Korišćenje čitača ekrana za pravljenje zaglavlja ili podnožja u programu Word

Dekorativna ikona. sadržaj čitača ekrana

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koji koriste program za čitanje ekrana sa Office proizvodima i deo je skupa sadržaja Office pristupačnosti. Uopšteniju pomoć potražite u članku matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite Word tastaturu i čitač ekrana da biste kreirali zaglavlje ili podnožje koje sadrži standardne informacije na svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, ime preduzeća, autor i datum. Testirali smo ga sa naratorom, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

Zaglavlju ili podnožju možete da dodate bilo koji tekst koji želite, na primer brojeve stranica, datum ili broj stranice. Možete da dodate i sliku, na primer logotip preduzeća.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste napravili zaglavlje u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H. U naratoru čujete "Ugrađeno, prazno", iza čega sledi broj dostupnih tipova zaglavlja. U uslugama JAWS i NVDA, čujete: "Okvir sa listom zaglavlja, ugrađeno". 

  • Da biste napravili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O. U naratoru čujete "Ugrađeno, prazno", iza čega sledi broj dostupnih tipova podnožja. U uslugama JAWS i NVDA, čujete: "Okvir sa listom podnožja, ugrađeno".

  Fokus se menja na meni koji navodi rasporede zaglavlja ili podnožja.

 2. Koristite taster Tab ili taster sa strelicom nadole da biste se pomerali kroz listu rasporeda. Pritisnite taster Enter da biste izabrali željeni.

  Raspored koji ste odabrali otvara se u prostoru za zaglavlje i podnožje u dokumentu. Fokus se premešta na prvi tekst koji može da se uređuje u rasporedu koji ste izabrali. Nećete moći da uređujete telo dokumenta dok ne zatvorite traku zaglavlja & podnožje.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste premestili fokus na oblast koja se može uređivati. Čućete naglas pročitan tekst čuvara mesta, na primer „Naslov dokumenta“ ili „Kucajte ovde“.

 4. Otkucajte željeni tekst.

 5. Da biste prešli na sledeću oblast u kojoj je moguće uređivati tekst, ako postoji, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 6. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, H, C.

Uređivanje zaglavlja i podnožja

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili i uredili zaglavlje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H, E.

  • Da biste otvorili i uredili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O, E.

  Fokus se premešta na zaglavlje ili podnožje, a traka & podnožje stranice.

 2. Izvršite željene promene.

 3. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, H, C.

Dodavanje broja stranice u zaglavlje ili podnožje

 1. Da biste umetnuli broj stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, zatim taster N, a zatim taster U. Otvara se meni Broj stranice.

 2. Koristite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali kroz listu mogućih lokacija na stranici (vrh stranice, dno stranice i tako dalje) za broj stranice. Pritisnite tastere Enter ili razmaknica da biste izabrali željenu lokaciju.

  Svaka stavka lokacije na stranici otvara dodatni meni koji nudi opcije na toj lokaciji. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali ove opcije i pritisnite taster Enter da biste izabrali onu koju želite.

 3. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, H, C.

Dodavanje datuma u zaglavlje ili podnožje

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otvorili i uredili zaglavlje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H, E.

  • Da biste otvorili i uredili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O, E.

  Fokus se premešta na zaglavlje ili podnožje, a traka & podnožje stranice.

 2. Da biste umetnuli datum, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, D. Otvara se dijalog Datum i vreme.

 3. Koristite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali kroz listu dostupnih formata datuma i vremena za zaglavlje ili podnožje. Kada pronađete željeni format, pritisnite taster Tab da biste ga izabrali i prešli na druge opcije u dijalogu.

 4. U meniju jezika pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pregledali instalirane jezike ako je potrebno. Pritisnite taster Tab da biste izabrali jezik i prešli na sledeću opciju.

 5. Čujete: "Nije oženjeno polje za potvrdu "Automatski ažuriraj". Ako želite da se datum i vreme automatski ažuriraju, pritisnite razmaknica.

