Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za uređivanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Ovaj članak je namenjen osobama koje koriste program čitača ekrana kao što su Windows Narrator, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite Microsoft podršku.

Koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 tastaturu i čitač ekrana da biste uredili prilagođeni prikaz biblioteke dokumenata i naveli informacije koje se prikazuju o stavkama u biblioteci. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Odaberite na koji se način biblioteke dokumenata prikazuju i kako se sa njima vrši interakcija u usluzi SharePoint u sistemu Microsoft 365, čak ih podesite tako da budu pristupačnije.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint u sistemu Microsoft 365 pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint u sistemu Microsoft 365.

Uređivanje prilagođenog prikaza za biblioteku dokumenata

 1. Prijavite se na Microsoft 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint u sistemu Microsoft 365 biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Da biste prikazali SharePoint u sistemu Microsoft 365 biblioteke dokumenata, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Pritisnite taster Enter. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

  Savet: Ako ne čujete tekst „Dugme 'Pogledajte'“, to znači da već koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 iskustvo.

 3. Ako fokus nije na dugmetu Novo, pritiskjte taster Tab dok ne čujete ime biblioteke i "Novo".

 4. Pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete "Opcije prikaza".

 5. Da biste otvorili meni, pritisnite taster Enter, a zatim pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Uredi trenutni prikaz", a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Otvara se stranica Uredi prikaz sa fokusom na polje za uređivanje "Ime prikaza". Izaberite željene opcije u prilagođenom prikazu. Opcije su predstavljene u sledećim grupama. Pomeranje između grupa opcija i unutar njih uz taster Tab i Shift+Tab.

  • Ime: U polju Ime prikaza otkucajte ime za ovaj prikaz biblioteke dokumenata.

  • Kolone: U tabeli odaberite kolone informacija koje želite da prikažete. Da biste prikazali ili sakrili kolone u prilagođenom prikazu, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu za kolonu. Imena kolona navedena su redosledom kojim će se pojaviti u prilagođenom prikazu, koji vi navedete.

   Na primer, da biste prikazali veličinu datoteke stavke u trećoj koloni prilagođenog prikaza, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Polje za potvrdu 'Veličina datoteke'", a zatim pritisnite razmaknica da biste izabrali polje za potvrdu. Da biste naveli redosled kolona, jednom pritisnite taster Tab da biste prešli na polje Pozicija sleva, a da biste povećali ili smanjili broj, pritisnite taster sa strelicom.

  • Sortiranje: Da biste odredili redosled kojim se prikazuju stavke u prikazu, možete da izaberete do dve kolone. Kada odete na polje Prvo sortiraj po koloni, čujete ime trenutnog izbora. Izbor možete da promenite tako što ćete pritiskati tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete onaj koji želite. Da biste odabrali jednu od dve opcije redosleda sortiranja (rastući ili opadajući), pritisnite taster Tab, a zatim izaberite redosled sortiranja tako što ćete pritiskati taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete onu koju želite. Da biste izabrali sekundarne kriterijume sortiranja, jednom pritisnite taster Tab i ponovite ovaj proces za polje "Zatim sortiraj po koloni".

  • Filter: Da biste kreirali uslovni prikaz:

   1. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Prikaži sve stavke u ovom prikazu" i pritisnite taster sa strelicom nadole. Čujete: "Izaberite stavke samo kada je tačno sledeće".

   2. Da biste prešli na opcije filtriranja, pritisnite taster Tab. Čujete "Kombinovani okvir 'Kolona za filtriranje'" i trenutni izbor. Izbor možete da promenite tako što ćete pritiskati tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete onaj koji želite.

   3. Pritisnite jednom taster Tab da biste prešli na polje operatora i izaberite vrednost tako što ćete pritiskati tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete onu koju želite.

   4. Pritisnite taster Tab jednom da biste prešli na polje za vrednost i otkucajte vrednost za filtriranje.

   5. Da biste podesili drugi uslov filtera, jednom pritisnite taster Tab, a zatim izaberite operatore And i Or tako što biste pritisnuli tastere sa strelicama nagore i nadole. Zatim ponovite korake b. do d. za uslov sekundarnog filtera.

  • Tabelarni prikaz: Izaberite ovu opciju da biste prikazali polja za potvrdu pored pojedinačnih stavki kako biste mogli da izvršavate masovne operacije sa više izbora.

  • Grupiši po: Napravite grupe i podgrupe za do dve kolone. Pređite na polje Prvo grupiši po koloni i izaberite kolonu koju želite da grupišete tako što ćete pritiskati tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete onaj koji želite. Da biste odabrali jednu od dve opcije redosleda sortiranja (rastući ili opadajući), jednom pritisnite taster Tab, a zatim pritiskjte tastere sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete onu koja želite. Da biste podesili drugu kolonu po koja treba da se grupiše, jednom pritisnite taster Tab i ponovite ovaj proces za polje Zatim grupiši po koloni.

  • Ukupne vrednosti: Prikažite ukupne vrednosti za kolone stavki na koje je to primenljivo.

  • Stil: Odaberite izgled koji želite za prikaz, na primer Osnovna tabela, Detalji o dokumentima, Newsletter, Shaded i Preview Pane.

  • Fascikle: Odaberite da li se stavke prikazžuju u fasciklama ili sve odjednom (to jes, u neravnoj hijerarhiji bez fascikli).

  • Ograničenje stavki: Ograničite broj stavki koje se nabrojavaju u prikazu.

