Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Važno:  Power Pivot je u izdanjima Office Professional Plus iMicrosoft 365 Apps za velika preduzeća, kao i u Excel 2013. godine. Želite li da vidite koju verziju sistema Office koristite?

Važno: U programu Excel za Microsoft 365 i Excel 2021, Power View se uklanja 12. oktobra 2021. Kao alternativu, možete da koristite interaktivno vizuelno iskustvo koje pruža Power BI Desktop,koje možete besplatno da preuzmete. Takođe možete lakouvesti Excel radne sveske u Power BI Desktop

Power View predstavlja interaktivno istraživanje, vizuelizaciju i predstavljanje podataka, što je sve podrška intuitivnom namenskom izveštavanju. Power View je funkcija programa Microsoft Excel 2013 i usluge Microsoft SharePoint Server 2010 i 2013 kao deo programskog dodatka SQL Server 2012 servisni paket 1 Reporting Services za Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Pogledajte video zapise za Power View i Power Pivot

Mapa sa stubičastim grafikonom u programskom dodatku Power View

Takođe u ovom članku

Prvi koraci uz Power View

Power View ima dve verzije:

Obe verzije programskog dodatka Power View zahtevaju da na računaru bude instalirana aplikacija Silverlight.

Nije moguće otvoriti Power View RDLX datoteku u programu Excel ili Excel XLSX datoteku sa Power View listovima u programskom dodatku Power View u sistemu SharePoint. Osim toga, nije moguće kopirati grafikone ili druge vizuelizacije iz RDLX datoteke u Excel radnu svesku.

Možete da sačuvate Excel XLSX datoteke sa Power View listovima na SharePoint serveru, bilo pre na Microsoft 365, a te datoteke možete da otvorite u programu SharePoint. Pročitajte više o prikazu Power View u Excel u SharePoint Server 2013ili u sistemu SharePoint Online u Microsoft 365.

Izvori podataka za Power View

U programu Excel 2013 možete da koristite podatke direktno u programu Excel kao osnovu za Power View u programu Excel i sistemu SharePoint. Kada dodajete tabele i kreirate relacije između njih, Excel kreira model podataka u pozadini. Model podataka je kolekcija tabela i njihovih relacija koje predstavljaju stvarne relacije između poslovnih funkcija i procesa – na primer, odnos proizvoda prema zalihama i prodaji. Možete da nastavite da menjate i poboljšavate isti taj model podataka u programskom dodatku Power Pivot u programu Excel da biste napravili detaljniji model podataka za Power View izveštaje.

Pomoću programskog dodatka Power View možete da vršite interakciju sa podacima:

Vrh stranice

Kreiranje grafikona i drugih vizuelizacija

U programskom dodatku Power View možete brzo da kreirate različite vizuelizacije, od tabela i matrica do kružnih i trakastih grafikona, kao i grafikona sa mehurićima ili skupova grupnih grafikona. Za svaku vizuelizaciju koju želite da kreirate počinjete od tabele koju zatim lako konvertujete u druge vizuelizacije dok ne pronađete onu koja na najbolji način predstavlja vaše podatke. Da biste kreirali tabelu, kliknite na tabelu ili polje na listi polja ili prevucite polje sa liste na prikaz. Power View iscrtava tabelu u prikazu, prikazuje aktuelne podatke i automatski dodaje zaglavlja kolona.

Da biste konvertovali tabelu u drugi tip vizuelizacije, kliknite na tip vizuelizacije na kartici „Dizajn“. Power View omogućava samo grafikone i ostale vizuelizacije koje najviše odgovaraju podacima u tabeli. Na primer, ako Power View ne otkrije agregatne numeričke vrednosti, u tom slučaju grafikoni nisu omogućeni.

Pročitajte više u članku Grafikoni i druge vizuelizacije u programskom dodatku Power View

Vrh stranice

Filtriranje i isticanje podataka

Power View obezbeđuje nekoliko načina za filtriranje podataka. Power View koristi metapodatke u osnovnom modelu podataka za razumevanje relacija između različitih tabela i polja u radnoj svesci ili izveštaju. Zbog relacija možete da koristite jednu vizuelizaciju za filtriranje i označavanje svih vizuelizacija na listu ili u prikazu. Možete i da prikažete oblast filtera i definišete filtere koji se primenjuju na pojedinačnu vizuelizaciju ili na sve vizuelizacije na listu ili u prikazu. U prikazu Power View u usluzi SharePoint možete da ostavite okno sa filterima vidljivo ili da ga sakrijete pre nego što pređete na režim celog ekrana.

