte PC.

Niekedy to môže vyriešiť problémy, ktoré môžu skracovať výdrž batérie. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Napájanie  > Reštartovať.

Zapnite režim Lietadlo, ak nepotrebujete internet, Bluetooth alebo inú bezdrôtovú komunikáciu.

Vyberte tlačidlo Štart  a potom položky Nastavenia  > Sieť a internet  > režim V lietadle a zapnite ho.
Otvorenie nastavení režimu V lietadle

Použite na prehľadávanie Microsoft Edge.

Z testov vyplýva, že pri prehľadávaní s prehliadačom Microsoft Edge vo Windowse 10 batéria vydrží o 36 – 53 % dlhšie na jedno nabitie ako pri prehľadávaní s prehliadačmi Chrome, Firefox alebo Opera.

Ďalšie informácie o batériách nájdete v téme Batéria zariadenia Surface sa nenabíja alebo zariadenie Surface nefunguje na batériu so systémom Windows 10 alebo Počítač sa nabíja pomaly alebo sa vybíja, keď je zapojený do elektrickej siete

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×