Innehållsförteckning
×

Obs!: Vissa produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner.

Nedan följer några lösningar du kan prova om du har problem med ljudet, volymen, ljuduppspelning eller inspelning på Surface, eller om du har problem med ljudtillbehör som hörlurar, externa högtalare eller en mikrofon.

Prova först

Se till att ingenting är i vägen

Kontrollera att inget är i vägen för högtalar- och mikrofonöppningarna på din Surface, till exempel skärmskydd eller dekaler. Läs Surface-funktioner om du är osäker på var uttagen för högtalare och mikrofon sitter på Surface.

Kontrollera anslutningarna för ljudtillbehör

Om du kan höra ljud från Surface-högtalarna men inte från ett tillbehör, kontrollerar du att tillbehöret fungerar som det ska och att det är korrekt anslutet.

 • Prova att använda tillbehöret med en annan enhet.

 • Kontrollera att kablarna som ansluter Surface till tillbehöret är ordentligt anslutna. Om anslutningen är bra men du fortfarande inte kan höra ljud från tillbehöret kan du prova att använda andra kablar.

 • Stäng alla ljudappar och ta först bort och koppla sedan in alla tillbehörskablar till Surface och tillbehöret.

 • Kontrollera att tillbehör som använder Bluetooth® trådlösa tekniken är korrekt ihopkopplade med din Surface.

 • Om du använder Surface Dock när du försöker lyssna på något, kan du titta i Felsöka Surface Dock.

Justera volymen

Se till att du har ställt in volymnivåerna rätt. Du kan ändra volymen på flera olika sätt:

 • Volymknappen: Höj eller sänk volymen på Surface genom att trycka på volymknappen.

 • Tangentbordet: Om det finns volymtangenter på ditt Surface Type Cover eller tangentbord trycker du på tangenterna för att sänka och höja volymen eller stänga av ljudet.

 • Aktivitetsfältet på skrivbordet: I aktivitetsfältet på skrivbordet väljer du Högtalarikonoch justerar volymkontrollen uppåt eller nedåt.

 • Ljudtillbehör: Justera volymen på headsetet, högtalarna, telefonen eller andra ljudtillbehör, eller i programvaran som medföljer tillbehöret. Mer information om hur du justerar volymnivåerna finns i instruktionerna som följde med tillbehöret eller på tillverkarens webbplats.

 • Appar: Vissa appar har en volymkontroll i appen.

Meddelanden: 

 • Volymknappen på din Surface och skrivbordets volyminställning i Aktivitetsfältet är kopplade till varandra. Om du höjer, sänker eller stänger av ljudet med en av inställningarna ändras volymnivån i de andra också.

 • Volymkontroller i appar och andra tillbehör, som hörlurar och externa högtalare, kan fungera oberoende av Surfaces inbyggda kontroller. Du kan behöva justera volymnivån på fler än ett ställe.

Kontrollera kvaliteten på inspelningen

Om ljudkvaliteten från högtalarna eller från ett ljudtillbehör inte är bra är det möjligt att själva ljudinspelningen har dålig kvalitet. Prova att lyssna på samma inspelning på en annan enhet.

Justera mikrofoninställningarna

Om du inte hörs när du pratar i mikrofonen eller om du har problem med att spela in ljud, kan du prova med att ändra mikrofoninställningarna:

 1. Gå till Start, Inställningaröppna och välj sedan Ljudunder System.

 2. Rulla nedåt och välj Fler ljudinställningar.

 3. Välj fliken Inspelning, välj den mikrofon du vill använda och välj Egenskaper. Se till att välja en mikrofon som är aktiverad och ansluten till din Surface.

 4. Tryck på fliken Nivåer. Två skjutreglage visas. 

  Mikrofon: Styr mikrofonens volym. 

  Microphone Boost: Styr hållfastheten för mikrofonindatasignalen. 

  Obs!: Vissa enheter kan sakna skjutreglaget för mikrofonförstärkning. I så fall kan du använda skjutreglaget för mikrofonen i stället.

