Deljenje OneDrive datoteka i fascikli

Deljenje OneDrive datoteka i fascikli

Možete da koristite Microsoft OneDrive za deljenje fotografija, Microsoft Office dokumenata, drugih datoteka i čitavih fascikli sa osobama. Datoteke i fascikle koje skladištite u usluzi OneDrive su privatne dok ne odlučite da ih podelite i možete da vidite sa kim ste delili OneDrive datoteku ili zaustavite deljenje u bilo koje vreme.

Napomena: Deljenje je ograničeno u osnovnom ili „samo skladištenje” OneDrive. Ograničenja će biti poništena nakon 24 časa, ali možete da izvršite nadogradnju na Premium pretplatu i dobijete mogućnost povećanja kvote deljenja i dodatne funkcije deljenja.

Fotografija Surface Book uređaja

Napomena: Opcije koje vidite mogu malo da se razlikuju u uslugama OneDrive i OneDrive za posao ili školu, posebno ako je vaša organizacija ograničila određene postavke.

Na koji način želite da delite?

Odaberite ovu opciju da biste stavku delili sa velikim brojem osoba koje čak možda ni ne poznajete lično. Na primer, te veze možete iskoristiti da biste objavljivali na sajtu Facebook, Twitter ili LinkedIn ili da biste delili u e-poruci ili razmeni trenutnih poruka. Svi koji dobiju vezu mogu da prikažu ili uređuju stavku, u zavisnosti od dozvola koje ste postavili. Korisnici sa vezom ne mogu da otpremaju nove stavke. Imajte na umu da veza može i da se prosledi i da prijavljivanje nije neophodno.

 1. Idite na veb sajt OneDrive i prijavite se pomoću Microsoft naloga ili poslovnog ili školskog naloga.

  Napomena: Za OneDrive za posao ili školu korisnike koji ne koriste Microsoft 365, probajte Deljenje dokumenata ili fascikli u sistemu SharePoint Server.

 2. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite tako što ćete potvrditi izbor u krugu za potvrdu u gornjem uglu stavke. Možete i da izaberete više stavki da biste ih podelili (deljenje više stavki istovremeno nije dostupno za OneDrive za posao ili školu naloge).

 3. Na vrhu stranice izaberite stavku Deli.

  Snimak ekrana izbora datoteke i klika na komandu „Deli“

 4. Izaberite Svako ko ima vezu može da uređuje da biste prilagodili opcije veze.

 5. Postavite željene opcije na vezu, a zatim kliknite na dugme Primeni kada završite.

  • Omogući uređivanje – kada delite stavke sa ovim tipom povezivanja, osobe mogu da uređuju datoteke i mogu da dodaju datoteke u deljenu fasciklu ako su prijavljeni pomoću Microsoft naloga. Primaoci mogu da proslede vezu, promene listu osoba koje dele datoteke ili fasciklu i da promene dozvole za primaoce. Ako delite fasciklu, osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da kopiraju, premeštaju, uređuju, preimenuju, dele i brišu bilo šta iz fascikle.

   Opoziv provere ovog polja znači da osobe mogu da prikazuju, kopiraju ili preuzimaju stavke bez prijavljivanja. Oni takođe mogu proslediti vezu drugim ljudima. Međutim, oni ne mogu da promene verziju u usluzi OneDrive.

  • Podesi datum isteka – veza će funkcionisati samo do datuma koji ste postavili. Nakon toga, veza će biti nevažeća i moraćete da kreirate novu vezu za korisnike koji zahtevaju pristup datoteci ili fascikli.

  • Postavite lozinku – kada korisnik klikne na vezu, od njih će se tražiti da unesu lozinku pre nego što mogu da pristupe datoteci. Ovu lozinku ćete morati zasebno da obezbedite korisnicima.

  Povezivanje opcija postavki za deljenje datoteke u usluzi OneDrive

  OneDrive za posao ili školu dodatne opcije

  OneDrive za posao ili školu korisnici imaju i opciju da ograniče nivo pristupa (svako sa vezom, samo osobe unutar organizacije, samo osobe koje već imaju pristup datoteci ili samo osobe koje navedete). Takođe, ako odlučite da onemogućite uređivanje, možete odlučiti i da sprečite gledaoce da preuzmu datoteku.

  • Svako omogućava pristup svakome ko dobije ovu vezu, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi. To može da obuhvata osobe izvan vaše organizacije.

  • Osobe u <vaša organizacija> omogućava pristup datoteci svima u organizaciji koji imaju vezu ka njoj, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi.

  • Osobe koje imaju postojeći pristup mogu da koriste osobe koje već imaju pristup dokumentu ili fascikli. To ne menja dozvole za stavku. Koristite ovu opciju ako želite da pošaljete vezu nekome ko je već ima pristup. 

  • Određene osobe omogućava pristup samo osobama koje ste naveli, mada druge osobe možda već imaju pristup. Ako osobe proslede poziv za deljenje, samo osobe koje već imaju pristup stavci moći će da koristite vezu.

