Prikaz podataka o korišćenjem za SharePoint lokaciju

Kao SharePoint u sistemu Microsoft 365 sajta možete da prikažete informacije o tome na koji način korisnici komuniciraju sa lokacijom. Na primer, možete da prikažete broj osoba koje su posetile lokaciju, koliko puta je osoba posetila lokaciju i listu datoteka koje su dobile najviše prikaza.

Da biste prikazali podatke o korišćenjem za sajt, kliknite na postavke zupčanici a zatim izaberite stavku Korišćenje sajta. Možete izabrati stavku Sadržaj sajta u levom meniju, a zatim izabrati stavku Korišćenje sajta na gornjoj traci za navigaciju.

Važno: 

 • Administratori, vlasnici, članovi i posetioci sajta mogu da prikažu podatke o korišćenjem sajta

 • Posetioci sajta ne mogu da pokrenu izveštaje o spoljnim korisnicima ili preuzmu izveštaj o upotrebi od 90 dana

 • Neke funkcije se postepeno uvode u organizacije koje su podesile opcije ciljanog izdanja u usluzi Office 365. To znači da možda još uvek ne vidite ovu funkciju ili da ona izgleda drugačije od onoga što je opisano u člancima pomoći.

 • Podaci o korišćenjem se prikupljaju i prikazuju na osnovu Koordinisano univerzalno vreme (UTC).

 • Statistika veka se pokazuje za sajtove napravljene posle februara 2018. Sajtovi napravljeni pre ovog datuma prikazuju statistiku od februara 2018. godine.

 • Korisnici sa dozvolama vlasnika sajta neće imati pristup analitici sajta niti podacima o korišćenjem sajta. 

 • Gosti i anonimni prikazi i posete uključeni su za sajtove posle marta 2019. i prosleđivanje.

 • Izveštaji o korišćenjem sajtova podržani su samo za okruženja širom sveta, a ne za specijalne primene oblaka Microsoft 365. Detalje možete da vidite u nastavku. 

Šta se nalazi na stranici "Korišćenje sajta"

Napomene: 

 • Svi izveštaji na stranici upotrebe sajta isključuju neke oznake tipa datoteke, osim izveštaja Deljeno sa spoljnim korisnicima. Detalji o listi proširenja koja su izuzeta iz svakog izveštaja prikazani su na dnu stranice.

 • Da biste prikazali imena pojedinaca koji su pristupili vašoj lokaciji, SharePoint administrator će morati da aktivira postavku SharePoint prikazivača.

 • Kada je SharePoint postavka za prikazivače, pojedinačna imena će se videti na hover kartici biblioteke, a ne na stranici "Korišćenje sajta".

Jedinstveni prikazivači

Prikazuje ukupan broj pojedinačnih posetilaca lokacije, bez obzira na to koliko su često posećivani. Nalozi podataka o korisniku za aktivnost korisnika za sadržaj sajta kao što su stranice, dokumenti i vesti.

Možete da pregledate dnevne jedinstvene trendove prikazivača na sajtu za poslednjih 7 dana, 30 dana i poslednjih 90 dana. Ukupan broj jedinstvenih prikazivača dostupan je za poslednjih 7 dana i poslednjih 30 dana.

U sledećem primeru prikaz za 7 dana za ovaj sajt nam govori da postoji 168 jedinstvenih prikaza, što je povećanje od 30% u saobraćaju u odnosu na prošle sedmice. Sa desne strane grafikona videćete jedinstvene ljude za vek trajanja, što je ukupan broj ljudi koji su prikazali sadržaj na ovom sajtu od februara 2018. i u ovom primeru je 3.468.

Image of the unique viewers component of the new analytics page

Posete lokaciji

Prikazuje ukupan broj poseta sadržaju na ovoj lokaciji za poslednjih 7 dana, 30 dana i poslednjih 90 dana. Sadržaj lokacije obuhvata stranice, dokumente i vesti.

Algoritam koji se koristi za izračunavanje poseta sajtu dizajniran je da filtrira operacije koje se ponavljaju od strane istog korisnika na istoj stavci (stranici, dokumentu ili vestima). Na primer, kada korisnik više puta osveži stranicu, dokument ili objavu vesti.

U sledećem primeru prikaz ovog sajta u sedam dana nam govori da je došlo do posete sajta od 567, što je smanjenje saobraćaja od prošle sedmice za 10%. Sa desne strane grafikona videćete lokaciju za vek trajanja, što je ukupan broj osoba koje su prikazale sadržaj na ovom sajtu od februara 2018. i u ovom primeru je 125.498.

Slika poseta lokaciji u anlitici sajta koja prikazuje broj jedinstvenih i večnih prikazivača.

Prosečno vreme potrošeno po korisniku

Napomena: U ovom izveštaju neće biti obuhvaćena mala količina saobraćaja zbog ograničenja veb pregledača.

