Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Dekorativna ikona. sadržaj čitača ekrana

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program čitača ekrana sa Office proizvodima i deo je skupa sadržaja Office. Uopšteniju pomoć potražite u članku matičnu stranicu Microsoft podrške.

Outlook 2016 za stone računare podrazumevano je dostupan i funkcioniše sa funkcijama pristupačnosti operativnog sistema Windows, što znači da možete da koristite prečice na tastaturi, čitač ekrana kao što je Narator ili JAWS i Windows prepoznavanje govora.

Funkcije koje želite da koristite možete da odaberete tako što ćete prilagoditi postavke u Windows centru za lakše korišćenje računara. Da biste saznali više o postavkama za Windows pristupačnost, pogledajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • Od 1. oktobra 2017. godine navigacija pomoću čitača ekrana privremeno je onemogućena.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Outlook

U programu Outlook 2016 ime naloga e-pošte koji koristite nalazi se centrirano na vrhu ekrana. Kontrole aplikacije, kao što su Umanji i Zatvori, nalaze se u gornjem desnom uglu. Priručna alatka je podrazumevano smeštena u gornjem levom uglu ekrana. Ova traka sa alatkama može da se prilagodi i sadrži najčešće korišćene komande, kao što su Pošalji/primi sve fascikle, Odgovori i Prosledi.

Ispod te trake sa alatkama nalazi se skup kartica trake, uključujući Početak, Slanje/prijem i Fascikla. Kad izaberete karticu, pojavljuje se traka specifična za tu karticu.

Na primer, ako izaberete karticu Početak u e-pošti, pojavljuje se traka. Sa te trake možete da izaberete različite stavke, kao što su Obriši, Odgovori i Prosledi.

Outlook prikazi nude niz alatki za produktivnost i planiranje.

E-pošta

Kada prvi put koristite Outlook 2016, on otvara Prijemno sanduče. Prijemno sanduče podrazumevano sadrži tri okna: Okno sa fasciklama, Listu poruka i Okno za čitanje.

Ovo možete prilagoditi na različite načine. Na primer. traka " Prikaz " uključuje opcije za okno za čitanje: okno za čitanje sa desne strane liste poruka, okno za čitanje ispod liste porukaili Isključeno.

Još takvih opcija možete da pronađete u članku Tasterske prečice za Outlook.

Kalendar

Da biste se prebacili na kalendar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2.

Kada prvi put koristite kalendar, pojavljuju se dva okna: okno sa fasciklama i okno kalendara. Iznad tih okana nalazi se traka.

Da biste saznali više o opcijama kalendara, pročitajte članak Tasterske prečice za Outlook.

Na kartici Početak možete da odaberete da se prikazuje samo današnji kalendar ili da se prebacite na prikaze koji pokazuju sedmicu ili mesec.

Dodatne opcije za kalendar potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

Kontakti

Da biste se prebacili na spisak kontakata, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+3.

Kada prvi put koristite kontakte, pojavljuju se dva okna: okno Moji kontakti (koje navodi fascikle za svaki skup kontakata koji ste povezali, kao što su organizacija, Skype za posao i ostali povezani nalozi e-pošte) i okno za kontakte, koje navodi imena i kontakt informacije abecednim redom. Iznad tih okana nalazi se traka.

Na kartici Početak sa komandnom dugmadi za pravljenje kontakata i upravljanje njima.

Opcije za kontakte potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

Zadaci

Kad prvi put upotrebite prikaz zadataka, pojavljuju se dva okna. Na levoj strani nalazi se okno Moji zadaci sa listom na kojoj su navedene stavke zaduženja, a zadaci su u desnom oknu. Kartice na vrhu su Datoteka, Početak, Slanje/prijem, Fascikla, Prikaz i Recite mi....

Da biste otvorili novi zadatak, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Novi zadatak ima pet kartica: Datoteka, Zadatak, Umetanje, Oblikovanje teksta, Redigovanje i Recite mi.... Traka se menja u zavisnosti od toga koju karticu izaberete, kao i uvek.

Na primer, na kartici Zadatak nalaze se opcije Sačuvaj i zatvori, Izbriši i Prosledi zadatke.

Ispod trake možete da dodelite temu, datum početka, krajnji rok, status, procenat dovršenosti, prioritet i zatražite podsetnik za zadatak.

