Kako da sprečite i uklonite viruse i drugi malver

Šta je to računarski virus?

Računarski virus je mali softverski program koji se širi sa jednog računara na drugi i na taj način ometa rad računara. Računarski virus može da ošteti ili izbriše podatke na računaru, prenese viruse na druge računare putem programa za e-poštu ili čak izbriše sve na čvrstom disku.


Računarski virusi se često šire putem priloga u e-porukama ili putem trenutnih poruka. Zbog toga nikad ne smete da otvarate prilog u e-poruci ako ne znate ko vam je poslao poruku ili ako ne očekujete taj prilog. Virusi mogu da budu prerušeni u priloge ili smešne slike, čestitke ili audio i video datoteke. Računarski virusi se šire i putem sadržaja preuzetog sa interneta. Mogu da budu skriveni u piratskom softveru ili drugim datotekama ili programima koje možete preuzeti.


Simptomi računarskog virusa

Za informacije o simptomima računarskih virusa, posetite veb lokaciju
Microsoft PC Security veb lokacija.


Šta je to crv?

Crv je računarski kôd koji se širi bez interakcije korisnika. Većina crva na računare pristiže putem priloga u e-porukama koji zaražavaju računar kada se otvore. Crv skenira zaraženi računar i tako traži datoteke, kao što su adresari ili privremene veb stranice, koje sadrže e-adrese. Kada pronađe e-adrese, crv na njih šalje zaražene e-poruke i često imitira (ili falsifikuje) adrese pošiljaoca u tim e-porukama tako da one izgledaju kao da ih je poslala neka poznata osoba. Crvi se zatim automatski šire putem e-poruka, mreža ili ranjivosti u operativnim sistemima i često preplave te sisteme pre nego što se uzrok otkrije. Crvi nisu uvek štetni za računare, ali uglavnom prouzrokuju probleme sa performansama računara i mreža, kao i sa stabilnošću.

Šta je to trojanski konj?

Trojanski konj je zlonamerni softverski program koji se skriva u drugim programima. Na računar pristiže skriven u nekom legitimnom programu, na primer čuvaru ekrana. Nakon toga u operativni sistem ubacuje kôd koji omogućava hakeru da pristupi zaraženom računaru. Trojanski konji se obično ne šire sami. Šire se putem virusa, crva ili preuzetog softvera.

Šta je to špijunski softver?

Špijunski softver može da se instalira na računaru bez vašeg znanja. Ovi programi mogu da promene konfiguraciju računara ili da prikupe podatke za oglašavanje i lične informacije. Špijunski softver može da prati vaše navike pretrage interneta i može da preusmeri veb pregledač na veb lokacije koje nisu one koje ste hteli da posetite.


Šta je to lažni antivirusni softver?

Lažni antivirusni softverski program će pokušati da vas prevari tako što će se vam reći da je vaš računar zaražen virusom i obično će vam ponuditi da preuzmete ili kupite proizvod kojim ćete ukloniti taj virus. Nazivi ovih programa često sadrže reči kao što su Antivirus, Shield, Security, Protection ili Fixer. Zbog toga izgledaju kao normalni programi. Često se pokreću čim ih preuzmete ili kada ponovo pokrenete računar. Lažni antivirusni softver može da spreči otvaranje aplikacija, na primer aplikacije Internet Explorer. Takođe može prijaviti da su neke legitimne i bitne datoteke operativnog sistema Windows zapravo virusi. Poruke o grešci i iskačuće poruke koje ovakav softver prikazuje obično sadrže sledeće fraze:

Warning! / Upozorenje!
Your computer is infected! / Vaš računar je zaražen!
This computer is infected by spyware and adware. / Ovaj računar je zaražen špijunskim softverom i adverom.


Napomena Ako vam se na računaru pojavi dijalog sa porukom koja liči na ovo upozorenje, pritisnite ALT + F4 na tastaturi da biste ga zatvorili. Ne klikćite ni na šta u dijalogu. Ako dijalog sa ovakvim upozorenjem nastavi da se pojavljuje svaki put kada pokušate da ga zatvorite, to je dobar znak da je taj dijalog zapravo deo zlonamernog softvera.