 6. Pritisnite taster Tab. Čujete: "Postavi kao podrazumevano". Ako želite da koristite trenutnu postavku datuma i vremena kao podrazumevanu, pritisnite razmaknica. U dijalogu za potvrdu pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Da", a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Pritiskjte taster Tab dok ne dođete do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Da biste izašli iz zaglavlja ili podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, H, C.

Pristup traci zaglavlja & podnožja

Na traci zaglavlja & podnožje možete da, na primer, dodate sliku zaglavlja ili podnožja ili prilagodite položaj zaglavlja ili podnožja u dokumentu.

 1. Da biste otvorili traku zaglavlja & podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, H, E.

 2. Da biste prešli na traku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, H.

 3. Pritisnite taster Tab da biste se pomerali kroz dugmad na traci & Podnožje.

 4. Pritisnite taster Enter da biste izabrali dugme ili pritisnite razmaknica da biste izabrali polje za potvrdu.

 5. Da biste izašli iz trake & podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, H, C.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlje, pritisnite tastere Alt+N, H, R.

  • Da biste uklonili podnožje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, O, R.

  Zaglavlje ili podnožje je uklonjeno. Fokus se vraća na telo dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje, čitanje i brisanje komentara u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za Android TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste kreirali zaglavlje ili podnožje koje sadrži standardne informacije o svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta i ime preduzeća.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Pravljenje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za uređivanje, pređite na odeljak dokumenta gde želite da dodate zaglavlje ili podnožje.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlače na desno dok ne čujete "Nije provereno, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica Početak i čujete: "Meni sa karticama, izabrana je kartica 'Početak'".

 3. Da biste prešli na karticu Umetanje, dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "Kartica 'Umetanje'". Dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Umetanje brzo prebacujte nalevo dok ne čujete "Dugme 'Zaglavlje i podnožje'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Zaglavlje & podnožje, a fokus se premešta na zaglavlje odeljka.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kreirali zaglavlje, otkucajte zaglavlje pomoću tastature na ekranu.

   Savet: Ako je potrebno, da biste otvorili tastaturu, brzo prevlače na desno dok ne čujete "Provereno, još opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste napravili podnožje, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Podnožje, odeljak", iza čega sledi broj odeljka, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na podnožje odeljka i možete da otkucate podnožje pomoću tastature na ekranu.

 6. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu na ekranu. Da biste se vratili u telo dokumenta, brzo pre prevucite nalevo ili nalevo dok ne čujete tekst dokumenta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje brojeva stranica u zaglavlje ili podnožje

 1. U dokumentu, u prikazu za uređivanje, pređite na odeljak dokumenta gde želite da dodate broj stranice u zaglavlje ili podnožje.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlače na desno dok ne čujete "Nije provereno, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica Početak i čujete: "Meni sa karticama, izabrana je kartica 'Početak'".

 3. Da biste prešli na karticu Umetanje, dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "Kartica 'Umetanje'". Dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Umetanje brzo prebacujte nalevo dok ne čujete "Dugme 'Zaglavlje i podnožje'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na zaglavlje odeljka.

 5. Da biste pristupili meniju Zaglavlje & podnožje, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu na ekranu, prevucite jednim prstom u donjem desnom uglu ekrana dok ne čujete "Nije provereno, Još opcija, prekidač" i dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Meni 'Broj stranice'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Broj stranice.

 7. Da biste dodali broj stranice, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete lokaciju broja stranice koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali. Broj stranice se dodaje u zaglavlje ili podnožje odeljka.

