Obs!: Se Installera Office-uppdateringar om du söker efter information om Microsoft Office-uppdateringar.

I Windows 11 bestämmer du när och hur de senaste uppdateringarna ska hämtas för att göra din enhet enkel och säker att använda. När du uppdaterar får du de senaste korrigeringarna och förbättringarna av säkerheten, vilket hjälper enheten att fungera effektivt och alltid vara skyddad. I de flesta fall kan uppdateringen slutföras genom att starta om din enhet. Kontrollera att enheten är ansluten till elnätet när du vet att uppdateringar ska installeras.

Om det kommer upp andra frågor när du uppdaterar Windows 11 här är några andra områden som kan vara intressanta för dig:

Om du bara vill ha Windows 11 information hittar du svar på många av dina frågor här:

När Windows 11 är redo för din enhet kan den laddas ned och installeras från sidan Windows Update i Inställningar. Välj den tid som fungerar bäst för att installera uppgraderingen. Du måste sedan starta om enheten och slutföra installationen. När du gör det kommer enheten att köra Windows 11.

Om du vill söka efter de senaste rekommenderade uppdateringarna manuellt väljer du Starta> Inställningar >Windows Uppdatera > Sök efter uppdateringar.

Söka efter uppdateringar

Vissa uppdateringar blir inte alltid tillgängliga för alla enheter samtidigt – vi kan behöva försäkra oss om att uppdateringarna är redo och kompatibla.

Om du vill hålla dig uppdaterad väljer du Starta>Inställningar >Windows Uppdatera > Sök efter uppdateringar.

Söka efter uppdateringar

Om en funktionsuppdatering är tillgänglig för enheten visas den separat på Windows Update-sidan. Du installerar den genom att välja Ladda ned och installera nu.

Här är några saker du kan prova om du har problem med att installera uppdateringar:

 • Kontrollera att enheten är ansluten till Internet. Nedladdningen av uppdateringar kräver en Internetanslutning.

 • Försök installera uppdateringarna manuellt om du är ansluten till Internet. Välj Starta> Inställningar >Windows Uppdatera och visa sedan tillgängliga uppdateringar.

  Sök efter uppdateringar

 • Kör Windows Update-felsökaren. Välj Starta> Inställningar> systemfelsök> felsöka> Andra felsökare. Under Vanligastväljer du Windows Uppdatering.

 • Om felsökaren inte löser problemet kan du gå till Felsöka problem med Windows eller Åtgärda Windows-fel.

Hur lång tid det tar att ladda ned uppdateringar beror främst på internetanslutningens hastighet, nätverksinställningarna och uppdateringens storlek. Se till att enheten är ansluten till elnätet och internet så går det snabbare att ladda ned uppdateringar.

Du kan inte stoppa uppdateringar helt eftersom de hjälper till att skydda din enhet och se till att den är säker. Uppdateringarna måste till slut laddas ned och installeras, oavsett dina uppdateringsinställningar. Gör så här om du vill pausa hämtningen och installationen av uppdateringar tillfälligt. Observera att när pausens tidsgräns har nåtts måste du installera de senaste uppdateringarna på enheten innan du kan pausa uppdateringar igen.

I dialogrutan Windows 11 väljer du Starta>Inställningar >Windows Uppdatera . Bredvid Pausa uppdateringarväljer du den pauslängd du föredrar.

För att slutföra installationen av en uppdatering måste enheten startas om. Windows försöker starta om enheten när du inte använder den. Om det inte går kan du bli uppmanad att schemalägga omstarten till ett senare tillfälle. Du kan även schemalägga en valfri tid med hjälp av följande steg:

 1. Välj Starta> Inställningar >Windows Uppdatera .

 2. Välj Schemalägg omstarten och välj en tid som passar dig.

Du kan ange aktiva timmar för att säkerställa att automatiska omstarter för uppdateringar endast inträffar när du inte använder enheten. Få uppdateringar när du är borta från datorn med aktiva timmar på Windows.

Försök ta bort filer du inte behöver, avinstallera appar du inte använder eller flytta filer till en annanlagringsenhet, t.ex. en extern USB-enhet eller OneDrive. Fler tips om hur du frigör diskutrymme finns i Frigöra diskutrymme i Windows.

Vi rekommenderar att du ser till att enheter som bärbara datorer och surfplattor är anslutna till elnätet när du inte använder dem. Om uppdateringar då installeras utanför aktiva timmar har enheten tillräckligt med ström för att slutföra installationen. Windows-uppdateringar förbrukar inte mer batteri än andra vanliga systemprocesser.