  • Omogući uređivanje – kada delite stavke sa ovim tipom povezivanja, osobe mogu da uređuju datoteke, mogu da dodaju datoteke u deljenu fasciklu i mogu da brišu datoteke u deljenoj fascikli ako su prijavljeni. Primaoci mogu da proslede vezu, promene listu osoba koje dele datoteke ili fasciklu i da promene dozvole za primaoce. Ako delite fasciklu, osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da kopiraju, premeštaju, uređuju, preimenuju, dele i brišu bilo šta iz fascikle.

  Napomena: Ako je opcija deljenja nedostupna, administratori organizacije su je možda ograničili. Na primer, oni mogu da odaberu da onemoguće opciju Bilo ko da bi sprečili prosleđivanje korisnih veza drugima.

  Opcija Dozvoli uređivanje podrazumevano je uključena. Ako želite da osobe samo prikazuju datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu. To se može dodatno ograničiti tako što ćete izabrati opciju Blokiraj preuzimanje, što znači da ne mogu da sačuvaju lokalnu kopiju. Za Word datoteke možete i da izaberete Otvori u režimu samo za redigovanje kako biste ograničili ljude da ostavljaju komentare i unose predloge u datoteku. Imajte na umu da ako neko već ima dozvole za uređivanje za stavku, biranje otvaranja u režimu redigovanja neće ih sprečiti da uređuju. Dokument će se otvoriti u režimu uređivanja.

 6. Kada se vratite u glavno polje Deli, izaberite stavku Kopiraj vezu da biste kopirali vezu u ostavu.

  Potvrda o kopiji veze prilikom deljenja datoteka putem linka u usluzi OneDrive

  Napomena: „https://1drv.ms“ je skraćeni URL za OneDrive. Skraćene URL adrese su korisne za deljenje preko usluge Twitter.

 7. Nalepite vezu u e-poruku ili na bilo koju lokaciju na kojoj delite vezu.

Savet: Takođe možete da kreirate veze za deljenje putem OneDrive aplikacije za računare za operativni sistem Windows 7, Windows 10 i Mac. Sve što treba da uradite je da kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu u OneDrive fascikli na računaru i izaberete deljenje OneDrive veze. Ovim ćete kopirati vezu u ostavu, tu vezu zatim možete da nalepite u e-poštu, veb lokaciju, objavu i tako dalje.

Međutim, ove veze su podrazumevano podešene na dozvolu za uređivanje. Ako želite da neko ima samo dozvolu za prikaz, biće potrebno da koristite OneDrive veb lokaciju da biste generisali vezu (ili izmenili vezu koji ste upravo kreirali).

Odaberite ovu opciju ako želite da pošaljete poziv e-poštom osobama ili grupama i da pratite koga ste pozvali. To omogućava i da kasnije, ako zatreba, uklonite dozvole za određene pojedince ili grupe.

 1. U polju Unesite ime ili adresu e-pošte počnite da kucate e-adrese ili kontakt imena osoba sa kojima želite da delite. Kada počnete da unosite podatke u polje, možete i da odaberete kontakt sa liste koja se pojavljuje.

  Dijalog „Deljenje datoteka“ u usluzi OneDrive sa dodatim e-adresama

 2. Ako želite, dodajte belešku za primaoce.

 3. Da biste promenili nivo dozvole, izaberite stavku Svako ko ima vezu može da uređuje.

 4. Postavite željene opcije na vezu, a zatim kliknite na dugme Primeni kada završite.

  • Omogući uređivanje – kada delite stavke sa ovim tipom povezivanja, osobe mogu da uređuju datoteke i mogu da dodaju datoteke u deljenu fasciklu ako su prijavljeni pomoću Microsoft naloga. Primaoci mogu da proslede vezu, promene listu osoba koje dele datoteke ili fasciklu i da promene dozvole za primaoce. Ako delite fasciklu, osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da kopiraju, premeštaju, uređuju, preimenuju, dele i brišu bilo šta iz fascikle.

   Opoziv provere ovog polja znači da osobe mogu da prikazuju, kopiraju ili preuzimaju stavke bez prijavljivanja. Oni takođe mogu proslediti vezu drugim ljudima. Međutim, oni ne mogu da promene verziju u usluzi OneDrive.

  • Podesi datum isteka – veza će funkcionisati samo do datuma koji ste postavili. Nakon toga, veza će biti nevažeća i moraćete da kreirate novu vezu za korisnike koji zahtevaju pristup datoteci ili fascikli.

  • Postavite lozinku – kada korisnik klikne na vezu, od njih će se tražiti da unesu lozinku pre nego što mogu da pristupe datoteci. Ovu lozinku ćete morati zasebno da obezbedite korisnicima.

  Povezivanje opcija postavki za deljenje datoteke u usluzi OneDrive

  OneDrive za posao ili školu dodatne opcije

  OneDrive za posao ili školu korisnici imaju i opciju da ograniče nivo pristupa (svako sa vezom, samo osobe unutar organizacije, samo osobe koje već imaju pristup datoteci ili samo osobe koje navedete). Takođe, ako odlučite da onemogućite uređivanje, možete odlučiti i da sprečite gledaoce da preuzmu datoteku.

