Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje uslovnog oblikovanja za isticanje informacija u programu Excel

Uslovno oblikovanje vam može pomoći da obrasce i trendove u podacima učinite jasnijim. Da biste ga koristili, kreirajte pravila koja određuju format ćelija na osnovu njihovih vrednosti, kao što su sledeći mesečni podaci o temperaturi sa bojama ćelija vezanim za vrednosti ćelija. 

Primer uslovnog oblikovanja

Uslovno oblikovanje možete primeniti na opseg ćelija (izbor ili imenovani opseg), Excel tabelu, pa čak i izveštaj izvedene tabele u programu Excel za Windows.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Uslovno oblikovanje obično funkcioniše na isti način u opsegu ćelija, Excel tabeli ili izveštaju izvedene tabele. Međutim, uslovno oblikovanje u izveštaju izvedene tabele ima neke dodatne stvari:

 • Postoje neka uslovna oblikovanja koja ne rade sa poljima u oblasti Vrednosti izveštaja izvedene tabele. Na primer, ne možete da oblikujete takva polja na osnovu toga da li ona sadrže jedinstvene ili duplirane vrednosti. Ova ograničenja se pominju u preostalim odeljcima ovog članka, gde je primenljivo.

 • Ako promenite raspored izveštaja izvedene tabele pomoću filtriranja, skrivanja nivoa, skupljanja i razvijanja nivoa ili premeštanja polja, uslovno oblikovanje ostaje primenjeno sve dok se polja ne uklone iz osnovnih podataka.

 • Opseg uslovnog oblikovanja za polja u oblasti „Vrednosti“ može biti zasnovan na hijerarhiji podataka i utvrđuje se pomoću svih vidljivih podređenih objekata (sledeći niži nivo u hijerarhiji) nadređenog objekta (sledeći viši nivo u hijerarhiji) u redovima nekih kolona ili kolonama nekih redova.

  Napomena: U hijerarhiji podataka podređeni objekti ne nasleđuju uslovno oblikovanje od nadređenih niti nadređeni objekti nasleđuju uslovno oblikovanje od podređenih.

 • Postoje tri metoda određivanja opsega uslovnog oblikovanja polja u oblasti vrednosti: po izboru, po odgovarajućem polju i po polju za vrednost.

Podrazumevani metod određivanja opsega polja u oblasti vrednosti jeste po izboru. Metod određivanja opsega možete promeniti u metod po odgovarajućem polju ili polju za vrednosti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na, dijaloga Novo pravilo za oblikovanje ili dijaloga Uređivanje pravila oblikovanja.

Metod

Ovaj metod koristite ako želite da izaberete

Određivanje opsega po izboru

 • Susedni skup polja u oblasti vrednosti, na primer sve ukupne vrednosti proizvoda u jednom regionu.

 • Nekontinuirani skup polja u oblasti vrednosti, na primer ukupne vrednosti proizvoda u različitim regionima u nivoima hijerarhije podataka.

Određivanje opsega po polju za vrednost

 • Izbegnete izvršavanje nekontinuiranih izbora.

 • Uslovno oblikujete skup polja u oblasti vrednosti za sve nivoe hijerarhije podataka.

 • Uključite međuvrednosti i sveukupne vrednosti.

Određivanje opsega po odgovarajućem polju

 • Izbegnete izvršavanje nekontinuiranih izbora.

 • Uslovno oblikujete skup polja u oblasti vrednosti za jedan nivo hijerarhije podataka.

 • Isključite međuvrednosti.

Kada uslovno oblikujete polja u oblasti vrednosti za gornje i donje vrednosti, kao i vrednosti ispod ili iznad proseka, pravilo je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, možete primeniti uslovno oblikovanje na svaku kombinaciju:

 • Polja kolone i njenog nadređenog reda.

 • Polja reda i njegove nadređene kolone.

Koristite dugme „Brza analiza“ Dugme „Brza analiza“ da biste primenili izabrano uslovno oblikovanje na izabrane podatke. Dugme Brza analiza se automatski pojavljuje kada izaberete podatke.

 1. Izaberite podatke koje želite uslovno da oblikujete. U donjem desnom uglu izbora pojavljuje se dugme Brza analiza.

  Izabrani podaci sa dugmetom „Brza analiza“

 2. Kliknite na dugme Brza analiza Dugme „Brza analiza“ ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Q.

 3. U iskačućem prozoru koji se pojavi, na kartici Oblikovanje pomerite miš preko različitih opcija da biste videli pregled uživo o podacima, a zatim kliknite na željenu opciju oblikovanja.

  Kartica „Oblikovanje“ u galeriji „Brza analiza“

  Napomene: 

  • Opcije oblikovanja koje se pojavljuju na kartici Oblikovanje zavise od podataka koje ste izabrali. Ako izbor sadrži samo tekst, tada su dostupne opcije Tekst, Dupliranje, Jedinstveno, Jednako sa i Obriši. Kad izbor sadrži samo brojeve ili tekst i brojeve, tada su opcije Trake podataka, Boje, Skupovi ikona, Veće, Najboljih 10% i Obriši.

  • Pregled uživo prikazuje se samo za one opcije oblikovanja koje se mogu koristiti sa podacima. Na primer, ako izabrane ćelije ne sadrže podatke koji se podudaraju sa podacima i ako izaberete Dupliranje, pregled uživo neće raditi.

 4. Ako se pojavi dijalog Tekst koji sadrži unesite opciju oblikovanja koju želite da primenite i kliknite na dugme U redu.

Ako želite da pogledate video koji pokazuje kako da koristite brzu analizu za primenu uslovnog oblikovanja, pogledajte video: Korišćenje uslovnog oblikovanja.

Možete da preuzmete uzorak radne sveske koji sadrži različite primere primene uslovnog oblikovanja, i to sa standardnim pravilima kao što su vrh i dno, duplikati, trake podataka, skupovi i skale i skale boja, kao i ručno kreiranje sopstvenih pravila.

Preuzimanje: Primeri uslovnog oblikovanja u programu Excel

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu u razumevanju distribucije i varijanti podataka. Dvobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije dve boje. Nijansa boje predstavlja veće ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene i žute boje, kao što je prikazano ispod, možete navesti da ćelije sa većim vrednostima budu više zelene, a one sa manjim vrednostima više žute boje.

Savet: Možete da sortirate ćelije koje imaju ovaj format po boji – samo koristite kontekstualni meni.

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Savet: Ako neke ćelije u selekciji sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na te ćelije. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na te ćelije, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Skale boja.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite dvobojnu skalu.