Det finns en uppdateringshistorik så att du kan se vilka uppdateringar som installerats och när. Du kan också använda den här listan för att ta bort specifika uppdateringar, men det är inte rekommenderat om det inte verkligen behövs.

Välj Starta> Inställningar >Windows uppdatera  > uppdateringshistorik.

Visa uppdateringshistorik

 

Vi rekommenderar inte att du tar bort några installerade uppdateringar. Om du måste ta bort en uppdatering kan du göra det via uppdateringshistoriken.

 1. Välj Starta> Inställningar >Windows uppdatera  > uppdateringshistorik> Avinstallera uppdateringar.

 2. Markera uppdateringen du vill ta bort och välj sedan Avinstallera.

Funktionsuppdateringar släpps normalt två gånger per år och innehåller nya funktioner och eventuella korrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Kvalitetsuppdateringar görs oftare och innehåller i huvudsak små korrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Windows levererar båda typerna av uppdateringar till enheten via Windows Update.

Om du vill kontrollera att enheten är uppdaterad öppnar du Start->Inställningar >Windows Uppdatera  och se din uppdateringsstatus och tillgängliga uppdateringar.

Söka efter uppdateringar

Om du vill ta reda på vilken version av Windows du kör kan du läsa Vilket Windows operativsystem använder jag?

Reserverad lagring aktiveras för nya enheter med Windows 11 förinstallerade enheter eller enheter där en ren installation av Windows 11 utfördes.

Obs!: Se Installera Office-uppdateringar om du söker efter information om Microsoft Office-uppdateringar.

I Windows 10 bestämmer du när och hur de senaste uppdateringarna ska hämtas för att göra din enhet enkel och säker att använda. När du uppdaterar får du de senaste korrigeringarna och förbättringarna av säkerheten, vilket hjälper enheten att fungera effektivt och alltid vara skyddad. I de flesta fall kan uppdateringen slutföras genom att starta om din enhet. Kontrollera att enheten är ansluten till elnätet när du vet att uppdateringar ska installeras.

Om du undrar över något när du uppdaterar Windows 10 finns här några resurser som kan vara till hjälp:

Om du bara vill ha information om uppdateringen av Windows 10 finns svar på många vanliga frågor här:

När Windows 10 november 2021-uppdateringen är klar för din enhet kan den laddas ned och installeras från sidan Windows Update i Inställningar. Välj den tid för nedladdning av uppdateringen som passar dig bäst. Du måste sedan starta om enheten och slutföra installationen. Därefter kör enheten i Windows 10, version 21H2.

Om du vill söka efter de senaste rekommenderade uppdateringarna manuellt väljer du Start > Inställningar > Update & Security >Windows Update och sedan Sök efter uppdateringar.

Söka efter uppdateringar

Du kan få hjälp med att uppdatera till den senaste versionen av Windows 10 genom att gå till sidan Nedladdning av Microsoft-programvara och ladda ned uppdateringsassistenten.

Vissa uppdateringar blir inte alltid tillgängliga för alla enheter samtidigt – vi kan behöva försäkra oss om att uppdateringarna är redo och kompatibla.

Om du vill hålla dig uppdaterad väljer du Starta > Inställningar > uppdatering & säkerhetsuppdatering  >Windows uppdatering och väljer sedan Sök efter uppdateringar.

Söka efter uppdateringar

Om en funktionsuppdatering är tillgänglig för enheten visas den separat på Windows Update-sidan. Du installerar den genom att välja Ladda ned och installera nu.

Här är några saker du kan prova om du har problem med att installera uppdateringar:

 • Kontrollera att enheten är ansluten till Internet. Nedladdningen av uppdateringar kräver en Internetanslutning.

 • Försök installera uppdateringarna manuellt om du är ansluten till Internet. Välj Starta > Inställningar > uppdatering & säkerhetsuppdatering >Windows uppdatering och välj sedan Sök efter uppdateringar. 

  Sök efter uppdateringar

 • Kör Windows Update-felsökaren. Välj Starta > Inställningar > för & säkerhetsuppdatering > Felsöka . Under Kom igångväljer du Windows Update.

 • Om felsökaren inte löser problemet kan du gå till Felsöka problem med Windows eller Åtgärda Windows-fel.