 5. Justera reglagen tills mikrofonen spelar in på önskad nivå. Vilka nivåer som krävs beror på mängden bakgrundsljud och om du använder Surface-enhetens inbyggda mikrofon eller en extern mikrofon. En bra utgångspunkt är att ställa in Mikrofon på 50 och Mikrofonförstärkning på +24,0 dB.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 1.

Lösning 1: Skaffa de senaste uppdateringarna

Om du laddar ned och installerar de senaste uppdateringarna för Windows och din Surface åtgärdas det här problemet i de flesta fall. Mer information finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows. Om problemen kvarstår går du till Lösning 2.

Lösning 2: Starta om din Surface

 1. Gå till Startoch välj sedan Power > Starta om

 2. När Surface har startats om och du har loggat in i Windows igen kan du prova att lyssna på något (spela upp musik eller en video) via de inbyggda högtalarna och prova att spela in något med hjälp av den inbyggda mikrofonen.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 3.

Lösning 3: Kontrollera ljudinställningarna

Kontrollera ljudinställningarna och ändra dem om det behövs. Gör så här för att granska och ange utdataenhet för ljud:

 1. Gå till Start, Inställningaröppna och välj sedan Ljudunder System.

 2. Gör båda eller något av följande:

 • I avsnittet Utdata väljer du den enhet du vill använda för uppspelning (till exempel de inbyggda högtalarna på din Surface, externa högtalare eller ett headset) som utdataenhet. När du väljer den här enheten anger du den även som standardenhet.

 • I avsnittet Indata väljer du den enhet du vill använda för inspelningen (till exempel den inbyggda mikrofonen eller en extern mikrofon) som indataenhet. När du väljer den här enheten anger du den även som standardenhet.

Om du använder en app för kommunikation, som Skype, vill du kanske konfigurera din kommunikationsenhet separat när du använder högtalare eller ett headset. Så här ställer du in en kommunikationsenhet:

 1. Gå till Start, Inställningaröppna och välj sedan Ljudunder System.

 2. Rulla nedåt och välj Fler ljudinställningar.

 3. Gör båda eller något av följande:

 • Välj fliken Uppspelning och välj den enhet du vill använda för uppspelning vid kommunikation (till exempel de inbyggda Surface-högtalarna, externa högtalare eller ett headset). Välj sedan Ange som standardenhet för kommunikation.

 • Välj fliken Inspelning och välj den enhet du vill använda som inspelningsenhet vid kommunikation (till exempel den inbyggda mikrofonen eller en extern mikrofon). Välj sedan Ange som standardenhet för kommunikation.

Om det fortfarande inte fungerar provar du Lösning 4.

Lösning 4: Kör felsökare

Prova att köra de automatiska felsökarna. De här verktygen kan hitta och åtgärda problem med ljudet:

 • Om du vill felsöka utdataljud går du till Start, Inställningaroch väljer sedan Ljud under System. Rulla nedåt och bredvid Felsöka vanliga ljudproblem väljerdu Utdataenheter. Följ anvisningarna på skärmen.

 • Om du vill felsöka inmatningsljud går du till Start, Inställningaroch väljersedan Ljud under System. Rulla nedåt och bredvid Felsöka vanliga ljudproblem väljerdu Inmatningsenheter. Följ anvisningarna på skärmen.

Gå till Lösning 5 om det inte hjälpte att köra felsökarna.

Lösning 5: Framtvinga avstängning

Information om hur du gör finns i Framtvinga en avstängning och starta om Surface.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 6.

Lösning 6: Återställ din Surface helt eller till en tidigare tidpunkt

Om ljudproblemen kvarstår kan du testa att återställa din Surface utan att ta bort filer eller återställa den helt. Information om hur du gör finns i Återställa Surface helt eller till en tidigare tidpunkt.

Behöver du mer hjälp?

Om de inbyggda högtalarna eller mikrofonerna på Surface fortfarande inte fungerar som de ska, eller om volymkontrollen fortfarande är låst när du har återställt Surface helt kan din Surface behöva service. Gå till Få min Surface fixad.