  Zadržite pokazivač iznad ikona skale boja da biste videli koja od njih predstavlja dvobojnu skalu. Boja na vrhu predstavlja veće vrednosti, a boja na dnu manje vrednosti.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti ili izveštaju izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta Opcije oblikovanja koje se pojavljuje pored polja izvedene tabele na koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali potpuno novo uslovno oblikovanje, izaberite stavku Novo pravilo. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Izabrane ćelije.

  • Svim ćelijama za oznaku vrednosti: kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <Oznaka vrednosti> vrednosti.

  • Svim ćelijama za oznaku vrednosti, izuzev međuvrednosti i ukupnih zbirova: kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <Oznaka vrednosti> vrednosti za <Oznaka reda>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti (podrazumevano).

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Dvobojna skala.

 7. Da biste u polju Tip izabrali tip za stavke Minimum i Maksimum, uradite nešto od sledećeg:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti:    Izaberite stavke Najmanja vrednost i Najveća vrednost.

   U tom slučaju u poljima Vrednost ne unosite vrednosti za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Maksimum i Minimum.

  • Oblikovanje procenta:    Unesite vrednosti za Minimum i Maksimum u polja Vrednost.

   Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat.

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što je raspodela vrednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila:    Izaberite stavku Percentil, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum. Važeći percentili su od 0 (nula) to 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20. percentil od vrha) pomoću jedne nijanse boje i grupu niskih vrednosti (kao što je 20. percentil od dna) u pomoću druge nijanse boje, jer su to ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula i unesite vrednosti za stavke Minimum i Maksimum.

   • Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

    Napomene: 

    • Uverite se da je vrednost Minimum manja od vrednosti Maksimum.

    • Za vrednosti stavki Minimum i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za vrednost Minimum možete odabrati broj, a za vrednost Maksimum procenat.

 8. Da biste odabrali skalu boja Minimum i Maksimum, izaberite stavku Boja za svaku, a zatim izaberite boje.

  Ako želite da odaberete dodatne boje ili da kreirate prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja. Skala boje koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu u razumevanju distribucije i varijanti podataka. Trobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije tri boje. Nijansa boje predstavlja veće, srednje ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene, žute i crvene boje možete navesti da ćelije sa većim vrednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrednostima žute, a one sa manjim vrednostima crvene.

Savet: Možete da sortirate ćelije koje imaju ovaj format po boji – samo koristite kontekstualni meni.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Skale boja.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite trobojnu skalu. Boja na vrhu predstavlja veće vrednosti, boja u sredini srednje vrednosti, a boja u dnu manje vrednosti.

  Zadržite pokazivač iznad ikona skale boja da biste videli koja od njih predstavlja trobojnu skalu.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti ili izveštaju izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta Opcije oblikovanja koje se pojavljuje pored polja izvedene tabele na koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje, izaberite stavku Novo pravilo. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Trobojna skala.

 7. Izaberite tip za vrednosti stavki Minimum, Sredina skale i Maksimum. Uradite sledeće:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti:    Izaberite stavku Središnja tačka.

   U tom slučaju u poljimaVrednost ne unosite vrednosti Najniže i Najveća vrednost.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum.

  • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum. Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

  • Oblikovanje percentila:    Izaberite stavku Percentil, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Sredina skale i Maksimum.

   Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20. percentil od vrha) pomoću jedne nijanse boje i grupu niskih vrednosti (kao što je 20. percentil od dna) u pomoću druge nijanse boje, jer su to ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum.

   Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

   Napomene: 

   • Za opseg ćelija možete postaviti minimalnu, središnju i maksimalnu vrednost. Uverite se da je vrednost u polju Minimum manja od vrednosti u polju Središnja tačka, koja je opet manja od vrednosti u polju Maksimum.

   • Za vrednosti stavki Minimum, Sredina skale i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za Minimum možete da izaberete broj, za stavku Sredina skale percentil, a za Maksimum procenat.

   • Često je najbolje da podrazumevana postavka za vrednost Sredina skale bude 50 procenata, ali ovu postavku možete prilagođavati tako da odgovara vašim potrebama.

 8. Da biste odabrali skalu boja za vrednosti Minimum, Sredina skale i Maksimum, izaberite za svaku od njih stavku Boja, a zatim izaberite boju.

  • Da biste odabrali dodatne boje ili kreirali prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja.

  • Skala boje koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

Traka podataka vam pomaže da vidite vrednost ćelije u odnosu na druge ćelije. Dužina trake podataka predstavlja vrednost u ćeliji. Duža traka predstavlja veću vrednost, a kraća manju. Trake podataka su korisne za uočavanje većih i manjih brojeva, naročito kada postoji velika količina podataka, na primer najbolje i najlošije prodavane igračke u izveštaju o prazničnoj prodaji.

U dolenavedenom primeru, trake podataka se koriste da istakne izrazite pozitivne i negativne vrednosti. Možete oblikovati trake podataka tako da traka podataka počinje u sredini ćelije i širi se ulevo da označi pravac negativnih vrednosti.

Trake sa podacima ističu pozitivne i negativne vrednosti

Savet: Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na te ćelije. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na te ćelije, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost koju navedete (na primer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilkliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, zatim izaberite stavku Trake podataka, a potom izaberite ikonu trake podataka.

  Uslovno oblikovanje

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Traka sa podacima.

 7. Izaberite vrednost Tip za stavke Minimum i Maksimum. Uradite sledeće:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti:    Izaberite stavke Najmanja vrednost i Najveća vrednost.

   U tom slučaju ne unosite vrednosti za stavke Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

  • Oblikovanje percentila    Izaberite stavku Percentil i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20. percentil od vrha) pomoću jedne trake podataka i niskih vrednosti (kao što je 20. percentil od dna) pomoću druge trake podataka zato što one predstavljaju ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Izaberite stavku Formula i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   • Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  Napomene: 

  • Uverite se da je vrednost Minimum manja od vrednosti Maksimum.

  • Za vrednosti stavki Minimum i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za vrednost Minimum možete odabrati broj, a za vrednost Maksimum procenat.

 8. Da biste odabrali skale boja za stavke Minimum i Maksimum, kliknite na dugme Boja trake.

  Ako želite da odaberete dodatne boje ili da kreirate prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja. Skala boje koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

 9. Potvrdite izbor Prikaži samo traku da biste u ćeliji prikazali samo traku podataka, a ne i vrednost.

 10. Da biste primenili punu ivicu na trake podataka, u okviru sa listom Ivica izaberite stavku Puna ivica i odaberite boju za ivicu.

 11. Da biste birali između pune trake i trake sa prelivom boja, u okviru sa listom Popuna odaberite stavku Puna popuna ili Popuna prelivom boja.

 12. Da biste oblikovali negativne trake, kliknite na dugme Negativna vrednost i osa, a zatim u dijalogu Postavke negativne vrednosti i ose odaberite opcije popune i boja ivice negativne trake. Za osu možete odabrati postavke pozicije i boje. Kada završite sa izborom opcija, kliknite na dugme U redu.

