Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Obaveštenje

Revidređeno 8.6.2021.

8. juna 2021. ova ispravka je objavljena da zameni prethodnu ispravku kako bi se rešila greška "server za odziv je bio van mreže" koja može da se pojavi tokom instalacije. Ako ste već instalirali prethodno izdanje ove ispravke, nije potrebna nikakva radnja. Pratite uputstva u okviru Kako da nabavite i instalirate ispravku da biste dobili ažuriranu verziju.

Ova ispravka je objavljena 9. marta 2021. da bi se zamenila prethodna ispravka koja se bavi greškom "Potrebni certifikat nije u okviru perioda važenja" koja može da se pojavi tokom instalacije.

Odnosi se na:

Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2

VAŽNO Proverite da li ste instalirali potrebne ispravke navedene u odeljku Kako da nabavite ovu ispravku pre instaliranja ove ispravke. 

VAŽNONeki klijenti koji koriste Windows Server 2008 R2 SP1 i aktiviraju ESU dodatni dodatak za višestruku aktivaciju (MAK) pre instaliranja ispravki od 14. januara 2020. će možda morati ponovo da aktiviraju šifru. Ponošenje aktivacije na uređajima na koje ovo utiče treba da bude potrebno samo jednom.  Informacije o aktivaciji potražite u ovoj objavi na blogu.

VAŽNO WSUS skeniranje datoteka kababa će i dalje biti dostupne za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1. Ako imate podskup uređaja koji rade pod ovim operativnim sistemima bez ESU-a, oni će se možda pojaviti kao neposredni u paketima za upravljanje zakrpama i alatkama za usaglašenost.

VAŽNO Klijenti koji su kupili proširenu bezbednosnu ispravku (ESU) za verzije ovih operativnih sistema moraju da prate procedure u KB4522133 da bi nastavili da dobijaju bezbednosne ispravke kada se produžena podrška završi 14. januara 2020. Dodatne informacije o ESU i tome koja su izdanja podržana potražite u kB4497181.

VAŽNO Počevši od 15. januara 2020. godine, pojaviće se obaveštenje celog ekrana koje opisuje rizik da će nastaviti da koristi Windows 7 servisni paket 1 kada dostigne kraj podrške 14. januara 2020. Obaveštenje će ostati na ekranu dok ne vršite interakciju sa njim. Ovo obaveštenje će se pojaviti samo u sledećim izdanjima operativnog Windows 7 servisni paket 1:

NapomišiteObaveštenje se neće pojaviti na uređajima pridruženim domenu ili računarima u režimu kiosk.

 • Starter.

 • Home Basic.

 • Home Premium.

 • Profesionalno. Ako ste kupili proširenu bezbednosnu ispravku (ESU), obaveštenje se neće pojaviti. Više informacija potražite u temi Kako se dobijaju proširene bezbednosne ispravke za uređaje koji Windows ispunjavaju uslove i životni životni FAQ-Extended bezbednosne ispravke.

 • Ultimativni.

VAŽNO Počevši od avgusta 2019. godine, ispravke za .NET Framework 4.6 i novije verzije, za Windows Server 2008 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 i Windows 7SP1, zahtevaju podršku za potpisivanje SHA-2 koda. Uverite se da imate sve najnovije ispravke pre Windows primenite ovu ispravku da biste izbegli probleme sa instalacijom. Detaljnije informacije o ispravkama podrške za potpisivanje SHA-2 koda potražite u temi KB 4474419.

VAŽNO Sve ispravke za .NET Framework 4.7.2, 4.7.1, 4.7, 4.6.2, 4.6.1 i 4.6 zahtevaju da d3dcompiler_47.dll ispravka bude instalirana. Preporučujemo da instalirate uključenu ispravku d3dcompiler_47.dll pre nego što primenite ovu ispravku. Dodatne informacije o dodatnim d3dcompiler_47.dll potražite u temi KB 4019990.

VAŽNO Ako instalirate jezički paket nakon instaliranja ove ispravke, morate ponovo da instalirate ovu ispravku. Zato preporučujemo da instalirate sve jezičke pakete koji su vam potrebni pre nego što instalirate ovu ispravku. Više informacija potražite u temi Dodavanje jezičkih paketa u Windows.

