Opcije za oporavak u operativnom sistemu Windows 10

Ako imate problema sa računarom, sledeća tabela može da vam pomogne da odlučite koju opciju za oporavak da koristite.

 Problem Pogledajte ovaj odeljak u nastavku
Računar ne radi dobro zbog neke nedavno instalirane aplikacije, upravljačkog programa ili ispravke.Vratite se na prethodno stanje iz tačke za vraćanje sistema
Računar ne radi dobro, a niste sigurni zašto.Uspostavite početne vrednosti računara
Želite da obrišete sve lične podatke sa računar pre nego što ga poklonite ili reciklirate.Izaberite stavke: Uspostavljanje početnih vrednosti računara > Ukloni sve > Ukloni datoteke i očisti ovaj disk
Računar se ne pokreće.

Druga mogućnost

Pokušali ste da uspostavite početne vrednosti računara, ali ste naišli na grešku: Došlo je do problema pri uspostavljanju početnih vrednosti računara.
Ako ste kreirali USB disk za oporavak

Koristite disk za oporavak za vraćanje u prethodno stanje ili oporavak računara

Ako niste kreirali USB disk za oporavak

Koristite instalacioni medijum za vraćanje računara u prethodno stanje 

Koristite instalacioni medijum za ponovnu instalaciju operativnog sistema Windows 10

Nedavno ste obavili ažuriranje na najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10, a sada želite da se vratite na prethodnu verziju operativnog sistema Windows. Vratite se na raniju verziju


Napomena: Imate samo 10 dana da upotrebite ovu opciju u najnovijoj Ispravci za Windows 10 povodom godišnjice.


Vratite se na prethodno stanje iz tačke za vraćanje sistema
Uspostavljanje početnih vrednosti računara
Koristite disk za oporavak za vraćanje u prethodno stanje ili oporavak računara
Koristite instalacioni medijum za vraćanje računara u prethodno stanje
Ponovna instalacija operativnog sistema Windows 10 pomoću instalacionog medijuma
Vraćanje na prethodnu verziju operativnog sistema Windows


Svojstva

ID članka: 12415 - Poslednji pregled: 20.01.2017. - Verzija: 8

Windows 10

Povratne informacije