Lyssna på text som läses högt av Skärmläsaren

Skärmläsaren läser upp text på datorskärmen och beskriver händelser, till exempel meddelanden och avtalade tider i kalendern, så att du kan använda datorn utan bildskärm.

Om du vill starta eller avsluta Skärmläsaren trycker du på Windows-tangenten

Windows-logotypen
+ Retur. Om du vill visa alla skärmläsarkommandon trycker du på Caps Lock + F1 efter att du öppnat Skärmläsaren. Om enheten har en pekskärm trycker du på den tre gånger med fyra fingrar.

Kom igång snabbt med snabbnavigeringsläget

Med snabbnavigeringsläget kan du snabbt navigera till appar och webbsidor. Tryck på Caps Lock + blankstegstangenten för att aktivera eller inaktivera.

När det är aktiverat trycker du på uppåt- och nedåtpilarna för att gå till nästa eller föregående textrad i en app eller en webbsida, och höger- och vänsterpilarna för att gå till nästa eller föregående tecken. Om du vill aktivera ett objekt, till exempel en knapp, trycker du på blankstegstangenten.

Du kan också navigera mellan ord eller stycken. Tryck på Ctrl + Vänsterpil och Ctrl + Högerpil för att navigera mellan ord. Tryck på Ctrl + Uppåtpil och Ctrl + Nedåtpil för att navigera mellan stycken.

Inställningar i Skärmläsaren

Egenskaper

Artikel-id: 17173 – senaste granskning 6 sep. 2016 – revision: 7

Feedback