Dodatne opcije za zadatke potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

Navigacija pomoću tasterskih prečica

 • Da biste se kretali u programu Outlook za Microsoft 365 u operativnom sistemu Windows, pritiskajte taster Tab (napred) odnosno kombinaciju tastera Shift+Tab (nazad).

 • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 • Da biste pregledali unutar menija ili lista, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju.

 • Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Za više opcija navigacije pročitajte tasterske prečice za Outlook.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste pronašli opciju ili brzo izvršili neku radnju, koristite tekstualno polje Pretraga. Da biste saznali više o funkciji „Pretraga“, idite na odeljakPronađete ono što želite pomoću opcije Microsoft Search.

Napomena: U zavisnosti od Office verzije koju koristite, tekstualno polje Pretraži na vrhu prozora aplikacije može da se zove Recite. Oba nude u velikoj meri slično iskustvo, ali neke opcije i rezultati pretrage mogu da se razlikuju.

 1. Izaberite stavku ili mesto u dokumentu, prezentaciji ili unakrsnoj tabeli gde želite da izvršite neku radnju. Na primer, u Excel tabeli izaberite opseg ćelija.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje Pretraga, pritisnite tastere Alt+Q.

 3. Otkucajte reči za pretragu za radnju koju želite da izvršite. Na primer, ako želite da dodate listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte znakovi za nabrajanje.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

 5. Kada pronađete rezultat koji želite, pritisnite taster Enter da biste ga izabrali i izvršili radnju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz poštu u programu Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz kalendar u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Outlook za Android sadrži funkcije pristupačnosti koje korisnicima sa ograničenom pokretljivošću, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima olakšavaju rad sa datotekama. Možete da koristite tasterske prečice, TalkBack (čitač ekrana ugrađen u Android uređaje) i druge funkcije kao što je kontrast boje koje možete da podesite na Android uređaju. Da biste saznali više o postavkama pristupačnosti i funkcijama na uređaju, pogledajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Outlook za Android

Kada prvi put pokrenete aplikaciju, Office za Android pruža naslov na vrhu, glavni sadržaj u sredini, a traku sa menijima na dnu ekrana. Sa leve strane Outlook naslova nalaze se dugme Otvori bočni navigator i ime trenutnog prikaza, kao što je Prijemno sanduče ili Datoteke. Sa desne strane Outlook naslova nalaze se komande Pretraži i Postavke.

Posle prvog puta Outlook se pokreće u Prijemnom sandučetu.

Traka sa menijima na dnu ekrana sadrži sledeće četiri komande:

 • Kartica Pošta vodi na Prijemno sanduče.

 • Kartica Kalendar vodi na prikaz Kalendar.

 • Komanda Datoteke vodi na prikaz Datoteke gde možete da pregledate datoteke iz naloga e-pošte, one koje su uskladištene u usluzi OneDrive i još mnogo toga.

 • Kartica Osobe vodi na prikaz Osobe, koji prikazuje kontakte.

Između naslova na vrhu i trake sa menijima na dnu nalazi se glavni sadržaj ekrana: prijemno sanduče e-pošte, kalendar, lista datoteka odnosno lista osoba ili kontakata.

Postavke za Outlook za Android

Da biste postavili Outlook na željeni način, koristite stavku Postavke.

 1. Da biste promenili Outlook postavke, u gornjem desnom uglu ekrana premestite fokus na karticu Postavke i dvaput dodirnite.

 2. Da biste čuli dostupne postavke, prevucite nadole na ekranu. Da biste se pomerili nadole, brzo prevucite nagore sa dva prsta. Da biste se pomerili nagore, brzo prevucite nadole sa dva prsta. Da biste otvorili postavku čije ime ste upravo čuli i dobili dodatne informacije o njoj, dvaput dodirnite. Da biste uključili ili isključili postavku, premestite se na prekidač Uključi/isključi i dvaput dodirnite. U nastavku su neke od dostupnih postavki:

  • Opcija Pomoć i povratne informacije otvara ekran koji možete da koristite kako biste se obratili podršci, predložili funkciju, dobili odgovore na najčešća pitanja ili rešili problem.

  • Opcija Nalozi sadrži listu naloga e-pošte ili skladišta koje ste dodali u Outlook aplikaciju. Da biste promenili bilo koje postavke naloga, izaberite nalog. Da biste dodali novi nalog e-pošte ili skladišta, prevlačite dok ne čujete „Dodaj nalog“ i dvaput dodirnite.

