Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Da biste dobili detaljne informacije o funkciji, kliknite na njeno ime u prvoj koloni.

Napomena: Označivači verzije ukazuju na verziju programa Excel u kojoj je funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama. Na primer, oznaka verzije 2013 ukazuje na to da je ova funkcija dostupna u programu Excel 2013 i svim novijim verzijama.

Funkcija

Opis

Funkcija ABS

Daje apsolutnu vrednost broja

Funkcija ACOS

Daje arkus kosinus broja

Funkcija ACOSH

Daje inverzni hiperbolički kosinus broja

Funkcija ACOT
Excel 2013

Daje arkus kotangens broja

Funkcija ACOTH
Excel 2013

Daje hiperbolički arkus kotangens broja

Funkcija AGGREGATE

Vraća zbir neke liste ili baze podataka

Funkcija ARABIC
Excel 2013

Konvertuje rimski broj u arapski, kao broj

Funkcija ASIN

Daje arkus sinus broja

Funkcija ASINH

Daje inverzni hiperbolički sinus broja

Funkcija ATAN

Daje arkus tangens broja

Funkcija ATAN2

Daje arkus tangens na osnovu x i y koordinata

Funkcija ATANH

Daje inverzni hiperbolički tangens broja

Funkcija BASE
Excel 2013

Konvertuje broj u tekstualno predstavljeni broj sa datom bazom (osnovom)

Funkcija CEILING

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija CEILING.MATH
Excel 2013

Zaokružuje broj naviše na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance.

Funkcija CEILING.PRECISE

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija COMBIN

Daje broj kombinacija za dati broj objekata

Funkcija COMBINA
Excel 2013

Daje broj kombinacija sa ponavljanjima za dati broj stavki

Funkcija COS

Daje kosinus broja

Funkcija COSH

Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija COT
Excel 2013

Daje kotangens ugla

Funkcija COTH
Excel 2013

Daje hiperbolički kotangens broja

Funkcija CSC
Excel 2013

Daje kosekant ugla

Funkcija CSCH
Excel 2013

Daje hiperbolički kosekant ugla

Funkcija DECIMAL
Excel 2013

Konvertuje tekstualno predstavljen broj u datoj osnovi u decimalni broj

Funkcija DEGREES

Konvertuje radijane u stepene

Funkcija EVEN

Zaokružuje broj na najbliži veći paran ceo broj

Funkcija EXP

Daje broj e stepenovan datim brojem

Funkcija FACT

Daje faktorijel broja

Funkcija FACTDOUBLE

Daje dvostruki faktorijel broja

Funkcija FLOOR

Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija FLOOR.MATH
Excel 2013

Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija FLOOR.PRECISE

Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naniže.

Funkcija GCD

Daje najveći zajednički delilac

Funkcija INT

Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj

Funkcija ISO.CEILING
Excel 2013

Daje broj koji je zaokružen na najbliži veći ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija LCM

Daje najmanji zajednički sadržalac

Funkcija LN

Daje prirodni logaritam nekog broja

Funkcija LOG

Daje logaritam broja za datu osnovu

Funkcija LOG10

Daje logaritam sa osnovom 10 nekog broja

Funkcija MDETERM

Daje determinantu matrice niza

Funkcija MINVERSE

Daje inverznu matricu niza

Funkcija MMULT

Daje matrični proizvod dva niza

Funkcija MOD

Daje ostatak deljenja

Funkcija MROUND

Daje broj zaokružen na željeni umnožak

Funkcija MULTINOMIAL

Daje multinomijalni koeficijent za skup brojeva

Funkcija MUNIT
Excel 2013

Daje matricu jedinice ili navedene dimenzije

Funkcija ODD

Zaokružuje broj na najbliži veći neparan ceo broj

Funkcija PI

Daje vrednost broja pi

Funkcija POWER

Daje vrednost broja podignutog na neki stepen

Funkcija PRODUCT

Daje proizvod argumenata

Funkcija QUOTIENT

Daje celobrojnu vrednost deljenja

Funkcija RADIANS

Konvertuje stepene u radijane

Funkcija RAND

Daje nasumični broj između 0 i 1

Funkcija RANDARRAY

Dugme „Office 365“

Daje niz nasumičnih brojeva između 0 i 1. Ipak, možete da navedete broj redova i kolona za popunjavanje, minimalne i maksimalne vrednosti i da li želite da budu vraćeni celi brojevi ili decimalne vrednosti.

Funkcija RANDBETWEEN

Daje nasumični broj između zadatih brojeva

Funkcija ROMAN

Konvertuje arapski broj u rimski, kao tekst

Funkcija ROUND

Zaokružuje broj na zadati broj cifara

Funkcija ROUNDDOWN

Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija ROUNDUP

Zaokružuje broj na višu vrednost

Funkcija SEC
Excel 2013

Daje sekant ugla

Funkcija SECH
Excel 2013

Daje hiperbolički sekant ugla

Funkcija SERIESSUM

Daje zbir stepenog reda na osnovu formule

Funkcija SIGN

Daje znak broja

Funkcija SIN

Daje sinus datog ugla

Funkcija SINH

Daje hiperbolički sinus broja

Funkcija SQRT

Daje pozitivnu vrednost kvadratnog korena

Funkcija SQRTPI

Daje kvadratni koren od proizvoda (broj * pi)

Funkcija SUBTOTAL

Daje međuvrednost neke liste ili baze podataka

Funkcija SUM

Daje zbir argumenata

Funkcija SUMIF

Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu

Funkcija SUMIFS

Sabira ćelije u opsegu koji zadovoljava više kriterijuma

Funkcija SUMPRODUCT

Daje zbir proizvoda odgovarajućih članova niza

Funkcija SUMSQ

Daje zbir kvadrata argumenata

Funkcija SUMX2MY2

Daje zbir razlike kvadrata odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SUMX2PY2

Daje sumu zbirova kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza

Funkcija SUMXMY2

Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija TAN

Daje tangens broja

Funkcija TANH

Daje hiperbolički tangens broja

Funkcija TRUNC

Skraćuje broj na ceo broj

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija Excel radnih listova mogu malo da se razlikuju između Windows računara koji koriste x86 ili x86-64 arhitekturu i Windows RT računara koji koriste ARM arhitekturu. Saznajte više o razlikama.

Excel funkcije (po kategoriji)

Excel funkcije (abecednim redom)

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×