Da biste povezali štampač na mrežu, izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim i stavke Postavke > Uređaji > Dodaj štampač ili skener. Odaberite željeni uređaj i izaberite stavku Dodaj uređaj.

Ekran „Uređaji” u okviru stavke „Postavke“

Ako je štampač povezan sa računarom preko kabla, samo ga priključite. Štampač će se automatski povezati, a računar će preuzeti odgovarajuće upravljačke programe. Zatim počnete sa štampanjem.

Svojstva

ID članka: 17155 - Poslednji pregled: 06.12.2016. - Verzija: 14

Povratne informacije