Osvežavanje, uspostavljanje početnih vrednosti ili vraćanje računara u prethodno stanje

Ako imate problem sa računarom, možete probati da ga osvežite, uspostavite početne vrednosti ili vratite u prethodno stanje. Osvežavanjem računara ponovo se instalira Windows i čuvaju se vaše lične datoteke i postavke. Čuvaju se i aplikacije koje ste dobili uz računar i one koje ste instalirali iz Windows prodavnice. Uspostavljanjem početnih vrednosti računara Windows se ponovo instalira, ali se brišu datoteke, postavke i aplikacije – osim aplikacija koje ste dobili uz računar. Vraćanje računara u prethodno stanje je način na koji možete da opozovete promene sistema koje ste nedavno napravili.

Ako imate problema sa pokretanjem računara, pročitajte članak Postavke pokretanja operativnog sistema Windows (uključujući bezbedni režim). Računar možete da osvežite, uspostavite mu početne vrednosti ili ga vratite u prethodno stanje iz Windows okruženja za oporavak sistema.

Ako želite da napravite rezervnu kopiju ličnih datoteka i vratite ih u prethodno stanje pomoću istorije datoteka, pogledajte Podešavanje disk jedinice za istoriju datoteka.

Pre nego što pokrenete osvežavanje računara ili uspostavljanje početnih vrednosti računara

U većini slučajeva, pošto pokrenete osvežavanje računara ili uspostavljanje početnih vrednosti, to će se samo dovršiti. Međutim, ako su operativnom sistemu Windows potrebne nedostajuće datoteke, biće vam zatraženo da umetnete medijum za oporavak koji je obično na DVD disku ili fleš disku. Ako se ovo dogodi, ono što će biti potrebno zavisi od računara.

Ako uz računar dobijete Windows 8.1 ili Windows RT 8.1, biće vam potrebni diskovi ili fleš disk koji se dobija uz računar. Pogledajte informacije koje ste dobili uz računar da biste videli da li proizvođač obezbeđuje te diskove ili medijume. U nekim slučajevima ste ih možda napravili pri prvom podešavanju računara.

Ako ste nadogradili računar na Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 pomoću DVD-a, koristite taj disk. Ako nemate Windows 8.1 ili Windows RT 8.1 medijum, obratite se Microsoft podršci.

 
Osvežite računar bez uticaja na datoteke
Uklanjanje svega i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows
Vraćanje računara na raniju tačku u vremenu
Potražite dodatnu pomoć u Microsoft zajednici
Svojstva

ID članka: 17085 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije