Koristite izveštaj izvedene tabele za rezimiranje, analiziranje, istraživanje i prezentovanje sažetih podataka. Izvedeni grafikoni dopunjavaju izvedene tabele tako što dodaju vizuelizacije u sažete podatke u izvedenoj tabeli i omogućavaju vam da lako vidite poređenja, šablone i trendove. Izvedene tabele i izvedeni grafikoni omogućavaju vam da donesete kvalifikovane odluke o najvažnijim podacima u preduzeću. Možete izvršiti povezivanje sa spoljnim izvorima podataka kao što su SQL Server tabele, SQL Server Analysis Services kocke, Azure Marketplace, Office Data Connection (.odc) datoteke, XML datoteke, Access baze podataka i tekstualne datoteke za kreiranje izvedenih tabela ili koristite postojeće izvedene tabele da biste kreirali nove tabele.

Napomena: Snimci ekrana u ovom članku napravljeni su u programu Excel 2016. Ako imate drugu verziju, prikaz može neznatno da se razlikuje, ali funkcionalnost je ista, osim ako nije drugačije navedeno.

Osnovni podaci o izvedenim tabelama

Izvedena tabela je interaktivan način za brzo rezimiranje velikih količina podataka. Koristite izvedenu tabelu da biste detaljno analizirali numeričke podatke i odgovorili na neočekivana pitanja o njima. Izvedena tabela je posebno dizajnirana za:

 • Izvršavanje upita nad velikim količinama podataka na mnoge jednostavne načine.

 • Izračunavanje međuvrednosti i agregiranje numeričkih podataka, rezimiranje podataka po kategorijama i potkategorijama i pravljenje prilagođenih izračunavanja i formula.

 • Razvijanje i skupljanje nivoa podataka radi fokusiranja rezultata i detaljno dubinsko pretraživanje iz sažetih podataka za oblasti koje vas interesuju.

 • Premeštanje redova u kolone ili kolona u redove (ili „transponovanje“) kako biste videli različite rezimee izvornih podataka.

 • Filtriranje, sortiranje, grupisanje i uslovno oblikovanje najkorisnijih i najinteresantnijih podskupova podataka kako biste mogli da se fokusirate na željene informacije.

 • Predstavljanje sažetih, privlačnih izveštaja i izveštaja koji sadrže napomene na mreži ili odštampanih.

Na primer, evo jednostavne liste troškova domaćinstva sa leve strane i izvedene tabele zasnovane na njoj sa desne strane:

Podaci kućnih troškova

Odgovarajuća izvedena tabela

Primer podataka kućnih troškova za kreiranje izvedene tabele sa mesecima, kategorijama i iznosimaUzorak izvedene tabele sa kategorijama u odeljku „Redovi“ i mesecima u odeljku „Kolone“

Više informacija potražite u članku Kreiranje izvedene tabele za analizu podataka radnog lista

Kada kreirate izvedenu tabelu biranjem izvora podataka, raspoređivanjem polja na listi polja izvedene tabele i izborom početnog rasporeda, možete da izvršite sledeće zadatke dok radite sa izvedenom tabelom:

Istražujte podatke    na sledeće načine:

 • Razvijajte i skupljajte podatke i prikažite osnovne detalje koji se odnose na vrednosti.

 • Sortirajte, filtrirajte i grupišite polja i stavke.

 • Promenite funkcije za rezimiranje i dodajte prilagođena izračunavanja i formule.

Menjajte raspored obrasca i raspored polja    na sledeće načine:

 • Promenite obrazac izvedene tabele: Kompaktni, Prikaz strukture ili Tabelarni.

 • Dodavajte, preraspoređujte i uklanjajte polja.

 • Promenite redosled polja ili stavki.

Promena rasporeda kolona, redova i podzbirova     na sledeće načine:

 • Uključite ili isključite zaglavlja polja kolone i reda i prikažite ili sakrijte prazne redove.

 • Prikažite međuvrednosti iznad ili ispod njihovih redova.

 • Prilagodite širine kolona prilikom osvežavanja.

 • Premestite polje kolone u oblast reda ili polje reda u oblast kolone.

 • Objedinite ili razjedinite ćelije za spoljne stavke reda i kolone.

Menjajte prikaz praznih ćelija i grešaka    na sledeće načine:

 • Promenite kako se greške i prazne ćelije prikazuju.

 • Promenite kako se stavke i oznake bez podataka prikazuju.

 • Prikaz ili skrivanje praznih redova

Menjajte oblikovanje     na sledeće načine:

 • Ručno i uslovno oblikujte ćelije i opsege.

 • Promenite celokupni stil oblikovanja izvedene tabele.

 • Promenite oblik broja za polja.

