Relaterade ämnen
×
Diagram
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Diagram

Lägga till eller ta bort rubriker i ett diagram

Om du vill göra diagrammet enklare att förstå kan du lägga till diagramrubriker och axelrubriker i alla diagramtyper. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram. Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Du kan inte lägga till axelrubriker i diagram som inte har axlar (som cirkel- eller ringdiagram).

Din webbläsare har inte stöd för video.

Lägga till en diagramrubrik

 1. I diagrammet väljer du rutan "Diagramrubrik" och skriver en rubrik.

 2. Välj +-tecknet längst upp till höger i diagrammet.

 3. Välj pilen bredvid knappen Diagramrubrik.

 4. Välj Centrerad överlagring för att lägga rubriken över diagrammet eller Fler alternativ för ytterligare alternativ.

 5. Högerklicka på diagramrubriken om du vill formatera den med alternativ som Fyllning eller Disposition.

Ta bort en diagramrubrik

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Välj +-tecknet längst upp till höger i diagrammet.

 3. Avmarkera kryssrutan bredvid Diagramrubrik.

 1. Klicka någonstans på det diagram som du vill lägga till en rubrik i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  alternativtext

 3. Klicka på Centrerad överlagrad rubrik eller Över diagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Tryck på Retur om du vill börja på en ny rad. Om du vill infoga en radbrytning klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Gör så här om du vill formatera texten i rubrikrutan:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera diagramrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

 • Rubrikrutans storlek justeras efter textens storlek. Du kan inte ändra storlek på rubrikrutan och texten kan trunkeras om den inte får plats.

 • Du kan bara lägga till en rubrik i ett diagram. Om du vill använda en andra rubrik eller en underrubrik kan du rita en textruta i diagrammet och flytta den till den plats som du villanvända(Diagramverktyg, fliken Layout, gruppen Infoga, Textruta).

 • Du kan manuellt flytta rubriken till en annan plats genom att dra rubrikrutan till den plats du vill ha.

 1. Klicka någonstans på diagrammet som du vill lägga till axelrubriker i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  alternativtext

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rubrik till en primär vågrät axel (kategori) klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Rubrik på sekundär vågrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik på den primära lodräta axeln (värde) klickar du på Rubrik för primär lodrät axel eller Rubrik på sekundär lodrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Rubrik för sekundär lodrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik till en djupaxel (serie) klickar du på Rubrik för djupaxel och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Axelrubrik som visas i diagrammet.

  Tryck på Retur om du vill börja på en ny rad. Om du vill infoga en radbrytning klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Gör så här om du vill formatera texten i rubrikrutan:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet(fliken Start, gruppen Tecken. Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formateraaxelrubrik och sedan välja de formateringsalternativ som du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Om du växlar till en annan diagramtyp som inte stöder axelrubriker (till exempel ett cirkeldiagram) visas inte längre axelrubriken. Rubrikerna visas igen när du växlar tillbaka till en diagramtyp som stöder axelrubriker.

   • Axelrubriker som visas för sekundära axlar förloras när du växlar till en diagramtyp som inte visar sekundära axlar.

 1. Klicka på den diagram- eller axelrubrik i ett diagram som du vill länka till en kalkylbladscell.

 2. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

 3. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

  Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

 4. Tryck på RETUR.

 1. Klicka någonstans i diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en diagramrubrik klickar du på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout ochklickar sedan på Ingen.

   alternativtext

  • Om du vill ta bort en axelrubrik klickar du på Axelrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout, klickar på den typ av axelrubrik som du vill ta bort och klickar sedan på Ingen.

  • Om du snabbt vill ta bort en diagram- eller axelrubrik klickar du på rubriken och trycker sedan på DELETE. Du kan också högerklicka på diagrammets eller axelns rubrik och sedan klicka på Ta bort.

  • Om du vill ta bort diagram- eller axelrubrikerna direkt efter att du har lagt till dem kan du klicka på Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomsteller trycka på CTRL+Z.

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

alternativtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

alternativtext axelrubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word 2016 för Mac: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till > diagramrubrikoch klicka sedan på det rubrikalternativ du vill använda.

 4. Skriv rubriken i rutan Diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

alternativtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

alternativtext axelrubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word 2016 för Mac: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > axelrubrikeroch välj sedan ett alternativ för axelrubrik.

 4. Skriv texten i rutan Axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

alternativtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

alternativtext axelrubriker

Följ de här anvisningarna om du vill lägga till en rubrik i diagrammet i Excel eller Mac 2011, Word för Mac 2011 och PowerPoint för Mac 2011.

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac 2011: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  alternativtext

 4. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan in en diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

alternativtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

alternativtext axelrubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac 2011: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på den axel du vill lägga till rubriken för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  alternativtext

 4. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan in en axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Lägga till eller redigera en diagramrubrik

Du kan lägga till eller redigera en diagramrubrik, anpassa dess utseende och ta med den i diagrammet.

 1. Klicka någonstans i diagrammet för att visa fliken Diagram i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Format så att formateringsalternativen för diagrammet öppnas.

  Excel för webben Diagramformat

 3. I fönstret Diagram expanderar du avsnittet Diagramrubrik.
  Diagramrubriksalternativ för Excel på webben

 4. Lägg till eller redigera diagramrubriken efter dina behov.

 5. Använd växeln för att dölja rubriken om du inte vill att diagrammet ska visa en rubrik.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Ändra placeringen av rubriker i ett diagram

Hämta Microsoft-diagrammallar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×