Om du har provat de här lösningarna men ditt ljudtillbehör fortfarande inte fungerar bör du kontakta tillbehörets tillverkare för att få support.

Relaterade ämnen

Obs!: Vissa produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner.

Nedan följer några lösningar du kan prova om du har problem med ljudet, volymen, ljuduppspelning eller inspelning på Surface, eller om du har problem med ljudtillbehör som hörlurar, externa högtalare eller en mikrofon.

Prova först

Se till att ingenting är i vägen

Kontrollera att inget är i vägen för högtalar- och mikrofonöppningarna på din Surface, till exempel skärmskydd eller dekaler. Läs Surface-funktioner om du är osäker på var uttagen för högtalare och mikrofon sitter på Surface.

Kontrollera anslutningarna för ljudtillbehör

Om du kan höra ljud från Surface-högtalarna men inte från ett tillbehör, kontrollerar du att tillbehöret fungerar som det ska och att det är korrekt anslutet.

 • Prova att använda tillbehöret med en annan enhet.

 • Kontrollera att kablarna som ansluter Surface till tillbehöret är ordentligt anslutna. Om anslutningen är bra men du fortfarande inte kan höra ljud från tillbehöret kan du prova att använda andra kablar.

 • Stäng alla ljudappar och ta först bort och koppla sedan in alla tillbehörskablar till Surface och tillbehöret.

 • Kontrollera att tillbehör som använder Bluetooth® trådlösa tekniken är korrekt ihopkopplade med din Surface.

 • Om du använder Surface Dock när du försöker lyssna på något, kan du titta i Felsöka Surface Dock.

Justera volymen

Se till att du har ställt in volymnivåerna rätt. Du kan ändra volymen på flera olika sätt:

 • Volymknappen: Höj eller sänk volymen på Surface genom att trycka på volymknappen.

 • Tangentbordet: Om det finns volymtangenter på ditt Surface Type Cover eller tangentbord trycker du på tangenterna för att sänka och höja volymen eller stänga av ljudet.

 • Aktivitetsfältet på skrivbordet: I aktivitetsfältet på skrivbordet väljer du Högtalarikonoch justerar volymkontrollen uppåt eller nedåt.

 • Ljudtillbehör: Justera volymen på headsetet, högtalarna, telefonen eller andra ljudtillbehör, eller i programvaran som medföljer tillbehöret. Mer information om hur du justerar volymnivåerna finns i instruktionerna som följde med tillbehöret eller på tillverkarens webbplats.

 • Appar: Vissa appar har en volymkontroll i appen.

Meddelanden: 

 • Volymknappen på din Surface och skrivbordets volyminställning i Aktivitetsfältet är kopplade till varandra. Om du höjer, sänker eller stänger av ljudet med en av inställningarna ändras volymnivån i de andra också.

 • Volymkontroller i appar och andra tillbehör, som hörlurar och externa högtalare, kan fungera oberoende av Surfaces inbyggda kontroller. Du kan behöva justera volymnivån på fler än ett ställe.

Kontrollera kvaliteten på inspelningen

Om ljudkvaliteten från högtalarna eller från ett ljudtillbehör inte är bra är det möjligt att själva ljudinspelningen har dålig kvalitet. Prova att lyssna på samma inspelning på en annan enhet.

Justera mikrofoninställningarna

Om du inte hörs när du pratar i mikrofonen eller om du har problem med att spela in ljud, kan du prova med att ändra mikrofoninställningarna:

 1. Gå till Start > Inställningar> > på Kontrollpanelen Ljud.

 2. Välj fliken Inspelning, välj den mikrofon du vill använda och välj Egenskaper. Se till att välja en mikrofon som är aktiverad och ansluten till din Surface.

 3. Tryck på fliken Nivåer. Två skjutreglage visas. 

  Mikrofon: Styr mikrofonens volym. 

  Microphone Boost: Styr hållfastheten för mikrofonindatasignalen. 