Rezime

Poboljšanja bezbednosti

Ova bezbednosna ispravka adresira se na odricanje ranjivosti usluge u .NET Framework. Više informacija potražite u temi CVE-2021-24111.

Poboljšanja kvaliteta

ASP.NET

– Rešava problem gde posle instaliranja ispravke objavljene 20. oktobra, neke ASP.Net aplikacije ne uspevaju tokom unapred dovršenja – verovatno sa porukom koja sadrži reči "ASPCONFIG greške".

WPF1

– Rešava neodazivanje prilikom pomeranja na kraj prikaza stabla kada je omogućeno zaokruživanje rasporeda, a protok DPI-a nije 100%.

.NET servisiranje

– poboljšava pouzdanost automatskog zadatka za 14. generaciju slika.

1 Windows Presentation Foundation (WPF)

Poznati problemi u ovoj ispravki

Simptom

Kada instalirate ovu ispravku, WPF aplikacije mogu da padnu sa pozivima sličnim pozivima

Exception Info: System.NullReferenceException at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.HasCustomChrome(System.Windows.Interop.HwndSource, RECT ByRef)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.GetEffectiveClientRect(IntPtr)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.PossiblyDeactivate(IntPtr, Boolean)
at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.Dispose()

Do ovoga dolazi kada se oduzme HwndSource čiji je RootVisual null, situacija koja se javlja u Visual Studio prilikom ukidanja ili razdeljvanja prozora i može doći do drugih aplikacija.

Zaokrenite posao

Da biste rešili ovaj problem, podesite dva AppContext prekidača pomoću jednog od metoda opisanih u AppContext class (Sistem) ispod naslova "AppContext za korisnike biblioteke".  Prekidači se zovuSwitch.System.Windows. Interop.MouseInput.OptOutOfMoveToChromedWindowFixiSwitch.System.Windows. Interop.MouseInput.DoNotOptOutOfMoveToChromedWindowFix i oba treba postaviti na "true".   Prvi prebacivač izbegava pad, ali ponovo uvodi grešku fiksiranu u KB-ovima.  Drugi prekidač je trenutno zanemaren, ali će biti prepoznat u budućoj .NET ispravki koja sadrži ispravku za pad bez reference;  vraća originalno popravku greške.

Na primer, koristite app.config datoteke da biste primenili zaodnosno opsez aplikacije:

<AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Windows.Interop.MouseInput.OptOutOfMoveToChromedWindowFix=true; Switch.System.Windows.Interop.MouseInput.DoNotOptOutOfMoveToChromedWindowFix=true " />

Simptom

Ova ispravka se ne instalira i vraća jednu od sledećih poruka o grešci ili obe:

 • -2146762495

 • Neophodni certifikat nije u okviru perioda važenja prilikom verifikacije u odnosu na trenutni sistemski sat ili vremensku oznaku u potpisanoj datoteci.

 • Funkcija odziva nije mogla da proveri odziv zato što je server za odziv bio van mreže.

Zaokrenite posao

Ovaj problem je ispravljen u najnovijem izdanju ove ispravke.  Pratite uputstva u okviru Kako da nabavite i instalirate ispravku da biste dobili ažuriranu verziju.

Ako ste već instalirali prethodno izdanje ove ispravke, nije potrebna nikakva radnja.

Dodatne informacije o ovoj ispravki

Sledeći članci sadrže dodatne informacije o ovoj ispravki dok se ona prenosi na verzije pojedinačnih proizvoda.

 • 4603005 Opis zbirne bezbednosne i kvalitat. ispravke za .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2 i 4.6 za Windows Server 2008 SP2 (KB4603005)

 • 4603002 Opis zbirne bezbednosne i kvalitetne ispravke .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 (KB4603002)

Kako da nabavite i instalirate ispravku

Pre instaliranja ove ispravke

Preduslov:

Da biste primenili ovu ispravku, morate da imate instalirane .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2.

Morate da instalirate ispravke navedene u nastavku i ponovo pokrenete uređaj pre instaliranja najnovije zbirne ispravke. Instaliranje tih ispravki poboljšava pouzdanost procesa ažuriranja i ublaži potencijalne probleme prilikom instaliranja zbirne ispravke i primene Microsoft bezbednosnih ispravki.

