Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du skapar ett diagram i Excel används informationen i cellen ovanför varje kolumn eller rad med data som förklaringsnamn. Du kan ändra förklaringsnamn genom att uppdatera informationen i de här cellerna, eller så kan du uppdatera standardförklaringsnamnet med hjälp av Välj data.

Obs!: Om du skapar ett diagram utan att använda rad- eller kolumnrubriker används standardnamn i Excel, med början från ”Serie 1”. Du kan läsa mer om hur du skapar ett diagram och får rätt formatering för dina rader och kolumner.

I den här artikeln

Visa förklaringen i diagrammet

 1. Markera diagrammet, klicka på plustecknet Plus det övre högra hörnet i diagrammet och markera sedan kryssrutan Förklaring.

 2. Valfritt. Klicka på den svarta pilen till höger om Förklaring om du vill se alternativ för var förklaringen ska placeras i diagrammet.

  Den svarta pilen finns till höger om kryssrutan Förklaring.

Ändra namnet på förklaringen i Excel-data

 1. Markera den cell i arbetsboken som innehåller det förklaringsnamn som du vill ändra.

  Tips: Du kan först klicka på diagrammet så att du ser vilka celler i dina data som ingår i förklaringen.

  Markera den cell i arbetsboken som innehåller det förklaringsnamn som du vill ändra.
 2. Skriv det nya förklaringsnamnet i den markerade cellen och tryck på RETUR. Förklaringsnamnet i diagrammet uppdateras till det nya namnet.

 3. I vissa diagram, till exempel grupperade kolumner, används även cellerna till vänster om varje rad som förklaringsnamn. Du kan redigera sådana förklaringsnamn på samma sätt.

Ändra namnet på förklaringen med Välj data

 1. Markera diagrammet i Excel och klicka på Design > Välj data.

  Alternativet Markera data på fliken Design.
 2. Klicka på det förklaringsnamn du vill ändra i dialogrutan Välj datakälla och klicka på Redigera.

  Obs!: Du kan uppdatera namnen Förklaringsposter och Axeletikett från den här vyn, och flera redigeringsalternativ kan vara tillgängliga.

  Du kan redigera förklaringsnamnet i dialogrutan Välj datakälla.
 3. Skriv ett förklaringsnamn i textrutan Serienamn och klicka på OK. Förklaringsnamnet i diagrammet ändras till det nya namnet.

  Skriv ett förklaringsnamn i textrutan Serienamn och klicka på OK.

  Obs!: Det är bara förklaringsnamnen i diagrammet som ändras, inte data i dina celler. Du kan också markera en annan cell i dina data och använda den som förklaringsnamn. Klicka i textrutan Serienamn och markera cellen i dina data.

  Om du vill använda en annan cell som förklaringsnamn klickar du i textrutan Serienamn.

Närliggande avsnitt

Lägga till eller ta bort rubriker i ett diagram

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×