 13. Smer traka možete promeniti tako što ćete odabrati postavku u okviru sa listom Smer trake. Ova postavka je podrazumevano postavljena na opciju Kontekst ali, u zavisnosti od načina na koji želite da predstavite podatke, možete birati između smerova sleva nadesno i zdesna nalevo.

Koristite skup ikona da biste komentarisali i klasifikovali podatke u tri do pet kategorija razdvojenih nekom graničnom vrednošću. Svaka ikona predstavlja opseg vrednosti. Na primer, u skupu ikona 3 strelice, zelena strelica nagore predstavlja veće vrednosti, žuta strelica u stranu srednje vrednosti, a crvena nadole manje vrednosti.

Savet: Možete da sortirate ćelije koje imaju ovaj format po ikoni – samo koristite kontekstualni meni.

Dolenavedeni primer služi za vežbanje primere uslovnog oblikovanja prikazanih u vidu skala boja, skupova ikona i traka podataka.

Različiti skupovi ikona za iste podatke

Možete odabrati da prikažete ikone samo za ćelije koje ispunjavaju uslove; na primer, prikazivanje ikone upozorenja za te ćelije koje spadaju ispod ključne vrednosti, a bez ikona za Da one koje je premašuju. Da biste to uradili, sakrićete ikone tako što ćete izabratiBez ikona ćelije sa padajuće liste ikona pored ikone kada postavljate uslove. Takođe možete da napravite i sopstvenu kombinaciju skupa ikona; na primer, zeleni znak potvrde „simbol“, žuti „semafor“ i crvenu „zastavicu“.

Savet: Ako neke ćelije u selekciji sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na te ćelije. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na te ćelije, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost koju navedete (na primer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, zatim izaberite stavku Skup ikona, a zatim izaberite skup ikona.

  Uslovno oblikovanje

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izbor tipa pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Skup ikona.

  1. Izaberite skup ikona. Podrazumevana postavka je 3 semafora (bez rama). Broj ikona, podrazumevanih operatora poređenja i graničnih vrednosti za svaku ikonu može da bude različit za svaki skup ikona.

  2. Operatore poređenja i granične vrednosti možete podesiti. Podrazumevani opseg vrednosti za svaku ikonu je jednake veličine, ali ih možete podesiti tako da se uklope sa vašim jedinstvenim prohtevima. Proverite da li su granične vrednosti postavljene po logičnom redosledu od najveće (na vrhu) ka najmanjoj (u dnu).

  3. Uradite sledeće:

   • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj.

   • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat.

    Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

    Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

   • Oblikovanje percentila:    Izaberite stavku Percentil. Važeći percentili su od 0 (nula) to 100.

    Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (na primer 20. percentil od vrha) pomoću određene ikone i niskih vrednosti (na primer 20. percentil od dna) pomoću neke druge ikone zato što one predstavljaju ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

   • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula, a zatim unesite formulu u svako polje za Vrednost.

    • Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena.

    • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

    • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

    • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrednosti, a poslednja veće, izaberite stavku Obrni redosled ikona.

  5. Potvrdite izbor Prikaži samo ikonu da biste u ćeliji prikazali samo ikonu, a ne i vrednost.

   Napomene: 

   • Možda će biti potrebno da podesite širinu kolone da biste je prilagodili ikoni.

   • Veličina prikazane ikone zavisi od veličine fonta koji je upotrebljen u toj ćeliji. Kako se veličina fonta povećava i veličina ikone se proporcionalno povećava.

Da biste lakše pronašli određene ćelije, možete da ih oblikujete pomoću operatora poređenja. Na primer, na radnom listu zaliha sortiranom po kategorijama možete da istaknete proizvode sa manje od 10 stavki u žutoj boji. Ili, u radnom listu rezimea prodavnice možete da identifikujete sve prodavnice sa profitom većim od 10%, količinama prodaje manjim od 100.000 USD i regionom jednakom "Jugoistoku".

Dolenavedeni primeri služe za vežbanje primera ugrađenog kriterijuma uslovnog oblikovanja kao što su „Veće od“ i „Prvih %“. To oblikuje gradove sa brojem stanovnika većim od 2.000.000 zelenom bojom pozadine, a gradove u prvih 30% sa prosečnim visokim temperaturama u narandžastu boju.

Oblikovanje prikazuje gradove sa više od dva miliona i top 30% visokih temperatura

Napomena: Nije moguće uslovno oblikovati polja u oblasti Vrednosti izveštaja izvedene tabele po tekstu ili po datumu, samo po broju.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za markiranje ćelija.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Između, Tekst koji sadrži ili Datum javljanja.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Ako želite da pogledate video zapise ovih tehnika, pogledajte Video: Uslovno oblikovanje teksta i Video: Datumi uslovnog oblikovanja.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na tom ili drugom radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo ćelije gde je:.

 6. U okviru Uredite opis pravila, u odeljku Oblikuj samo ćelije gde je uradite nešto od sledećeg:

  • Oblikovanje na osnovu broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Vrednost ćelije, izaberite operator poređenja, a zatim unesite broj, datum ili vreme.

   Na primer, izaberite stavku Između i unesite brojeve 100 i 200 ili izaberite stavku Jednako je i unesite datum 1.1.2009.

   Takođe možete uneti formulu koja vraća vrednost broja, datuma ili vremena.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  • Oblikovanje na osnovu teksta:    Izaberite stavku Određeni tekst, odaberite operator za poređenje i unesite tekst.

   Na primer, izaberite stavku Sadrži, a zatim unesite tekst Srebro ili izaberite stavku Počinje sa, a zatim unesite tekst Tro.

   Navodnici su uključeni u nisku za pretraživanje i moguće je koristiti džoker znakove. Niska može da sadrži najviše 255 znakova.

   Takođe možete uneti formulu koja vraća tekst.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

   Da biste videli video ove tehnike, pogledajte Video: Uslovno oblikovanje teksta.

  • Oblikovanje na osnovu datuma:    Izaberite stavku Datum događanja, a zatim izaberite operator poređenja.

   Na primer, izaberite stavku Juče ili Sledeća sedmica.

   Da biste videli video ove tehnike, pogledajte Video: Datumi uslovnog oblikovanja.

  • Oblikovanje ćelija koje sadrže prazne vrednosti ili ćelija koje ne sadrže prazne vrednosti:    Izaberite stavku Prazne ćelije ili Bez praznih ćelija.

   Prazna vrednost je ćelija koja ne sadrži nikakve podatke i koja se razlikuje od ćelije koja sadrži neke razmake (razmaci se smatraju tekstom).