 1. Ispravka steka za servisni paket (SSU) od 12. marta 2019. (KB4490628). Da biste nabavili sami paket za ovaj SSU, potražite ga u Microsoft Update katalogu. Ova ispravka je neophodna za instaliranje ispravki koje su potpisane samo sa SHA-2.

 2. Najnovija ISPRAVKA ZA SHA-2 (KB4474419) objavljena 10. septembra 2019. Ako koristite Windows Update, najnovija SHA-2 ispravka će vam biti automatski ponuđena. Ova ispravka je neophodna za instaliranje ispravki koje su potpisane samo sa SHA-2. Više informacija o sha-2 ispravkama potražite u zahtevu podrške za podršku za sha-2 kôd za Windows i WSUS za 2019.

 3. Paket za pripremu proširenih bezbednosnih ispravki (ESU) (KB4538483) objavljen 11. februara 2020. Paket za pripremu ESU licenciranja će vam biti ponuđen iz softvera WSUS. Da biste nabavili standalne pakete za pripremu ESU licenciranja, potražite ga u Microsoft Update katalogu.

Instaliraj ovu ispravku

Kanal izdavanja

Dostupno

Sledeći korak

Windows Update i Microsoft Update

Da

Nijedno. Ova ispravka će automatski biti preuzeta i instalirana sa lokacije Windows Update ako ste ESU klijent.

Katalog usluge Microsoft Update

Da

Da biste nabavili jedini paket za ovu ispravku, idite na veb lokaciju Microsoft Update Catalog.

Windows Usluge ažuriranja servera (WSUS)

Da

Ova ispravka će se automatski sinhronizovati sa WSUS ako konfigurišete proizvode i klasifikacije na sledeći način:

Proizvod:Windows 7 servisni paket 1, Windows Server 2008 R2 servisni paket 1,Windows Ugrađeni servisni paket 7 1, Windows ugrađeni POSReady 7 ili Windows Server 2008 SP2

Klasifikacija:bezbednosne ispravke

Ponovo pokreni zahtev

Morate ponovo da pokrenete računar kada primenite ovu ispravku ako se koristi neka datoteka na koju ovo utiče. Preporučujemo da zatvorite sve .NET Framework zasnovane na sistemu pre nego što primenite ovu ispravku.

Informacije o primeni ažuriranja

Detalje o primeni za ovu bezbednosnu ispravku potražite u sledećem članku u Microsoft bazi znanja:

20210209 Informacije o primeni bezbednosnih ispravki: 9. februar 2021.

Ažuriranje informacija o uklanjanju

Napomišite Ne preporučujemo da uklanjate bezbednosne ispravke. Da biste uklonili ovu ispravku, koristite stavku Programi i funkcije na kontrolnoj tabli.

Ažuriranje informacija o ponovnom pokretanju

Ova ispravka ne zahteva ponovno pokretanje sistema nakon što je primenite, osim ako su datoteke koje se ažuriraju zaključane ili se koriste.

Informacije o zameni ažuriranja

Ova ispravka zamenjuje prethodno objavljene ispravke 4598500 i 4579977 za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 i 4598503 i 4579980 za Windows Server 2008 SP2.

Informacije o datoteci

x86

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Aspnet_perf.dll

4.7.3770.0

35,720

07.01.2021.

19:15

aspnet_wp.exe

4.7.3770.0

39,304

07.01.2021.

19:15

clr.dll

4.7.3750.0

7,247,752

07.01.2021.

19:15

clrjit.dll

4.7.3750.0

515,976

07.01.2021.

19:15

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

07.01.2021.

19:15

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

07.01.2021.

19:15

mscordacwks.dll

4.7.3750.0

1,336,200

07.01.2021.

19:15

mscordbi.dll

4.7.3750.0

1,162,112

07.01.2021.

19:15

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

07.01.2021.

19:15

mscorlib.dll

4.7.3750.0

5,638,536

07.01.2021.

19:15

mscorsvc.dll

4.7.3770.0

424,840

07.01.2021.

19:15

mscorsvw.exe

4.7.3770.0

100,784

07.01.2021.

19:15

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

07.01.2021.

19:15

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

07.01.2021.

19:15

ngen.exe

4.7.3770.0

135,128

07.01.2021.

19:15

VsVersion.dll

14.7.3770.0

12,168

07.01.2021.