 • Uključite oblikovanje OLAP servera.

Više informacija potražite u članku Dizajniranje rasporeda i oblikovanja izvedene tabele.

Izvedeni grafikoni pružaju grafičke prikaze podataka u povezanim izvedenim tabelama. Izvedeni grafikoni su takođe interaktivni. Kada napravite izvedeni grafikon, pojavljuje se okno filtera za izvedene grafikone. To okno filtera možete da koristite da biste sortirali i filtrirali osnovne podatke izvedenog grafikona. Promene koje napravite u rasporedu i podacima u povezanoj izvedenoj tabeli odmah se odražavaju na rasporedu i podacima u izvedenom grafikonu i obrnuto.

Izvedeni grafikoni prikazuju grupe podataka, kategorije, označivače podataka i ose isto kao i standardni grafikoni. Možete da promenite i tip grafikona i druge opcije kao što su naslovi, položaj legende, oznake podataka, lokacija grafikona i tako dalje.

Ovo je izvedeni grafikon zasnovan na navedenom primeru izvedene tabele.

Primer izvedenog grafikona u programu Excel

Dodatne informacije potražite u članku Pravljenje izvedenog grafikona.

Ako ste upoznati sa standardnim grafikonima, videćete da je većina operacija ista u izvedenim grafikonima. Međutim, postoje neke razlike:

Položaj redova/kolona    Za razliku od standardnog grafikona, ne možete prebaciti položaj redova/kolona izvedenog grafikona koristeći dijalog Izbor izvora podataka. Međutim, možete da izvedete oznake redova i kolona povezane izvedene tabele da biste postigli isti efekat.

Tipovi grafikona     Izvedeni grafikon možete da promenite u bilo koji tip grafikona osim u xy grafikon, grafikon berzanskog tipa ili grafikon sa mehurićima.

Izvorni podaci     Standardni grafikoni direktno su povezani sa ćelijama radnog lista dok su izvedeni grafikoni zasnovani su na izvornim podacima izvedene tabele. Za razliku od standardnog grafikona, ne možete da promenite opseg podataka za grafikon u dijalogu Izbor izvora podataka izvedenog grafikona.

Oblikovanje     Većina oblikovanja – uključujući elemente grafikona koje dodate, raspored i stil – očuvaće se kada osvežite izvedeni grafikon. Međutim, neće se očuvati linije trenda, oznake podataka, trake grešaka i druge promene u skupovima podataka. Standardni grafikoni ne gube to oblikovanje kad se primeni.

Iako ne možete direktno da promenite veličinu oznaka podataka u izvedenom grafikonu, možete povećati veličinu fonta teksta da biste efikasno promenili veličinu oznaka.

Podatke iz Excel radnog lista možete da koristite kao osnovu za izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon. Podaci bi trebalo da budu u obliku liste, sa oznakama kolona u prvom redu koje Excel koristi za imena polja. Trebalo bi da svaka ćelija u narednim redovima sadrži podatke koji odgovaraju njenom naslovu kolone i ne bi trebalo da mešate tipove podataka u istoj koloni. Na primer, ne bi trebalo da mešate valute i datume u istoj koloni. Pored toga, ne bi trebalo da bude praznih redova ili kolona unutar opsega podataka.

Excel tabele    Excel tabele već su u obliku liste i dobri su kandidati za izvorne podatke izvedene tabele. Kada osvežite izvedenu tabelu, novi i ažurirani podaci iz Excel tabele automatski se uključuju u operaciji osvežavanja.

Korišćenje dinamičkog imenovanog opsega    Da biste lakše ažurirali izvedenu tabelu, možete da kreirate dinamički imenovani opseg i koristite to ime kao izvorne podatke izvedene tabele. Ako se imenovani opseg proširi kako bi uključio više podataka, osvežavanje izvedene tabele će obuhvatiti nove podatke.

Uključivanje ukupnih vrednosti    Excel automatski kreira međuvrednosti i sveukupne vrednosti u izvedenoj tabeli. Ako izvor podataka sadrži automatske međuvrednosti i sveukupne vrednosti koje ste kreirali pomoću komande Međuvrednosti u grupi Prikaz strukture na kartici Podaci, koristite tu istu komandu da biste uklonili međuvrednosti i sveukupne vrednosti pre kreiranja izvedene tabele.

Možete preuzeti podatke iz spoljnog izvora podataka kao što je baza podataka, kocka analitičke obrade podataka na mreži (OLAP) ili tekstualna datoteka. Na primer, možete održavati bazu podataka za dokumentaciju o prodaji koju želite da rezimirate i analizirate.

