Srodne teme
×
Deljenje i zajednički rad
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Deljenje i zajednički rad

Dodavanje, promena, skrivanje ili brisanje komentara u prezentaciji

Koristite komentare kada želite da ljudi rediguju prezentaciju koju ste napravili i pošalju vam povratne informacije o njoj ili kada kolege od vas traže povratne informacije o prezentaciji. Komentar je beleška koju možete da priložite slovu ili reči na slajdu ili celom slajdu.

Pregledač ne podržava video zapis.

Dodavanje komentara

 1. Izaberite stavke Redigovanje > Novi komentar. Druga mogućnost je da izaberite stavku Novo ako je otvoreno okno Komentari.

 2. U oknu Komentari otkucajte poruku u okviru i pritisnite taster Enter.

  Dodavanje komentara

Prikaz komentara i odgovaranje na njih

 1. Kliknite na ikonu zvuka Ikona „Komentari“ na slajdu.

  Otvara se okno Komentari i možete da vidite komentare za taj slajd.

 2. Izaberite stavku Odgovori da biste odgovorili na komentar.

 3. Kliknite na dugme Dalje ili Nazad da biste se kretali između komentara i slajdova.

Brisanje komentara

 • U oknu Komentari izaberite komentar koji želite da izbrišete i kliknite na dugme X.

 • Na slajdu kliknite desnim tasterom miša na ikonu komentara Ikona „Komentari“ i izaberite stavku Izbriši komentar.

Odštampaj komentare

Možete da uključite komentare na Vašim štampanim slajdovima.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U okviru stavkePostavke, izaberite drugi padajući okvir. Pri dnu iskačućeg menija koji se pojavi, proverite da li je izabranoOdštampaj komentare(ili Odštampaj komentare i naznake perom).

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da je moguće da drugi uređuju Vaše komentare. Komentari u Office dokumentu su skladišteni u datoteci, tako da svako ko ima pristup uređivanju može da uredi Vaš komentar.

Redigovanje

1 Kartica „Redigovanje“

2 Komande na kartici „Redigovanje“

3 Sličica komentara redigovanja

4 Komentar

Izaberite zaglavlje ispod da biste ga otvorili i videli detaljna uputstva.

 1. Na slajdu na koji želite da dodate komentar uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali komentar za tekst ili objekat na slajdu, izaberite tekst ili objekat.

  • Da biste dodali opšti komentar o slajdu, kliknite na bilo koji deo slajda.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Novi komentar.

 3. Otkucajte komentare, a zatim kliknite izvan okvira za komentar.

  Savet: Na tekst, objekat ili slajd u prezentaciji možete da dodate više komentara.

Redaktori prezentacije mogu uređivati komentare drugih redaktora, pri čemu se menja boja sličice komentara redaktora, a inicijali se menjaju u inicijale aktuelnog redaktora.

 1. Kliknite na sličicu komentara redigovanja (prikazanu pod brojem 3 na slici iznad).

  Napomene: 

  • Sličica komentara redaktora obično sadrži inicijale osobe koja je prva dodala komentar.

  • Ako je sličica komentara redaktora skrivena, na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Prikaži naznake.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Uredi komentar.

 3. Otkucajte komentare, a zatim kliknite negde izvan polja za komentar.

Redaktori prezentacije mogu brisati komentare drugih redaktora, pri čemu se menja boja sličice komentara redaktora, a inicijali se menjaju u inicijale aktuelnog redaktora.

 1. Izaberite komentar koji želite da izbrišete.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari izaberite stavku Izbriši.

Ako želite da uklonite sve komentare sa slajda ili iz prezentacije, izbrišite ih sve odjednom. Na kartici Redigovanje, kliknite na strelicu ispod stavke Izbriši, a zatim odaberite šta želite da uradite:

 • Izbriši sve naznake na trenutnom slajdu Uklanja komentare sa slajda koji ste otvorili.

