You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Izvoz ili pravljenje rezervne kopije e-pošte, kontakata i kalendara u vidu Outlook .pst datoteke

Kada je aplikacija Outlook instalirana na računaru, možete je koristiti za premeštanje e-pošte, kontakata i kalendarskih stavki sa jednog naloga e-pošte na drugi.

Na primer, recimo da imate Microsoft 365 poštansko sanduče i gmail nalog. Možete da dodate oba u Outlook. Zatim možete da koristite Outlook za izvoz stavki sa gmail naloga i da ih uvezete u Microsoft 365 poštansko sanduče.

Izvoz stavki kreiranjem .pst datoteke. Outlook datoteka sa podacima (.pst) sadrži poruke i druge Outlook stavke i čuva se na računaru. Da biste saznali kako da uvezete stavke nakon izvoza, pogledajte Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke.

Kako da izvezete e-poštu, kontakte i kalendarske stavke iz programa Outlook u .pst datoteku

Odaberite nešto sa sledeće liste uputstava za izvoz.

Dodajte Microsoft 365 e-poštu u Outlook aplikaciju, kao što je Outlook za Microsoft 365, Outlook 2016 ili 2013. Zatim možete da koristite Outlook da biste premestili e-poštu, kontakte i kalendarske stavke u Microsoft 365 poštansko sanduče. 

 1. Dodajte „izvorni“ nalog e-pošte u Outlook. Na primer, možete da dodate svoj Gmail nalog u Outlook 2016. Sačekajte malo dok se ne pojave sve e-poruke i kontakti.

 2. Dodajte Microsoft 365 e-poštu u Outlook. Kada to uradite, Outlook će se automatski sinhronizovati sa Microsoft 365. Videćete da se sadržaj Microsoft 365 poštanskog sandučeta pojavljuje u programu Outlook.

 3. Odaberite neko od uputstava za izvoz da biste izvezli e-poštu sa izvornog naloga u .pst datoteku.

  Na primer, ako imate Outlook 2016, odaberite stavku Outlook 2013 i Outlook 2016: Izvoz Outlook stavki u .pst datoteku.

 4. Na primer, ako imate Outlook 2010, odaberite stavku Outlook 2010: Izvoz Outlook stavki u .pst datoteku.

Kada se podaci e-pošte izvezu u .pst datoteku, oni postaju prenosivi! Možete da ih uvezete na druge naloge e-pošte. Ako to želite da uradite pomoću programa Outlook, pogledajte članak Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke.

 1. U vrhu trake programa Outlook odaberite stavku Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  Ovako izgleda traka u programu Outlook 2016.
 2. Odaberite stavke Otvaranje i izvoz > Uvoz/izvoz.

  Odaberite stavku „Otvaranje i izvoz“, a zatim odaberite stavku „Uvoz/izvoz“.

 3. Odaberite stavku Izvezi u datoteku.

  Odaberite stavku „Izvezi u datoteku“.

 4. Kliknite na Outlook datoteka sa podacima (.pst)>Dalje.

 5. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će biti izveženo sve što se nalazi na nalogu: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 6. Kliknite na dugme Pregledaj da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteka sa podacima (.pst. Unesite ime datoteke, i odaberite u redu da biste nastavili.

  Napomena: Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Otkucajte drugo ime datoteke pre nego što kliknete na dugme U redu.

 7. Ako izvozite u postojeću datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst, u okviru Opcije navedite šta treba uraditi pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 8. Odaberite stavku Završi.

 9. Outlook odmah započinje izvoz osim ako se kreira nova datoteka Outlook datoteka sa podacima (.pst ili se koristi datoteka zaštićena lozinkom.

  • Ako kreirate datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst, opcionalna lozinka može vam pomoći da je zaštitite. Kada se pojavi dijalog Kreiranje Outlook datoteke sa podacima, unesite lozinku u polje Lozinka i Verifikujte lozinku, pa izaberite dugme U redu. U dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Na primer, možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Takođe možete da je sačuvate na prenosnom disku, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook.

 1. U vrhu trake programa Outlook odaberite karticu Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  U programu Outlook 2010 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavku Opcije.

  Odaberite stavku „Opcije“.

 3. U dijalogu „Opcije programa Outlook“ odaberite stavku Napredno.

  Odaberite stavku „Više opcija“.

 4. U odeljku Izvoz odaberite stavku Izvezi.

  Na stranici „Više opcija“ odaberite stavku „Izvoz“

 5. Odaberite stavke Izvezi u datoteku, zatim Dalje.

 6. Izaberite stavke Outlook datoteka sa podacima (.pst), zatim Dalje.

 7. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će biti izveženo sve: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 8. Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteku sa podacima (.pst) i uneli ime datoteke. Kliknite na dugme U redu da biste nastavili.

  Napomena: Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Obavezno promenite ime datoteke ako želite da kreirate novu datoteku umesto korišćenja postojeće.

 9. Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst), u okviru stavke Opcije navedite šta treba da se izvrši pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 10. Odaberite stavku Završi.

 11. Izvoz se odmah pokreće osim ako se ne kreira nova Outlook datoteka sa podacima (.pst) ili se vrši izvoz u postojeću datoteku koja je zaštićena lozinkom.

