Tips för att förbättra datorns prestanda i Windows 10

Gäller för: Windows 10

Om datorn går långsamt kan följande förslag hjälpa dig att öka hastigheten. Tipsen visas i ordning, så börja med det första för att se om det hjälper. Fortsätt annars med nästa tips.