19:15

peverify.dll

4.7.3750.0

181,640

07.01.2021.

19:15

PresentationCore.dll

4.7.3770.0

3,634,560

07.01.2021.

19:15

PresentationFramework.dll

4.7.3770.0

6,243,720

07.01.2021.

19:15

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3770.0

17,288

07.01.2021.

19:15

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3770.0

207,240

07.01.2021.

19:15

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3770.0

77,696

07.01.2021.

19:15

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3770.0

820,104

07.01.2021.

19:15

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

07.01.2021.

19:15

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

07.01.2021.

19:15

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

07.01.2021.

19:15

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

07.01.2021.

19:15

SOS.dll

4.7.3750.0

736,648

07.01.2021.

19:15

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

07.01.2021.

19:15

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

07.01.2021.

19:15

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

07.01.2021.

19:15

System.Core.dll

4.7.3770.0

1,544,984

07.01.2021.

19:15

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

07.01.2021.

19:15

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

07.01.2021.

19:15

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

07.01.2021.

19:15

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

07.01.2021.

19:15

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

07.01.2021.

19:15

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

07.01.2021.

19:15

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3770.0

63,768

07.01.2021.

19:15

System.Web.Extensions.dll

4.7.3770.0

1,842,968

07.01.2021.

19:15

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

07.01.2021.

19:15

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

07.01.2021.

19:15

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

07.01.2021.

19:15

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

07.01.2021.

19:15

System.Configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

07.01.2021.

19:15

System.Data.dll

4.7.3730.0

3,464,568

07.01.2021.

19:15

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

07.01.2021.

19:15

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

07.01.2021.

19:15

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

07.01.2021.

19:15

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

07.01.2021.

19:15

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

07.01.2021.

19:15

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

07.01.2021.

19:15

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

07.01.2021.

19:15

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

07.01.2021.

19:15

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

07.01.2021.

19:15

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

07.01.2021.

19:15

System.Web.dll

4.7.3770.0

5,410,184

07.01.2021.

19:15

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3770.0

739,208

07.01.2021.

19:15

System.Windows.Forms.dll

4.7.3701.0

5,234,432

07.01.2021.

19:15

System.Xaml.dll

4.7.3770.0

635,160

07.01.2021.

19:15

System.Xml.dll

4.7.3221.0

2,670,344

07.01.2021.

19:15

UIAutomationClient.dll

4.7.3770.0

170,888

07.01.2021.

19:15

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3770.0

354,184

07.01.2021.

19:15

UIAutomationProvider.dll

4.7.3770.0

41,864

07.01.2021.

19:15

UIAutomationTypes.dll

4.7.3770.0

213,896

07.01.2021.

19:15

webengine.dll

4.7.3770.0

17,800

07.01.2021.

19:15

webengine4.dll

4.7.3770.0

543,112

07.01.2021.

19:15

WindowsBase.dll

4.7.3770.0

1,289,096

07.01.2021.

19:15

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

07.01.2021.

19:15

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

07.01.2021.

19:15

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3770.0

12,168

07.01.2021.

19:15

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3770.0

18,848

07.01.2021.

19:15

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3770.0

1,338,760

07.01.2021.

19:15

Placeholder.dll

4.7.3770.0

17,800

07.01.2021.

19:15

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3770.0

79,240

07.01.2021.

19:15

x64

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Aspnet_perf.dll

4.7.3770.0

39,304

07.01.2021.

19:39

Aspnet_perf.dll

4.7.3770.0

35,720

07.01.2021.

19:15

aspnet_wp.exe

4.7.3770.0

43,920

07.01.2021.

19:39

aspnet_wp.exe

4.7.3770.0

39,304

07.01.2021.

19:15

clr.dll

4.7.3750.0

10,368,904

07.01.2021.

19:15

clr.dll

4.7.3750.0

7,247,752

07.01.2021.

19:15

clrjit.dll

4.7.3750.0

1,214,344

07.01.2021.

19:15

clrjit.dll

4.7.3750.0

515,976

07.01.2021.

19:15

compatjit.dll

4.7.3750.0

1,252,744

07.01.2021.

19:15

dfdll.dll

4.7.3221.0

191,696

07.01.2021.

