Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Datum izdavanja::

11.6.2024.

Verzija:

Windows Server

Izdavača: MicrosoftWindowsServer

Ponudi:  WindowsServer

Slike Microsoft Windows Server virtuelnih mašina

Windows Server je operativni sistem koji premošćava lokalna okruženja sa Azure uslugama, omogućavajući hibridne scenarije i uvećavajući postojeća ulaganja, uključujući:  

  • Jedinstvene hibridne mogućnosti uz Azure radi proširenja centra podataka i uvećanja investicija

  • Napredna bezbednost više slojeva koja će vam pomoći da podižete nivo bezbednosti

  • Brža inovacija za aplikacije koje omogućavaju projektantima i IT stručnjacima da kreiraju nove i modernizuju svoje aplikacije i 

  • Infrastruktura sa hipervergiranom hipervergiranom zaštitom za razvoj infrastrukture centra podataka

Više informacija o Microsoft Windows Server planovima i cenama potražite u članku Azure Marketplace.

Napomena Pratite @WindowsUpdate biste saznali kada se novi sadržaj objavi na kontrolnoj tabli sa informacijama o izdanju.

Dostupne slike

VAЋNO Format objavljenih informacija o slici je <Izdanje>.<Revizija>.<YYMMDhmm>. Na primer, u 18363.720.2003120536:

  • Izdanje je 18363.

  • Revizija je 720.

  • Datum i vreme su 03.03.2020. i 05:36.

NotaDa biste prikazali listu članaka u bazi znanja, kliknite na ime operativnog sistema ili ga dodirnite da biste razvili odeljak koji se može skupiti. 

AŽURIRANO 14.06.24.

POTREBNA JE RADNJA: .NET 6.0 kraj životnog veka na Windows Server 2022 Marketplace medijima

Podrška za .NET 6.0 će dostići kraj životnog veka 12. novembra 2024. Ona će biti uklonjena sa svih Windows Server 2022 medija 10. decembra 2024. Iskoristite prednosti ovog vremena da biste migrirali usluge ili proizvode u .NET 8.0. Morate da primenite .NET po Microsoft preporukama; pogledajte članak Pravljenje, testiranje i primena .NET Core aplikacija – Azure Pipelines.

2.21.23.
VAЋNO Samostalno servisno izdanje steka (SSU), KB5005112, za Windows Server 2019 Datacenter izdanje se ne prikazuje kao instalirano na najnovijim Azure Marketplace slikama. Ovo je sa dizajnom. Zbog toga administratori WSUS i Configuration Manager mogu da primene ovaj SSU na uređaje koji ne sadrže najnoviji SSU koji zahtevaju objedinjeni paketi.

 Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Godišnji kanal Windows Server za kontejnere, verzija 23H2

25398.950.240607-2149

Kumulativna KB 5039236

.NET KB 5036617

SetupDU KB 5037014

SafeOS KB 5037065

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.8.1

127 GB

Nije dostupno

 Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

[smalldisk] Windows Server, verzija 2022 Datacenter

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server, verzija 2022 Datacenter

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server, verzija 2022 Datacenter Server Core

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server, verzija 2022 Datacenter Server Core

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Hotpatch

20348.2402.240607-0221

Kumulativna KB 5036909

Hotpatch KB 5039330

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB 5039343

x64

EN-US

Azure Edition

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Hotpatch

20348.2402.240607-0221

Kumulativna KB 5036909

Hotpatch KB 5039330 

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB 5039343

x64

EN-US

Azure Edition

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Core

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Azure Edition Core

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Core

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Azure Edition Core

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Azure Edition

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition

20348.2527.240607-0707

Kumulativna KB 5039227

.NET KB 5036613

SetupDU KB 5037958

SafeOS KB 5034235

SSU KB – u okviru LCU

x64

EN-US

Azure Edition

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

 Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Napomena: Slike operativnog sistema Windows Server 2019 uključuju najnoviju verziju pregledača Microsoft Edge počevši od izdanja iz oktobra 2022.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231 

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2019 Datacenter

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter sa kontejnerima

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter sa kontejnerima

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter (zh-cn)

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

ZH-CN

Centar podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2019 Datacenter Server Core

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2019 Datacenter Server Core sa kontejnerima

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Windows Server 2019 Datacenter Server Core sa kontejnerima

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

 Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

[smalldisk] Windows Server, verzija 1809 sa kontejnerima

17763.5936.240607-1039

Kumulativna KB 5039217

.NET KB 5036604

SetupDU KB 5028310

SSU KB – u okviru LCU 

SafeOS KB 5034231 

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Windows kontejneri

Za poznate probleme posetite Kontrolnu tablu ispravnosti operativnog sistema Windows.

Ime

Verzija

KB

Arи.

Jezik

Edition

.NET verzija 

Veličinu

Prilagođene

Windows Server 2016 Datacenter

14393.7070.240608-0030

Kumulativna KB 5039214

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820 

SSU KB 4132216, 5039334   

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Windows Server 2016 Datacenter – sa kontejnerima

14393.7070.240608-0030

Kumulativna KB 5039214

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820 

SSU KB 4132216, 5039334 

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

127 GB

Windows kontejneri

[smalldisk] Windows Server 2016 Datacenter

14393.7070.240608-0030

Kumulativna KB 5039214

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820 

SSU KB 4132216, 5039334 

x64

EN-US

Centar podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2016 Datacenter (zh-cn)

14393.7070.240608-0030

Kumulativna KB 5039214

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820 

SSU KB 4132216, 5039334 

x64

ZH-CN

Centar podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

[smalldisk] Windows Server 2016 Datacenter – Server Core

14393.7070.240608-0030

Kumulativna KB 5039214

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820 

SSU KB 4132216, 5039334 

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

30 GB

Nije dostupno

Windows Server 2016 Datacenter – Server Core

14393.7070.240608-0030

Kumulativna KB 5039214

.NET KB 4054590

SafeOS KB 5034230

SetupDU KB 4532820 

SSU KB 4132216, 5039334

x64

EN-US

Jezgro centra podataka

4.7.2

127 GB

Nije dostupno

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×