Promena širine kolone i visine reda

SAko vam je potrebno da proširite ili smanjite širinu redova i visinu excel reda, postoji nekoliko načina da ih prilagodite. Tabela u nastavku prikazuje minimalne, maksimalne i podrazumevane veličine za svaku na osnovu skale tačke.

Tip

Min

Max

Default

Kolona

0 (skriveno)

255

8.43

Red

0 (skriveno)

409

15.00

Napomene: 

 • Ako radite u prikazu rasporeda na stranici (kartica Prikaz, grupa Prikazi radne sveske, dugme Raspored na stranici), možete da navedete širinu kolone ili visinu reda u incima, centimetrima i milimetrima. Merna jedinica je podrazumevano u inči. Idite na karticu Opcije > opcije > Opcije prikaza >Prikaz > izaberite opciju sa liste Jedinice lenjira. Ako se prebacite na normalni prikaz, širine kolona i visine redova će biti prikazani u tačkama.

 • Pojedinačni redovi i kolone mogu da imaju samo jednu postavku. Na primer, jedna kolona može da ima širinu od 25 tačaka, ali ne može da bude široka 25 tačaka za jedan red i 10 tačaka za drugi.

Podešavanje određene širine kolone

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Širina kolone.

 4. U polju Širina kolone otkucajte željenu vrednost.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Savet: Da biste brzo podesili širinu jedne kolone, kliknite desnim tasterom miša na izabranu kolonu, izaberite stavku Širina kolone, otkucajte vrednost koju želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

  Napomena: Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve kolone na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu između zaglavlju dvaju kolona.

Select All button

 1. Izaberite ćeliju u koloni sa širinom koju želite da koristite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C ili na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.

  Na kartici „Početak“ kliknite na dugme „Kopiraj“

 3. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u ciljnoj koloni, postavitepokazivač na stavku Specijalno nalepi, a zatim kliknite na dugme Zadrži izvorne širine kolona Slika dugmeta kolonama.

Vrednost podrazumevane širine kolona ukazuje na prosečan broj znakova standardnog fonta koji mogu da se uklope u ćeliju. Za podrazumevanu širinu kolona na radnom listu ili u radnoj svesci možete da navedete i drugi broj.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za radni list, kliknite na karticu lista.

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za celu radnu svesku, kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izaberi sve listovepriručni meniTE000127572

   Izaberite karticu „List“

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Podrazumevana širina.

 4. U polju Standardna širina kolone otkucajte novu meru, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Saveti: Ako želite da definišete podrazumevanu širinu kolone za sve nove radne sveske i radne listove, možete da kreirate predložak radne sveske ili predložak radnog lista, a zatim zasnivate sve nove radne sveske ili radne listove na tim predlošcima. Pogledajte sledeće veze za više informacija:

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili širinu jedne kolone, prevlačite granicu sa desne strane naslova kolone dok ne dobijete željenu širinu kolone.

  Granica kolone koja se prevlači

 • Da biste promenili širinu većeg broja kolona, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu kolona tako da se sadržaj uklopi, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim kliknite dvaput na granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu svih kolona na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu bilo kojeg naslova kolone.

  Select All button

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Visina reda.

 4. U polju Visina reda otkucajte željenu vrednost, a zatim kliknite na dugme U redu.

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Na kartici „Početak“ izaberite stavku „Oblikovanje“.

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi visinu reda.

  Savet: Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu ispod nekog od naslova redova.

Select All button

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili visinu jednog reda, prevlačite granicu ispod naslova reda dok ne dobijete željenu visinu reda.

  Granica reda koja se prevlači

 • Da biste promenili visinu većeg broja redova, izaberite redove koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu ispod jednog od izabranih naslova redova.

 • Da biste promenili visinu svih redova na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite granicu ispod bilo kojeg naslova reda.

  Select All button

 • Da biste promenili visinu redova tako da se sadržaj uklopi, kliknite dvaput na granicu ispod naslova reda.

Vrh stranice

Ako vam se više sviđa da radite sa širinama kolona i visinama redova u inčima, trebalo bi da radite u prikazu „Raspored na stranici“(kartica Prikaz, grupa Prikazi radne sveske, dugme Raspored na stranici). U prikazu „Raspored na stranici“ možete da navedete širinu kolone ili visinu reda u inčima. U ovom prikazu inči su podrazumevane merne jedinice, ali tu jedinicu možete da promenite u centimetri ili milimetre.

 • U Excel 2007 kliknite na dugme Microsoft Office, a zatim Slika dugmeta „Office“> opcije programa Excel> napredno.

 • U Excel 2010 izaberite Datoteka > Opcije >Napredno.

Podešavanje određene širine kolone

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Širina kolone.

 4. U polju Širina kolone otkucajte željenu vrednost.

 1. Izaberite kolone koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone.

Savet    Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve kolone na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu između zaglavlju dvaju kolona.

Select All button

 1. Izaberite ćeliju u koloni sa širinom koju želite da koristite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj, a zatim izaberite ciljnu kolonu.

  Slika trake u programu Excel

 3. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

 4. U okviru Nalepi izaberite Širine kolona.

Vrednost podrazumevane širine kolona ukazuje na prosečan broj znakova standardnog fonta koji mogu da se uklope u ćeliju. Za podrazumevanu širinu kolona na radnom listu ili u radnoj svesci možete da navedete i drugi broj.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za radni list, kliknite na karticu lista.

  • Da biste promenili podrazumevanu širinu kolona za celu radnu svesku, kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izaberi sve listovepriručni meniTE000127572

   Excel sheet tabs

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Podrazumevana širina.

 4. U polju Podrazumevana širina kolone otkucajte novu meru.

Savet    Ako želite da definišete podrazumevanu širinu kolone za sve nove radne sveske i radne listove, možete da kreirate predložak radne sveske ili predložak radnog lista, a zatim zasnivate sve nove radne sveske ili radne listove na tim predlošcima. Više informacija potražite u temi Čuvanje radne sveske ili radnog lista kao predloška.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili širinu jedne kolone, prevlačite granicu sa desne strane naslova kolone dok ne dobijete željenu širinu kolone.

  Granica kolone koja se prevlači

 • Da biste promenili širinu većeg broja kolona, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu kolona tako da se sadržaj uklopi, izaberite kolone koje želite da promenite, a zatim kliknite dvaput na granicu sa desne strane naslova izabrane kolone.

 • Da biste promenili širinu svih kolona na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite ivicu bilo kojeg naslova kolone.

  Select All button

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Visina reda.

 4. U polju Visina reda otkucajte željenu vrednost.

 1. Izaberite redove koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Slika trake programa Excel

 3. U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi visinu reda.

Savet    Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim kliknite dvaput na bilo koju granicu ispod nekog od naslova redova.

Select All button

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste promenili visinu jednog reda, prevlačite granicu ispod naslova reda dok ne dobijete željenu visinu reda.

  Granica reda koja se prevlači

 • Da biste promenili visinu većeg broja redova, izaberite redove koje želite da promenite, a zatim prevucite granicu ispod jednog od izabranih naslova redova.

 • Da biste promenili visinu svih redova na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve, a zatim prevucite granicu ispod bilo kojeg naslova reda.

  Select All button

 • Da biste promenili visinu redova tako da se sadržaj uklopi, kliknite dvaput na granicu ispod naslova reda.

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Promena širine kolone i visine reda u programu Excel za Mac

Promena širine kolone i visine reda u programu Excel Online

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Pronalaženje i ispravljanje grešaka u formulama

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×