Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za slanje trenutne poruke u usluzi Skype za posao

Ovaj članak je namenjen osobama koje koriste program čitača ekrana kao što su Windows Narrator, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite Microsoft podršku.

Koristite Skype za posao sa tastaturom, Naratorom i ugrađenim Windows čitačem ekrana za slanje trenutne poruke bilo kome ko ima nalog za Skype za posao.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Za tasterske prečice idite na odeljak Tasterske prečice u programu Skype za posao.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Slanje poruke jednoj osobi

 1. Da biste pokrenuli Skype za posao, pritisnite taster sa logotipom Windows, unesite Skype za posao i pritisnite taster Enter.

  Početni fokus je na polju za pretragu Pronađi nekoga.

 2. Unesite ime ili e-adresu osobe. U naratoru ćete, kada se ime podudara sa vešom niskom za pretragu, čuti: „Search results, pane updated” (Rezultati pretrage, okno ažurirano).

 3. Za kretanje kroz rezultate pretrage, pritiskajte strelicu nadole. Čućete imena kontakata.

 4. Da biste poslali trenutnu poruku izabranom kontaktu, pritisnite Enter. To otvara listu opcija za taj kontakt.

 5. Čućete: „Send an IM buton” (Dugme za slanje trenutne poruke). Pritisnite taster Enter da biste otvorili prozor za ćaskanje preko trenutnih poruka sa tim kontaktom.

 6. Čućete ime i e-adresu osobe, kao i njen trenutni status. Fokus je na polju Unosi ćaskanja. Da biste poslali poruku, otkucajte tekst i pritisnite Enter.

  Savet: Ako primalac trenutne poruke ima nalog za Skype za posao, ali je njegov status neki drugi a ne „Dostupan/na“, on možda neće odmah odgovoriti ili će poruka možda otići u njegovu e-poštu ili istoriju razgovora ako on trenutno nije na mreži.

Slanje poruke većem broju osoba

Možete da razgovarate sa više osoba istovremeno.

 1. Ponovite korake od 1 do 5 na način opisan u gorenavedenom odeljku Slanje poruke jednoj osobi.

 2. Da biste pozvali druge kontakte da se pridruže razgovoru, pritisnite Alt+V ili taster Tab dok ne čujete „Invite more people button” (Dugme za pozivanje više osoba). Otvara se novi prozor sa fokusom na polje za uređivanje.

 3. Otkucajte ime ili koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali ime sa liste.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „OK button” (Dugme U redu), a zatim pritisnite taster Enter da biste dodali osobu u razgovor.

 5. Ponavljajte korake od 2 do 4 dok ne pozovete sve koje želite.

Kada sada pošaljete poruku, ona se šalje svima koje ste izabrali.

Slanje datoteka u trenutnoj poruci

Kada vam je otvoren prozor za razgovor preko trenutnih poruka, možete poslati bilo koji tip datoteke drugoj osobi.

Savet: Kada učestvujete u sastanku ili vodite razgovor preko trenutnih poruka sa više osoba, datoteke se šalju svakome ko učestvuje u tom sastanku ili razgovoru.

 1. Da biste prešli na dugme Odaberite datoteku za slanje, pritisnite taster Tab. Čućete: „Choose file to send“ (Odaberite datoteku za slanje).

 2. Da biste otvorili dijalog Izbor datoteke, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Send a file to all participants“ (Pošalji datoteku svim učesnicima).

 3. U okviru dijaloga Izbor datoteke izaberite datoteku ili datoteke koje želite da pošaljete.

  Savet: Možete poslati tekstualni odgovor ili datoteku, ali ne možete poslati i jedno i drugo u isto vreme. Ako u polju „Poruka“ postoji tekst koji nije poslat, taj tekst će se izgubiti kada pošaljete datoteku.

 4. Kada izaberite datoteku ili datoteke koje želite da pošaljete, izaberite dugme Otvori i pritisnite Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ljudi u kontakte u usluzi Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za upućivanje ili prijem poziva u usluzi Skype za posao

Tasterske prečice u programu Skype za posao

Osnovni zadaci uz korišćenje čitača ekrana u programu Skype za posao

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Važno:  Ovaj odeljak je u fazi razvoja. Deo sadržaja trenutno može da bude nepotpun ili netačan. Proverite uskoro da li je članak završen. Hvala!

Koristite TalkBack, ugrađeni čitač ekrana u operativnom sistemu Android, da biste slali trenutne poruke iz aplikacije Skype za posao za Android. Možete da ćaskate sa samo jednom osobom, ili da razgovarate sa više njih razmenjujući trenutne poruke.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Slanje poruke jednoj osobi

 1. Otvorite Skype za posao telefona i po potrebi se prijavite. Da biste pronašli pomoć za prijavljivanje, pogledajte temu pomoći Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Skype za posao uz pomoć čitača ekrana.

 2. U glavnom prozoru aplikacije Skype za posao brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete željenu opciju za pronalaženje osobe:

  • Dugme Kontakti je korisno ako je osoba sa kojom želite da ćaskate već dodata u neku od vaših grupa kontakata. Da biste otvorili prikaz Kontakti, dvaput dodirnite ekran kada čujete obaveštenje: „View contacts and contact management screen“ („Prikaži kontakte i ekran za upravljanje kontaktima“). Da biste pregledali stavke, brzo prevlačite prstom nadesno. Da biste otvorili neku grupu kontakata, dvaput dodirnite ekran.

