Opcije za oporavak u operativnom sistemu Windows 10

Primenjuje se na: Windows 10

Ako imate problema sa računarom, sledeća tabela može da vam pomogne da odlučite koju opciju za oporavak da koristite. Pomoć u vezi sa greškama crnog ili plavog ekrana pronađite u članku Rešavanje problema sa crnim ekranom ili Rešavanje problema sa plavim ekranom

 Problem  Pogledajte ovaj odeljak
Računar ne radi dobro, a nedavno ste instalirali neku ispravku. Uklonite instaliranu ispravku za Windows
Računar ne radi dobro i već je prošlo dosta vremena od kada ste poslednji put instalirali neku aplikaciju, upravljački program ili ispravku. Uspostavite početne vrednosti računara
Računar neće da se pokrene, niste napravili disk jedinicu za oporavak, a uspostavljanje početnih vrednosti računara nije uspelo. Ponovo instalirajte Windows 10 pomoću instalacionog medijuma
Računar ne može da se pokrene, a niste napravili disk jedinicu za oporavak. Vratite računar u prethodno stanje pomoću instalacionog medijuma
Računar ne može da se pokrene i napravili ste disk jedinicu za oporavak. Vratite računar u prethodno stanje ili ga oporavite pomoću disk jedinice za oporavak
Želite da ponovo instalirate prethodni operativni sistem. Vraćanje na prethodnu verziju operativnog sistema Windows
Računar ne radi dobro, a nedavno ste instalirali neku aplikaciju. Vratite se na prethodno stanje iz tačke vraćanja sistema


Kliknite na neku od opcija za oporavak u nastavku i pratite korake da biste pokušali da otklonite problem.