  Obs!: Vissa enheter kan sakna skjutreglaget för mikrofonförstärkning. I så fall kan du använda skjutreglaget för mikrofonen i stället.

 4. Justera reglagen tills mikrofonen spelar in på önskad nivå. Vilka nivåer som krävs beror på mängden bakgrundsljud och om du använder Surface-enhetens inbyggda mikrofon eller en extern mikrofon. En bra utgångspunkt är att ställa in Mikrofon på 50 och Mikrofonförstärkning på +24,0 dB.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 1.

Lösning 1: Skaffa de senaste uppdateringarna

Om du laddar ned och installerar de senaste uppdateringarna för Windows och din Surface åtgärdas det här problemet i de flesta fall. Mer information finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows. Om problemen kvarstår går du till Lösning 2.

Lösning 2: Starta om din Surface

 1. Gå till Start > Av/på  > Starta om.

 2. När Surface har startats om och du har loggat in i Windows igen kan du prova att lyssna på något (spela upp musik eller en video) via de inbyggda högtalarna och prova att spela in något med hjälp av den inbyggda mikrofonen.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 3.

Lösning 3: Kontrollera ljudinställningarna

Kontrollera ljudinställningarna och ändra dem om det behövs. Gör så här för att granska och ange utdataenhet för ljud:

 1. Gå till Start och välj sedan Inställningar > Ljud.

 2. Gör båda eller något av följande:

 • Under Ljud väljer du den enhet du vill spela upp från (till exempel de inbyggda Surface-högtalarna, externa högtalare eller ett headset) som uppspelningsenhet. När du väljer den här enheten anger du den även som standardenhet.

 • Under Inspelning väljer du den enhet du vill använda för inspelning (till exempel den inbyggda mikrofonen eller en extern mikrofon) som inspelningsenhet. När du väljer den här enheten anger du den även som standardenhet.

Om du använder en app för kommunikation, som Skype, vill du kanske konfigurera din kommunikationsenhet separat när du använder högtalare eller ett headset. Så här ställer du in en kommunikationsenhet:

 1. Gå till Start och välj sedan Inställningar > Ljud > Ljud på Kontrollpanelen.

 2. Gör båda eller något av följande:

 • Välj fliken Uppspelning och välj den enhet du vill använda för uppspelning vid kommunikation (till exempel de inbyggda Surface-högtalarna, externa högtalare eller ett headset). Välj sedan Ange som standardenhet för kommunikation.

 • Välj fliken Inspelning och välj den enhet du vill använda som inspelningsenhet vid kommunikation (till exempel den inbyggda mikrofonen eller en extern mikrofon). Välj sedan Ange som standardenhet för kommunikation.

Om det fortfarande inte fungerar provar du Lösning 4.

Lösning 4: Kör felsökare

Prova att köra de automatiska felsökarna. De här verktygen kan hitta och åtgärda problem med ljudet:

 • Felsök uppspelningsljudet genom att gå till Start , välja Inställningar > Ljud > välja Felsök under Ljud och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 • Felsök inspelningsljudet genom att gå till Start , välja Inställningar > Ljud > välja Felsök under Inmatning och sedan följa anvisningarna på skärmen.

Gå till Lösning 5 om det inte hjälpte att köra felsökarna.

Lösning 5: Framtvinga avstängning

Information om hur du gör finns i Framtvinga en avstängning och starta om Surface.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 6.

Lösning 6: Återställ din Surface helt eller till en tidigare tidpunkt

Om ljudproblemen kvarstår kan du testa att återställa din Surface utan att ta bort filer eller återställa den helt. Information om hur du gör finns i Återställa Surface helt eller till en tidigare tidpunkt.

Behöver du mer hjälp?

Om de inbyggda högtalarna eller mikrofonerna på Surface fortfarande inte fungerar som de ska, eller om volymkontrollen fortfarande är låst när du har återställt Surface helt kan din Surface behöva service. Gå till Få min Surface fixad.

Om du har provat de här lösningarna men ditt ljudtillbehör fortfarande inte fungerar bör du kontakta tillbehörets tillverkare för att få support.