  Savet: Da biste izbrisali brojeve stranica, u meniju Broj stranice brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Dugme 'Ukloni brojeve stranica'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Da biste prilagodili brojeve stranica, brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Kombinovani okvir 'Format broja'", iza čega sledi trenutni izabrani format, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Format broja. Brzo prevlače na desno da biste se pomerali kroz opcije. Dok se pomerate, TalkBack najavljuje opcije za vas. Kada se bude na željenoj opciji, dvaput dodirnite ekran. Da biste se vratili na meni Broj stranice, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Dugme 'Nazad'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 9. Da biste se vratili na meni Zaglavlje & podnožje, brzo prevucite nalevo dok ne čujete :"Dugme 'Nazad'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 10. Da biste zatvorili meni Zaglavlje & podnožje i vratili se u telo dokumenta, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Dugme 'Zatvori zaglavlje i podnožje'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Uklanjanje zaglavlja ili podnožja

 1. U dokumentu, u prikazu za uređivanje premestite se na odeljak dokumenta gde želite da uklonite zaglavlje ili podnožje.

 2. Ako je potrebno, da biste zatvorili tastaturu i prešli na traku, brzo prevlače na desno dok ne čujete "Nije provereno, više opcija, prekidač", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica Početak i čujete: "Meni sa karticama, izabrana je kartica 'Početak'".

 3. Da biste prešli na karticu Umetanje, dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevucite nalevo dok ne čujete: "Kartica 'Umetanje'". Dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Umetanje brzo prebacujte nalevo dok ne čujete "Dugme 'Zaglavlje i podnožje'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na zaglavlje odeljka.

 5. Da biste pristupili meniju Zaglavlje & podnožje, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu na ekranu, prevucite jednim prstom u donjem desnom uglu ekrana dok ne čujete "Nije provereno, Još opcija, prekidač" i dvaput dodirnite ekran.

 6. U meniju Zaglavlje & podnožje uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili zaglavlje, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Meni 'Zaglavlje'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Zaglavlje. Zatim brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Dugme 'Ukloni zaglavlje'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste uklonili podnožje, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Meni 'Podnožje'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Podnožje. Zatim brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Dugme 'Ukloni podnožje'" i dvaput dodirnite ekran.

  Zaglavlje ili podnožje se uklanja, a fokus se premešta na meni Zaglavlje & podnožje.

 7. Da biste zatvorili meni Zaglavlje & podnožje i vratili se u telo dokumenta, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Dugme 'Zatvori zaglavlje i podnožje'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb tastaturu i čitač ekrana da biste kreirali zaglavlje ili podnožje koje sadrži standardne informacije na svim stranicama dokumenta, kao što su brojevi stranica, naslov dokumenta, ime preduzeća, autor i datum. Testirali smo ga sa Naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

 • Kada koristite čitač Word za veb ekrana, prebacite se na režim celog ekrana. Pritisnite taster F11 da biste se isključili i isključili režim celog ekrana.

U ovoj temi

Dodavanje zaglavlja ili podnožja

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Windows logotipu, N, H. Otvara se oblast za uređivanje zaglavlja i podnožja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste napravili levo poravnato zaglavlje, počnite da kucate.

  • Da biste kreirali centririrano zaglavlje, jednom pritisnite taster Tab i otkucajte tekst.

  • Da biste napravili desno poravnato zaglavlje, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Kolona tri", a zatim otkucajte tekst.

  • Da biste pristupili opcijama zaglavlja, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Traka sa alatkama zaglavlja, dugme Opcije". Da biste pregledali dostupne opcije, pritisnite razmaknica, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste primenili opciju, pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali podnožje, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete "Uređivanje podrazumevanog podnožja", a zatim otkucajte tekst podnožja.

 3. Da biste izašli iz oblasti zaglavlja i podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete "Dugme 'Zatvori zaglavlje i podnožje'", a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje broja stranice u zaglavlje ili podnožje

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Windows logotipu, N, N, U. Otvara se meni Brojevi stranica.

 2. Koristite tastere sa strelicama za pomeranje kroz listu mogućih lokacija na stranici za broj stranice. Pritisnite tastere Enter ili razmaknica da biste izabrali željenu lokaciju. Word se zaglavlje ili podnožje stranice otvaraju na lokaciji koju ste izabrali.

 3. Da biste izašli iz oblasti zaglavlja i podnožja i vratili se u telo dokumenta, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete "Dugme 'Zatvori zaglavlje i podnožje'", a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×