19:15

dfdll.dll

4.7.3221.0

159,952

07.01.2021.

19:15

GlobalUserInterface.CompositeFont

186,009

07.01.2021.

19:15

mscordacwks.dll

4.7.3750.0

1,833,856

07.01.2021.

19:15

mscordacwks.dll

4.7.3750.0

1,336,200

07.01.2021.

19:15

mscordbi.dll

4.7.3750.0

1,615,240

07.01.2021.

19:15

mscordbi.dll

4.7.3750.0

1,162,112

07.01.2021.

19:15

mscoreei.dll

4.7.3468.0

631,272

07.01.2021.

19:15

mscoreei.dll

4.7.3468.0

512,488

07.01.2021.

19:15

mscorlib.dll

4.7.3750.0

5,420,424

07.01.2021.

19:15

mscorlib.dll

4.7.3750.0

5,638,536

07.01.2021.

19:15

mscorsvc.dll

4.7.3770.0

537,984

07.01.2021.

19:39

mscorsvc.dll

4.7.3770.0

424,840

07.01.2021.

19:15

mscorsvw.exe

4.7.3770.0

121,776

07.01.2021.

19:39

mscorsvw.exe

4.7.3770.0

100,784

07.01.2021.

19:15

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

07.01.2021.

19:39

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

07.01.2021.

19:15

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

07.01.2021.

19:39

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

07.01.2021.

19:15

ngen.exe

4.7.3770.0

167,384

07.01.2021.

19:39

ngen.exe

4.7.3770.0

135,128

07.01.2021.

19:15

VsVersion.dll

14.7.3770.0

12,168

07.01.2021.

19:13

VsVersion.dll

14.7.3770.0

12,168

07.01.2021.

19:15

peverify.dll

4.7.3750.0

253,832

07.01.2021.

19:15

peverify.dll

4.7.3750.0

181,640

07.01.2021.

19:15

PresentationCore.dll

4.7.3770.0

3,612,544

07.01.2021.

19:39

PresentationCore.dll

4.7.3770.0

3,634,560

07.01.2021.

19:15

PresentationFramework.dll

4.7.3770.0

6,243,720

07.01.2021.

19:15

PresentationFramework-SystemData.dll

4.7.3770.0

17,288

07.01.2021.

19:15

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3770.0

270,728

07.01.2021.

19:39

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3770.0

77,704

07.01.2021.

19:39

PresentationHost_v0400.dll

4.7.3770.0

207,240

07.01.2021.

19:15

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.3770.0

77,696

07.01.2021.

19:15

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3770.0

1,102,720

07.01.2021.

19:39

PresentationNative_v0400.dll

4.7.3770.0

820,104

07.01.2021.

19:15

ReachFramework.dll

4.7.3570.0

677,656

07.01.2021.

19:15

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

32,240

07.01.2021.

19:15

ServiceMonikerSupport.dll

4.7.3620.0

30,192

07.01.2021.

19:15

SMDiagnostics.dll

4.7.3620.0

74,840

07.01.2021.

19:15

SMSvcHost.exe

4.7.3515.0

139,264

07.01.2021.

19:15

SOS.dll

4.7.3750.0

865,152

07.01.2021.

19:15

SOS.dll

4.7.3750.0

736,648

07.01.2021.

19:15

System.Speech.dll

4.7.3650.0

675,720

07.01.2021.

19:15

System.Activities.dll

4.7.3620.0

1,534,008

07.01.2021.

19:15

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.7.3221.0

127,400

07.01.2021.

19:15

System.Core.dll

4.7.3770.0

1,544,984

07.01.2021.

19:15

System.Data.Entity.dll

4.7.3221.0

4,035,664

07.01.2021.

19:15

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.7.3221.0

297,648

07.01.2021.

19:15

System.IdentityModel.dll

4.7.3620.0

1,095,736

07.01.2021.

19:15

System.IdentityModel.Services.dll

4.7.3620.0

199,160

07.01.2021.

19:15

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,552

07.01.2021.

19:15

System.Printing.dll

4.7.3570.0

374,032

07.01.2021.

19:15

System.Runtime.Serialization.dll

4.7.3620.0

1,057,336

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Channels.dll

4.7.3620.0

158,704

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.7.3620.0

309,232

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.dll

4.7.3620.0

6,324,792

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Internals.dll

4.7.3620.0

261,688

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.Routing.dll

4.7.3221.0

132,208

07.01.2021.

