Opcije za oporavak u operativnom sistemu Windows 10

Ako imate problema sa računarom, sledeća tabela može da vam pomogne da odlučite koju opciju za oporavak da koristite.

 Problem Pogledajte ovaj odeljak
Računar ne radi dobro zbog neke nedavno instalirane aplikacije, upravljačkog programa ili ispravke.Vratite se na prethodno stanje iz tačke za vraćanje sistema
Računar ne radi dobro, a niste sigurni zašto.Uspostavite početne vrednosti računara
Želite da obrišete sve lične podatke sa računar pre nego što ga poklonite ili reciklirate.Izaberite stavke Uspostavljanje početnih vrednosti računara > Ukloni sve > Ukloni datoteke i očisti ovaj disk
Računar se ne pokreće
Ako ste kreirali USB disk za oporavak

Koristite disk za oporavak za vraćanje u prethodno stanje ili oporavak računara

Ako niste kreirali USB disk za oporavak

Koristite instalacioni medijum za vraćanje računara u prethodno stanje 

Ponovna instalacija operativnog sistema Windows 10 na računaru pomoću instalacionog medijuma

 Nedavno ste obavili ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10, a sada želite da se vratite na prethodnu verziju operativnog sistema Windows. Vratite se na stariju verziju


Napomena: Imate samo 10 dana da upotrebite ovu opciju u najnovijoj Ispravci za Windows 10 povodom godišnjice.


Vratite se na prethodno stanje iz tačke za vraćanje sistema
Uspostavljanje početnih vrednosti računara
Koristite disk za oporavak za vraćanje u prethodno stanje ili oporavak računara
Koristite instalacioni medijum za vraćanje računara u prethodno stanje
Ponovna instalacija operativnog sistema Windows 10 pomoću instalacionog medijuma
Vraćanje na prethodnu verziju operativnog sistema Windows


Svojstva

ID članka: 12415 - Poslednji pregled: 08.11.2016. - Verzija: 7

Povratne informacije