Presek stanja pomoću istorije narudžbina

Kada zadužimo vašu opciju plaćanja, videćete iznos i opis na izvodu za tu opciju plaćanja. To može biti izvod kreditne kartice, izvod dobavljača mobilnog telefona ili druge opcije plaćanja, u zavisnosti od toga kako plaćate.

Da bi se kupovine na Microsoft nalogu podudarale sa izvodom opcije plaćanja:

  1. Prijavite se na stranici Plaćanje i naplata na veb lokaciji Microsoft naloga.
  2. Izaberite vezu Istorija narudžbina, a zatim pomoću padajuće liste filtrirajte po opsegu datuma.
  3. Potražite naplate sa statusom Dovršeno. Naplate sa statusom U toku nisu još uvek objavljene za opciju plaćanja.
  4. Ako želite da radite sa papirima, izaberite stavku Odštampaj da biste ih odštampali na svom štampaču.
Svojstva

ID članka: 10559 - Poslednji pregled: 23.08.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije