Åtgärda problem som hindrar program från att installeras eller tas bort

Följ stegen nedan för att automatiskt åtgärda problem, till exempel skadade registernycklar, som hindrar dig från att installera eller ta bort program:

  • Välj knappen Ladda ned på den här sidan.
  • Klicka på Kör eller Öppna i dialogrutan Filhämtning och följ sedan anvisningarna i felsökaren för installation och avinstallation av program.

Ladda ned
 

  • Skadade registernycklar i 64-bitars operativsystem
  • Skadade registernycklar som styr uppdateringsdata
  • Problem som förhindrar installation av nya program
  • Problem som förhindrar att befintliga program avinstalleras helt eller uppdateras
  • Problem som förhindrar att ett program avinstalleras via Lägg till eller ta bort program (eller Program och funktioner) på Kontrollpanelen
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Egenskaper

Artikel-id: 17588 – senaste granskning 14 juni 2016 – revision: 1

Feedback