Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za upravljanje kontaktima u usluzi Microsoft Teams

Ovaj članak je namenjen osobama koje koriste program čitača ekrana kao što su Windows Narrator, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite Microsoft podršku.

Koristite Microsoft Teams tastaturu i čitač ekrana da biste dodali kontakte u direktorijum, brzo biranje ili omiljene lokacije. Testirali smo ga pomoću čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da pregledate spisak kontakata i uklonite kontakte iz direktorijuma.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje kontakta

Kontakti iz vaše organizacije već su deo usluge Microsoft Teams, tako da možete lako da dodate kontakte u lični direktorijum u prikazu Pozivi . Potrebna vam je Poslovna aplikacija za glasovnu komunikaciju licenca da bi prikaz Pozivi bio dostupan.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite Ctrl+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Dodaj kontakt , a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Počnite da kucate ime kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi kontakt, a zatim dvaput pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje na spisak kontakata.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite Ctrl+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Ako koristite funkciju NVDA, pritisnite taster SR+razmaknica, pritiskajte taster B dok ne dođete do dugmeta Dodaj kontakt, a zatim pritisnite taster Enter. U funkciji JAWS, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Dodaj kontakt , a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Počnite da kucate ime kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi kontakt, a zatim dvaput pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje na spisak kontakata.

Dodavanje kontakta u omiljene

Kontakte možete da dodate u grupu omiljenih kontakata u prikazu Ćaskanje .

 1. Da biste prešli na prikaz Ćaskanje , pritisnite Ctrl+2.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Ćaskanje". Ako umesto toga čujete "Omiljene lokacije", već ste na pravoj kartici. Pređite na 4. korak.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Dugme 'Ćaskaj'", a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti"). Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Fokus se premešta na grupu Omiljeni kontakti na kartici Kontakti .

 4. Pritisnite razmaknicu da biste otvorili meni Još opcija. Čućete: "Add a contact to this group" (Dodaj kontakt u ovu grupu). Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Otkucajte ime" i počnite da kucate ime kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi kontakt, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Dodaj , a zatim pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje u omiljene kontakte.

Dodavanje kontakta za brzo biranje

Kontakte možete da dodate na brzo biranje u prikazu Pozivi . Potrebna vam je Poslovna aplikacija za glasovnu komunikaciju licenca da bi prikaz Pozivi bio dostupan.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite Ctrl+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritisnite taster Tab dvaput da biste došli do tabele koja navodi rezultate. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne pronađete pravi kontakt.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: "Dodaj u brzo biranje". Pritisnite taster Enter da biste dodali kontakt na brzo biranje.

  Savet: Ako želite da napustite meni Još opcija bez izbora bilo čega, pritisnite taster Esc.

Pregledajte spiskove kontakata

Pregledajte spisak kontakata u prikazu Ćaskanjeili Pozivi da biste se brzo povezali sa pravom osobom.

Pregledanje kontakata u prikazu "Ćaskanje"

U prikazu Ćaskanje možete da pregledate, na primer kontakte koje ste dodali u omiljene.

 1. Da biste prešli na prikaz Ćaskanje , pritisnite Ctrl+2.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Kartica 'Nedavno'".

 3. Jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: "Contacts tab" (Kartica "Kontakti"). Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 4. Pritisnite taster Tab. Čućete: "Prikaz stabla spiska kontakata, Omiljeni kontakti". Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz spisak kontakata. U funkciji JAWS, možda ćete morati da pritisnete taster Enter pre korišćenja tastera sa strelicama nadole i nagore.

Pregledanje kontakata u prikazu "Pozivi"

Na stranici Kontaktiu prikazu Pozivi možete da pronađete kontakte kombinovane u jednu listu. Ako ste dodali osobe koje brzo biraju brojeve ili omiljene lokacije, one će se pojaviti ovde.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite Ctrl+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritisnite taster Tab dvaput da biste došli do tabele koja navodi kontakte. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz spisak kontakata.