Relaterade ämnen

Obs!: Vissa produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder eller regioner.

Nedan följer några lösningar du kan prova om du har problem med ljudet, volymen, ljuduppspelning eller inspelning på Surface, eller om du har problem med ljudtillbehör som hörlurar, externa högtalare eller en mikrofon.

Prova först

Se till att ingenting är i vägen

Kontrollera att inget är i vägen för högtalar- och mikrofonöppningarna på din Surface, till exempel skärmskydd eller dekaler. Läs Surface-funktioner om du är osäker på var uttagen för högtalare och mikrofon sitter på Surface.

Kontrollera anslutningarna för ljudtillbehör

Om du kan höra ljud från Surface-högtalarna men inte från ett tillbehör, kontrollerar du att tillbehöret fungerar som det ska och att det är korrekt anslutet.

 • Prova att använda tillbehöret med en annan enhet.

 • Kontrollera att kablarna som ansluter Surface till tillbehöret är ordentligt anslutna. Om anslutningen är bra men du fortfarande inte kan höra ljud från tillbehöret kan du prova att använda andra kablar.

 • Stäng alla ljudappar och ta först bort och koppla sedan in alla tillbehörskablar till Surface och tillbehöret.

 • Kontrollera att tillbehör som använder Bluetooth® trådlösa tekniken är korrekt ihopkopplade med din Surface.

 • Om du använder Surface Dock när du försöker lyssna på något, kan du titta i Felsöka Surface Dock.

Justera volymen

Se till att du har ställt in volymnivåerna rätt. Du kan ändra volymen på flera olika sätt:

 • Volymknappen: Höj eller sänk volymen på Surface genom att trycka på volymknappen.

 • Tangentbordet: Om det finns volymtangenter på ditt Surface Type Cover eller tangentbord trycker du på tangenterna för att sänka och höja volymen eller stänga av ljudet.

  Aktivitetsfältet på skrivbordet: I aktivitetsfältet på skrivbordet väljer du Högtalarikonoch justerar volymkontrollen uppåt eller nedåt.

 • Ljudtillbehör: Justera volymen på headsetet, högtalarna, telefonen eller andra ljudtillbehör, eller i programvaran som medföljer tillbehöret. Mer information om hur du justerar volymnivåerna finns i instruktionerna som följde med tillbehöret eller på tillverkarens webbplats.

 • Appar: Vissa appar har en volymkontroll i appen.

Meddelanden: 

 • Volymknappen på din Surface och skrivbordets volyminställning i Aktivitetsfältet är kopplade till varandra. Om du höjer, sänker eller stänger av ljudet med en av inställningarna ändras volymnivån i de andra också.

 • Volymkontroller i appar och andra tillbehör, som hörlurar och externa högtalare, kan fungera oberoende av Surfaces inbyggda kontroller. Du kan behöva justera volymnivån på fler än ett ställe.

Kontrollera kvaliteten på inspelningen

Om ljudkvaliteten från högtalarna eller från ett ljudtillbehör inte är bra är det möjligt att själva ljudinspelningen har dålig kvalitet. Prova att lyssna på samma inspelning på en annan enhet.

Justera mikrofoninställningarna

Om du inte hörs när du pratar i mikrofonen eller om du har problem med att spela in ljud, kan du prova med att ändra mikrofoninställningarna:

 1. Gå till Start > Inställningar> > på Kontrollpanelen Ljud.

 2. Välj fliken Inspelning, välj den mikrofon du vill använda och välj Egenskaper. Se till att välja en mikrofon som är aktiverad och ansluten till din Surface.

 3. Tryck på fliken Nivåer. Två skjutreglage visas. 

  Mikrofon: Styr mikrofonens volym. 

  Microphone Boost: Styr hållfastheten för mikrofonindatasignalen. 

  Obs!: Vissa enheter kan sakna skjutreglaget för mikrofonförstärkning. I så fall kan du använda skjutreglaget för mikrofonen i stället.

