Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Datum izdavanja::

12.9.2023.

Verzija:

Windows 10 i Windows 11

Izdavača: MicrosoftWindowsDesktop

Ponudi: Windows 10 i Windows 11

Slike Microsoft Windows 10 i Windows 11 virtuelnih mašina

Windows 10 i Windows 11 su dizajnirane za rešavanje složenih i razvojnih potreba današnjih organizacija, nudeći sledeće: 

  • Napredna zaštita od modernih bezbednosnih pretnji

  • Fleksibilne opcije primene, ažuriranja i podrške 

  • Sveobuhvatno upravljanje uređajima i aplikacijama i kontrola

Pomažući vam da unapredite primenu ispravki, Windows 10 i Windows 11 omogućavaju i da brzo isporučite najnovije inovacije krajnjim korisnicima, tako što ćete povećati saradnju i produktivnost. 

Dodatne informacije o Microsoft Windows 10 i Windows 11 klijenta i cenama potražite u Azure Marketplace

Beleške Pratite @WindowsUpdate biste saznali kada se novi sadržaj objavi na kontrolnoj tabli sa informacijama o izdanju.

Dostupne slike

VAЋNO Format objavljenih informacija o slici je <Izdanje>.<Revizija>.<YYMMDhmm>. Na primer, u 18363.720.2003120536:

  • Izdanje je 18363.

  • Revizija je 720.

  • Datum i vreme su 03.03.2020. i 05:36.

BeleškeDa biste prikazali listu članaka u bazi znanja, kliknite na ime operativnog sistema ili ga dodirnite da biste razvili odeljak koji se može skupiti.

2.21.23.
VAЋNO Samostalna stek ispravka za servisiranje (SSU), KB5005112, za Windows Server 2019 Datacenter izdanje se ne prikazuje kao instalirano na najnovijim Azure Marketplace slikama. Ovo je sa dizajnom. Zbog toga, WSUS i Configuration Manager mogu da primene ovaj SSU na uređajima koji ne imaju najnoviji SSU koji zahtevaju objedinjeni paketi.

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 11, verzija 22H2 Pro

22621.2283.230901-1855

Kumulativna KB 5030219

.NET KB 5029921

SetupDU KB 5030327

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5029863

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Pro N

22621.2283.230901-1855

Kumulativna KB 5030219

.NET KB 5029921

SetupDU KB 5030327

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5029863

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise za virtuelne radne površine

22621.2283.230901-1855

Kumulativna KB 5030219

.NET KB 5029921

SetupDU KB 5030327

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5029863

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Pro ZH-CN

22621.2283.230901-1855

Kumulativna KB 5030219

.NET KB 5029921

SetupDU KB 5030327

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5029863

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise

22621.2283.230901-1855

Kumulativna KB 5030219

.NET KB 5029921

SetupDU KB 5030327

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5029863

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 22H2 Enterprise N

22621.2283.230901-1855

Kumulativna KB 5030219

.NET KB 5029921

SetupDU KB 5030327

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5029863

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 11, verzija 21H2 Pro

22000.2416.230902-2127

Kumulativne KB 5030217

.NET KB 5029926

SetupDU KB 5030326

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Pro N

22000.2416.230902-2127

Kumulativne KB 5030217

.NET KB 5029926

SetupDU KB 5030326

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise za virtuelne radne površine

22000.2416.230902-2127

Kumulativne KB 5030217

.NET KB 5029926

SetupDU KB 5030326

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Pro ZH-CN

22000.2416.230902-2127

Kumulativne KB 5030217

.NET KB 5029926

SetupDU KB 5030326

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise

22000.2416.230902-2127

Kumulativne KB 5030217

.NET KB 5029926

SetupDU KB 5030326

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 11, verzija 21H2 Enterprise N

22000.2416.230902-2127

Kumulativne KB 5030217

.NET KB 5029926

SetupDU KB 5030326

SSU KB – u okviru LCU

SafeOS KB 5027572

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Šta je novo za preduzeća u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Šta je novo za IT stručnjake u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 22H2

19045.3448.230831-1421

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 22H2

19045.3448.230831-1421

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, verzija 22H2

19045.3448.230831-1421

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 22H2

19045.3448.230831-1421

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise, verzija 22H2

19045.3448.230831-1421

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N, verzija 22H2

19045.3448.230831-1421

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Šta je novo za preduzeća u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Šta je novo za IT stručnjake u ažuriranju Windows 10 iz novembra 2019.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 21H2

19044.3448.230831-1419

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389 

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 21H2

19044.3448.230831-1419

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, verzija 21H2

19044.3448.230831-1419

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 21H2

19044.3448.230831-1419

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise, verzija 21H2

19044.3448.230831-1419

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N, verzija 21H2

19044.3448.230831-1419

Kumulativna KB 5030211

.NET KB 5029923

SetupDU KB 5028311

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5027389

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Pro, verzija 1809

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro N, verzija 1809

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

ProN

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise za virtuelne radne površine, verzija 1809

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Pro ZH-CN, verzija 1809

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

ZH-CN

Pro

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise 2019

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2019

17763.4851.230905-2151

Kumulativna KB 5030214

.NET KB 5029931

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5029029

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija

Veličinu

Prilagođene

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

14393.6252.230905-2122

Kumulativna KB 5030213

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5030504, 4132216   

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB

14393.6252.230905-2122

Kumulativna KB 5030213

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5027386

SetupDU KB 4532820

SSU KB 5030504, 4132216

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×