Åtgärda problem som blockerar program från att installeras eller tas bort

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows 8

Felsökningsfunktionen för installation och avinstallation av program hjälper dig att automatiskt reparera problem när du är blockerad från att installera eller ta bort program. Det fixar också skadade registernycklar.

Först måste du ladda ned felsökaren.

Ladda ned felsökaren

Om rutan Filhämtning visas när du börjar ladda ned ska du välja Kör eller Öppna.

Felsökaren tillhandahåller steg som du kan följa. Om ett program inte finns med i avinstallationsalternativen blir du tillfrågad om programmets produktkod. För att komma åt koden behöver du ett verktyg för att läsa MSI-filer – som normalt är tillgängligt för IT-proffs. Du hittar produktkoden i MSI-filens egenskapstabell.

Den fixar följande

Felsökaren hjälper till att åtgärda problem såsom:

  • Skadade registernycklar på 64-bitars operativsystem.
  • Skadade registernycklar som styr uppdateringsdata.
  • Att hindrar nya program från att installeras.
  • Att förhindra befintliga program från att avinstalleras helt eller uppdateras.
  • Att blockera dig från att avinstallera ett program via Lägg till eller ta bort program (eller Program och funktioner) på Kontrollpanelen.

Om du försöker ta bort skadlig kod kan du använda Windows-säkerhet (eller ett annat antivirusverktyg). Alternativt kan du använda verktyget Windows Borttagning av skadlig programvara.

Körs på

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7