Vrh stranice

Moduli „Slicer“

Moduli „Slicer“ u programu Excel vam omogućavaju da poredite i procenjujete podatke iz različitih perspektiva. Moduli „Slicer“ u programskom dodatku Power View su slični. Kada imate više modula „Slicer“ u prikazu i izaberete unos u jednom modulu, taj izbor filtrira ostale module u prikazu.

Pročitajte više o modulima „Slicer“ u programskom dodatku Power View.

Sortiranje

U programskom dodatku Power View možete da sortirate tabele, matrice, trakaste i stubičaste grafikone i skupove malih grupa. Sortirate kolone u tabelama i matricama, kategorije ili numeričke vrednosti u grafikonima i više polja ili numeričke vrednosti u skupu grupa. U svakom slučaju, možete da sortirate po rastućem ili opadajućem redosledu po atributima, kao što je ime proizvoda ili po numeričkim vrednostima, kao što je ukupna prodaja.

Vrh stranice

Izveštaji sa više prikaza u programskom dodatku Power View u sistemu SharePoint

Jedan izveštaj programskog dodatka Power View u sistemu SharePoint može da sadrži više prikaza. Svi prikazi u izveštaju prikaza Power View u usluzi SharePoint zasnivaju se na istom tabelarnom modelu. Svaki prikaz ima svoje vizuelizacije, a filteri na svakom prikazu su samo za taj prikaz.

Pročitajte više u članku Izveštaji sa više prikaza u programskom dodatku Power View u sistemu SharePoint.

Napomena: U programu Excel, svaki list programskog dodatka Power View je poseban radni list. Jedna Excel radna sveska može sadržati proizvoljan broj Power View listova, a svaki Power View list se može zasnivati na različitom modelu. 

Vrh stranice

Deljenje Power View izveštaja

Power View izveštaje je uvek moguće prikazivati – možete da pregledate i predstavite podatke u svakom trenutku jer radite sa stvarnim podacima. Ne morate da pregledate izveštaj da biste videli kako izgleda.

Deljenje programskog dodatka Power View u programu Excel

Delite svoje Excel sa Power View listovima:

Na SharePoint Server 2013 ili SharePoint Online lokaciji.    Bilo lokalno ili na oblaku, čitaoci izveštaja mogu prikazivati Power View listove i raditi sa njima u radnim sveskama koje ste tamo sačuvali.

Deljenje programskog dodatka Power View u SharePoint izveštajima (RDLX datotekama)

U režimu za čitanje i prezentaciju na celom ekranu, traka i ostale alatke za dizajniranje su skrivene da bi se obezbedilo više prostora za vizuelizacije. Izveštaj je i dalje u potpunosti interaktivan, sa mogućnostima filtriranja i označavanja.

Kada kreirate Power View izveštaje u sistemu SharePoint, čuvate ih u programu SharePoint Server 2010 ili 2013, gde drugi mogu da ih vide i rade sa njima. Osim toga, drugi mogu da ih uređuju, a u zavisnosti od njihovih dozvola na serveru, mogu da sačuvaju izmene. Saznajte više o kreiranju, čuvanju i štampanju Power View izveštaja.

Možete i da izvezete interaktivnu verziju programskog dodatka Power View u SharePoint izveštaju u PowerPoint. Svaki prikaz u programskom dodatku Power View postaje poseban PowerPoint slajd. Rad sa Power View izveštajima izvezenim u program PowerPoint je sličan radu sa prikazima u režimima čitanja ili celog ekrana programskog dodatka Power View: možete da radite sa vizuelizacijama i filterima u svakom prikazu, ali ne možete da kreirate nove.

Pročitajte više o izvozu izveštaja iz programskog dodatka Power View u sistemu SharePoint u PowerPoint.