  • Polje Pretraga vam omogućava da potražite bilo koju osobu koja je dostupna u imeniku vaše organizacije u usluzi Skype za posao. Da biste koristili pretragu, dvaput dodirnite ekran kada čujete obaveštenje: „Search in the company directory“ („Pretraži u imeniku kompanije“). Nakon toga koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime osobe. Pretraga se odvija dok kucate, a TalkBack objavljuje broj rezultata. Da biste pregledali listu osoba, brzo prevlačite prstom nadesno.

  Savet: Ako ste bili u kontaktu sa tim osobama u aplikaciji Skype za posao za Android, liste Najnovije u glavnom prikazu aplikacije Skype za posao pokazuje te kontakte. Da biste pregledali listu, brzo prevlačite prstom nadesno. Da biste brzo poslali poruku nekoj osobi sa liste, samo dvaput dodirnite ekran. Otvara se prozor za ćaskanje, a fokus je u polju za unos teksta. Dvaput dodirnite ekran da biste prikazali tastaturu na ekranu i otkucajte poruku.

 3. Kada fokus bude na osobi sa kojom želite da ćaskate, dvaput dodirnite ekran. Otvora se kontakt kartica.

 4. Uzastopno brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „Chat, button“ Dugme „Ćaskaj“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Pojaviće se tastatura na ekranu i moći ćete da otkucate poruku.

 5. Da biste poslali poruku, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Send chat message, button“ (Dugme „Pošalji poruku ćaskanja“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete obaveštenje: „Message sent“ („Poruka je poslata“). Fokus ostaje u polju za unos teksta i moći ćete da nastavite sa kucanjem sledeće poruke.

  TalkBack čita sve odgovore kako pristižu tokom ćaskanja.

Slanje poruke većem broju osoba

Da biste započeli razgovor sa više osoba, najpre otvorite ćaskanje sa jednom osobom, a zatim dodajte učesnike u ćaskanje.

 1. Dok ćaskate sa jednom osobom, brzo prevlačite prstom nalevo dok ne čujete obaveštenje „More options, button“ (Dugme „Još opcija“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se lista opcija.

 2. Čućete obaveštenje: „Item 1 of 3, Add participants“ („Stavka 1 od 3, Dodaj učesnike“). Dodirnite ekran dvaput.

 3. Čujete: "Uređivanje, pretraga osoba, uređivanje polja. Pretraga u direktorijumu Company ". Fokus je na polju za pretragu. Možete ili da koristite pretragu da biste pronašli osobu, ili da pregledate kontakte u trenutnom prikazu:

  • Da biste osobu koju želite da dodate pronašli putem pretrage, otkucajte ime osobe preko tastature na ekranu. Kada završite, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete ime te osobe u listi rezultata.

  • Da biste pregledali spisak kontakata u ovom prikazu, uzastopno brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete ime osobe koju želite da dodate.

 4. Kada fokus bude na osobi koju želite da dodate u razgovor, dvaput dodirnite ekran. Ta osoba se dodaje u razgovor, a fokus je na polju za unos teksta u prikazu za ćaskanje.

 5. Otkucajte poruku preko tastature na ekranu.

 6. Da biste poslali poruku, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Send chat message, button“ (Dugme „Pošalji poruku ćaskanja“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete obaveštenje: „Message sent“ („Poruka je poslata“). Fokus ostaje u polju za unos teksta i moći ćete da nastavite sa kucanjem sledeće poruke.

  TalkBack čita sve odgovore kako pristižu tokom ćaskanja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za upravljanje kontaktima u usluzi Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za upućivanje ili prijem poziva u usluzi Skype za posao

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Skype za posao uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste poslali trenutnu poruku iz aplikacije Skype za posao u usluzi Outlook na vebu. Slanje poruke je lako i brzo jer oknu za razgovore u aplikaciji Skype za posao možete da pristupite direktno iz usluge Outlook na vebu.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Skype za posao u programu Outlook na vebu, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. S obzirom na to da Skype za posao u programu Outlook na vebu radi u vašem veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu na radnoj površini. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

 1. Otvorite Outlook na vebu u pregledaču i, ako je potrebno, prijavite se.

  Savet: Da biste pronašli pomoć za prijavljivanje, pogledajte temu pomoći Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Skype za posao uz pomoć čitača ekrana.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Use the Down arrow key to use the Skype za posao conversations pane“ („Koristite strelicu nadole da biste koristili okno za razgovore usluge Skype za posao“), a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole. Otvara se Skype za posao okno za razgovore, a fokus je na listu Svi kontakti i čućete obaveštenje „Contacts, All contacts, <Contact names>“ („Kontakti, Svi kontakti, <Imena kontakata>“).

  U gornjem desnom uglu okna dostupna su dugmad Pretraži Skype, Kontakti i Novo ćaskanje. U donjem desnom uglu okna dostupno je dugme Isključi obaveštenja o ćaskanju.

 3. Da biste saznali ko je na mreži, pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Online, Link“ (Veza „Na mreži“), a zatim pritisnite Enter.

 4. Da biste se prebacili na prvi kontakt u listi, pritisnite taster Tab.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime osobe kojoj želite da pošaljete trenutnu poruku, a zatim pritisnite Enter. Čućete „Chat input, Conversations with <contact’s name> editable combo box“ („Unos ćaskanja, kombinovani okvir za uređivanje ‚Razgovori sa kontaktom <ime kontakta>’“).

 6. Otkucajte poruku i pritisnite Enter. Trenutna poruka je poslata i dodata je u okno Razgovori sa kontaktom <ime kontakta>. Odgovori na vašu poruku takođe se dodaju u to okno. Da biste odgovorili na odgovor kontakta, otkucajte novu poruku u kombinovanom okviru za uređivanje i pritisnite Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za upravljanje kontaktima u usluzi Skype za posao

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci uz korišćenje čitača ekrana u programu Skype za posao

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×