 • Izbriši sve naznake u ovoj prezentaciji Uklanja sve komentare iz cele prezentacije.

 • Da biste sakrili komentare u prezentaciji, na kartici Komentari izaberite stavku Prikaži naznake. Ponovo izaberite stavku Prikaži naznake da biste otkrili komentare.

 • Da biste se kretali kroz komentare, na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Prethodni ili Sledeći.

Možete da uključite komentare na Vašim štampanim slajdovima.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U okviru stavkePostavke, izaberite drugi padajući okvir. Pri dnu iskačućeg menija koji se pojavi, proverite da li je izabranoOdštampaj komentare i naznake perom.

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da je moguće da drugi uređuju Vaše komentare. Komentari u Office dokumentu su skladišteni u datoteci, tako da svako ko ima pristup uređivanju može da uredi Vaš komentar.

Dodavanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Uradite sledeće

  Dodavanje komentara o tekstu ili objekat na slajd

  Kliknite na tekst ili objekat

  Dodavanje komentara o slajdu

  Kliknite bilo gde na slajdu

 3. Na kartici Redigovanje izaberite stavku Novi komentar.

  Kartica „Redigovanje“

 4. Otkucajte komentar, a zatim kliknite negde izvan polja za komentar.

  Da biste prikazali komentar, kliknite na sličicu komentara na slajdu.

Označavanje nekoga u komentaru

Ovo je funkcija samo za pretplatnike Ova funkcija je dostupna samo za Microsoft 365 pretplatnikeza Windows klijente za računare.

Kada komentarišete dokument ili prezentaciju i koristite znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli prima e-poruku sa vezom ka komentaru. Dodatne detalje potražite u članku Korišćenje @pominjanja u komentarima za označavanje nekoga.

Ova funkcija zahteva PowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare verziju 16.24.

Uređivanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Na slajdu kliknite na sličicu komentara koji želite da uredite.

 3. U oknu Komentari kliknite na komentar koji želite da uredite, a zatim ponovo kliknite da biste uneli promene ili izaberite stavku Odgovori da biste odgovorili na komentar.

  Savet:   Izaberite sličicu komentara na slajdu da biste videli odgovarajući komentar u oknu Komentari.

Premeštanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Izaberite i prevucite sličicu komentara na drugo mesto na istom slajdu.

Brisanje komentara

 1. U oknu za navigaciju, u normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Izaberite sličicu komentara koji želite da izbrišete.

 3. Na kartici Redigovanje kliknite na dugme Izbriši, a zatim ponovo kliknite na dugme Izbriši ili odaberite opciju za brisanje svih komentara na slajdu ili u prezentaciji.

  Izaberite stavku „Izbriši“

  Savet:   Komentar možete da izbrišete tako što ćete držati pritisnut taster Ctrl dok klikćete na komentar, a zatim kliknite na dugme Izbriši.

Prikazivanje ili skrivanje komentara

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Normalno.

 2. Na kartici Redigovanje izaberite stavku Prikaži komentare.

  Izaberite „Prikaži komentare“.

Odštampaj komentare

PowerPoint za macOS ne podržava štampanje komentara. Ako je ovo funkcija koja želite da zatražite, pošaljite nam povratne informacije da biste nam pomogli da odredimo prioritet novih funkcija u budućim ispravkama. Više informacija potražite u temi Kako da pružim Microsoft kancelarija?

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da je moguće da drugi uređuju Vaše komentare. Komentari u Office dokumentu su skladišteni u datoteci, tako da svako ko ima pristup uređivanju može da uredi Vaš komentar.

Kada otvorite datoteku koja je već sadrži komentare, na desnoj margini prozora se otvara okno „Komentari“. 

Razgovor u oknu za komentare

Indikatori komentara 

U oknu sa sličicama slajda sa leve strane, mali indikatori komentara sa brojevima u sebi prikazuju koji slajdovi sadrže komentare. 