  • Oblikovanje ćelija koje imaju ili nemaju vrednosti greške:    Izaberite stavku Greške ili Bez grešaka.

   Vrednosti grešaka su: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #RE!, #NUM!, i #NULL!.

 7. Da biste naveli oblikovanje, izaberite stavku Oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Oblikovanje ćelija.

 8. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

Moguće je pronaći najveće i najmanje vrednosti u opsegu ćelija zasnovanih na graničnoj vrednosti koju navedete. Na primer, u regionalnom izveštaju možete pronaći 5 najprodavanijih proizvoda, 15% proizvoda koji su se prema anketi potrošača našli na dnu rang liste ili 25 najvećih plata u odseku.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Prvih 10 stavki ili Poslednjih 10 %.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo vrednosti sa vrha ili dna rang liste.

 6. U okviru Uredite opis pravila, u odeljku Oblikuj vrednosti koje su rangirane u izaberite stavku Vrh ili stavku Dno.

 7. Uradite sledeće:

  • Unesite broj, a zatim opozovite izbor u polju % izabranog opsega da biste naveli broj na vrhu ili dnu. Važeće vrednosti su od 1 do 1000.

  • Unesite broj, a zatim potvrdite izbor u polju % izabranog opsega da biste naveli procenat na vrhu ili dnu. Važeće vrednosti su od 1 do 100.

 8. Opcionalno, promenite način primene oblikovanja za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele kojima je opseg određen po odgovarajućem polju.

  Uslovno oblikovanje je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, uslovno oblikovanje možete primeniti na svaku kombinaciju:

  • Polja kolone i njenog nadređenog reda izborom svake grupe kolona.

  • Polja reda i njegove nadređene kolone izborom svake grupe redova.

 9. Da biste naveli oblikovanje, izaberite stavku Oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Oblikovanje ćelija.

 10. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

U opsegu ćelija moguće je pronalaziti vrednosti su veće ili manje od prosečne vrednosti ili standardne devijacije. Na primer, u pregledu godišnjeg učinka možete pronaći natprosečne radnike ili možete pronaći proizvedene materijale čiji je kvalitet ispod dve standardne devijacije ocene kvaliteta.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Iznad proseka ili Ispod proseka.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo vrednosti koje su iznad ili ispod proseka.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Oblikuj vrednosti koje su uradite nešto sledeće:

  • Da biste oblikovali ćelije koje se nalaze iznad ili ispod proseka svih ćelija u opsegu, izaberite stavke Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje se nalaze iznad ili ispod jedne, dve ili tri standardne devijacije svih ćelija u opsegu, izaberite standardnu devijaciju.

 7. Opcionalno, promenite način primene oblikovanja za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele kojima je opseg određen po odgovarajućem polju.

  Uslovno oblikovanje je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, uslovno oblikovanje možete primeniti na svaku kombinaciju:

  • Polja kolone i njenog nadređenog reda izborom svake grupe kolona.

  • Polja reda i njegove nadređene kolone izborom svake grupe redova.

 8. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

 9. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

Napomena: Polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele se ne mogu uslovno oblikovati prema jedinstvenoj ili dupliranoj vrednosti.

Savet: Kada koristite pravilo za oblikovanje "Duplirane vrednosti", ako je postavka "Office jezici kreiranja i provera" postavljena na jezik koji koristi kodiranje skupa dvobajtnih znakova (DBCS), kao što su japanski, znakovi polukvizita i punog opsega tretiraju se na isti način. Ako treba da napravite razliku između njih, pomoću formule COUNTIF možete da koristite tip pravila "Koristite formulu da biste utvrdili gde je ova formula tačna". Na primer, da biste identifikovali duplirane vrednosti u opsegu A2:A400, primenite formulu "=COUNTIF($A$2:$A$400,A2)> 1" za uslovno oblikovanje.

U primeru prikazanom ovde, uslovno oblikovanje se koristi u koloni za instruktore da bi se pronašli instruktori koji predaju više od jednog časa (imena instruktora koja se pojavljuju duplo su označena crvenom bojom). Vrednosti ocena koje se unesene samo jednom u koloni za ocene (jedinstvene vrednosti) su osenčene zelenom bojom.

Vrednosti u koloni C koje nisu jedinstvene su obojene roze bojom, a jedinstvene vrednosti u koloni D zelenom

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za markiranje ćelija.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite stavku Duplirane vrednosti.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Proverite da li je u okviru sa listom opcija Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list ili odgovarajuća tabela.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalogu delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo jedinstvene ili duplirane vrednosti.

 5. U okviru Uredite opis pravila, na listi Oblikuj sve izaberite stavku jedinstvena ili duplikat.

 6. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

 7. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

Ako nijedna od gorenavedenih opcija nije ono što tražite, možete da kreirate sopstveno pravilo uslovnog oblikovanja u nekoliko jednostavnih koraka. 

Napomene: Ako već postoji pravilo definisano da samo želite da radite malo drugačije, duplirajte pravilo i uredite ga.

 1. Izaberite stavku Početak> uslovno oblikovanje > Upravljanje pravilima, a zatim u dijalogu Upravljač pravilima uslovnog oblikovanja izaberite navedeno pravilo, a zatim izaberite stavku Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se zatim pojavljuje na listi.

 2. Izaberite duplirano pravilo, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo.

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme Uslovno oblikovanje > Novo pravilo.

  Novo pravilo za oblikovanje

 3. Napravite pravilo i navedite opcije za oblikovanje, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako ne vidite željene opcije, možete da koristite formulu da biste odredili koje ćelije treba oblikovati – korake potražite u sledećem odeljku.

Ako ne vidite tačne opcije koje su vam potrebne kada kreirate sopstveno pravilo uslovnog oblikovanja, možete da koristite logičku formulu da biste naveli kriterijume oblikovanja. Na primer, možda ćete želeti da uporedite vrednosti u izboru sa rezultatom koji je dala funkcija ili da proverite podatke u ćelijama izvan izabranog opsega, koji se može nalaziti na drugom radnom listu u istoj radnoj svesci. Formula mora dati vrednost Tačno ili Netačno (1 ili 0), ali možete da koristite uslovnu logiku da biste spojili skup odgovarajućih uslovnih oblikovanja, kao što su različite boje za svaki mali skup tekstualnih vrednosti (na primer, imena kategorija proizvoda).

Napomena: Možete da unesete reference ćelija u formulu direktnim izborom ćelija na radnom listu ili drugim radnim listovima. Izbor ćelija na radnom listu umeće apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju u izabranom opsegu, koristite relativne reference ćelija. Više informacija potražite u članku Create ili promenite referencu ćelije i Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mešanih referenci.