 7. Kad unesete promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O. Fokus se vraća na biblioteku dokumenata koja prikazuje promene koje ste uneli u prikaz.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za izbor kolona za prikaz u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za postavljanje datoteke ili fascikle u žižu interesovanja u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i SharePoint Online

Funkcije pristupačnosti u usluzi SharePoint Online

Koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365 tastaturu i čitač ekrana da biste uredili prilagođeni prikaz biblioteke dokumenata i naveli informacije koje se prikazuju o stavkama u biblioteci. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Odaberite kako da podesite biblioteke dokumenata i vršite interakciju sa njima u SharePoint u sistemu Microsoft 365, pa čak i da ih učinite pristupačnijim.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite SharePoint u sistemu Microsoft 365, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint u sistemu Microsoft 365 pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint u sistemu Microsoft 365.

Uređivanje prilagođenog prikaza za biblioteku dokumenata

 1. Pređite u biblioteku dokumenata u kojoj želite da uredite prilagođeni prikaz.

 2. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Komandna traka", pritiskjte taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete "Prikaz svih dokumenata" i pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskjte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Uredi trenutni prikaz", a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Otvara se stranica Uređivanje prikaza, sa fokusom na tekstualno polje Ime prikaza. Izaberite željene opcije u prilagođenom prikazu. Pomeranje između grupa opcija i unutar njih uz taster Tab i Shift+Tab. Opcije su predstavljene u sledećim grupama:

  Napomena: Da biste razvili i sakrili grupe opcija, pritiskjte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete ime grupe opcija, iza čega sledi "Prikaži/sakrij grupu", a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ime: U polju Ime prikaza otkucajte ime za ovaj prikaz biblioteke dokumenata.

  • Kolone: U tabeli odaberite kolone informacija koje želite da prikažete. Da biste prikazali ili sakrili kolone u prilagođenom prikazu, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu za kolonu. Imena kolona navedena su redosledom kojim će se pojaviti u prilagođenom prikazu, koji vi navedete.

   Na primer, da biste prikazali veličinu datoteke stavke u trećoj koloni prilagođenog prikaza, pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Polje za potvrdu 'Veličina datoteke'", a zatim pritisnite razmaknica. Da biste naveli redosled kolona, jednom pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na polje Pozicija sleva, a da biste povećali ili smanjili broj, pritisnite taster sa strelicom.

  • Sortiranje: Da biste odredili redosled kojim se prikazuju stavke u prikazu, možete da izaberete do dve kolone. Kada odete na polje Prvo sortiraj po koloni, čujete ime trenutnog izbora. Da biste promenili izbor, pritiskjte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete onaj koji želite. Da biste odabrali jednu od dve opcije redosleda sortiranja (rastući ili opadajući), pritisnite taster Tab, a zatim pritiskjte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željeni redosled sortiranja.

   Da biste izabrali sekundarne kriterijume sortiranja, jednom pritisnite taster Tab i ponovite ovaj proces za polje "Zatim sortiraj po koloni".

  • Filter: Da biste kreirali uslovni prikaz:

   1. Pritiskjte taster Tab dok ne čujete "Prikaži sve stavke u ovom prikazu", a zatim jednom pritisnite taster sa strelicom nadole. Čujete: "Izaberite stavke samo kada je tačno sledeće".

   2. Da biste prešli na opcije filtriranja, pritisnite taster Tab. Čujete "Kombinovani okvir 'Kolona za filtriranje'" i trenutni izbor. Da biste promenili izbor, pritiskjte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete onaj koji želite.

   3. Jednom pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na okvir operatora i pritiskjte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete vrednost koju želite.

   4. Pritisnite taster Tab jednom da biste prešli na polje za vrednost i otkucajte vrednost za filtriranje.

   5. Da biste postavili drugi uslov filtera, jednom pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali između operatora And i Or Ponavljajte korake b. do d. za uslov sekundarnog filtera.

  • Tabelarni prikaz: Izaberite ovu opciju da biste prikazali polja za potvrdu pored pojedinačnih stavki kako biste mogli da izvršavate masovne operacije sa više izbora.

  • Grupiši po: Napravite grupe i podgrupe za do dve kolone. Pređite na polje Prva grupa po koloni i pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete kolonu koju želite da grupišete. Da biste odabrali jednu od dve opcije redosleda sortiranja (rastući ili opadajući), jednom pritisnite taster Tab, a zatim pritiskjte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete onu koja želite. Da biste podesili drugu kolonu po koja treba da se grupiše, jednom pritisnite taster Tab i ponovite ovaj proces za polje Zatim grupiši po koloni.

  • Ukupne vrednosti: Prikažite ukupne vrednosti za kolone stavki na koje je to primenljivo.

  • Stil: Odaberite izgled koji želite za prikaz, na primer Osnovna tabela, Detalji o dokumentima, Newsletter, Shaded i Preview Pane.

  • Fascikle: Odaberite da li se stavke prikazžuju u fasciklama ili sve odjednom (to jes, u neravnoj hijerarhiji bez fascikli).

  • Ograničenje stavki: Ograničite broj stavki koje se nabrojavaju u prikazu.

  • Mobilni telefon: Odaberite da li je prikaz omogućen za mobilni pristup, da li je prikaz podrazumevani prikaz za mobilni pristup i koliko stavki je prikazano u prikazu liste za mobilne uređaje.

 5. Da biste sačuvali i primenili promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+O. Fokus se vraća na biblioteku dokumenata koja prikazuje promene koje ste uneli u prikaz.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za izbor kolona za prikaz u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za postavljanje datoteke ili fascikle u žižu interesovanja u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i SharePoint Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×