Översikt över projektledning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det är lätt att hantera projekt. Men den här guiden hjälper dig att förstå projekt hanteringen medan du använder Project. Varje länk nedan går till en sida som utforskar den aspekt som gäller projekt hantering med artiklar och korta själv studie kurser.

Översikt över projektledning

Initiera en projektplan

Det mer komplicerade projektet får, desto mer måste du planera innan du börjar använda Project. Under den här inledande projektfasen använder du program som Word, Excel och SharePoint när du lägger upp planeringen.

Projektmål

BESKRIVNING

Påbörja en projektplan

Många projekt misslyckas på grund av otillräckliga tankeförberedelser under inledningsfasen. Fundera på projektets intressenter och huvudmän när du börjar utforma projektidén, inledande specifikationer och eventuellt en budget.

I mindre projekt kan du göra mycket av det här arbetet i Microsoft Project. I större projekt är det lämpligt om registrerar dina funderingar i Word, Excel och SharePoint, och kanske också på din telefon.

Informera intressenterna om dina planer

Det är alltid lätt att bevara kommunikations kanaler med intressenter. Men det är viktigt för projektet.

Skapa och dela projektrapporter

Du kan ta hjälp med den tidsödande delen av kommunikationen genom att använda de många rapporter som ingår i Project och som du når med bara ett musklick. Här kan du lägga upp inledande planer, stora milstolpar i projektet, budgeteringskrav, personalbehov osv.

Överst på sidan

Utforma ett projektschema

Det kan ta tid att bygga ett projekt schema. Skapandet av projekt kan ske mer smidigt om du bryter ned stegen i fyra kategorier:

  1. Lägg till aktiviteter

  2. Ordna dem

  3. Lägg till personer

  4. Kommunicera med de andra i gruppen

Projektmål

BESKRIVNING

Skapa ett nytt projektschema

När du är färdig med det inledande tankearbetet är det dags att starta Project och skapa ett nytt schema. Du kan börja med ett tomt projekt eller använda mallar som andra projektledare har skapat – några av mallarna kommer från experter på projektledning och från verksamheter som liknar den där du arbetar.

Lägg till aktiviteter

Aktiviteter är de uppgifter som utförs i ett projekt. Läs mer om hur du lägger till aktiviteter, ändrar deras egenskaper och gör uppskattningar av deras varaktighet.

Ordna dem

När du börjar med att lägga till aktiviteter hamnar de kanske i en svårhanterlig ordning. Läs mer om hur du ordnar dem med hjälp av sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter, och genom att länka dem till varandra.

Lägga till personer och tilldela dem aktiviteter

När du har lagt till aktiviteter i projektet är det dags att börja fundera på vilka personer som ska arbeta med dem. Kom ihåg att det är skillnad på att lägga till personer och att tilldela dem aktiviteter i Project.

Dela resurser med resurspooler och huvudprojekt

För att hantera personer i flera projekt kan du placera alla personer i dina projekt i en enda projekt fil. Den här filen fungerar som resurspool. Från resurspoolfilen kan du dela resurser över flera projekt (utan Project Server).

Planera projektets kostnader

Att hantera projektkostnader kan upplever komplicerat för alla projektledare. Med Project kan du upptäcka att det här arbetet inte är så svårt alls. Lär dig mer om hur du kan hålla budget.

Överst på sidan

Hantera ditt projekt

Du är långt från klar när du har utformat projektschemat. Det krävs mer tid till hanteringen av projektet än till utformningen av det. Till exempel kan det ske förändringar i aktiviteter, nya personer kan läggas till och slutdatumet måste kanske flyttas. I Project finns alla du behöver för att övervaka förloppet och göra de ändringar som krävs för att projektet ska kunna slutföras på bästa sätt.

MÅL

BESKRIVNING

Välja rätt vy för ditt schema

Hitta en vy som gör projektet överskådligt. I Gantt-schemat har du en vy som visar hur projektet går. Du kan även använda kalendervyer, nätverksdiagram och tidslinjen när du behöver granska olika detaljnivåer.

Följa upp ditt schema

När du har skapat det första schemat är det dags att börja se hur det går. Om du skapar en original plan och använder rätt vyer kan du hålla koll på projektets förlopp.

Spåra procent färdigt för aktiviteter

Spårnings förloppet kan verka krångligt, men här är ett snabbt sätt att Visa procent färdigt med förlopps indikatorn i ett Gantt-schema.

Lösa resurs beläggnings problem

För att få bästa möjliga resultat från resurser måste du hantera resurs arbets belastning för att undvika överbeläggning och underbeläggning.

Lägga till ett slutdatum för projektet

Det värsta som kan hända en projektledare är att måldatum måste skjutas på grund av ändringar i schemat. Läs mer om strategier som ger dig kontroll över projektets måldatum.

Rapportera projektets status

Att kommunicera är sällan enkelt, särskilt om det är dåliga nyheter som måste förmedlas. Som stöd för kommunikationen med intressenter och chefer innehåller Project snygga och professionella rapporter som du skapar och skickar i några få enkla steg.

Hantera projektkostnader

Går projektet över budget? Måste kostnaderna justeras? Läs mer om hur du löser kostnadsproblem i schemat.

Visa analysrapporter med upparbetat värde

UppArbetat värde är en avancerad uppföljnings metod. Men det är inte bara för experter. Du kan också använda det för att hjälpa dig att övervaka ditt projekt.

Hantera risker

Det finns många risker i projektet. Identifiera problematiska områden och åtgärda dem innan de förvandlas till riktigt allvarliga problem.

Arbeta med flera projekt

I Project finns verktyg som hjälper dig att hantera samarbeten mellan projekt, till och med aktiviteter i ett projekt som är beroende av att projektet är klart.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×