Savet: Ako neke ćelije sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na te ćelije. Da biste rešili ovaj problem, koristite funkcije IS ili IFERROR u formuli da biste vratili vrednost koju ste naveli (kao što je 0 ili "N/A") umesto vrednosti greške.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Uslovno oblikovanje

  Prikazaće se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste dodali novo uslovno oblikovanje na osnovu pravila koje je već navedeno, izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Dupliraj pravilo. Duplirano pravilo se kopira i pojavljuje u dijalogu. Izaberite duplikat, a zatim izaberite stavku Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, promenite opseg ćelija tako što ćete kliknuti na Skupi dijalog u polju Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu ili drugim radnim listovima, a zatim kliknuti na Proširi dijalog.

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 3. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti Vrednosti izveštaja izvedene tabele, uradite sledeće:

  • Da biste odšetali po izboru:    Kliknite na dugme Izabrane ćelije.

  • Opseg po odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju vrednosti <polja za vrednosti>.

  • Opseg po polju "Vrednost":    Kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <polje za vrednosti> za <red>.

 4. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Koristi formulu da bi utvrdio koje ćelije treba oblikovati.

  1. U okviru stavke Uređivanje opisa pravila, u okviru sa listom Oblikuj vrednosti tamo gde je ova formula tačna unesite formulu.

   Formulu morate započeti znakom jednakosti (=), a formula mora dati logičku vrednost TRUE (1) ili FALSE (0).

  2. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

  3. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Možete da odaberete više od jednog formata. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

   Primer 1: korišćenje dva uslovna oblikovanja sa kriterijumima koji koriste testove I/ILI    

   Sledeći primer prikazuje upotrebu dva pravila uslovnog oblikovanja. Ako se prvo pravilo ne primeni, primenjuje se drugo pravilo.

   Prvo pravilo: kupcu kuće je plaćena rata do 75.000 USD, a za mesečnu ratu hipoteke 1.500 USD. Ako i učešće i mesečne rate ispunjavaju ove uslove, pozadine ćelija B4 i B5 biće zelene.

   Drugo pravilo: ako ažurna uplata ili mesečna rata ne ispunjavaju budžet kupca, B4 i B5 su crvene boje. Promena nekih vrednosti, kao što je APR, rok kredita, avans i iznos kupovine da biste videli šta se dešava sa uslovno oblikovanim ćelijama.

   Formula za prvo pravilo (primenjuje zelenu boju)

   =AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   Formula za drugo pravilo (primenjuje crvenu boju)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   Ćelije B4 i B5 ispunjavaju uslove, tako da su im pozadine obojene zelenom bojom

   Primer 2: senčenje svakog drugog reda pomoću funkcija MOD i ROW    

   Uslovno oblikovanje primenjeno na svaku ćeliju na ovom radnomlistu senči plavom bojom svaki drugi red u opsegu ćelija. Možete izabrati sve ćelije na radnomlsitu klikom na kvadrat iznad reda 1 i levo od kolone A. Funkcija MOD vraća ostatak pri deljenju prvog argumenta drugim argumentom. Funkcija ROW vraća broj trenutnog reda. Kada broj trenutnog reda podelite sa 2, ostatak je uvek 0 za paran broj ili 1 za neparan broj. Budući da je 0 isto što i FALSE, a 1 isto što i TRUE, oblikuje se svaki neparni red. Pravilo koristi ovu formulu: =MOD(ROW(),2)=1.

   Svaki drugi red je osenčen plavom bojom

   Napomena: Možete da unesete reference ćelija u formulu direktnim izborom ćelija na radnom listu ili drugim radnim listovima. Izbor ćelija na radnom listu umeće apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju u izabranom opsegu, koristite relativne reference ćelija. Više informacija potražite u članku Create ili promenite referencu ćelije i Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mešanih referenci.

Sledeći video vam pokazuje osnove korišćenja formula sa uslovnim oblikovanjem.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Ako želite da primenite postojeći stil oblikovanja na nove ili neke druge podatke na radnom listu, možete koristiti četkicu za oblikovanje da biste kopirali uslovno oblikovanje na te podatke.

 1. Kliknite na ćeliju koja sadrži uslovno oblikovanje koje želite da kopirate.

 2. Izaberite stavke Početak > Četkica za oblikovanje.

  dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“

  Pokazivač se menja u četkicu.

  Savet:  Možete kliknuti dvaput na četkicu za oblikovanje ukoliko želite da nastavite da koristite četkicu za lepljenje uslovnog oblikovanja u druge ćelije.

 3. Da biste nalepili uslovno oblikovanje, prevucite četkicu preko ćelija ili opsega ćelija koje želite da oblikujete.

 4. Da biste prestali da koristite četkicu, pritisnite taster Esc.

Napomena: Ako ste koristili formulu u pravilu koje primenjuje uslovno oblikovanje, možda ćete morati da prilagodite reference ćelija u formuli nakon lepljenja uslovnog oblikovanja. Više informacija potražite u članku Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mešanih referenci.

Ako radni list sadrži uslovno oblikovanje, možete brzo pronaći ćelije kako biste mogli da kopirate, promenite ili izbrišete uslovna oblikovanja. Koristite komandu Specijalno "Idi na" da biste pronašli samo ćelije sa određenim uslovnim oblikovanjem ili sve ćelije koje imaju uslovno oblikovanje.

Pronalaženje svih ćelija koje imaju uslovno oblikovanje

 1. Kliknite na bilo koju ćeliju koja nema uslovno oblikovanje.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Uslovno oblikovanje.

  Grupa „Uređivanje“ na kartici „Početak“

Pronalaženje samo ćelija koje imaju isto uslovno oblikovanje

 1. Kliknite na bilo koju ćeliju koja ima uslovno oblikovanje koje želite da pronađete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Specijalno „Idi na“.

 3. Izaberite stavku Uslovna oblikovanja.

 4. U okviru Validacija podataka izaberite stavku Iste.

  Grupa „Uređivanje“ na kartici „Početak“

Kada koristite uslovno oblikovanje, podešvate pravila koja Excel koristi da bi utvrdio kada treba primeniti uslovno oblikovanje. Da biste upravljali ovim pravilima, trebalo bi da razumete redosled procene ovih pravila, šta se dešava kada su dva ili više pravila neusaglašena, kako kopiranje i lepljenje može da utiče na procenu pravila, kako da promenite redosled procene pravila i kada treba zaustaviti procenu pravila.

 • Dodatne informacije o redosledu prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja

  Pomoću dijaloga Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja kreirate, uređujete, brišete i prikazujete sva pravila uslovnog oblikovanja u radnoj svesci. (Na kartici Početak kliknite na stavku Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.)