 4. Justera reglagen tills mikrofonen spelar in på önskad nivå. Vilka nivåer som krävs beror på mängden bakgrundsljud och om du använder Surface-enhetens inbyggda mikrofon eller en extern mikrofon. En bra utgångspunkt är att ställa in Mikrofon på 50 och Mikrofonförstärkning på +24,0 dB.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 1.

Lösning 1: Skaffa de senaste uppdateringarna

Om du laddar ned och installerar de senaste uppdateringarna för Windows och din Surface åtgärdas det här problemet i de flesta fall. Mer information finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows. Om problemen kvarstår går du till Lösning 2.

Lösning 2: Starta om din Surface

 1. Gå till Start > Av/på  > Starta om.

 2. När Surface har startats om och du har loggat in i Windows igen kan du prova att lyssna på något (spela upp musik eller en video) via de inbyggda högtalarna och prova att spela in något med hjälp av den inbyggda mikrofonen.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 3.

Lösning 3: Kontrollera ljudinställningarna

Kontrollera ljudinställningarna och ändra dem om det behövs. Gör så här för att granska och ange utdataenhet för ljud:

 1. Gå till Start och välj sedan Inställningar > Ljud.

 2. Gör båda eller något av följande:

 • Under Ljud väljer du den enhet du vill spela upp från (till exempel de inbyggda Surface-högtalarna, externa högtalare eller ett headset) som uppspelningsenhet. När du väljer den här enheten anger du den även som standardenhet.

 • Under Inspelning väljer du den enhet du vill använda för inspelning (till exempel den inbyggda mikrofonen eller en extern mikrofon) som inspelningsenhet. När du väljer den här enheten anger du den även som standardenhet.

Om du använder en app för kommunikation, som Skype, vill du kanske konfigurera din kommunikationsenhet separat när du använder högtalare eller ett headset. Så här ställer du in en kommunikationsenhet:

 1. Gå till Start och välj sedan Inställningar > Ljud > Ljud på Kontrollpanelen.

 2. Gör båda eller något av följande:

 • Välj fliken Uppspelning och välj den enhet du vill använda för uppspelning vid kommunikation (till exempel de inbyggda Surface-högtalarna, externa högtalare eller ett headset). Välj sedan Ange som standardenhet för kommunikation.

 • Välj fliken Inspelning och välj den enhet du vill använda som inspelningsenhet vid kommunikation (till exempel den inbyggda mikrofonen eller en extern mikrofon). Välj sedan Ange som standardenhet för kommunikation.

Om det fortfarande inte fungerar provar du Lösning 4.

Lösning 4: Kör felsökare

Prova att köra de automatiska felsökarna. De här verktygen kan hitta och åtgärda problem med ljudet:

 • Felsök uppspelningsljudet genom att gå till Start , välja Inställningar > Ljud > välja Felsök under Ljud och sedan följa anvisningarna på skärmen.

 • Felsök inspelningsljudet genom att gå till Start , välja Inställningar > Ljud > välja Felsök under Inmatning och sedan följa anvisningarna på skärmen.

Gå till Lösning 5 om det inte hjälpte att köra felsökarna.

Lösning 5: Framtvinga avstängning

Information om hur du gör finns i Framtvinga en avstängning och starta om Surface.

Om problemen kvarstår går du till Lösning 6.

Lösning 6: Återställ din Surface helt eller till en tidigare tidpunkt

Om ljudproblemen kvarstår kan du testa att återställa din Surface utan att ta bort filer eller återställa den helt. Information om hur du gör finns i Återställa Surface helt eller till en tidigare tidpunkt.

Behöver du mer hjälp?

Om de inbyggda högtalarna eller mikrofonerna på Surface fortfarande inte fungerar som de ska, eller om volymkontrollen fortfarande är låst när du har återställt Surface helt kan din Surface behöva service. Gå till Få min Surface fixad.

Om du har provat de här lösningarna men ditt ljudtillbehör fortfarande inte fungerar bör du kontakta tillbehörets tillverkare för att få support.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×