Prikazuje trend stvarnog vremena provedenog na modernim SharePoint sajtovima i objavama vesti od strane korisnika. Izveštaj izračunava vreme kada su korisnici stvarno aktivni na stranici ili objavi vesti, ne računajući vreme kada je stranica umanjena ili kada je korisnik otvorio stranicu, ali je neaktivan. Prosečna metrika za period od 7 i 30 dana se izračunava merenjem ukupnog vremena provedenog na toj stranici i broja jedinstvenih posetilaca na toj stranici u datom vremenskom vremenu. 

Ovaj izveštaj trenutno ne pruža prosečnu vrednost za period od 90 dana i ne podržava liste, dokumente ili administrativne stranice (kao što je korišćenje sajta ili stranica sa dozvolama za sajt). Korišćenje na aplikaciji za mobilne uređaje trenutno nije deo izračunavanja ovog izveštaja. 

U sledećem primeru prikaz za 7 dana za ovaj sajt govori nam da prosečni korisnik troši 6 minuta i 45 sekundi aktivno uključeno u sajt, što je smanjeno za 40% u odnosu na prošlu sedmicu. Ne postoji prosečno vreme za trajanje po metrici korisnika.

Slika dwell vremena u anatici sajta koja prikazuje prosečno vreme provedeno po korisniku na stranici.

Popularan sadržaj

Prikazuje najpopularniji sadržaj na lokaciji sortiranja po stranicama lokacije, objavama vesti i dokumentima. Popularni sadržaj može da se sortira po jedinstvenim prikazivačima, ukupnom prikazu ili vremenu potrošenom za stranice sajta i novosti. Ovaj izveštaj je dostupan za poslednjih 7 dana.  

Za popularne dokumente, sortiranje je dostupno po jedinstvenim prikazivačima iliukupnom prikazu. 

Image of popular content in site analytics

Saobraćaj lokacije

Prikazuje trend poseta lokaciji u poslednjih 7 dana, poslednjih 30 dana i poslednjih 90 dana. Tamnije nijanse na grafikonu odnose se na vremenske slotove kada postoji više prikaza na sadržaju na sajtu. Koristite ovu mapu da biste utvrdili najbolje vreme za objavljivanje vesti i velikih objava.

Image of dwell time toplo map in site analytics

Popularne platforme

Prikazuje distribuciju poseta sadržaju lokacija organizovanom po platformi (računar, mobilni veb, aplikacija za mobilne uređaje, tablet računar). Ti podaci su dostupni za poslednjih 7 dana, poslednjih 30 dana i poslednjih 90 dana.

Ovaj izveštaj se generiše na osnovu zaglavlja "korisnički agent" koja su deo primljenih metapodataka kada korisnik poseti bilo koji sadržaj lokacije.

Korišćenje sajta za popularne uređaje

Izvoz podataka o korišćenjem sajta u Excel datoteku

Vlasnici sajtova mogu da izvezu podatke o 90 dana korišćenje sajta u Excel datoteku tako što će na dugme "Preuzmi" na stranici "Korišćenje sajta". Kliknite na dugme da biste preuzeli podatke od 90 dana za jedinstvene prikazivače, posete lokacijama, prosečno vreme potrošeno po korisniku, popularne platforme i saobraćaj na sajtovima. Izveštaj će biti objavljen u poslednjih 7 dana za popularni sadržaj na sajtu (objave vesti, dokumenti i stranice).

Da biste izvezli izveštaj o korišćenjem sajta, izaberite ikonu preuzimanja u blizini desnog ugla stranice:

Download report button

Napomene: 

 • Preuzimanje izveštaja o deljenju sa spoljnim korisnicima u izveštaju ne uključuje podatke za deljene sa spoljnim korisnicima. 

 • Da biste izvezli izveštaj Deljeno sa spoljnim korisnicima, morate da izdvojite ove podatke u CSV datoteku tako što ćete kliknuti na dugme Pokreni izveštaj u donjem desnom uglu stranice.  Ne možete da izaberete vremenski period, a podaci uključuju atribute: Putanja resursa, Tip stavke, Dozvola, Korisničko ime, E-adresa korisnika, Tip veze, ID veze, Tip veze, AccessViaLinkID.

Deljeno sa spoljnim korisnicima

Lista datoteka kojima imate pristup koji se deli sa korisnicima izvan organizacije putem veze za deljenje koja zahteva da se prijave da bi mogli da prikaže datoteku.

Spoljno deljene datoteke

Izveštaji o SharePoint čvorišta

Napomene: 

 • Metrika stranice "Korišćenje čvorišta" za popularni sadržaj razlikuje se u zavisnosti od nivoa dozvole prikazivača. Međutim, agregirani izveštaj za jedinstvene prikazivače i posete čvorišta odražava metriku za čitavo čvorište bez obzira na dozvolu prikaznika.

 • Izveštaji anatike čvorišta podržavaju anlitiku za do 200 sajtova u čvorišti. Ako čvorište sadrži više od 200 povezanih sajtova, moći ćete da podacima samo za prvih 200, poslednje korišćenih sajtova u ovom izveštaju. 

