Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za promenu opcija uvlačenja i razmaka u programu Outlook

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Microsoft: „Narator“, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite Outlook tastaturu i čitač ekrana da biste podesili količinu prostora pre i posle svakog pasusa i veličinu uvlačenja. Testirali smo ga pomoću Naratora, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Uvlačenje možete da napravite i samo za prvi red pasusa ili da napravite prvi red bez uvlačenja, pri čemu prvi red pasusa nije uvučen, ali sledeći redovi jesu. Isto tako, možete da promenite prored pasusa.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Dok sastavljate poruku, izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavite prored između pasusa za celu poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Da biste prešli na karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera Alt+O, P, G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica "Uvlačenja i razmaci", a u NVDA ćete čuti: "Dijalog 'Pasus'. Generale. Uvlačenja i razmaci" praćeno opcijama poravnavanja.

 3. Da biste postavili prored iznad pasusa, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Pre“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost tačke ili otkucajte željenu vrednost tačke (na primer, 6 ili 18). (Manje vrednosti tačke predstavljaju manji prored.)

 4. Da biste postavili prored posle pasusa, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Posle“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost tačke ili otkucajte željenu vrednost tačke (na primer, 6 ili 18).

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Podešavanje proreda

 1. Da biste promenili prored pasusa, izaberite pasus koji želite da oblikujete.

 2. Da biste prešli na karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera Alt+O, P, G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci .

 3. Da biste izabrali opciju proreda, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prored“ praćeno opcijom proreda.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste otvorili listu opcija. Zatim koristite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu opciju proreda. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Ako izaberete prilagodljivu opciju, kao što je Višestruko, pritisnite taster Tab da biste postavili veličinu proreda. Čućete „Na“ i trenutnu veličinu proreda. Zatim otkucajte vrednost.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Postavljanje uvlačenja pasusa

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse čije prve redove želite da uvučete.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera Alt+O, P, G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica "Uvlačenja i razmaci", a u NVDA ćete čuti: "Dijalog 'Pasus'. Generale. Uvlačenja i razmaci" praćeno opcijama poravnavanja.

 3. Da biste uvukli prvi red pasusa, koristite opcije u grupi Uvlačenje. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Specijalni, kombinovani okvir koji može da se uređuje" i trenutnu opciju uvlačenja. U čitaču ekrana JAWS čujete: "Specijalni kombinovani okvir kolone", a u čitaču ekrana NVDA čujete: "Specijalni kombinovani okvir" praćeno opcijama uvlačenja. Da biste uvukli prvi red, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "Prvi red". Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste postavili veličinu uvlačenja prvog reda, pritisnite taster Tab. Čućete „Za“ i trenutnu veličinu uvlačenja. Zatim otkucajte vrednost u inčima, na primer 0,5.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Napomena: Svi sledeći pasusi koje otkucate biće uvučeni.

Uvlačenje svih redova osim prvog reda pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse čije sve redove osim prvog reda želite da uvučete (prvi red bez uvlačenja).

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera Alt+O, P, G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica "Uvlačenja i razmaci", a u NVDA ćete čuti: "Dijalog 'Pasus'. Generale. Uvlačenja i razmaci" praćeno opcijama poravnavanja.

 3. Da biste uvukli sve osim prvog reda pasusa, koristite opcije u grupi Uvlačenje. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Specijalni, kombinovani okvir koji može da se uređuje" i trenutna opcija uvlačenja. U čitaču ekrana JAWS čujete: "Specijalni kombinovani okvir kolone", a u čitaču ekrana NVDA čujete: "Specijalni kombinovani okvir" praćeno opcijama uvlačenja.

  Da biste kreirali prvi red bez uvlačenja, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "Izvlačenje". Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste postavili veličinu uvlačenja, pritisnite taster Tab. Čućete „Za“ i trenutnu veličinu uvlačenja. Zatim otkucajte vrednost u inčima, na primer 0,5.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja celog pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse za koje želite da povećate ili smanjite levo ili desno uvlačenje.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera Alt+O, P, G. Otvara se dijalog Pasus sa fokusom na kartici Uvlačenja i razmaci . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica "Uvlačenja i razmaci", a u NVDA ćete čuti: "Dijalog 'Pasus'. Generale. Uvlačenja i razmaci" praćeno opcijama poravnavanja.

 3. Koristite opcije u grupi Uvlačenje da biste uradili nešto od sledećeg:

  • Da biste izmenili uvlačenje od leve margine, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Levo“.

  • Da biste izmenili uvlačenje od desne margine, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Desno“.

  Da biste postavili veličinu uvlačenja, otkucajte broj u inčima. Veličina uvlačenja se najavljuje.

 4. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za čuvanje slike ili priloga iz e-poruke u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u Programu Outlook pošta

Podrška za čitač ekrana za Outlook

Koristite Outlook na vebu tastaturu i čitač ekrana da biste podesili veličinu uvlačenja svakog pasusa. Testirali smo ga sa naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja pasusa

 1. Dok sastavljate poruku, postavite kursor negde u pasusu za koji želite da promenite uvlačenje. Ako želite da promenite uvlačenje pasusa za celu poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A da biste izabrali sav tekst.

 2. Jednom pritisnite taster Tab. Čućete: "Opcije oblikovanja". Zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali uvlačenje sa leve margine, pritiskajte taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete "Dugme 'Povećaj uvlačenje'", a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na pasus.

  • Da biste smanjili uvlačenje sa leve margine, pritiskajte taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete "Dugme 'Smanji uvlačenje'", a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na pasus.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za čuvanje slike ili priloga iz e-poruke u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u Programu Outlook pošta

Podrška za čitač ekrana za Outlook

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×