Uklanjanje kontakta

Kontakte možete da uklonite iz direktorijuma u prikazu Pozivi . Potrebna vam je Poslovna aplikacija za glasovnu komunikaciju licenca da bi prikaz Pozivi bio dostupan.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite Ctrl+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritisnite taster Tab dvaput da biste došli do tabele koja navodi kontakte. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz spisak kontakata dok ne čujete ime kontakta koji želite da uklonite.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "Još opcija". Pritisnite razmaknicu da biste izabrali tu opciju.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Remove contact" (Ukloni kontakt). Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Čućete: "Dugme 'Potvrdi'". Ponovo pritisnite taster Enter da biste potvrdili brisanje.

  Savet: Ako želite da napustite meni Još opcija bez izbora bilo čega, pritisnite taster Esc.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite Microsoft Teams u pregledaču pomoću tastature i čitača ekrana da biste dodali kontakte u direktorijum, brzo biranje ili omiljene lokacije. Testirali smo ga pomoću Naratora, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da pregledate spisak kontakata i uklonite kontakte iz direktorijuma.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje kontakta

Kontakti iz vaše organizacije su već deo usluge Microsoft Teams, tako da možete lako da dodate unutrašnje kontakte u lični direktorijum u prikazu Pozivi . Možete da dodate i spoljne kontakte. Potrebna vam je Poslovna aplikacija za glasovnu komunikaciju licenca da bi prikaz Pozivi bio dostupan.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Dodaj kontakt , a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako dodajete interni kontakt, počnite da kucate ime kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli odgovarajući rezultat, a zatim dvaput pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje na spisak kontakata.

  • Ako dodajete spoljni kontakt, otkucajte puno ime kontakta i dvaput pritisnite taster Enter. Otvara se novi dijalog. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do tekstualnog polja Telefon* . Otkucajte broj telefona kontakta, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Dodaj , a zatim pritisnite taster Enter.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Narrator u se zove režim skeniranja.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5.

 2. U funkcijama JAWS i NVDA pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

  Ako koristite Narator, pritiskajte B dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritisnite taster SR+razmaknica, pritiskajte taster B dok ne dođete do dugmeta Dodaj kontakt , a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako dodajete interni kontakt, počnite da kucate ime kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli odgovarajući rezultat, a zatim dvaput pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje na spisak kontakata.

   Savet: Ako ne možete da pregledate rezultate pomoću tastera sa strelicama nadole i nagore, pritisnite taster SR+razmaknica i pokušajte ponovo.

  • Ako dodajete spoljni kontakt, otkucajte puno ime kontakta i dvaput pritisnite taster Enter. Otvara se novi dijalog. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do tekstualnog polja Telefon* . Otkucajte broj telefona kontakta, pritisnite kombinaciju tastera SR+razmaknica, pritiskajte taster B dok ne dođete do dugmeta Dodaj i pritisnite taster Enter.

Dodavanje kontakta u omiljene

Kontakte možete da dodate na spisak omiljenih kontakata u prikazu Ćaskanje .

 1. Da biste prešli na prikaz Ćaskanje , pritisnite Ctrl+Shift+2.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Ćaskanje". Ako umesto toga čujete "Omiljene lokacije", već ste na pravoj kartici. Pređite na 4. korak.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Dugme 'Ćaskaj'", a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti"). Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Fokus se premešta na grupu Omiljeni kontakti na kartici Kontakti .

 4. Pritisnite razmaknicu da biste otvorili meni Još opcija. Čućete: "Add a contact to this group" (Dodaj kontakt u ovu grupu). Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Otkucajte ime" i počnite da kucate ime kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli odgovarajući rezultat i pritisnite taster Enter.

  Savet: Ako ne možete da pregledate rezultate pomoću tastera sa strelicama nadole i nagore, pritisnite taster SR+razmaknica da biste promenili režim navigacije i pokušajte ponovo.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Dodaj'", a zatim pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje u omiljene kontakte.

Dodavanje kontakta za brzo biranje

Kontakte možete da dodate za brzo biranje u prikazu Pozivi . Potrebna vam je Poslovna aplikacija za glasovnu komunikaciju licenca da bi prikaz Pozivi bio dostupan.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5. Doжi жete na stranicu brzog biranja .