Office datoteke sa podacima za povezivanje    Ako koristite Office datoteku sa podacima za povezivanje (.odc) da biste preuzeli spoljne podatke za izvedenu tabelu, podatke možete da unosite direktno u izvedenoj tabeli. Preporučujemo da preuzmete spoljne podatke za izveštaje pomoću ODC datoteka.

OLAP source data    Kada preuzmete izvor podataka iz OLAP baze podataka ili datoteke kocke, podaci se vraćaju u Excel samo kao izvedena tabela ili izvedena tabela koja je konvertovana u funkcije radnog lista. Za više informacija pogledajte članak Konvertovanje ćelija izvedene tabele u formule radnog lista.

Izvorni podaci koji nisu OLAP    Ovo su osnovni podaci za izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon koji dolaze iz izvora koji nije OLAP baza podataka. Na primer, podaci iz relacionih baza podataka ili tekstualnih datoteka.

Više informacija potražite u članku Kreiranje izvedene tabele sa spoljnim izvornim podacima

Keš izvedene tabele    Svaki put kada kreirate novu izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon, Excel skladišti kopiju podataka za izveštaj u memoriji i čuva tu oblast za skladištenje kao deo datoteke radne sveske – ovo se zove keš izvedene tabele. Svaka nova izvedena tabela zahteva dodatni prostor za memorisanje na disku. Međutim, kada koristite postojeću izvedenu tabelu kao izvor za novu tabelu u istoj radnoj svesci, obe tabele dele isti keš. Pošto ponovo koristite isti keš, smanjuje se veličina datoteke radne sveske i manje podataka se čuva u memoriji.

Zahtevi za lokaciju    Da biste koristili neku izvedenu tabelu kao izvor za drugu, obe moraju biti u istoj radnoj svesci. Ako je izvorna izvedena tabela u drugoj radnoj svesci, kopirajte izvornu na lokaciju radne sveske gde želite da se nova tabela pojavi. Izvedene tabele i izvedeni grafikoni u različitim radnim sveskama su razdvojeni, od kojih svaki ima sopstvenu kopiju podataka u memoriji i u radnim sveskama.

Promene utiču na obe izvedene tabele    Kada osvežite podatke u novoj izvedenoj tabeli, Excel ažurira i podatke u izvornoj izvedenoj tabeli i obrnuto. Kada grupišete ili razgrupišete stavke ili kreirate izračunata polja ili izračunate stavke u jednoj tabeli, to utiče na obe. Ako morate da imate izvedenu tabelu koja je nezavisna od druge, onda možete da kreirate novu na osnovu originalnog izvora podataka umesto da kopirate originalnu izvedenu tabelu. Imajte na umu da može doći do potencijalnih implikacija memorije ukoliko ovo radite previše često.

Izvedeni grafikoni     Možete da zasnujete novu izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon na drugoj izvedenoj tabeli, ali ne možete da zasnujete novi izvedeni grafikon direktno na drugom izvedenom grafikonu. Promene u izvedenom grafikonu utiču na povezanu izvedenu tabelu i obrnuto.

Promene u izvornim podacima mogu dovesti do toga da različiti podaci budu dostupni za analizu. Na primer, možda želite da se jednostavno prebacite sa baze podataka za testiranje na bazu podataka za proizvodnju. Izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon možete da ažurirate novim podacima koji su slični originalnim informacijama o vezi sa podacima osvežavanjem izvornih podataka. Ako se podaci znatno razlikuju uz mnoga nova ili dodatna polja, možda je lakše da kreirate novu izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon.

Prikazivanje novih podataka unetih osvežavanjem     Osvežavanje izvedene tabele može da promeni i podatke koji su dostupni za prikaz. Za izvedene tabele koje su zasnovane na listovima radnog lista, Excel preuzima nova polja u okviru izvornog opsega ili imenovanog opsega koji ste naveli. Za izveštaje koji su zasnovani na spoljnim podacima, Excel preuzima nove podatke koji ispunjavaju kriterijume za osnovni upit ili podatke koji postanu dostupni u OLAP kocki. Možete da prikažete sva nova polja na listi polja i dodate ih u izveštaj.

Promena OLAP kocki koje kreirate     Izveštaji zasnovani na OLAP podacima uvek imaju pristup svim podacima u kocki. Ako ste kreirali vanmrežnu kocku koja sadrži podskup podataka u kocki na serveru, možete da koristite komandu OLAP van mreže da biste izmenili datoteku kocke tako da sadrži različite podatke sa servera.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da dobijete podršku u Answers zajednici.

Takođe pogledajte

Kreiranje izvedene tabele za analizu podataka radnog lista

Pravljenje izvedenog grafikona

Opcije izvedene tabele

Korišćenje izvedenih tabela i drugih alatki za poslovno obaveštavanje za analizu podataka

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×