Instalacija štampača u operativnom sistemu Windows 10

Primenjuje se na: Windows 10

Kada ste povezali štampač sa računarom ili dodali novi štampač na kućnu mrežu, obično možete odmah da počnete štampanje. Windows 10 podržava većinu štampača, tako da verovatno nećete morati da instalirate poseban softver za štampač. Međutim, ako vam je potreban, dodatna podrška za štampač i upravljački programi dostupni su preko usluge Windows Update.

 

Instalacija ili dodavanje mrežnog, bežičnog ili Bluetooth štampača

Ako je štampač uključen i povezan sa mrežom, Windows bi trebalo da ga jednostavno pronađe. Dostupni štampači mogu da obuhvataju sve štampače na mreži, kao što su Bluetooth i bežični štampači ili štampači koji su priključeni na drugi računar i deljeni na mreži. Možda ćete morati da imate dozvolu da biste instalirali neke štampače.

  1. Povežite USB kabl štampača na uređaj i uverite se da je uključen.
  2. Izaberite taster Start , zatim izaberite Postavke  > Uređaji > Štampači i skeneri.
  3. Izaberite stavku Dodaj štampač ili skener. Sačekajte da se pronađu obližnji štampači, a zatim odaberite onaj koji želite da koristite i izaberite stavku Dodaj uređaj.

Ako štampač nije na spisku, izaberite Štampač koji želim nije naveden, a zatim sledite uputstva da biste ga ručno dodali pomoću neke od opcija.

Instalacija ili dodavanje lokalnog štampača

U najvećem broju slučajeva, sve što treba da uradite da biste podesili štampač je da ga povežete sa računarom. Samo priključite USB kabl štampača u dostupni USB port na računaru, a zatim uključite štampač.

  1. Izaberite taster Start , zatim izaberite Postavke  > Uređaji > Štampači i skeneri.
  2. Izaberite stavku Dodaj štampač ili skener. Sačekajte da se pronađu obližnji štampači, a zatim odaberite onaj koji želite da koristite i izaberite stavku Dodaj uređaj.

IAko štampač nije na spisku, izaberite Štampač koji želim nije naveden, a zatim sledite uputstva da biste ga ručno dodali pomoću neke od opcija.

Potrebna vam je dodatna pomoć?