  • Opcija Pošta sadrži postavke u vezi sa e-poštom koje možete da koristite kako biste postavili obaveštenja, podrazumevani nalog e-pošte, potpis, opcije brzog prevlačenja i još mnogo toga.

  • Opcija Kalendar sadrži postavke u vezi sa događajima koje možete da koristite da biste postavili obaveštenja, podrazumevani kalendar i početak sedmice za kalendar.

  • Opcija Željene postavke sadrži postavke pristupačnosti.

  • Opcija Još sadrži komande za pozivanje drugih osoba da koriste aplikaciju Outlook i da istraže dodatne Microsoft aplikacije za Android.

 3. Kada završite sa promenom postavki na stranici, u gornjem levom uglu premestite fokus na dugme Kreći se nagore i dvaput dodirnite.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Outlook pošta i Outlook kalendar sadrže funkcije pristupačnosti koje olakšavaju korisnicima sa umanjenim sposobnostima, kao što su ograničena pokretljivost, slab vid ili druge umanjene sposobnosti, da ćaskaju privatno ili u timovima.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Outlook pošta

Kada otvorite aplikaciju Outlook pošta, prikazuje se Prijemno sanduče e-pošte. Gornji red Prijemnog sandučeta sadrži dugme za navigaciju sa krajnje leve strane. Da biste razvili to dugme, dvaput dodirnite ekran. Otvara se okno za navigaciju koje navodi naloge e-pošte i omiljene Outlook pošta fascikle. Dalje sa desne strane, na vrhu reda, u sredini ekrana nalazi se naslov „Prijemno sanduče“ praćen tipom naloga. Sa krajnje leve strane nalazi se dugme Filtriraj.

Ispod gornjeg reda nalazi se lista e-poruka. Najnovija e-pošta podrazumevano se navodi prva.

Ispod liste e-poruka nalazi se traka sa alatkama sa sledećim dugmadima:

 • Novo: Sastavite novu e-poruku.

 • Izaberi: Birajte e-poruke jednu po jednu ili izaberite sve e-poruke.

 • Sinhronizuj: Ažurirajte Prijemno sanduče.

 • Pretraži: Potražite e-poruke.

 • Još opcija: Razvijte i skupite listu sa sledećim opcijama:

  • Otkači sa Starta ili Zakači za Start: Uklonite prečicu aplikacije sa ekrana Start ili je dodajte na njega.

  • Upravljanje nalozima: Promenite postavke naloga ili dodajte nove naloge.

  • Postavke: Menjajte postavke, na primer boje aplikacije i automatske odgovore.

Prikaz za čitanje e-pošte

Dok je otvorena e-poruka, detalji o e-poruci kao što su pošiljalac i tema prikazuju se na vrhu ekrana. Telo poruke zauzima najviše prostora na ekranu ispod detalja. Ispod poruke nalazi se traka sa alatkama koja sadrži sledeću dugmad:

 • Odgovori: Odgovorite, odgovorite svima ili prosledite e-poruku.

 • Izbriši: Izbrišite e-poruku.

 • Novije: Premestite se na noviju e-poštu.

 • Starije: Premestite se na stariju e-poštu.

 • Još opcija: Razvijte i skupite listu sledećih opcija:

  • Označi kao nepročitano: Navedite e-poruku kao nepročitanu u Prijemnom sandučetu.

  • Postavi zastavicu ili Ukloni zastavicu: Dodajte ili uklonite zastavicu.

  • Premesti: Premestite e-poruku u drugu fasciklu.

  • Pronađi: Pretražite e-poštu.

  • Sačuvaj kao: Sačuvajte kopiju e-poruke.

Prikaz sastavljanja e-poruke

Dok sastavljate e-poruku, polja sa primaocem i temom prikazana su na vrhu ekrana. Telo poruke zauzima najviše prostora na ekranu ispod njih. Ispod poruke nalazi se traka sa alatkama koja sadrži sledeću dugmad:

 • Odbaci: Izbrišite radnu verziju.

 • Priloži: Dodajte priloge.

 • Pošalji: Pošaljite e-poruku.

 • Još opcija: Otvorite traku sa opcijama za uređivanje i redigovanje.

