Göra äldre appar eller program kompatibla med den här versionen av Windows 10

Gäller för: Windows 10

De flesta appar (och andra program, som spel eller verktyg) som har skapats för tidigare versioner av Windows fungerar även i den senaste versionen av Windows 10, men vissa äldre program kan fungera dåligt eller inte alls. Här är några sätt att åtgärda vanliga problem med äldre program.

Prova först att köra felsökaren för programkompatibilitet:

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du namnet på programmet eller appen som du vill felsöka.
 2. Välj och håll ned (eller högerklicka) på programmet och välj sedan Öppna filsökväg.
 3. Välj och håll ned (eller högerklicka) på programfilen, välj Egenskaper och välj sedan fliken Kompatibilitet.
 4. Välj Kör felsökaren för programkompatibilitet.

Om det inte fungerade kan du prova att justera inställningarna på fliken Kompatibilitet. Vad du ska titta efter och vad varje inställning gör när den är vald:

Kompatibilitetsinställningar

Inställning Beskrivning
Kompatibilitetsläge Programmet körs med inställningar från en tidigare version av Windows. Prova den här inställningen om du vet att programmet kan användas med en viss version av Windows.
Reducerat färgläge En begränsad uppsättning färger används i programmet. En del äldre program är avsedda att använda färre färger.
Använd upplösningen 640 × 480 bildpunkter Prova med den här inställningen om grafiken i programmet ser ojämn ut eller inte återges korrekt.
Ändra inställningar för hög DPI

Om ditt program inte visas korrekt på en dator med hög DPI (dess funktioner suddiga eller för stora eller för små) väljer du Ändra inställningar för hög DPI och provar sedan något av dessa alternativ i dialogrutan Egenskaper:

Välj vilken DPI du vill använda

 1. I avsnittet Program-DPI markerar du Använd denna inställning för att åtgärda skalningsproblem för detta program i stället för den i Inställningar för att använda de DPI-inställningar du vill använda för det här programmet.

  För Använd den DPI som är inställd för min primära bildskärm när väljer du något av följande:
  • Jag loggar in i Windows Använd den DPI som var angiven för din huvudskärm när du loggade in i Windows. Det här är standardinställningen. 
  • Jag öppnar detta program – Använd den DPI som var angiven för din huvudskärm när du öppnade det specifika programmet.

Ändra programmets läge för hög DPI-skalning

I området Åsidosätt hög DPI-skalning markerar du Åsidosätt hög DPI-skalning och provar sedan något av följande alternativ:

 • Program – Inaktivera alla skalningsinställningar i Windows och använd bara apputvecklarens inställning. I tidigare versioner av Windows kallades detta alternativ Inaktivera skalning vid hög DPI.
 • System – Åsidosätter programmets DPI-inställningar och gör att programmet körs som på en skärm med låg upplösning. Det gör att programmet ser suddig ut på bildskärmar med hög DPI.
 • System (utökad) – Windows försöker använda utökad DPI-skalning för det här programmet. Det gör att vissa program visas med skarp text på bildskärmar med hög DPI. Detta fungerar inte för alla program.
Kör det här programmet som administratör För vissa program krävs administratörsbehörighet för att de ska köras korrekt. Logga in på datorn som administratör om du vill använda det här alternativet. 
Ändra inställningar för alla användare Om du vill använda inställningarna för programmet för alla konton på datorn väljer du
Administrator permission required
 Ändra inställningar för alla användare. Du kan behöva uppge ett administratörslösenord eller bekräfta ditt val.