  • Svako omogućava pristup svakome ko dobije ovu vezu, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi. To može da obuhvata osobe izvan vaše organizacije.

  • Osobe u <vaša organizacija> omogućava pristup datoteci svima u organizaciji koji imaju vezu ka njoj, bilo da su je primili direktno od vas ili im je vezu prosledio neko drugi.

  • Osobe koje imaju postojeći pristup mogu da koriste osobe koje već imaju pristup dokumentu ili fascikli. To ne menja dozvole za stavku. Koristite ovu opciju ako želite da pošaljete vezu nekome ko je već ima pristup. 

  • Određene osobe omogućava pristup samo osobama koje ste naveli, mada druge osobe možda već imaju pristup. Ako osobe proslede poziv za deljenje, samo osobe koje već imaju pristup stavci moći će da koristite vezu.

  • Omogući uređivanje – kada delite stavke sa ovim tipom povezivanja, osobe mogu da uređuju datoteke, mogu da dodaju datoteke u deljenu fasciklu i mogu da brišu datoteke u deljenoj fascikli ako su prijavljeni. Primaoci mogu da proslede vezu, promene listu osoba koje dele datoteke ili fasciklu i da promene dozvole za primaoce. Ako delite fasciklu, osobe sa dozvolama za uređivanje mogu da kopiraju, premeštaju, uređuju, preimenuju, dele i brišu bilo šta iz fascikle.

  Napomena: Ako je opcija deljenja nedostupna, administratori organizacije su je možda ograničili. Na primer, oni mogu da odaberu da onemoguće opciju Bilo ko da bi sprečili prosleđivanje korisnih veza drugima.

  Opcija Dozvoli uređivanje podrazumevano je uključena. Ako želite da osobe samo prikazuju datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu. To se može dodatno ograničiti tako što ćete izabrati opciju Blokiraj preuzimanje, što znači da ne mogu da sačuvaju lokalnu kopiju. Za Word datoteke možete i da izaberete Otvori u režimu samo za redigovanje kako biste ograničili ljude da ostavljaju komentare i unose predloge u datoteku. Imajte na umu da ako neko već ima dozvole za uređivanje za stavku, biranje otvaranja u režimu redigovanja neće ih sprečiti da uređuju. Dokument će se otvoriti u režimu uređivanja.

 5. Izaberite stavku Primeni da biste sačuvali postavke dozvola, a zatim izaberite stavku Pošalji .

Napomene: 

 • Ako ne možete da delite sa sajta Outlook.com, pogledajte odeljak Nije moguće deliti OneDrive datoteke sa sajta Outlook.com.

 • Ako je za Microsoft nalog podešena porodična bezbednost, a roditelj je isključio upravljanje kontaktima, stavke možete da delite samo sa osobama koje se već nalaze na vašem spisku kontakta.

 • Poštujte autorska prava i vodite računa o tome šta delite na mreži. Kopiranjem ili deljenjem neovlašćenog materijala krši se Microsoft ugovor o pružanju usluga.

Deljenje fascikli

Kada delite fascikle sa dozvolama za uređivanje, osobe sa kojima ih delite mogu da dodaju deljene fascikle u svoju uslugu OneDrive. Ovo im omogućava ih zadrže fasciklu pored sopstvenih fascikli i stavki, lako premeštaju stavke između fascikli i lakše rade na njoj van mreže. Sva ažuriranja koja izvrše sinhronizuju se sa deljenom fasciklom, kako bi svako ko ima pristup fascikli bio u toku.

Savet: Primalac može da doda deljene fascikle u OneDrive, a ne pojedinačne datoteke. Ako želite da primalac doda datoteke u OneDrive, prvo postavite datoteke u fasciklu, a zatim delite fasciklu.

Deljenje pomoću OneDrive aplikacija za mobilne uređaje

Informacije i pomoć potražite u člancima:

Saznajte više

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Na mreži

Pronađite pomoć na mreži
Pogledajte još stranica podrške za OneDrive i OneDrive za posao ili školu.
Za OneDrive aplikaciju za mobilne uređaje, pogledajte članak Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje.

OneDriveAdministratori takođe mogu da pogledaju OneDrive Tech zajednicu, Pomoć za OneDrive za administratore.

Ikona „Podrška putem e-pošte“

Obratite se podršci putem e-pošte
Ako vam je i dalje potrebna pomoć, protresite mobilni uređaj dok ste u OneDrive aplikaciji ili pošaljite e-poruku OneDrive timu za podršku. Da biste se obratili OneDrive podršci sa PC ili Mac računara, kliknite na OneDrive ikonu na sistemskoj traci poslova ili traci sa menijima, zatim izaberite stavke Više > Pošalji povratne informacije > Nešto mi se ne dopada.

OneDriveAdministratori mogu da se obrate podršci za Microsoft 365 za preduzeća.

Forumi Office 365 zajednice

Imate povratne informacije?
OneDrive UserVoice je mesto za predloge funkcija koje želite da dodamo u OneDrive. Iako ne možemo da garantujemo određene funkcije ili termine, odgovorićemo na svaki predlog sa najmanje 500 glasova.

Idite na OneDrive UserVoice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×