Navigacija pomoću dodira

 • Da biste se kretali kroz elemente orijentira i između akcionih elemenata, brzo prevlačite nalevo ili nadesno.

 • Da biste se premeštali sa stavke na stavku na listama opcija menija, brzo prevlačite nalevo ili nadesno.

 • Da biste izabrali stavku na listi, dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste razvili skupljenu listu menija ili skupili razvijeni meni, dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste se vratili na prethodni prikaz, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Traka za navigaciju, dugme ’Nazad’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje hiperveze u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Outlook Web App uključuje funkcije pristupačnosti koje olakšavaju korisnike sa ograničenom sposobnošću, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima da se privatno ili u timovima međusobno ćaskaju. To znači da možete da koristite funkcije pristupačnosti koje su ugrađene u uređaj ili računar, kao što su čitač ekrana, kontrole kontrasta ili alatke za diktiranje za rad sa Outlook Web App. Da biste saznali više o postavkama pristupačnosti i funkcijama na uređaju, pogledajte članak Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365.

Pored toga, Outlook Web App nudi funkciju koja vam omogućava da zahtevate pristupačne e-poruke od drugih. Dodatne informacije potražite u članku Traženje pristupačnih e-poruka.

Napomene: 

 • Uputstva koja se odnose na aplikaciju Pošta dokumentovana su sa isključenim oknom za čitanje.

 • Uputstva koja se odnose na aplikaciju Kalendar dokumentovana su uz korišćenje podrazumevanog rasporeda.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Dodatne informacije potražite u članku Pomoć za Microsoft Edge. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Takođe, uobičajene prečice kao što je F1 (pomoć) i CTRL + O (otvoreno) primenjuju se na Veb pregledač-ne Outlook Web App.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda Outlook Web App

Raspored Outlook Web App pretvara se u najnovije međunarodne smernice o pristupačnoj navigaciji na tastaturi. Ako koristite određene tasterske prečice specifične za čitač ekrana, možete da iskoristite pogodnosti ARIA naznačavanja na stranici.

Raspored aplikacije „Pošta“

Napomena: Da bi korisnici dobili najbolji utisak pri radu, preporučujemo da isključite Okno za čitanje i da e-poruke prikazujete kao Poruke, a ne kao Razgovore. Da biste isključili Okno za čitanje i Razgovore, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+A.

Kada otvorite poštu u Outlook Web App, prvo se prikazuje glavni prikaz. Fokus je na listi poruka, sa izabranom poslednjom e-porukom.

Horizontalna traka za navigaciju nalazi se na vrhu ekrana ispod polja URL adrese. Ona sadrži sledeću dugmad: Pokretanje aplikacija sa leve strane, zatim zakačene aplikacije (ako ih imate), Skype, Obaveštenja, Postavke, Pomoć i dugmad statusa korisnika.

Glavni prikaz ispod trake za navigaciju podeljen je na dve oblasti. Sa leve strane nalazi se okno za navigaciju koje sadrži polje za pretragu na vrhu i listu fascikli i grupa e-pošte. Na dnu okna za navigaciju možete da pronađete dugmad za brzi pristup za aplikacije Pošta, Kalendar, Kontakti i Zadaci. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa stavke na stavku u tom oknu.

Pored okna za navigaciju, sa desne strane nalazi se prikaz liste poruka koji zauzima većinu ekrana. Tu su navedene e-poruke. Iznad liste poruka nalaze se kartice U fokusu i Ostalo, dugme Filtriraj, sledeći događaj iz kalendara i dugme Dnevni red.

Da biste otvorili e-poruku, na listi poruka pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Enter. E-poruka zamenjuje listu poruka na ekranu. Da biste ušli u režim skeniranja i kretali se u otvorenoj e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+razmaknica. Kada sastavljate e-poruku, prozor za sastavljanje pošte zamenjuje listu poruka na ekranu.

Traka sa alatkama nalazi se iznad liste poruka, a ispod trake za navigaciju. Kada se izabere e-poruka na listi poruka, traka sa alatkama prikazuje dugmad za najčešće zadatke, kao što su pravljenje nove e-poruke i odgovaranje na e-poruku. Pritisnite taster Tab da biste prešli na prvu stavku na traci sa alatkama, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno da biste se kretali po traci sa alatkama. Ako niste izabrali e-poruku, traka sa alatkama sadrži samo dugme Novo.

