Åtgärda problem som hindrar program från att installeras eller tas bort

Gäller för: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Följ stegen nedan för att automatiskt åtgärda problem, till exempel skadade registernycklar, som hindrar dig från att installera eller ta bort program:

  • Välj knappen Ladda ned på den här sidan.
  • Klicka på Kör eller Öppna i dialogrutan Filhämtning och följ sedan anvisningarna i felsökaren för installation och avinstallation av program.

Ladda ned
 

  • Skadade registernycklar i 64-bitars operativsystem
  • Skadade registernycklar som styr uppdateringsdata
  • Problem som förhindrar installation av nya program
  • Problem som förhindrar att befintliga program avinstalleras helt eller uppdateras
  • Problem som förhindrar att ett program avinstalleras via Lägg till eller ta bort program (eller Program och funktioner) på Kontrollpanelen
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10