Are you sure you want to navigate from this page? / Želite li zaista da napustite ovu stranicu?
Your computer is infected! They can cause data lost and file corruption and need to be treated as soon as possible. / Vaš računar je zaražen. Virusi mogu prouzrokovati gubitak podataka i potrebno je otkloniti ih što je pre moguće. Press CANCEL to prevent it. Return to System Security and download it to secure your PC. / Pritisnite OTKAŽI da biste ih sprečili. Vratite se na Bezbednost sistema i preuzmite ga da biste zaštitili računar.
Press OK to Continue or Cancel to stay on the current page. / Pritisnite „U redu“ da biste nastavili ili „Otkaži“ da biste ostali na trenutnoj stranici.


Ako vidite ovakvu poruku, nemojte da preuzimate ili kupujete softver.


Šta je to malver?

Malver je termin koja označava zlonamerni softver čija je namena da nanese štetu vašem računaru ili da na njemu preduzima neželjene radnje. U malver spadaju:

 • virusi;

 • crvi;

 • trojanski konji;

 • špijunski softver;

 • lažni antivirusni softver.


Kako ukloniti malver kao što su virusi, špijunski softver ili lažni antivirusni softver

Uklanjanje računarskog virusa ili špijunskog softvera može biti teško bez pomoći alatki za uklanjanje zlonamernog softvera. Neki računarski virusi i drugi neželjeni softver ponovo se instaliraju nakon što se virusi i špijunski softver otkriju i uklone. Srećom, ažuriranje računara i alatke za uklanjanje zlonamernog softvera mogu da vam pomognu da trajno uklonite neželjeni softver.


Više informacija o tome kako da uklonite računarski virus i špijunski softver potražite u sledećem članku Microsoft baze znanja:

2671662 – Microsoft resursi i vodič za uklanjanje malvera i virusa Napomena Ako ne možete da pristupite internetu sa svog računara, koristite neki drugi računar i na svom računaru pratite korake opisane u odeljku „Vraćanje početnih postavki proksija u programu Internet Explorer“.


Da biste uklonili virus ili neki drugi zlonamerni softver, pratite sledeće korake redosledom kojim su prikazani:

Instalirajte najnovije ispravke putem usluge Microsoft Update

Napomena Računarski virus može da vam onemogući da pristupite veb lokaciji Microsoft Update i da instalirate najnovije ispravke. Preporučujemo da uslugu „Automatsko ažuriranje“ podesite tako da se pokreće automatski da računar ne bi propustio nijednu bitnu ispravku. Za više informacija pogledajte sledeći članak u Microsoft bazi znanja:

306525 – Konfigurisanje i korišćenje usluge „Automatsko ažuriranje“ u operativnom sistemu Windows

 1. Kliknite na dugme Start i otkucajte Windows Update u polju za pretragu.

 2. U oblasti sa rezultatima izaberite stavku Windows Update.

 3. Kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke.

 4. Pratite uputstva da biste preuzeli i instalirali najnovije ispravke za Windows.

Upotreba besplatnog Microsoft bezbednosnog skenera

Microsoft nudi besplatnu alatku na mreži koja skenira vaš računar i pomaže vam da uklonite potencijalne pretnje sa njega. Da biste obavili skeniranje, posetite veb lokaciju Microsoft bezbednosni skener.


Upotreba alatke Windows Malicious Software Removal Tool

Više informacija o alatki Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool potražite u sledećem članku Microsoft baze znanja:

890830– Uklonite određeni rasprostranjeni malver pomoću Windows alatke za uklanjanje zlonamernog softvera
Ručno uklanjanje lažnog antivirusnog softvera

Ako Microsoft bezbednosni skener ili Windows Malicious Software Removal Tool ne mogu da detektuju ili uklone lažni antivirusni program, isprobajte sledeće korake:

 1. Zapamtite ime lažnog antivirusnog softvera. U ovom primeru ćemo ga zvati XP Agent za bezbednost 2010.

 2. Ponovo pokrenite računar.

 3. Kada vidite logotip proizvođača računara, pritiskajte taster F8.

 4. Kada se pojavi odziv, tasterima sa strelicama izaberite stavku Safe Mode with Networking i pritisnite Enter.

 5. Kliknite na dugme Start i proverite da li se lažni antivirusni program pojavljuje u meniju Start. Ako nije prikazan, izaberite stavku All Programs (Svi programi) i probajte da pronađete ime lažnog zaštitnog softvera.