Vrh stranice

Štampanje Power View izveštaja

Power View izveštaji su dizajnirani za interakciju, bilo u Excel XLSX datotekama ili RDLX datotekama u sistemu SharePoint: Dodirom na vrednosti u jednom grafikonu se menjaju i vrednosti u drugima. Možete štampati Power View list, ali je on statičan – naravno, nema interaktivnosti na papiru.

Osim toga, dizajnirate Power View izveštaj tako da izgleda dobro na ekranu: Kreirate grafikone, tabele i druge vizuelizacije tako da se uklapaju na ekranu. Grafikon ili tabela ponekad imaju traku za pomeranje – čitalac mora da se pomera kako bi video ostatak vrednosti u tom grafikonu ili tabeli. Ni trake za pomeranje ne funkcionišu na papiru.

Podešavanje svojstava Power View izveštavanja u programskom dodatku Power Pivot

Možete da podesite nekoliko svojstava u programskom dodatku Power Pivot kako biste poboljšali iskustvo Power View izveštavanja.

  • Izbor podrazumevanih agregatnih funkcija

  • Podešavanje podrazumevanog naslova, slike i identifikatora za svaku tabelu u modelu

  • Određivanje načina na koji se obrađuju duplirane vrednosti u Power View izveštajima

  • Skrivanje tabela, polja i mera od kreatora Power View izveštaja

  • Podešavanje podrazumevanih polja za tabelu tako da se sva podrazumevana polja u isto vreme dodaju izveštaju kada kliknete na tabelu u programskom dodatku Power View

Vrh stranice

Performanse

Radi poboljšanja performansi, Power View preuzima samo podatke koji su neophodni u datom trenutku za vizuelizaciju podataka. Zato čak i kada se tabela na listu ili u prikazu zasniva na osnovnom modelu podataka koji sadrži milione redova, Power View preuzima podatke samo za redove koji su vidljivi u tabeli u tom trenutku. Ako prevučete traku za pomeranje na dno tabele, primetićete da ponovo iskače nagore tako da možete još da je pomerite nadole dok Power View preuzima još redova.

Vrh stranice

Poređenje programskih dodataka Power View, Report Builder i Report Designer

Power View ne zamenjuje postojeće Reporting Services izveštajne proizvode.

Report Designer je napredno okruženje za dizajniranje izveštaja koji programeri i IT stručnjaci koriste za ugrađeno izveštavanje u aplikacijama. U programu Report Designer mogu da kreiraju operativne izveštaje, deljene izvore i skupove podataka, te kontrole prikaza izveštaja za autora.

U programu Report Builder IT stručnjaci i napredni korisnici mogu da naprave moćne operacione izveštaje i delove izveštaja koji se mogu ponovo koristiti, kao i deljene skupove podataka.

Programi Report Builder i Report Designer kreiraju RDL izveštaje, dok Power View kreira RDLX izveštaje. Power View ne može da otvori RDL izveštaje i obrnuto.

Napomene: 

  • RDL izveštaji mogu se pokrenuti na serverima za izveštaje u izvornom režimu usluga za izveštavanje ili u SharePoint režimu.

  • Power View Power View RDLX izveštaji mogu se pokrenuti samo na serverima za izveštaje u SharePoint režimu.

Oba programska dodatka, Report Designer i Report Builder, šalju podatke usluzi SQL Server 2012 servisni paket 1 Reporting Services, kao i programski dodatak Power View. Pročitajte više o alatkama SQL Server Reporting Services .

Vrh stranice

Više informacija o programskom dodatku Power View

Power View u programu Excel i sistemu SharePoint

Grafikoni i druge vizuelizacije u programskom dodatku Power View

Promena agregatne funkcije zbira na izračunavanje proseka ili neku drugu agregaciju u prikazu Power View

Power View u programu Excel

Power View u Excel u SharePoint Serveru ili SharePoint Online u sistemu Microsoft 365

Uputstvo: Optimizacija modela podataka za Power View izveštavanje

Power View u sistemu SharePoint

Sistemski zahtevi za Power View u sistemu SharePoint

Pravljenje, čuvanje i štampanje Power View izveštaja u sistemu SharePoint

Izveštaji sa više prikaza u programskom dodatku Power View za SharePoint

Objekti višedimenzionalnog modela u programskom dodatku Power View

Prečice na tastaturi i pristupačnost u programskom dodatku Power View u sistemu SharePoint

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×