Felsöka Surface Dock och dockningsstationer

Gäller för: Surface DevicesSurface

Om du har problem med att ta fram eller docka stationen som arbetar med ytan gör du så här:

Innan du börjar felsöka

Se först till att din Surface fungerar korrekt genom att hämta de senaste uppdateringarna. Mer information finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows.

Om du har uppdaterat Surface och fortfarande behöver hjälp tar du reda på vilken docka du har och följer anvisningarna för din modell. Om du vill ta reda på vilken dockning du har går du till identifiera ytans dockning och funktioner.

Felsöka Surface Dock


Välj det problem du upplever: 

Surface Dock kan inte anslutas till din externa bildskärm

om bildskärmen inte projiceras på en andra skärm läser du bildskärms kortet och kablar. Om du vill ha mer information om hur du felsöker din externa skärm går du till problem med att ansluta till en andra skärm.

 

Uppdatera Surface Dock

Ladda ned Surface Updater-verktyget och använd det för att uppdatera din Surface Dock. Följ sedan anvisningarna i Uppdatera Surface Dock.

Surface laddar inte när den är ansluten till Surface Dock

Kontrollera följande saker:

 • Kontrollera dina strömkällor. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att LED-indikatorn på Surface Dock är tänd. Kontrollera indikatorlampan på eluttagslist. Om lampan är aktive rad kan du ansluta något annat till vägguttaget och kontrol lera att det fungerar.
 • Ta bort Surface Connector från din Surface, vänd konnektorn 180 grader och anslut den igen. Kontrollera att anslutningen är säker och att indikatorlampan är på.
 • Ta bort eventuella tillbehör som drar ström från Surface Dock eller Surface och kontrollera om Surface laddas.
 • Om du fortfarande har problem kan du återställa effekten genom att dra ur din Surface-docka från vägguttaget och sedan ansluta den igen.

Problem med ljudet när Surface är ansluten till Surface Dock

Kontrollera ljudinställningarna

 • Är högtalarkablarna ordentligt anslutna till ljudportarna på Surface Dock och högtalarna?
 • Är högtalarna anslutna till ett eluttag och påslagna?

Aktivera ljudenheten

 1. Skriv hantera ljud i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj Hantera ljudenheter i sökresultaten.
 2. Om den enhet du vill använda är inaktiverad väljer du enheten och sedan Aktivera.
 3. Välj enheten och sedan Ange som standard > OK.

Växla till en annan ljudenhet

Kontrollera om ljudet fungerar när du använder en annan enhet. Kontrollera att enheten är aktiverad enligt beskrivningen ovan. Så här växlar du mellan att spela upp ljud från högtalarna på Surface Dock och Surface:

 1. Skriv hantera ljud i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Hantera ljudenheter i sökresultaten.
 2. sedan gör du något av följande om du vill välja vilka högtalare som ska spela upp ljud:
  • Om du vill spela upp ljud genom ljudporten på dockningsstationen väljer du Högtalare (Microsoft Docking Station Audio Device).
  • Om du vill spela upp ljud genom högtalarna på Surface väljer du Speakers Realtek High Definition Audio.
 3. Välj Ange som standard > OK.

Felsöka dockningsstation för Surface Pro


om du har problem med att få docknings stationen att fungera med din Surface Pro, Surface Pro 2, Surface Pro 3 eller Surface 3 finns det några saker du kan prova: 

Ansluta Surface i dockningsstationen

kontrol lera att du använder rätt docknings station för ytan. Docknings stationer för Surface fungerar inte med Surface RT och Surface 2.

Dockningsstation Fungerar med
Surface-dockningsstation Surface Pro, Surface Pro 2
Dockningsstation för Surface Pro 3 Surface Pro 3
Dockningsstation för Surface 3 Surface 3

 

när du har kontrollerat att du har rätt docknings station ska du kontrol lera om det finns något anslutnings hinder på ytan. För att undvika anslutningshinder kontrollerar du att:

 • Din Surface är korrekt placerad i dockningsstationen. Dra med fingret längs kanterna där Surface vidrör dockningsstationens sidor. Om en sida sticker ut öppnar du dockningsstationen och placerar Surface i dockningsstationen igen. 
 • Båda sidor av dockningsstationen är utdragna innan du försöker sätta i din Surface.
 • Du har tagit bort eventuella anslutna tillbehör som gör att dockningsstationens sidor inte ansluts till Surface.

Surface laddas inte i dockningsstationen

Kontrollera följande saker:

 • Sitter din Surface ordentligt i dockningsstationen med dockningsstationens båda sidor helt instuckna i sidorna på din Surface?
 • Är ljuset på dockningsstationens högra sida på?
 • Sitter strömkabeln ordentligt i laddningsporten på dockningsstationen?
 • Fungerar eluttaget som det ska? Kontrollera att uttaget fungerar som det ska genom att ansluta något annat till det.
 • Är grenuttaget påslaget (om du använder ett sådant)?
 • Ta bort tillbehör som drar ström från dockningsstationen eller Surface och kontrollera om Surface laddas. Om det fungerar kan du ansluta tillbehören till en strömförsörjd USB-hubb och sedan ansluta hubben till dockningsstationen eller Surface.

Problem med ljud i dockningsstationen

Kontrollera följande saker:

 • De senaste uppdateringarna för Surface och Windows installeras. Information omhur du gör det finns i Hämta den senaste ytan och Windows-uppdateringar.
 • Sitter högtalarkablarna ordentligt i ljudkontakterna på dockningsstationens baksida och på högtalarna?
 • Är högtalarna anslutna till ett eluttag och påslagna?

Du kan växla ljuduppspelning mellan dockningsstationen och dina Surface-högtalare. Gör så här:

 1. Skriv hantera ljud i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Hantera ljudenheter i sökresultaten.
 2. gör något av följande för att ange vilka högtalare som spelar upp ljud:
  • Om du vill spela upp ljud genom ljudporten på dockningsstationen väljer du Högtalare (Microsoft Docking Station Audio Device).
  • för uppspelning av ljud genom Surface-högtalare:
   • På Surface Pro väljer du Högtalare (2-High Definition Audio Device).
   • På Surface Pro 2 eller Surface Pro 3 väljer du Högtalare (Realtek High Definition Audio).
   • På Surface 3 väljer du Högtalare (Intel SST Audio Device WDM).
 3. Välj Ange som standard > OK.

Har du fortfarande problem?

Om du fortfarande har problem med docknings stationen kontaktar du oss.