Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Projekthanteringsmål: Skapa ett nytt projektschema i Project skrivbordsversion

Bild med två vyer av en projektplan

Efter att du har tänkt över dina projektmål är det dags att göra ett schema.

När du påbörjar ett nytt schema kan du lägga till aktiviteter och organisera dem effektivt så att projektets slutdatumet infaller så snart som möjligt.

Fler artiklar i den här serien med instruktioner för projektledning finns i projektöversikten.

Tips om projektledning innan du börjar . . .

 • Se till att du börjar på rätt ställe.    Om du är i början av planeringsprocessen kanske du inte ska använda Project överhuvudtaget. Du kanske har en enkel lista på en SharePoint-webbplats, eller i Excel, eller rent av på en pappersservett. Innan du börjar arbeta med Project och skapar ett schema bör du dela med dig av dina idéer. Lär dig mer om de tidiga stegen i projektplaneringen.

 • Se till att du vet vad ett projekt är och vad det inte är.    I de tidiga faserna av projektskapandet kan projektet sakna klarhet eller vara för brett definierat. Här är några exempel som hjälper dig att begränsa målen för projektet.

  För brett definierade projekt

  Projekt definierad med större tydlighet

  Minska fasta kostnader

  • Projekt för att uppgradera en tillverkning Anläggningen för att öka effektiviteten.

  • Project för att hitta underhållsanläggning närmare tillverkning Faciliteter.

  Minska konkurrensrisker

  • Utbyte av säkerhetsprogramvara.

  • Projekt för att rekrytera Risk specialister från närliggande industri.

 • OK, du har lyckats få alla att tro på din fantastiska idé. Vad händer nu? Starta Microsoft Project och sätt igång. Lägg till aktiviteter, ordna dem i en disposition och skapa en projektkalender så att du vet hur mycket arbetstid som kommer att krävas. Du kan också börja att lägga till personer i det här stadiet, men det sker oftast senare. Lär dig mer om att lägga till personer i ditt projekt.

Steg 1: Skapa ett nytt projekt

Skapa ett nytt projekt från en mall

Basera ditt nya projekt på en mall som redan innehåller aktiviteter från projekt som påminner om ditt. Många av mallarna har skapats av experter inom olika ämnesområden.

Skapa ett nytt projekt från början

Börja med ett tomt ark som du fyller med aktiviteter, personer och annan schemainformation.

Öppna ett befintligt projekt

Öppna ett projekt som du redan har skapat och basera ditt nuvarande projekt på det.

Öppna ett projekt från en tidigare version

Öppna ett projekt som du har gjort i en tidigare version av Project.

Överst på sidan

Steg 2: Lägg till aktiviteter

Lägga till nya aktiviteter

Lägg till aktiviteter i ett schema så att arbetet bryts ned i mer hanterliga bitar.

Ange en aktivitets varaktighet

Ange tidsspann (eller kalendertid) som en aktivitet ska ta. Du kan ange ett tal eller bara skriva in en platshållarvaraktighet som "TBD" eller "Prata med Sarah först".

Ange hur mycket arbete personer utför på uppgifter

Ange hur mycket tid (eller mantimmar) som krävs för att slutföra en aktivitet. Värdet visar hur mycket tid som krävs oavsett hur många personer som är inblandade.

Importera Excel-data till Project

Om aktiviteterna redan finns i Excel kan du kopiera dem från Excel till Project. Formateringen och aktivitetslistans struktur bibehålls i Project.

Lägga till en milstolpe

Markera slutet på de viktigare delarna eller faserna i projektet med milstolpar så att vägen fram mot de avgörande leverablerna blir tydligare.

Inaktivera en aktivitet i stället för att ta bort den

Du kan stänga av en aktivitet utan att ta bort den helt från projektplanen. Det här är ett bra sätt att testa hur förändringar kan påverka projektet.

Överst på sidan

Steg 3: Organisera aktiviteter

Länka aktiviteter i ett projekt

Länka två valfria aktiviteter i projektet så att förhållandet mellan dem visas (kallas även för aktivitetssamband). Länkade aktiviteter avspeglar ofrånkomliga samband i ett projekt. Om en aktivitet förändras påverkar det även den andra aktiviteten.

Skapa en disposition med underaktiviteter och sammanfattningsaktiviteter

Visa hierarkin mellan aktiviteterna genom att skapa en disposition med knapparna Öka indra och Minska indrag.

Dela en aktivitet

Om det finns avbrott i en aktivitet kan du dela aktiviteten i avsnitt som visar när de olika delarna påbörjas och avslutas.

Skapa strukturkoder

Använd strukturkoder eller ”WBS-koder” för att beskriva aktiviteterna numeriskt så att det utförda arbetet stämmer med företagets bokföringsrutiner.

Uppifrån och ned-planering

Skapa de större faserna först, och bryt sedan ned dem i individuella aktiviteter.

Schemaläggning av aktiviteter i Project: Ytterligare information

Lär dig mer om hur aktiviteter i Project fungerar och hur de förhåller sig till varandra när schemat beräknas.

Överst på sidan

Steg 4: Skapa projektkalendrarna

Ange arbetsdagar för alla i projektet

Ange normalarbetsdagar för alla i projektet, till exempel måndag till fredag mellan 08.00 och 17.00.

Lägga till helgdagar och semesterdagar

Ändra personers arbetsscheman genom att lägga till semestrar och helgdagar.

Skapa en kalender för en enda aktivitet

Identifiera arbetstid och icke-arbetstid för en viss aktivitet, till exempel en datorprocess som körs fristående under ett 24-timmarsschema med en dags stillestånd för underhåll.

Så här använder Project kalendrar: Bakom kulisserna

Lär dig mer om hur resurser och projektkalendrar fungerar tillsammans när schemat ska beräknas i Project.

Överst på sidan

Steg 5: Spara och publicera schemat

Spara ett projekt

Spara en lokal kopia av projektet som en MPP-fil.

Spara och publicera ett projekt i Project Web App

Gör projektet tillgängligt online för andra användare med Project Web App

Spara en projektfil i PDF-format

Om du sparar projektet som en PDF-fil kan det visas i en PDF-läsare eller på en webbsida.

Gå tillbaka till projektöversikten

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×