Optimera Windows för bättre prestanda

Gäller för: Windows 7

Här följer några tips om hur du optimerar Windows 7 för bättre prestanda.

Prova med prestandafelsökaren

Det första som du kan prova är prestandafelsökaren, som kan hitta och åtgärda problem automatiskt. Med prestandafelsökaren kontrolleras problem som kan göra datorn långsammare, till exempel hur många användare är inloggade på datorn och om flera program körs samtidigt.

Öppna prestandafelsökaren genom att klicka på Start

The Start button
och sedan på Kontrollpanelen. Skriv felsökare i sökrutan och klicka på Felsökning. Klicka på Kontrollera prestandarelaterade problem under System och säkerhet.

Ta bort program som du aldrig använder

Många datortillverkare lägger in program som du varken beställt eller vill ha. Det kan vara utvärderingsversioner och begränsade upplagor av program som programföretagen hoppas att du ska prova och få nytta av, och sedan betala för att uppgradera till fullständiga eller nyare versioner. Om du inte vill ha programmen men ändå behåller dem på datorn, kan datorn bli långsammare eftersom de använder minne, diskutrymme och processorkraft.

Det är en bra idé att avinstallera alla program som du inte tänker använda. Detta gäller både tillverkarens förinstallerade program och program som du själv har installerat men inte använder längre – särskilt verktygsprogram som hanterar och datorns maskin- och programvara. Verktygsprogram, till exempel antivirusprogram, diskrensare och verktyg för säkerhetskopiering, startar ofta automatiskt när datorn startar och körs sedan i bakgrunden där du inte kan se dem. De flesta vet inte ens om att de körs.

Även om datorn är äldre, kan den innehålla program som datortillverkaren installerat och som du aldrig har lagt märke till eller har glömt bort. Det är aldrig för sent att ta bort dem och bli av med röran och slöseriet med systemresurser. Du kanske trodde att programvaran skulle komma till användning en dag, men så blev det inte. Avinstallera programmet och se om datorn går snabbare.

Begränsa hur många program som körs vid systemstart

Många program startar automatiskt när Windows startar. Programtillverkare ställer ofta in programmen så att de startar i bakgrunden där de inte syns, så att de öppnas direkt när du klickar på deras ikoner. Det är användbart för program som du använder ofta, men program som du sällan eller aldrig använder slösar minne och gör så att Windows startar långsammare.

Bestäm själv om du vill att ett program ska köras vid systemstart.

Hur vet du vilka program som körs automatiskt vid systemstart? Ibland är det uppenbart eftersom programikonen visas i meddelandefältet i Aktivitetsfältet, där du kan se att programmet körs. Titta efter om det finns några program där som du inte vill starta automatiskt. Peka på respektive ikon för att visa programnamnet. Klicka på Visa dolda ikoner så att du inte missar några.

Även om du kontrollerar meddelandefältet kan du missa en del program som körs automatiskt vid systemstart. AutoRuns för Windows är ett gratisverktyg som du kan ladda ned från Microsoft-webbplatsen. Det visar alla program och processer som körs när du startar Windows. Du kan hindra ett program från att köras automatiskt när Windows startar, genom att öppna programmet AutoRuns för Windows och sedan avmarkera kryssrutan bredvid namnet på programmet som du vill stoppa. AutoRuns för Windows är utformat för avancerade användare.

Defragmentera hårddisken

Fragmentering gör att hårddisken får arbeta mer, vilket kan göra datorn långsammare. Diskdefragmenteraren samlar ihop fragmenterade data så att hårddisken fungerar effektivare. Diskdefragmenteraren körs efter ett schema, men du kan också defragmentera hårddisken manuellt.

Rensa hårddisken

Onödiga filer på hårddisken tar upp diskutrymme och gör datorn långsammare. Med Diskrensning kan du ta bort tillfälliga filer, tömma papperskorgen och ta bort en rad systemfiler och andra objekt som du kanske inte längre behöver.

Kör färre program samtidigt

Ibland kan ett förändrat datorbeteende ha stor inverkan på datorns prestanda. Om du är typen som gärna har åtta program och ett tiotal webbläsarfönster öppna samtidigt – samtidigt som du skickar snabbmeddelanden till dina vänner – ska du inte bli förvånad om datorn går långsamt. Det tar också upp mycket minne om du har en massa e-postmeddelanden öppna.

Om du tycker att datorn går långsamt bör du fundera över om du verkligen behöver ha alla program och fönster öppna samtidigt. Hitta ett bättre sätt att komma ihåg att svara på e-postmeddelanden än att ha dem öppna.

Kontrollera att du bara kör ett antivirusprogram. Att köra mer än ett antivirusprogram kan också göra datorn långsammare. Om du kör mer än ett antivirusprogram, får du som tur är ett meddelande från Åtgärdscentret. Där får du också hjälp med att åtgärda problemet.

Stäng av visuella effekter

Om Windows går långsamt kan du göra det snabbare genom att inaktivera en del visuella effekter. Det handlar om utseende eller prestanda. Vill du helst ha ett snabbt Windows eller ett snyggt? Om datorn är tillräckligt snabb behöver du inte välja bort något, men om datorn knappt klarar av Windows 7 kan det vara lämpligt att dra ned på visuella utsmyckningar.

Du kan välja vilka visuella effekter du vill inaktivera, en i taget, eller låta Windows välja åt dig. Det finns 20 effekter som du kan styra, till exempel glasutseendet, hur menyerna öppnas och stängs och om skuggor ska visas.