19:15

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.7.3620.0

40,944

07.01.2021.

19:15

System.Web.ApplicationServices.dll

4.7.3770.0

63,768

07.01.2021.

19:15

System.Web.Extensions.dll

4.7.3770.0

1,842,968

07.01.2021.

19:15

System.Workflow.Activities.dll

4.7.3570.0

1,052,136

07.01.2021.

19:15

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.7.3570.0

1,553,896

07.01.2021.

19:15

System.Workflow.Runtime.dll

4.7.3570.0

499,480

07.01.2021.

19:15

System.Runtime.Caching.dll

4.7.3221.0

109,864

07.01.2021.

19:15

System.configuration.dll

4.7.3630.0

420,512

07.01.2021.

19:15

System.Data.dll

4.7.3730.0

3,526,536

07.01.2021.

19:15

System.Data.dll

4.7.3730.0

3,464,568

07.01.2021.

19:15

System.Data.SqlXml.dll

4.7.3221.0

734,520

07.01.2021.

19:15

System.Deployment.dll

4.7.3221.0

879,408

07.01.2021.

19:15

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.7.3221.0

201,624

07.01.2021.

19:15

System.dll

4.7.3650.0

3,556,616

07.01.2021.

19:15

System.Drawing.dll

4.7.3221.0

600,864

07.01.2021.

19:15

System.Management.dll

4.7.3221.0

415,536

07.01.2021.

19:15

System.Net.Http.dll

4.7.3221.0

204,584

07.01.2021.

19:15

System.Runtime.Remoting.dll

4.7.3221.0

347,472

07.01.2021.

19:15

System.Security.dll

4.7.3701.0

318,712

07.01.2021.

19:15

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

311,048

07.01.2021.

19:15

System.Transactions.dll

4.7.3221.0

309,328

07.01.2021.

19:15

System.Web.dll

4.7.3770.0

5,392,776

07.01.2021.

19:39

System.Web.dll

4.7.3770.0

5,410,184

07.01.2021.

19:15

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.3770.0

739,208

07.01.2021.

19:15

System.Windows.Forms.dll

4.7.3701.0

5,234,432

07.01.2021.

19:15

System.Xaml.dll

4.7.3770.0

635,160

07.01.2021.

19:15

System.XML.dll

4.7.3221.0

2,670,344

07.01.2021.

19:15

UIAutomationClient.dll

4.7.3770.0

170,888

07.01.2021.

19:15

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.7.3770.0

354,184

07.01.2021.

19:15

UIAutomationProvider.dll

4.7.3770.0

41,864

07.01.2021.

19:15

UIAutomationTypes.dll

4.7.3770.0

213,896

07.01.2021.

19:15

webengine.dll

4.7.3770.0

19,336

07.01.2021.

19:39

webengine.dll

4.7.3770.0

17,800

07.01.2021.

19:15

webengine4.dll

4.7.3770.0

660,360

07.01.2021.

19:39

webengine4.dll

4.7.3770.0

543,112

07.01.2021.

19:15

WindowsBase.dll

4.7.3770.0

1,289,096

07.01.2021.

19:15

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

188,144

07.01.2021.

19:15

WMINet_Utils.dll

4.7.3221.0

136,432

07.01.2021.

19:15

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

101,656

07.01.2021.

19:15

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.7.3570.0

89,880

07.01.2021.

19:15

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3770.0

12,168

07.01.2021.

19:39

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.3770.0

12,168

07.01.2021.

19:15

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3770.0

19,872

07.01.2021.

19:39

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.3770.0

18,848

07.01.2021.

19:15

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3770.0

1,758,600

07.01.2021.

19:39

wpfgfx_v0400.dll

4.7.3770.0

1,338,760

07.01.2021.

19:15

Placeholder.dll

4.7.3770.0

18,824

07.01.2021.

19:39

Placeholder.dll

4.7.3770.0

17,800

07.01.2021.

19:15

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3770.0

97,672

07.01.2021.

19:39

PenIMC2_v0400.dll

4.7.3770.0

79,240

07.01.2021.

19:15

Informacije o zaštiti i bezbednosti

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×