  Meni Uslovno oblikovanje sa istaknutom stavkom Upravljanje pravilima

  Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

  Kada se primene dva ili više pravila uslovnog oblikovanja, ta pravila se procenjuju redosledom prednosti (od vrha ka dnu) po načinu na koji su navedena u ovom dijalogu.

  Sada sledi primer koji uzima rok trajanja kao ID oznaku. Žutom bojom obeležićemo pozadine ćelija koje sadrže oznake kojima ističe rok trajanja za 60 dana ali čiji rok trajnja još uvek nije istekao, a crvenom bojom ćemo obeležiti pozadine ćelija koje sadrže oznake čiji je rok trajanja istekao.

  Uslovno oblikovani podaci

  U ovom primeru ćelije sa ID brojevima zaposlenih koji imaju datume certifikacije sa istekom u roku od 60 dana oblikovane su žutom bojom, a ID brojevi zaposlenih sa isteklim datumom certifikacije oblikovani su crvenom bojom. Pravila su prikazana na sledećoj slici.

  Pravila uslovnog oblikovanja

  Prvo pravilo (koje, ako ima vrednost „tačno“, oblikuje pozadinu ćelije u crvenom bojom) testira vrednost datuma u koloni B u odnosu na trenutni datum (dobijen pomoću funkcije TODAY u formuli). Formula mora biti dodeljena prvoj vrednosti podataka u koloni B, a to je B2. Formula za ovo pravilo je =B2<TODAY(). Ova formula se koristi za testiranje ćelija u koloni B (ćelije B2:B15). Ako formula za bilo koju ćeliju u koloni B daje vrednost „tačno“, odgovarajuća ćelija u koloni A (na primer, A5 odgovara ćeliji B5, A11 odgovara ćeliji B11) oblikuje se crvenom bojom pozadine. Kada se sve ćelije navedene u okviru Primenjuje se na procene ovim prvim pravilom, testira se drugo pravilo. Ova formula proverava da li su vrednosti u B koloni manje od 60 dana od trenutnog datuma (na primer, recimo da je današnji datum 11.8.2010). Ćelija u B4, 4.10.2010, manje je od 60 dana od današnjeg dana pa daje vrednost „tačno“ i oblikuje se žutom bojom pozadine. Formula za ovo pravilo je =B2<TODAY()+60. Svaka ćelija koja je na osnovu najvišeg pravila prvo oblikovana crvenom bojom na listi ostavlja se takva kakva je.

  Pravilo koje je na višem mestu na listi ima veći prednost od pravila nižeg nivoa liste. Nova pravila se podrazumevano uvek dodaju na vrh liste i zbog toga imaju veći prednost, pa ćete želeti da pazite na njihov redosled. Redosled redosleda prednosti možete promeniti pomoću strelica Premesti nagore i Premesti nadole u dijalogu.

  Move Up and Move Down arrows

 • Šta se događa ako se posle provere ispostavi da je više pravila uslovnog oblikovanja tačno

  Ponekad imate više od jednog pravila uslovnog oblikovanja koje daje rezultat "Tačno". Evo kako su pravila primenjena, prvo kao usaglašena a potom kao neusglašena:

  Kada pravila nisu neusaglašena     Na primer, ako jedno pravilo oblikuje ćeliju podebljanim fontom, a drugo oblikuje istu ćeliju crvenom bojom, ćelija je oblikovana i podebljanim fontom i crvenom bojom. Oba pravila se primenjuju zato što među oblikovanjima ne postoji neusaglašenost.

  Kada su pravila neusaglašena     Na primer, jedno pravilo podešava boju fonta u ćeliji na crvenu, a drugo na zelenu. Pošto su ova dva pravila neusaglašena, može da se primeni samo jedno od njih. Primenjuje se pravilo koje ima veći prioritet (koje je na višem mestu na listi u dijalogu).

 • Način na koji lepljenje, popunjavanje i četkica za oblikovanje utiču na pravila uslovnog oblikovanja

  Prilikom uređivanja radnog lista, možete kopirati i lepiti vrednosti ćelija sa uslovnim oblikovanjem, popuniti opseg ćelija uslovnim oblikovanjima ili koristiti četkicu za oblikovanje. Ove operacije mogu uticati na redosled prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja na sledeći način: za odredišne ćelije kreira se novo pravilo uslovnog oblikovanja zasnovano na izvornim ćelijama.

  Ako vrednosti ćelija sa uslovnim oblikovanjem kopirate i nalepite u radni list otvoren u drugoj instanci programa Excel (neki drugi Excel.exe proces je istovremeno pokrenut na računaru), u drugoj instanci se ne kreira pravilo uslovnog oblikovanja i oblikovanje se ne kopira u tu instancu.

 • Šta se događa kada je uslovno oblikovanje neusaglašeno sa ručnim oblikovanjem

  Ako pravilo uslovnog oblikovanja ima vrednost "Tačno", on ima prednost nad bilo kojim postojećim ručnim oblikovanjem za isti izbor. To znači da ako su neusaglašeni, uslovno oblikovanje se primenjuje, a ručno oblikovanje se ne primenjuje. Ako izbrišete pravilo uslovnog oblikovanja, ručno oblikovanje za taj opseg ćelija ostaje.

  Ručno oblikovanje nije navedeno u dijalogu Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja niti se koristi za utvrđivanje prioriteta.

 • Kontrola zaustavljanja procene pravila pomoću polja za potvrdu „Zaustavi ako je tačno“

  Zbog kompatibilnosti sa prethodnim verzijama programa Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno u dijalogu Upravljanje pravilima da biste simulirali način na koji uslovno oblikovanje može da se pojavi u starijim verzijama programa Excel koje ne podržavaju više od tri pravila uslovnog oblikovanja ili više pravila primenjenih na isti opseg.

  Na primer, ako imate više od tri pravila uslovnog oblikovanja za opseg ćelija i radite sa starom verzijom programa Excel, ta verzija programa Excel:

  • Procenjuje samo prva tri pravila.

  • Primenjuje prvo pravilo sa prvenstvom koje je tačno.

  • Zanemaruje pravila sa manjim prvenstvom ako su tačna.

  Sledeća tabela rezimira sve moguće uslove za prva tri pravila:

  Ako pravilo

  Jeste

  I ako pravilo

  Jeste

  I ako pravilo

  Jeste

  Onda

  Jedan

  Tačno

  Dva

  Tačno/netačno

  Tri

  Tačno/netačno

  Pravilo jedan se primenjuje, a pravila dva i tri se zanemaruju.

  Jedan

  Netačno

  Dva

  Tačno

  Tri

  Tačno/netačno

  Pravilo dva se primenjuje, a pravilo tri se zanemaruje.

  Jedan

  Netačno

  Dva

  Netačno

  Tri

  Tačno

  Pravilo tri se primenjuje.