Napomena: Da biste otvorili listu Outlook Web App tasterskih prečica, pritisnite taster upitnik (?).

Raspored aplikacije „Kalendar“

Kada otvorite Kalendar u Outlook Web App, čujete trenutni datum i da li postoje događaji za taj dan. Čućete i ukupan broj događaja za trenutni mesec.

Horizontalna traka za navigaciju nalazi se na vrhu ekrana ispod polja URL adrese. Ona sadrži sledeću dugmad: Pokretanje aplikacija sa leve strane, zatim zakačene aplikacije (ako ih imate), Skype, Obaveštenja, Postavke, Pomoć i dugmad statusa korisnika.

Glavni prikaz ispod trake za navigaciju podeljen je na tri oblasti. Sa leve strane nalazi se okno za navigaciju koje sadrži polje za pretragu na vrhu. Ispod pretrage nalaze se kompaktan mesečni kalendar i lista drugih kalendara i grupa. Na dnu se nalazi dugmad za brzi pristup za aplikacije Pošta, Kalendar, Kontakti i Zadaci. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa stavke na stavku u tom oknu.

Najveći deo ekrana pored okna za navigaciju sa desne strane zauzima kalendar za trenutni mesec. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa događaja na događaj iz kalendara. Trenutni mesec i godina prikazani su iznad kalendara. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ih ne čujete najavljene. Pored toga postoji dugmad za biranje prethodnog ili sledećeg meseca i izbor meseca.

Prikaz dnevnog reda sa desne strane navodi događaje koji se dešavaju dana koji ste izabrali u prikazu kalendara. Pritiskajte taster Tab da biste prelazili sa stavke na stavku u oknu. Da biste otvorili događaj, pritisnite taster Enter. Da biste izašli iz događaja, pritisnite taster Esc.

Iznad prikaza dnevnog reda nalazi se dugmad za promenu prikaza u glavnom kalendaru. Možete da izaberete neku od sledećih opcija: Dan, Radna sedmica, Sedmica, Mesec i Danas. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na trenutni izbor, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno da biste se premeštali sa opcije na opciju. Da biste izabrali opciju, pritisnite razmaknicu.

Traka sa alatkama nalazi se iznad prikaza kalendara i prikaza dnevnog reda, a ispod trake za navigaciju. Ona sadrži dugmad, na primer za pravljenje novog događaja iz kalendara i deljenje kalendara. Pritisnite taster Tab da biste prešli na prvu stavku na traci sa alatkama, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno da biste se kretali po traci sa alatkama.

Navigacija pomoću tastature

Da biste se kretali kroz elemente orijentira, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 (napred) ili Shift+Ctrl+F6 (nazad). Da biste se kretali između akcionih elemenata, pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama po potrebi. Da biste se prebacivali sa stavke na stavku na listama opcija menija, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole. Da biste izabrali stavku na listi, pritisnite taster Enter ili razmaknicu. Da biste razvili skupljenu listu menija, pritisnite razmaknicu. Da biste zatvorili dijalog ili premestili fokus nazad, pritisnite taster Esc. Da biste otvorili kontekstualni meni (gde je dostupan) pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 ili taster kontekstualnog menija.

Da biste pristupili Microsoft Edge polju za pretragu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F.

Više detalja potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

Posebna razmatranja za Outlook Web App

U Outlook Web App možete diskretno da obavestite kontakte da preferirate pristupačne e-poruke.

Zahtevanje pristupačnih e-poruka

Svaki put kada pošiljalac koristi Outlook Web App vas doda kao primaoca za e-poštu, pošiljalac prima obaveštenje da preferirate pristupačan sadržaj i povezanost sa kontroloru pristupačnosti. Ako kontrolor pronađe probleme sa pristupačnošću u e-poruci, oni se navode zajedno sa uputstvima o tome kako da ih rešite.

 1. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Upotrebite taster sa strelicom nadole da biste koristili okno ’Postavke’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole.

 2. U oknu Postavke pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza ’Pošta’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Opšte“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Postavke pristupačnosti“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Opozvan je izbor u polju za potvrdu ’Zatražite od korisnika da šalje pristupačan sadržaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena: Da biste isključili ovu funkciju, idite na postavke pristupačnosti kao što je opisano iznad. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Zatražite od korisnika da šalje pristupačan sadržaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×