Hur lång tid det tar att ladda ned uppdateringar beror främst på internetanslutningens hastighet, nätverksinställningarna och uppdateringens storlek. Se till att enheten är ansluten till elnätet och internet så går det snabbare att ladda ned uppdateringar.

Du kan inte stoppa uppdateringar helt eftersom de hjälper till att skydda din enhet och se till att den är säker. Uppdateringarna måste till slut laddas ned och installeras, oavsett dina uppdateringsinställningar. Gör så här om du vill pausa hämtningen och installationen av uppdateringar tillfälligt. Observera att när pausens tidsgräns har nåtts måste du installera de senaste uppdateringarna på enheten innan du kan pausa uppdateringar igen.

I den Windows 10 november 2019-uppdateringen (version 1909) eller senare, eller i Windows version 1809 för Pro eller Enterprise väljer du Starta > Inställningar > & Säkerhetsuppdatering > Windows Uppdatering. Välj sedan något av följande alternativ:

 • Välj Pausa uppdateringar i 7 dagar.

 • Välj Avancerade alternativ. Under Pausa uppdateringar väljer du den nedrullningsbara menyn och anger ett datum då uppdateringarna ska återupptas.

För att slutföra installationen av en uppdatering måste enheten startas om. Windows försöker starta om enheten när du inte använder den. Om det inte går kan du bli uppmanad att schemalägga omstarten till ett senare tillfälle. Du kan även schemalägga en valfri tid med hjälp av följande steg:

 1. Välj Starta > Inställningar > för & säkerhetsuppdatering >Windows Uppdatering.

 2. Välj Schemalägg omstarten och välj en tid som passar dig.

Du kan ange aktiva timmar för att säkerställa att automatiska omstarter för uppdateringar endast inträffar när du inte använder enheten. Få uppdateringar när du är borta från datorn med aktiva timmar på Windows.

Försök ta bort filer du inte behöver, avinstallera appar du inte använder eller flytta filer till en annanlagringsenhet, t.ex. en extern USB-enhet eller OneDrive. Fler tips om hur du frigör diskutrymme finns i Frigöra diskutrymme i Windows.

Vi rekommenderar att du ser till att enheter som bärbara datorer och surfplattor är anslutna till elnätet när du inte använder dem. Om uppdateringar då installeras utanför aktiva timmar har enheten tillräckligt med ström för att slutföra installationen. Windows-uppdateringar förbrukar inte mer batteri än andra vanliga systemprocesser.

Det finns en uppdateringshistorik så att du kan se vilka uppdateringar som installerats och när. Du kan också använda den här listan för att ta bort specifika uppdateringar, men det är inte rekommenderat om det inte verkligen behövs.

Välj Starta >Inställningar > uppdatering & säkerhetsuppdatering > Windows uppdatera > Visa uppdateringshistorik .

Visa uppdateringshistorik

Mer information om vad som ingår i uppdateringarna för Windows 10 finns i Uppdateringshistorik för Windows 10.

Vi rekommenderar inte att du tar bort några installerade uppdateringar. Om du måste ta bort en uppdatering kan du göra det via uppdateringshistoriken.

 1. Välj Starta > Inställningar  > uppdatering & säkerhetsuppdatering> Windows   i   > Visa uppdateringshistorik >Avinstallera uppdateringar.

 2. Markera uppdateringen du vill ta bort och välj sedan Avinstallera.

Funktionsuppdateringar släpps normalt två gånger per år och innehåller nya funktioner och eventuella korrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Kvalitetsuppdateringar görs oftare och innehåller i huvudsak små korrigeringar och säkerhetsuppdateringar. Windows levererar båda typerna av uppdateringar till enheten via Windows Update.

Om du vill kontrollera att enheten är uppdaterad öppnar du Inställningar   > Update & Security> Windows Update (Uppdatera) och se din   uppdateringsstatus och tillgängliga   uppdateringar.

Söka efter uppdateringar

Om du vill ta reda på vilken version av Windows du kör kan du läsa Vilket Windows operativsystem använder jag?

Reserverad lagring aktiveras inte automatiskt av Windows i ett uppdateringsscenario. Den är bara aktiverad för nya enheter med maj 2019-uppdatering för Windows 10 (version 1903) eller senare förinstallation eller enheter där en ren installation utfördes.

Obs!: Se Installera Office-uppdateringarom du söker efter information om Microsoft Office-uppdateringar.