  Jedan

  Netačno

  Dva

  Netačno

  Tri

  Netačno

  Nijedno pravilo se ne primenjuje.

  Možete potvrditi ili opozvati izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno da biste promenili podrazumevano ponašanje:

  • Da biste procenili samo prvo pravilo, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno za to pravilo.

  • Da biste procenili samo prvo i drugo pravilo, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno za drugo pravilo.

  Nije moguće potvrditi ili opozvati izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je vrednost „Tačno“ ukoliko pravilo vrši oblikovanje pomoću trake podataka, skale boja ili skupa ikona.

Ako želite da pogledate video koji prikazuje kako da upravljate pravilima uslovnog oblikovanja, pogledajte video: Upravljanje uslovnim oblikovanjem.

Redosled kojim se procenjuju pravila uslovnog oblikovanja – njihova prednost – takođe odražava njihov relativni značaj: što je više pravilo na listi pravila uslovnog oblikovanja, to je važnije. To znači da se pravilo koje je više na listi primenjuje u slučajevima kada dva pravila uslovnog oblikovanja nisu međusobno usaglašena, primenjuje se pravilo koje je više na listi, a pravilo koje je niže na listi se ne primenjuje.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima.

  Meni Uslovno oblikovanje sa istaknutom stavkom Upravljanje pravilima

  Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

  Conditional Formatting Rules Manager dialog box

  Prikazuju se pravila uslovnog oblikovanja za trenutni izbor, uključujući tip pravila, oblikovanje, opseg ćelija na koje se pravilo primenjuje i postavku Zaustavi ako je tačno.

  Ako ne vidite željeno pravilo u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za, uverite se da je izabran odgovarajući opseg ćelija, radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

 2. Izaberite pravilo. Moguće je izabrati samo jedno pravilo odjednom.

 3. Da biste izabrano pravilo premestili nagore u redosledu prioriteta, kliknite na strelicu Premesti nagore. Da biste izabrano pravilo premestili nadole u redosledu prioriteta, kliknite na strelicu Premesti nadole.

  Move Up and Move Down arrows

 4. Opcionalno, da biste zaustavili procenu određenog pravila, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno.

Brisanje uslovnog oblikovanja na radnom listu    

 • Na kartici Početak izaberite stavke Uslovno oblikovanje > Obriši pravila > Obriši pravila sa čitavog lista.

Pratite ove korake ako imate uslovno oblikovanje na radnom listu, a treba da ga uklonite.

Za ceo radni list

 • Na kartici Početak izaberite stavke Uslovno oblikovanje > Obriši pravila > Obriši pravila sa čitavog lista.

U opsegu ćelija

 1. Izaberite ćelije koje sadrže uslovno oblikovanje.

 2. Kliknite na dugme Objektiv za brzu analizu slika dugemta koje se pojavljuje ispod i desno od izabranih podataka.

  Napomene:  Objektiv za brzu analizu neće biti vidljiv ako:

  • Sve ćelije u izabranom opsegu su prazne ili

  • postoji unos samo u ćeliji u gornjem levom uglu izabranog opsega, a sve ostale ćelije u opsegu su prazne.

 3. Izaberite stavku Obriši oblikovanje.

  Opcija brisanja

Pronalaženje i uklanjanje istih uslovnih oblikovanja u celom radnom listu

 1. Kliknite na ćeliju koja sadrži uslovno oblikovanje koje želite da uklonite iz celog radnog lista.

 2. Na kartici Početak kliknite na strelicu pored stavke Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Specijalno „Idi na“.

 3. Izaberite stavku Uslovna oblikovanja.

 4. Izaberite stavku Isto u okviru Validacija podataka. da biste izabrali sve ćelije koje sadrže ista pravila uslovnog oblikovanja.

 5. Na kartici Početak izaberite stavke Uslovno oblikovanje > Obriši pravila > Obriši pravila iz izabranih ćelija.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Savet: Sledeći odeljci koriste primere kako biste mogli da pratite ovaj odeljak Excel za veb. Da biste započeli, preuzmite radnu svesku Primeri uslovnog oblikovanja i sačuvajte je u usluzi OneDrive. Zatim otvorite OneDrive u veb pregledaču i izaberite preuzetu datoteku.

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete, a zatim izaberite stavku > Stavke > uslovno oblikovanje > Novo pravilo. Takođe možete otvoriti okno Uslovno oblikovanje i kreirati novo pravilo bez izbora opsega ćelija.

  Novi korak pravila 1
 2. Proverite ili prilagodite ćelije u okviru Primeni na opseg.

 3. Odaberite tip pravila i prilagodite opcije tako da odgovaraju vašim potrebama. 

 4. Kada završite, izaberite stavku Gotovo i pravilo će se primeniti na opseg.

 1. Izaberite ćeliju sa uslovnim oblikovanjem koje želite da promenite. Ili možete da izaberete stavku > stilovi > uslovno oblikovanje > Upravljanje pravilima da biste otvorili okno zadatkaUslovno oblikovanje i izabrali postojeće pravilo.

 2. Okno zadatka Uslovno oblikovanje prikazuje sva pravila koja se primenjuju na određene ćelije ili opsege ćelija.

  Slika koja prikazuje 2. korak uređivanja pravila uslovnog oblikovanja
   

 3. Zadržite pokazivač iznad pravila i izaberite stavku Uredi tako što ćete kliknuti na ikonu olovke. To otvara okno zadatka za uređivanje pravila. 

 4. Izmenite postavke pravila i kliknite na dugme Gotovo da biste primenili promene.

Okno zadatka Uslovno oblikovanje pruža sve što vam je potrebno za kreiranje, uređivanje i brisanje pravila. Koristite upravljanje pravilima da biste otvorili okno zadatka i radili sa svim pravilima uslovnog oblikovanja u izboru ili listu.

 1. U otvorenoj radnoj svesci izaberite stavku > Stilovi > uslovno oblikovanje > Upravljaj pravilima.

 2. Otvara se okno zadatka Uslovno oblikovanje i prikazuje pravila u opsegu trenutne selekcije. 

Upravljanje pravilima u oknu zadataka

Odavde možete da vršite sledeće radnje: 

 • Odaberite drugi opseg u meniju Upravljanje pravilima u – na primer, izbor ovog lista govori programu Excel da potraži sva pravila na trenutnom listu.

 • Dodajte pravilo tako što ćete izabrati stavku Novo pravilo (znak plus).

 • Izbrišite sva pravila u opsegu tako što ćete izabrati stavku Izbriši sva pravila (kanta za smeće).

Formulu možete da koristite da biste odredili kako Excel procenjuje i oblikuje ćeliju.  Otvorite okno Uslovno oblikovanje i izaberite postojeće pravilo ili kreirajte novo pravilo.

Sa padajuće liste Tip pravila izaberite stavku Formula.