 6. Kliknite desnim tasterom miša na ime lažnog antivirusnog programa, a zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).

 7. Izaberite karticu Shortcut (Prečica).

 8. U dijalogu Properties (Svojstva), u odeljku Target (Cilj), pogledajte koja je putanja lažnog antivirusnog softvera. Na primer, C:\Program Files\XP agent za bezbednost 2010.

  Napomena Ime fascikle je često neki nasumičan broj.

 9. Kliknite na dugme Open File Location (Otvori lokaciju datoteke).

 10. U prozoru Program Files, kliknite na Program Files u traci adrese.

 11. Skrolujte dok ne vidite fasciklu lažnog antivirusnog softvera. Na primer, XP agent za bezbednost 2010.

 12. Kliknite desnim tasterom miša na folder, a zatim izaberite stavku Delete (Izbriši).

 13. Ponovo pokrenite računar.

 14. Idite na veb lokaciju usluge Microsoft bezbednosni skener.

 15. Kliknite na dugme Download Now (Preuzmi odmah), zatim kliknite na dugme Run (Pokreni).

 16. Pratite uputstva da biste skenirali računar i uklonili lažni antivirusni softver.


Ako mislite da vam je računar zaražen lažnim antivirusnim softverom koji nije detektovan upotrebom Microsoft rešenja za bezbednost, možete da nam prosledite uzorke koristeći obrazac za prosleđivanje u Microsoft centru za zaštitu od malvera.


Za više informacija o lažnom bezbednosnom softveru posetite veb lokaciju Pazite na lažna upozorenja o virusima.

Instalirajte i pokrenite Microsoft Security Essentials ili Windows DefenderMicrosoft nudi besplatan program za uklanjanje zlonamernog softvera pod nazivom Microsoft Security Essentials koji može da vam pomogne u zaštiti računara od pretnji. Da biste instalirali Microsoft Security Essentials, pratite ove korake:

 1. Idite na veb lokaciju Microsoft Security Essentials.

 2. Kliknite na dugme Besplatno preuzimanje.

 3. Kliknite na dugme Pokreni i pratite uputstva da biste instalirali Microsoft Security Essentials.

 4. Nakon instalacije ponovo pokrenite računar.

 5. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Microsoft Security Essentials.

 6. Na kartici Početak za skeniranje izaberite opciju Puno, a zatim kliknite na dugme Skeniraj odmah.


Instalirajte Windows zaštitnik van mreže


Windows zaštitnik van mreže je alatka za uklanjanje malvera koja vam pomaže da uklonite viruse koji se teško eliminišu i koji se pokreću pre operativnog sistema Windows. Da biste koristili Windows zaštitnik van mreže, pratite sledeće uputstvo:

 1. Na zaraženom računaru posetite veb lokaciju Šta je to Windows zaštitnik van mreže.

 2. Kliknite na dugme Preuzmite 32-bitnu verziju ili Preuzmite 64-bitnu verziju, u zavisnosti od toga koji operativni sistem koristite. Ako niste sigurni koji operativni sistem koristite, idite na veb lokaciju Da li moj računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.

 3. Kada bude prikazano, kliknite na dugme Sačuvaj kao i sačuvajte datoteku na DVD, CD ili USB fleš disk.

 4. Na zaraženom računaru ubacite DVD, CD ili USB fleš disk, zatim ponovo pokrenite računar.

 5. Kada budete upitani, pritisnite odgovarajući taster da biste izabrali opciju za pokretanje računara, na primer F12, F5 ili F8, u zavisnosti od toga koji računar koristite.

 6. Strelicama dođite do diska na kojem ste instalirali datoteku Windows zaštitnika van mreže. Windows zaštitnik van mreže se pokreće automatski i odmah skenira računar u potrazi za malverom.

Za više informacija o tome kako da uklonite neki virus sa računara posetite veb lokaciju Kako da uklonim virus sa računara.
 


Kako da zaštitite računar od malvera


Sledeće radnje vam mogu pomoći da zaštite računar od malvera.


Uključite zaštitni zid

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. U polju Pretraga otkucajte zaštitni zid, potom izaberite stavku Windows zaštitni zid.

 3. U levom okviru kliknite na Uključite ili isključite Windows zaštitni zid (može biti zatraženo da unesete administratorsku lozinku).