Så här justerar du visuella effekter för bästa prestanda:

 1. Öppna Prestandainformation och verktyg genom att klicka Start
  The Start button
  och sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv Prestandainformation och verktyg i sökrutan och klicka sedan på Prestandainformation och verktyg i listan med resultat.
 2. Klicka på Justera visuella effekter
  Administrator permission required
  . Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta gör du det.
 3. Klicka på fliken Visuella effekter, klicka på Justera för bästa prestanda och klicka sedan på OK. (Ett mindre drastiskt alternativ är Välj automatiskt det som passar bäst för den här datorn.)


Starta om regelbundet

Det här tipset är enkelt. Starta om datorn minst en gång i veckan, särskilt om du använder den ofta. Att starta om en dator är ett bra sätt att rensa minnet och se till att eventuella felaktiga processer och tjänster som körs avslutas.

Vid omstarten stängs alla program som körs på datorn, inte bara program som du ser i Aktivitetsfältet utan också mängder av tjänster som kan ha startats av olika program och aldrig har slutat. En omstart kan åtgärda mystiska prestandaproblem vars orsaker är oklara.

Om du har så många e-postmeddelanden och webbplatser öppna att du tycker det är jobbigt att starta om, är det förmodligen ett tecken på att du bör starta om datorn. Ju fler saker du har öppna och ju längre de körs, desto större är risken att datorn kör fast och till slut får ont om minne.

Lägg till mer minne

Det här är inte en guide för hur du kan köpa maskinvara som gör datorn snabbare. Men ingen diskussion om hur du kan göra Windows snabbare är komplett utan att nämna att du kan lägga till mer minne i datorn.

Om en dator med Windows 7 verkar vara långsam, beror det oftast på att datorn inte har tillräckligt med RAM-minne. Det bästa sättet att öka hastigheten är att lägga till mer minne.

Windows 7 kan köras på en dator med 1 GB RAM-minne, men körs bättre med 2 GB. Öka till 3 GB eller mer om du vill ha ännu bättre prestanda.

Ett annat alternativ är att öka mängden minne med hjälp av Windows ReadyBoost. Den här funktionen gör att du kan använda lagringsutrymme på flyttbara medieenheter, t.ex USB-enheter, för att göra datorn snabbare. Det är enklare att ansluta ett USB-minne till en USB-port än att öppna datorn och installera minnesmoduler på moderkortet.

Sök efter virus och spionprogram

Om datorn går långsamt kan det bero på att den har infekterats med ett virus eller spionprogram. Det är inte lika vanligt som de andra problemen, men något som du bör ha i åtanke. Innan du börjar oroa dig för mycket, gå igenom datorn med antispionprogram och antivirusprogram.

Ett vanligt symptom på virus är att datorn har mycket sämre prestanda än normalt. Andra tecken är oväntade meddelanden som visas på datorn, program som startar automatiskt eller ljudet från en hårddisk som arbetar konstant.

Spionprogram är en typ av program som installeras, oftast utan din vetskap, för att se dina aktiviteter på Internet. Du kan söka efter spionprogram med Windows Defender eller andra antispionprogram.

Det bästa sättet att hantera virus är att stoppa dem från att angripa datorn. Du bör alltid köra ett antivirusprogram och hålla det uppdaterat. Även om du vidtar de här försiktighetsåtgärderna kan datorn bli infekterad.

Kontrollera datorns hastighet

Om du har testat de här tipsen och datorn fortfarande går långsamt, kanske du behöver en ny dator eller uppgradera viss maskinvara, till exempel skaffa en ny hårddisk eller ett snabbare grafikkort. Det finns emellertid ingen anledning att gissa datorns hastighet. I Windows kan du kontrollera och bedöma datorns hastighet med verktyget Windows Experience Index.

Windows Experience Index graderar datorn efter fem huvudkomponenter och presenterar ett värde för var och en, samt en total grundpoäng. Den här baspoängen är bara lika bra som delpoängen för den sämsta komponenten. Grundpoäng ges från 1 till 7,9. Om datorn har ett värde som är lägre än 2 eller 3, kan det vara dags att köpa en ny dator, beroende på vad du vill göra med datorn.

Ändra storlek på virtuellt minne

Om varningar visas som anger att det virtuella minnet håller på att ta slut måste du öka växlingsfilens minsta storlek. Windows tilldelar växlingsfilen en ursprunglig minsta storlek som motsvarar mängden RAM-minne som är installerat på datorn, och en högsta storlek motsvarande tre gånger datorns RAM-minne. Om du ser varningar vid dessa rekommenderade nivåer bör du höja minimi- och maximivärdena.

 1. Öppna System genom att klicka på Start 
  The Start button
  ,
  högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på Avancerade systeminställningar
  Administrator permission required
  i den vänstra rutan.
  Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.
 3. Klicka på Inställningar under Prestanda på fliken Avancerat.
 4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Ändra under Virtuellt minne.
 5. Avmarkera kryssrutan Hantera automatiskt växlingsfilens storlek på varje enhet.
 6. Klicka på den enhet som innehåller växlingsfilen som du vill ändra under Enhet [volymetikett].
 7. Klicka på Anpassad storlek, ange en ny storlek i megabyte i rutan Ursprunglig storlek (MB) eller Maximal storlek (MB), klicka på Ange och klicka sedan på OK.