Simboli sa brojevima ukazuju na prisutnost komentara na slajdovima

Otvaranje okna „Komentari“

Na kartici Redigovanje izaberite stavku Prikaži komentare > Okno sa komentarima.

Prikaži komentare

Dodavanje komentara u prezentaciju

 1. Izaberite stavku na slajdu za koju želite da dodate komentar.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Komentar.

  Tasterska prečica u operativnom sistemu Windows: Ctrl + Alt + M

  Tasterska prečica u macOS: Slika ikone MAC komandnog dugmeta+Shift+M

 3. Unesite komentare i pritisnite taster Enter.

  • Da biste odgovorili na komentar, kliknite u polje Odgovori i unesite svoju poruku.

  • Oblačić komentara Neko je dodao komentar pojavljuje se pored stavke na slajdu koju ste komentarisali.

Označavanje nekoga u komentarima

Kada komentarišete dokument ili prezentaciju i koristite znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli prima e-poruku sa vezom ka komentaru. Dodatne detalje potražite u članku Korišćenje @pominjanja u komentarima za označavanje nekoga.

Ova funkcija je dostupna kada se prijavite na Office.com uz Microsoft 365poslovni ili školski nalog, a radite u prezentaciji koja je sačuvana u SharePoint biblioteci ili usluzi OneDrive za posao ili školu.

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da je moguće da drugi uređuju Vaše komentare. Komentari u Office dokumentu su skladišteni u datoteci, tako da svako ko ima pristup uređivanju može da uredi Vaš komentar.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljna uputstva.

Označavanje nekoga u komentarima

Ovo je funkcija samo za pretplatnike Ova funkcija je dostupna samo za Microsoft 365 pretplatnikeza Windows klijente za računare.

Kada komentarišete dokument ili prezentaciju i koristite znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli prima e-poruku sa vezom ka komentaru. Dodatne detalje potražite u članku Korišćenje @pominjanja u komentarima za označavanje nekoga.

Ova funkcija zahteva verziju 16.0.11231 programa PowerPoint za Android.

 1. Pronađite slajd sa komentarima.

 2. Dodirnite dugme Comment (Komentar) Ikona „Komentari“ da biste otvorili okno Comments (Komentari) za čitanje i odgovaranje.

  Traka sa alatkama pomaže da se krećete napred i nazad kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili ga izbrišete:

  Traka sa alatkama za okno „Komentari“

 1. Dodirnite dvaput slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Dodirnite dugme Novi komentar na plutajućoj traci sa alatkama.

  Plutajuća traka sa alatkama u aplikaciji PowerPoint za Android sadrži komandu „Novi komentar“

  Okno Comments (Komentari) pojavljuje se preko celog ekrana sa praznom notacijom koja predstavlja ime i datum.

 3. Otkucajte komentar. Pritisnite dugme Done (Gotovo) da biste promenili veličinu okna Comments (Komentari) i ponovo videli slajd.

 4. Traku sa alatkama možete da koristite da biste se kretali napred i nazad kroz komentare:

  Traka sa alatkama za okno „Komentari“

 1. Dodirnite karticu Redigovanje na traci, a zatim dodirnite stavku Prikaži komentare:

  Kartica „Redigovanje“ na traci u aplikaciji PowerPoint na Android tabletima sadrži dugmad za korišćenje komentara.

  Pojavljuje se okno Komentari.

 2. Koristite dugmad na traci da biste se kretali napred i nazad kroz komentare.

 1. Dodirnite dvaput slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Dodirnite karticu Redigovanje na traci, a zatim dodirnite stavku Novi komentar:

  Kartica „Redigovanje“ na traci u aplikaciji PowerPoint na Android tabletima sadrži dugmad za korišćenje komentara.

  Pojavljuje se okno Komentari.

 3. Otkucajte komentar. Kada završite, dodirnite dugme za zatvaranje (X) u oknu Komentari.

  Dugmad na traci možete da koristite i da biste se kretali napred i nazad kroz komentare.