  • Ako kreirate novu Outlook datoteku sa podacima (.pst), opcionalna lozinka može vam pomoći da je zaštitite. Kada se pojavi dijalog Kreiranje Outlook datoteke sa podacima, unesite lozinku u polja Lozinka i Verifikujte lozinku, pa izaberite dugme U redu. U dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst) koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Takođe možete da je sačuvate na prenosnom disku, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook.

 1. U programu Outlook 2007, na vrhu trake odaberite Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  U programu Outlook 2007 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavku Uvoz i izvoz.

  Odaberite stavku „Uvoz i izvoz“.

 3. Odaberite stavku Izvezi u datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Odaberite stavku „Izvezi u datoteku“, a zatim kliknite na dugme „Dalje“.

 4. Izaberite stavku fascikla sa ličnim datotekama (.pst), a zatim kliknite na Dalje.

 5. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će biti izveženo sve što se nalazi na nalogu: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 6. Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteku sa podacima (.pst) i uneli ime datoteke. Kliknite na dugme U redu da biste nastavili.

  Napomena: Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Obavezno promenite ime datoteke ako želite da kreirate novu datoteku umesto korišćenja postojeće.

 7. Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst), u okviru stavke Opcije navedite šta treba da se izvrši pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 8. Kliknite na dugme Završi.

 9. Izvoz se odmah pokreće osim ako ne kreirate novu Outlook datoteku sa podacima (.pst) ili vršite izvoz u postojeću .pst datoteku koja je zaštićena lozinkom. U tim slučajevima će se pojaviti sledeći dijalog:

  Ako ne želite da zaštitite .pst datoteku lozinkom, kliknite na dugme „U redu“.

  Kliknite na dugme U redu ako ne želite da zaštitite datoteku lozinkom. U suprotnom:

  • Ako želite da zaštitite .pst datoteku lozinkom, unesite lozinku u polja Lozinka i Verifikujte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu. U dijalogu „Lozinka za Outlook datoteku sa podacima“ unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću „fasciklu sa ličnim datotekama“ (.pst) koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu „Lozinka za Outlook datoteku sa podacima“, unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Takođe možete da je sačuvate na prenosnom disku, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook.

Koji podaci se izvoze?

 • Kada Outlook izvozi e-poštu, kontakte i informacije o kalendaru u .pst datoteku, on pravi kopiju informacija. Ništa ne napušta Outlook. I dalje ćete videti e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook i imaćete im pristup.

 • Kada Outlook izvozi e-poruke, on obuhvata sve priloge e-poruka.

 • Outlook ne izvozi metapodatke kao što su svojstva fascikle (prikazi, dozvole i postavke automatskog arhiviranja), pravila za poruke i liste blokiranih pošiljalaca.

Važno: Ako koristite Keširani Exchange režim, Outlook izvozi samo stavke iz trenutnog keša. Keš podrazumevano sadrži stavke od prethodnih 12 meseci. Da biste izvezli i podatke starije od 12 meseci, prvo isključite Keširani Exchange režim. Više informacija potražite u članku Uključivanje ili isključivanje keširanog Exchange režima.

Kada treba da izvezem (napravim rezervnu kopiju)/uvezem .pst datoteku?

 • Želite da premestite e-poštu sa jednog naloga e-pošte na drugi u sledećim situacijama:

  Na primer, recimo da imate stari yahoo nalog e-pošte, jakobsol77@yahoo.com i želite da premestite e-poštu na novi Microsoft 365 nalog e-pošte, jakobsol78@contoso.com.

  Pomoću programa Outlook na računaru, možete da dodate oba naloga u Outlook. Sačekajte malo da se sve e-poruke pojave (ako ih ima mnogo, to može potrajati). Zatim koristite Outlook za izvoz e-pošte sa Yahoo naloga u .pst datoteku. Na kraju, uvezite .pst datoteku na Office 365 nalog.

 • <c0>Prelazite sa računara na računar</c0>: Premeštate e-poštu sa jednog računara na kom je instaliran Outlook na drugi računar na kom je instaliran Outlook. Na primer, recimo da je na starom računaru instaliran Outlook 2007 i upravo ste nabavili novi računar na kom je instaliran Outlook 2016. Izvezite podatke e-pošte iz programa Outlook 2007 (opisano u ovom članku) i uvezite ih u Outlook 2016.

 • Prelazite sa PC na MAC računar: premeštate e-poštu iz programa Outlook na PC računaru i uvozite je u Outlook 2016 na Mac računaru.

 • Želite periodično pravljenje rezervne kopije: moželite povremeno da napravite rezervnu kopiju celokupne e-pošte, kontakata i kalendara na bezbednom mestu. Kada kreirate .pst datoteku, kopirajte je na bezbednu lokaciju, na primer na USB fleš disk, drugi čvrsti disk ili skladište u oblaku kao što su OneDrive ili Dropbox.

  Ne postoji automatizovani način za periodično pravljenje rezervne kopije svega (starog i novog). Automatsko arhiviranje pravi samo rezervnu kopiju starih stavki i premešta ih umesto da napravi kopiju.

 • Ako samo želite da napravite rezervnu kopiju kontakata, pogledajte članak Izvoz kontakata iz programa Outlook da biste kopirali kontakte u .csv datoteku.

Takođe pogledajte

Uvoz i izvoz Outlook e-pošte, kontakata i kalendara

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×