Det bästa sättet att hålla Windows 8.1 uppdaterat är att aktivera automatiska uppdateringar. Med automatiska uppdateringar behöver du inte söka efter uppdateringar online eller oroa dig för att viktiga korrigeringar eller enhetsdrivrutiner saknas på datorn. Windows Update installerar i stället viktiga uppdateringar automatiskt när de blir tillgängliga. 

Så här aktiverar du automatiska appuppdateringar: 

 1. Öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och drar muspekaren uppåt) och sedan välja Inställningar > Ändra datorinställningar > Uppdatera och återställa > Windows Update. Välj Sök nu om du vill söka efter uppdateringar manuellt

 1. Välj Välj hur uppdateringar installerasoch välj sedan Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas)under Viktiga uppdateringar

 1. Välj Ta emot rekommenderade uppdateringar på samma sätt som jag tar emot viktiga uppdateringar under Rekommenderade uppdateringar

 1. Välj Hämta uppdateringar för andra Microsoft-produkter när jag uppdaterar Windows under Microsoft Update och välj sedan Verkställ

Klicka på frågorna nedan om du vill se svar på om hur Windows Update håller din enhet uppdaterad.

Obs!: Om datorn är ansluten till ett nätverk där uppdateringar styrs av en grupprincip, kanske du inte kan ändra inställningarna för Windows Update. Kontakta företagets tekniska support om du vill ha mer information. 

Öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och drar muspekaren uppåt) och sedan välja Inställningar > Ändra datorinställningar > Uppdatera och återställa > Windows Update. Välj Sök nuom du vill söka efter uppdateringar manuellt.

Det finns en uppdateringshistorik så att du kan se vilka uppdateringar som installerats och när. Du kan också använda den här listan för att ta bort specifika uppdateringar, men det är inte rekommenderat om det inte verkligen behövs.

Du kan se datorns uppdateringshistorik genom att öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och drar muspekaren uppåt) och sedan välja Inställningar > Ändra datorinställningar > Uppdatera och återställa > Windows Update > Visa uppdateringshistorik.

Vi rekommenderar inte att du tar bort några installerade uppdateringar. Om du måste ta bort en uppdatering kan du göra det via uppdateringshistoriken.

 1. Öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högerkant (om du använder en mus pekar du i skärmens nedre högra hörn och drar muspekaren uppåt) och sedan välja Inställningar > Ändra datorinställningar > Uppdatera och återställa > Windows Update > Visa uppdateringshistorik.

 2. Markera uppdateringen du vill ta bort och välj sedan Avinstallera.

Här är några saker du kan prova om du har problem med att installera uppdateringar:

 • Kontrollera att datorn är ansluten till Internet. Vissa uppdateringar kan inte installeras om du använder en Internetanslutning med datapriser.

 • Om du är ansluten till Internet och uppdateringarna inte installeras automatiskt väntar du ett par minuter och försöker sedan installera uppdateringarna manuellt.

 • Se den guidade genomgången Reparera Windows Update-fel och försök lösa problemet.

Stöd för Windows 7 upphörde den 14 januari 2020

Vi rekommenderar att du flyttar till en Windows 11-dator för att fortsätta att ta emot säkerhetsuppdateringar från Microsoft.

Lära sig mer

Klicka på frågorna nedan om du vill se svar på om hur Windows Update håller din enhet uppdaterad.

Du visar datorns uppdateringshistorik genom att välja Start-knappen och välj sedan Kontrollpanelen > Program. Välj Visa installerade uppdateringar under Program och funktioner

Vi rekommenderar inte att du tar bort några installerade uppdateringar. Om du måste ta bort en uppdatering kan du göra det via uppdateringshistoriken.

 1. Välj Start-knappen och välj sedan Kontrollpanelen > Program. Välj Visa installerade uppdateringar under Program och funktioner.

 2. Markera uppdateringen du vill ta bort och välj sedan Avinstallera.

Här är några saker du kan prova om du har problem med att installera uppdateringar: 

 • Kontrollera att datorn är ansluten till Internet. Vissa uppdateringar kan inte installeras om du använder en Internetanslutning med datapriser.

 • Om du är ansluten till Internet och uppdateringarna inte installeras automatiskt väntar du ett par minuter och försöker sedan installera uppdateringarna manuellt.

 • Se den guidade genomgången Reparera Windows Update-fel och försök lösa problemet.

Obs!: Om datorn är ansluten till ett nätverk där uppdateringar styrs av en grupprincip, kanske du inte kan ändra inställningarna för Windows Update. Kontakta företagets supportavdelning om du vill ha mer information. 

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×