Izbor pravila za formulu

Unesite formulu u polje. Možete da koristite bilo koju formulu koja daje logičku vrednost TRUE (1) ili FALSE (0), ali možete da koristite AND i OR da biste kombinovali skup logičkih provera.

Na primer, =AND(B3="Zrna",D3<500) važi za ćeliju u redu 3 ako su oba B3="Zrna" i D3<500 tačna.

Tip pravila za formulu

Možete da obrišete uslovno oblikovanje u izabranim ćelijama ili u celom radnom listu.

 • Da biste obrisali uslovno oblikovanje u izabranim ćelijama, izaberite ćelije na radnom listu. Zatim izaberite stavku > stilove > uslovno oblikovanje > stavku Obriši pravila > stavku Obriši pravila iz izabranih ćelija.

 • Da biste obrisali uslovno oblikovanje u celom radnom listu, izaberite stavku > stavke > Uslovno oblikovanje > Obriši pravila > Obriši pravila sa celog lista.

 • Da biste izbrisali pravila uslovnog oblikovanja, izaberite stavku Početak > Stilovi > Uslovno oblikovanje >Upravljanje pravilima i koristite brisanje (kanta za smeće) na određenom pravilu ili dugme Izbriši sva pravila.

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu da razumete distribuciju i varijantu podataka. Excel nudi i dvobojne skale i trobojne skale. 

Dvobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije dve boje. Nijansa boje predstavlja veće ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene i žute boje možete da navedete da ćelije sa većim vrednostima budu više zelene, a ćelije sa manjim vrednostima više žute.

Oblikovanje dvobojne skale

Trobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije tri boje. Nijansa boje predstavlja veće, srednje ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene, žute i crvene boje možete navesti da ćelije sa većim vrednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrednostima žute, a one sa manjim vrednostima crvene.

Oblikovanje skale sa tri boje

Savet: Možete da sortirate ćelije koje imaju jedan od ovih formata po boji – samo koristite kontekstualni meni.

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete pomoću skala boja.

 2. Izaberite stavku > stilovi > uslovno oblikovanje > skale boja i izaberite skalu boja.

Traka podataka vam pomaže da vidite vrednost ćelije u odnosu na druge ćelije. Dužina trake podataka predstavlja vrednost u ćeliji. Duža traka predstavlja veću vrednost, a kraća manju. Trake podataka su korisne za uočavanje većih i manjih brojeva, naročito kada postoji velika količina podataka, na primer najbolje i najlošije prodavane igračke u izveštaju o prazničnoj prodaji.

Trake podataka

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Izaberite stavku > Stilovi > uslovno oblikovanje > trake podataka i izaberite stil. 

Koristite skup ikona da biste komentarisali i klasifikovali podatke u tri do pet kategorija razdvojenih nekom graničnom vrednošću. Svaka ikona predstavlja opseg vrednosti. Na primer, u skupu ikona 3 strelice, zelena strelica nagore predstavlja veće vrednosti, žuta strelica u stranu srednje vrednosti, a crvena nadole manje vrednosti.

Skup ikona

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Izaberite stavku > Stilovi > uslovno oblikovanje > skupove ikona i odaberite skup ikona.

Ova opcija vam omogućava da istaknete određene vrednosti ćelija u okviru opsega ćelija na osnovu njihovog određenog sadržaja. To može biti naročito korisno prilikom rada sa podacima sortiranim pomoću drugog opsega.

Na primer, na radnom listu zaliha sortiranom po kategorijama možete da istaknete imena proizvoda u kojima imate manje od 10 stavki u zalihama, tako da lako možete da vidite koji proizvodi treba ponovo da se pretraže, a da pritom ne pribegnete podacima. 

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Izaberite stavku > Stilovi > uslovno oblikovanje > pravila za isticanje ćelija.

 3. Izaberite poređenje, na primer Između, Jednako sa, Tekst koji sadrži ili Datum javljanja.

Možete da istaknete najviše i najniže vrednosti u opsegu ćelija koje su zasnovane na navedenoj vrednosti za isecanje.

Neki primeri toga uključuju isticanje 5 najprodavanih proizvoda u regionalnom izveštaju, 15% proizvoda koji su se prema anketi klijenata nalazili na dnu 15% ili 25 najvažnijih zarada u sektoru.

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Izaberite stavku > Stilovi > uslovno oblikovanje > pravila za prve/donje.

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Prvih 10 stavki ili Poslednjih 10 %.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite i izaberite oblikovanje (popuna, tekst ili boja ivice).

U opsegu ćelija možete da istaknete vrednosti iznad ili ispod prosečne vrednosti ili standardne devijacije.

Na primer, možete da pronađete natječene izvođače u pregledu godišnjeg učinka ili da pronađete proizvedene materijale koji su ispod dve standardne devijacije ocene kvaliteta.

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Izaberite stavku > Stilovi > uslovno oblikovanje > pravila za prve/donje.

 3. Izaberite željenu opciju, na primer Iznad proseka ili Ispod proseka.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite i izaberite oblikovanje (popuna, tekst ili boja ivice).

 1. Izaberite ćelije koje želite uslovno da oblikujete.

 2. Izaberite stavku > stilovi > uslovno oblikovanje > pravila za isticanje ćelija > duplirane vrednosti.

 3. Unesite vrednosti koje želite da koristite i izaberite oblikovanje (popuna, tekst ili boja ivice).

Ako želite da primenite postojeći stil oblikovanja na druge ćelije na radnom listu, koristite četkicu za oblikovanje da biste kopirali uslovno oblikovanje na te podatke.

 1. Kliknite na ćeliju koja sadrži uslovno oblikovanje koje želite da kopirate.

 2. Izaberite stavke Početak > Četkica za oblikovanje.

  dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“

  Pokazivač će se promeniti u četkicu za bojenje.

  Savet:  Možete kliknuti dvaput na četkicu za oblikovanje ukoliko želite da nastavite da koristite četkicu za lepljenje uslovnog oblikovanja u druge ćelije.

 3. Prevucite četkicu preko ćelija ili opsega ćelija koje želite da oblikujete.

 4. Da biste prestali da koristite četkicu, pritisnite taster Esc.

Napomena: Ako ste koristili formulu u pravilu koje primenjuje uslovno oblikovanje, možda ćete nakon lepljenja uslovnog oblikovanja morati da prilagodite relativne i apsolutne reference u formuli. Više informacija potražite u članku Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mešanih referenci.

Napomena: Uslovno oblikovanje nije moguće koristiti na spoljnim referencama za drugu radnu svesku.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da potražite pomoć u Zajednicama.

Takođe pogledajte

Problemi sa kompatibilnošću u vezi sa uslovnim oblikovanjem

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×