 4. Za svaku mrežnu lokaciju izaberite Uključeno (preporučuje se) (Windows Vista) ili Uključivanje Windows zaštitnog zida (Windows 7), a potom kliknite na dugme U redu.

Više informacija o tome kako da uključite zaštitni zid u operativnom sistemu Windows 7 potražite na veb lokaciji Uključivanje ili isključivanje Windows zaštitnog zida.
 


Redovno ažurirajte računar

Više informacija o podešavanju automatskog ažuriranja u operativnom sistemu Windows, potražite u sledećem članku Microsoft baze znanja:

306525 – Konfigurisanje i korišćenje usluge „Automatsko ažuriranje“ u operativnom sistemu Windows
Instalirajte Microsoft Security Essentials i redovno ga ažurirajte

Više informacija o instalaciji i korišćenju programa Microsoft Security Essentials potražite na veb lokaciji Microsoft Security Essentials.Ne dozvolite da budete prevareni i da preuzmete zlonamerni softver

Sledeći saveti vam mogu pomoći da ne preuzimate softver koji ne želite:

 • Programe preuzimajte samo sa veb lokacija u koje imate poverenja. Ako niste sigurni da li je neki program koji želite da preuzmete pouzdan, unesite naziv tog programa u svoj omiljeni pretraživač da biste proverili da li je neko prijavio da taj program sadrži špijunski softver.

 • Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, ugovore o licenciranju i izjave o privatnosti koje važe za bilo koji softver koji preuzimate.

 • Nikada nemojte da kliknete na „Pristajem“ ili „U redu“ da biste zatvorili prozor za koji sumnjate da je deo špijunskog softvera. Umesto toga kliknete na crveni „x“ u uglu prozora ili pritisnite Alt + F4 na tastaturi da biste zatvorili prozor.

 • Budite pažljivi pri korišćenju „besplatnih“ programa za deljenje muzike i filmova i uvek se uverite da razumete sav softver koji je sadržan u takvim programskim paketima.

 • Koriste standardni korisnički nalog umesto administratorskog. Za više informacija posetite veb lokaciju Zašto treba koristiti standardni korisnički nalog umesto administratorskog naloga.

Za više informacija o tome kako da zaštite računar od virusa posetite veb lokaciju Kako da unapredite odbranu od malvera i zaštitite računar.


Vraćanje početnih postavki proksija u programu Internet Explorer

Zlonamerni softver može da promeni postavke proksija u programu Internet Explorer i te promene vam mogu onemogućiti da koristite Windows Update ili Microsoft lokacije vezane za bezbednost.

Ako želite da umesto vas promenimo postavke proksija u programu Internet Explorer, kliknite na dugme Reši ispod. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku:


Napomene

 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska ispravka funkcioniše i za druge jezičke verzije operativnog sistema Windows.

 • Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.


Da biste sami promenili postavke proksija u programu Internet Explorer pratite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

 2. U polju Run (Pokreni), kopirajte i nalepite sledeće:

  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

 5. U polju Run (Pokreni), kopirajte i nalepite sledeće:

  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f

 6. Kliknite na dugme U redu.

Više informacija o tome kako da vratite početne postavke proksija u programu Internet Explorer potražite u sledećem članku u Microsoft bazi znanja:

2289942 – Vraćanje početnih postavki proksija u programu Internet Explorer
Dobijanje podrške u vezi sa računarskim virusima i bezbednošću


Za SAD
Želite li pomoć naših operatera putem ćaskanja? Naši obučeni stručnjaci iz tehničke podrške su spremni da vam pomognu:

Answer Desk

Za SAD i Kanadu
Zaštite računar od virusa i malvera:

Centar za bezbednost i zaštitu od virusa

Pomoć za instaliranje ispravki:

Ažuriranje Windows-a: Najčešća pitanja

Bezbednosna rešenja za IT stručnjake:

TechNet bezbedno rešavanje problema i podrška

Podrška po zemljama:

Međunarodna podrška

Ako koristite računar sa operativnim sistemom Windows 8, kliknite ovde za više informacija o tome kako da pomognete u zaštiti računara od virusa ili kliknite ovde za više informacija o tome kako da pronađete i uklonite viruse.

Za lokacije izvan Severne Amerike
Za podršku u vezi sa računarskim virusima i bezbednosnim problemima izvan Severne Amerike, posetite veb lokaciju Microsoft podrške.

 

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×