Označavanje nekoga u komentarima

Ovo je funkcija samo za pretplatnike Ova funkcija je dostupna samo za Microsoft 365 pretplatnikeza Windows klijente za računare.

Kada komentarišete dokument ili prezentaciju i koriste znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli prima e-poruku sa vezom ka komentaru.

(Ova funkcija je dostupna u verziji 2.21 i novijim verzijama.)

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljna uputstva.

 1. Pronađite slajd sa komentarima.

 2. Dodirnite dugme Comment (Komentar) Ikona „Komentari“ da biste otvorili okno Comments (Komentari) za čitanje i odgovaranje.

  Traka sa alatkama pomaže da se krećete napred i nazad kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili ga izbrišete:

  Dugmad za komentar u aplikaciji PowerPoint za iPhone

 1. Dodirnite dvaput slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Dodirnite dugme New Comment (Novi komentar) na plutajućoj traci sa alatkama Dugme „Novi komentar“ u aplikaciji PowerPoint za iPhone.

  Okno Comments (Komentari) pojavljuje se preko celog ekrana sa praznom notacijom koja predstavlja ime i datum.

 3. Otkucajte komentar. Pritisnite dugme Done (Gotovo) da biste promenili veličinu okna Comments (Komentari) i ponovo videli slajd.

 4. Traku sa alatkama možete da koristite da biste se kretali napred i nazad kroz komentare:

  Traka sa alatkama za okno „Komentari“

 1. Pronađite slajd sa komentarima.

 2. Dodirnite dugme Comment (Komentar) Ikona „Komentari“ da biste otvorili okno Comments (Komentari) za čitanje i odgovaranje.

  Traka sa alatkama pomaže da se krećete napred i nazad kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili ga izbrišete:

  Dugmad za komentar u aplikaciji PowerPoint za iPad

 1. Dodirnite dvaput slajd na koji želite da dodate komentar.

 2. Dodirnite dugme Novi komentar na plutajućoj traci sa alatkama.

  Plutajuća traka sa alatkama u aplikaciji PowerPoint za Android sadrži komandu „Novi komentar“

  Okno Comments (Komentari) pojavljuje se preko celog ekrana sa praznom notacijom koja predstavlja ime i datum.

 3. Otkucajte komentar. Pritisnite dugme Done (Gotovo) da biste promenili veličinu okna Comments (Komentari) i ponovo videli slajd.

 4. Traku sa alatkama možete da koristite da biste se kretali napred i nazad kroz komentare:

  Dugmad za komentar u aplikaciji PowerPoint za iPad

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljna uputstva.

 • Na kartici Redigovanje dodirnite stavku Prikaži komentare.

  Dugme „Prikaži komentare“ u programu PowerPoint Mobile za Windows 10.

  Otvara se okno „Komentari“ u kojem vidite sve komentare koji su već dodati u prezentaciju.

 1. Dodirnite slajd na koji želite da dodate komentar.

  Traka sa alatkama pomaže da napravite novi komentar, izbrišete trenutni komentar i da se krećete napred i nazad kroz komentare, odgovorite na trenutni komentar ili ga izbrišete:

  Dugmad za komentar u operativnom sistemu Windows Mobile: „Napravi novi komentar“, „Izbriši trenutni komentar“, „Idi na prethodni komentar“ i „Idi na sledeći komentar“

  Pojavljuje se okno Komentari sa praznom notacijom koja predstavlja ime i datum.

 2. Otkucajte komentar. Dodirnite neko drugo mesto na ekranu kada završite sa kucanjem.

Komentare ne možete da dodajete u aplikaciji PowerPoint na Windows tabletu.

 • U oknu „Komentari“, neposredno ispod komentara na koji želite da odgovorite dodirnite polje Odgovori i počnite da kucate.

Na komentare ne možete da odgovorite u programu PowerPoint na Windows tabletu.

Takođe pogledajte

Moderni komentari u PowerPoint

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×