Ansluta skrivaren

Om du kör Windows 10 kan du se Åtgärda skrivarproblem i Windows 10.  

När du ansluter en skrivare till datorn eller lägger till en ny skrivare i hemmanätverket kan du vanligt vis börja skriva ut direkt. Windows stöder de flesta skrivare och du behöver förmodligen inte bekymra dig om att installera särskild skrivarprogramvara. Om du använder Windows 8.1 eller Windows RT 8,1 finns ytterligare skrivar stöd och driv rutiner tillgängliga via Windows Update.

Installera en skrivare

Oftast är allt du behöver göra att ansluta skrivaren till datorn. Anslut USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn och starta skrivaren.

För trådlösa skrivare med Windows 8.1:

Obs!: Om du har en ny trådlös skrivare som inte har lagts till i hemnätverket läser du anvisningarna som medföljde skrivaren för att se hur du lägger till den i hemnätverket. Gå till tillverkarens webbplats om du behöver information och uppdaterad programvara för skrivaren.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar. (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, för pekaren uppåt och klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Enheter. Om skrivaren är installerad bör den visas under Skrivare.

 3. Om skrivaren inte visas trycker eller klickar du på Lägg till en enhet och väljer din skrivare för att installera den.

Så här installerar du (lägger till) en lokal skrivare

 1. Klicka på Start  och klicka sedan på Enheter och skrivare på Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Klicka på Lägg till en lokal skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Kontrollera att Använd en befintlig port och den rekommenderade skrivarporten har valts på sidan Välj en skrivarport och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj skrivarens tillverkare och modell på sidan Installera skrivardrivrutinen och klicka sedan på Nästa.

  • Om skrivaren inte visas klickar du på Windows Update och väntar medan Windows söker efter ytterligare drivrutiner.

  • Om ingen drivrutin hittas och du har installationsskivan, klickar du på Disk finns och navigerar till mappen med skrivardrivrutinen. (Läs skrivarhandboken om du behöver mer hjälp.)

 6. Slutför de återstående stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips: Du kan skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren fungerar korrekt. Om du har installerat skrivaren men den inte fungerar kan du hitta felsökningsinformation eller drivrutinsuppdateringar på tillverkarens webbplats.

Så här installerar du en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare

Om du försöker lägga till en nätverksskrivare på kontoret behöver du normalt känna till namnet på skrivaren. Kontakta nätverksadministratören om du inte hittar det.

 1. Klicka på Start -knappen och sedan på enheter och skrivarepå Start-menyn.

 2. Klicka på Lägg till en skrivare.

 3. Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetooth-skrivare i guiden Lägg till skrivare.

 4. Välj den skrivare du vill använda i listan över tillgängliga skrivare och klicka på Nästa. (Om datorn är ansluten till ett nätverk visas bara skrivare som finns i Active Directory för din domän i listan.)

 5. Om du uppmanas att installera skrivar driv rutinen på datorn genom att klicka på Installera driv rutinAdministratörsbehörighet krävsom du uppmanas att ange ett administratörs lösen ord eller en bekräftelse skriver du lösen ordet eller anger bekräftelsen.

 6. Slutför de återstående stegen i guiden och klicka sedan på Slutför.

Tips: Tillgängliga skrivare kan inkludera alla skrivare i ett nätverk, till exempel Bluetooth-skrivare och trådlösa skrivare eller skrivare som är anslutna till andra datorer och som delas i nätverket. Du kan behöva behörighet för att installera vissa skrivare. Du kan kontrollera att skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida.

Obs!: När du har installerat skrivaren kan du hålla den uppdaterad med automatiska uppdateringar av driv rutinen förWindows 7.

Felsöka skrivarproblem

Börja med att kontrollera maskinvaran

Se till att skrivarens elkabel är ansluten till ett nätuttag och att strömmen är påslagen. Om du skriver ut till en delad skrivare eller en skrivare i ett nätverk kontrollerar du att alla datorer och routrar som behövs också är påslagna. Om skrivaren eller annan utrustning är ansluten till ett överspänningsskydd eller en reservströmkälla ser du till att även den utrustningen är ansluten och påslagen.

Om du använder en kabelansluten skrivare kontrollerar du att skrivarkabeln från skrivaren till datorn är ordentligt ansluten.

För trådlösa skrivare kontrollerar du den trådlösa anslutningen. Se till att det trådlösa alternativet för skrivaren är aktiverat och tillgängligt. På många skrivare finns en knapp med en blå ikon för trådlöst när det trådlösa alternativet är tillgängligt.

Kör sedan testet för skrivarens trådlösa anslutning. Läs instruktionerna som medföljde skrivaren eller titta på skrivartillverkarens webbplats och se hur du ska göra.

Använda en felsökare

En felsökare är ett automatiskt verktyg som kan upptäcka och automatiskt åtgärda vissa datorproblem. Utskriftsfelsökaren kan åtgärda problem med att installera och ansluta till en skrivare.

Uppdatera drivrutiner

De flesta skrivare kräver drivrutiner för att fungera korrekt. Om du nyligen har uppgraderat från en version av Windows till en annan är det möjligt att den aktuella skrivardrivrutinen är avsedd för den föregående versionen av Windows. Om du har råkat ut för strömavbrott, virus eller andra datorproblem på sistone är det också möjligt att drivrutinerna har skadats. Om du laddar ned och installerar den senaste drivrutinen för skrivaren kan den här typen av problem ofta lösas.

Tre sätt att hitta och installera en drivrutin:

 • Använd Windows Update. Det kan finnas en uppdaterad version av skrivardrivrutinen i Windows Update.

 • Installera programvara från skrivartillverkaren. Om en skiva följde med skrivaren kan den innehålla programvara som installerar en drivrutin för skrivaren.

 • Ladda ned och installera drivrutinen själv. Du kan söka efter en drivrutin på tillverkarens webbplats. Prova detta om det inte går att hitta någon drivrutin till skrivaren på Windows Update och om ingen programvara för installation av drivrutinen medföljde skrivaren.

För Windows 8.1 

Om du vill skriva ut webbsidor med Internet Explorer klickar du på knappen Verktyg, väljer Skriv ut och väljer sedan Skriv ut igen. Se hur den utskrivna sidan kommer att se ut genom att välja Förhandsgranska. Du kan också skriva ut sidor genom att trycka på CTRL+P.

Om du bara vill skriva ut en bild från en sida (och inte hela sidan), högerklickar du på bilden och väljer Skriv ut. Välj Skriv ut igen i dialogrutan Skriv ut.

För Windows 7 

Om du vill skriva ut webbsidor med Internet Explorer, trycker du på Ctrl + P och väljer från vilken av de installerade skrivarna du vill skriva ut.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×