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Dodaj brzo biranje , a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Počnite da kucate ime ili broj telefona kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli odgovarajući rezultat, a zatim dvaput pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje u brzo biranje.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Narrator u se zove režim skeniranja.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5. Doжi жete na stranicu brzog biranja .

 2. Pritiskajte B dok ne dođete do dugmeta Dodaj brzo biranje , a zatim pritisnite taster Enter. Ako koristite funkciju NVDA, možda ćete prvo morati da pritisnete taster SR+razmaknicu.

 3. Počnite da kucate ime ili broj telefona kontakta. Rezultati pretrage se ažuriraju dok kucate. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli odgovarajući rezultat, a zatim dvaput pritisnite taster Enter. Kontakt se dodaje u brzo biranje.

  Savet: Ako ne možete da pregledate rezultate pomoću tastera sa strelicama nadole i nagore, pritisnite taster SR+razmaknica i pokušajte ponovo.

Pregledajte spiskove kontakata

Pregledajte spisak kontakata u prikazu Ćaskanjeili Pozivi da biste se brzo povezali sa pravom osobom.

Pregledanje kontakata u prikazu "Ćaskanje"

U prikazu Ćaskanje možete da pregledate, na primer kontakte koje ste dodali u omiljene.

 1. Da biste prešli na prikaz Ćaskanje , pritisnite Ctrl+Shift+2.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja" (sa Naratorom) ili "Kartica 'Nedavno', izabrana" (sa čitača ekranima JAWS i NVDA).

 3. Jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: "Kontakti". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Omiljene lokacije". Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu kontakata.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Narrator u se zove režim skeniranja.

 1. Da biste prešli na prikaz Ćaskanje , pritisnite Ctrl+Shift+2.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja" (uz Narator) ili "Kontrola kartice, izabrana je kartica 'Nedavno'" (sa funkcijom NVDA).

 3. Jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: "Kontakti". Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 4. Uz Narator, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: "Omiljene lokacije", a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu kontakata.

  Ako koristite NVDA, jednom pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz listu kontakata.

Pregledanje kontakata u prikazu "Pozivi"

Na stranici Grupeprikaza Pozivi možete da pronađete kontakte kombinovane u jednu listu. Ako ste dodali osobe koje brzo biraju brojeve ili omiljene lokacije, one će se pojaviti ovde.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do tabele. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz spisak kontakata.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Narrator u se zove režim skeniranja.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5.

 2. U funkcijama JAWS i NVDA pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

  Ako koristite Narator, pritiskajte B dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do tabele. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz spisak kontakata.

Uklanjanje kontakta

Kontakte možete da uklonite iz direktorijuma u prikazu Pozivi . Potrebna vam je Poslovna aplikacija za glasovnu komunikaciju licenca da bi prikaz Pozivi bio dostupan.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite taster Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do tabele. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz spisak kontakata dok ne čujete ime kontakta koji želite da uklonite.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Remove contact" (Ukloni kontakt) i pritisnite taster Enter.

 6. Otvara se dijalog Potvrda brisanja. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Dugme 'Potvrdi'", a zatim pritisnite taster Enter.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Narrator u se zove režim skeniranja.

 1. Da biste prešli na prikaz Pozivi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+5.

 2. U funkcijama JAWS i NVDA pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

  Ako koristite Narator, pritiskajte B dok ne čujete: "Contacts" ("Kontakti") i pritisnite Enter. Čućete: "Find a contact" (Pronađi kontakt).

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do tabele. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz spisak kontakata dok ne čujete ime kontakta koji želite da uklonite.

  Savet: Ako pomoću funkcije NVDA ili Narator ne možete da pregledate rezultate pomoću tastera sa strelicama nadole i nagore, pritisnite taster SR+razmaknicu i pokušajte ponovo.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Još opcija", a zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Remove contact" (Ukloni kontakt) i pritisnite taster Enter.

 6. Otvara se dijalog Potvrda brisanja. Pritisnite taster Enter da biste uklonili kontakt.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pronađite rešenja za uobičajene probleme ili potražite pomoć od agenta za podršku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×