SharePoint čvorišta vam pomažu da ispunite potrebe organizacije tako što povezuje i organizuje sajtove na osnovu projekta, sektora, odeljenja, regiona itd. Administratori i članovi sajta čvorišta mogu da vide agregirane podatke o korišćenjem za sve povezane sajtove u čvorištu tako što će kliknuti na postavke zupčanika a zatim izabrati stavku Korišćenje sajta. 

Izveštaji "Jedinstveni prikazivači" i "Posete čvorišta" na stranici prikazuju agregirane podatke o korišćenjem za sve sajtove u čvorištu tokom poslednjih 7 i 30 dana. Izveštaj "Popularni sadržaj" prikazuje najpopularnije stranice, objave vesti i dokumente na svim povezanim sajtovima u čvorišti u poslednjih 7 dana. Saznajte koji su sajtovi najpopularniji u čvorišti tako što ćete videti odeljak "Sajtovi" u okviru izveštaja o popularnom sadržaju.

Da biste analizirali podatke o korišćenju samo za sajt čvorišta (bez prikupljanja podataka sa povezanih sajtova), možete da koristite padajuću listu u gornjem desnom okviru stranice da biste se prebacili na prikaz podataka samo za sajt čvorišta.  

Image of site usage drop down

Izveštaji o korišćenjeu za specijalne primene u oblaku za M365

Zakunjač organizacije SharePoint možda neće uključiti sve funkcije izveštavanja o korišćenjem sajta u zavisnosti od specijalnih scenarija primene u oblaku za M365. Pitajte M365 administratora koji tip specijalne primene u oblaku vaša organizacija koristi da bi razumela koji podaci izveštaja o izveštaju o animatici lokacije su vam dostupni. 

Detalji o korišćenjem sajta 

Dostupnost u zavisnosti od okruženja

Jedinstveni prikazivači

Posete lokaciji

Saobraćaj lokacije

Popularni sadržaj

Dostupno svim SharePoint tipovima primene 

Prosečno vreme potrošeno po korisniku

Popularne platforme

Izvoz podataka o korišćenjeu sajta u Excel datoteku

Ti izveštaji će postati dostupni za sledeće oblake državne uprave do kraja novembra 2021:

 • Office 365 GCC

 • Office 365 GCC Visoko

 • Office 365 DoD

Ovi izveštaji nisu dostupni za sledeća okruženja:

 • Office 365 kojim upravlja 21Vianet (Kina)

 • Office 365 Germany

Korišćenje čvorišta

Nije dostupno za:

 • Office 365 kojim upravlja 21Vianet (Kina)

 • Office 365 Germany

 • Office 365 GCC

 • Office 365 GCC High

 • Office 365 DoD

Dozvole

Da biste uredili dozvole za bilo koju stavku na ovoj listi, kliknite Još pored stavke i izaberite stavku Uređivanje dozvola. Dodatne informacije potražite u SharePoint Deljenje datoteka ili fascikli u Office 365.

Izuzete File-Types

Sledeći tipovi datoteka trenutno su izuzeti iz svih izveštaja na sajtu i u okviru izveštaja "Korišćenje čvorišta" ( osim izveštaja "Deljeno saspoljnim korisnicima"):

jpg, png, js, css, gif, jpg5_1, jpeg, one, onepkg, onetoc2, spcolor, sptheme, spfont, eot, ico, onebin, svg, woff, woff2, xsl

Nadgledanje podataka o korišćenjem za aplikacije

Nadgledanje aplikacija za SharePoint Online okruženje opisuje kako da nadgledate aplikacije sa table "Admin". Na matičnoj Microsoft 365 stranice izaberite stavku Centar za administaciju, a zatim izaberite stavku Korišćenje. Možete da istražite korišćenje e-pošte, datoteka, OneDrive i još mnogo toga.

Izvoz izveštaja "Deljeno sa spoljnim korisnicima"

Izveštaj Deljeno sa spoljnim korisnicima sada može da se izveze na dalje analize i izveštavanje. Vlasnici lokacija i administratori mogu da izdvoje ove podatke u CSV datoteku tako što će kliknuti na dugme Pokreni izveštaj u donjem desnom uglu stranice.  Ne možete da izaberete vremenski period, a podaci uključuju atribute: Putanja resursa, Tip stavke, Dozvola, Korisničko ime, E-adresa korisnika, Tip veze, ID veze, Tip veze, AccessViaLinkID.

Get usage analytics for a SharePoint page or news post

Uz anlitiku stranicemožete da prikažete informacije o tome na koji način korisnici mogu da komuniciraju sa vašom stranicom ili objavom vesti. Na primer, možete da prikažete broj osoba koje su pregledale stranicu tokom vremenskog perioda, prosečno vreme potrošeno na stranicu potrošeno po korisniku i saobraćaj stranice po vremenu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×