Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan animera text, objekt och diagram i presentationer om du skapa visuella effekter, t.ex. ingångar, utgångar, storleks- eller färgändringar och till och med rörelser. Du kan använda en animeringseffekt ensamt eller kombinera flera effekter tillsammans. Du kan t.ex. låta en textrad flyga in från vänster medan den växer i storlek genom att använda ingångseffekten Flyg in tillsammans med betoningseffekten Förstora/förminska.

Obs!: Övergångar är ett annat sätt att lägga till visuella effekter när du flyttar från en bild till en annan i ett bildspel. Mer information om hu du lägger till bildövergångar finns i Lägga till, redigera eller ta bort övergångar.

Lägga till animeringar i text, ett objekt eller ett diagram

 • Markera det objekt du vill animera, klicka på fliken Animeringar och välj något av följande:

  Om du vill att ett objekt ska

  Klicka här på fliken Animeringar i menyfliksområdet

  Visas på bilden

  Välj ett rörelsealternativ för att animera text eller ett objekt

  (Klicka på högerpilen för att visa fler alternativ)

  Betona

  Välj ett betoningsalternativ för att markera text eller ett objekt

  Avsluta bilden

  Välj ett av avslutsalternativen för animering av ett objekt, så att det försvinner från skärmen

  Följa en definierad väg

  Välj ett alternativ för rörelsebana för att göra så att objekt rör sig på ett definierat sätt

Du kan använda flera animeringar i ett och samma objekt. Du markerar bara objektet igen och använder en till effekt.

Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel.

Redigera animeringseffekter

Gör så här om du vill ändra, ta bort eller ändra ordning på animeringseffekterna:

 1. Markera den bild som du vill använda och klicka sedan på den, antal animerad effekt du vill ändra.

 2. I fönstret Animeringar till höger visas då alla de animeringar som används i bilden.

  Ange animeringsalternativ i egenskapsfönstret

  Här kan du göra följande:

  • Ändra ordning på eller ta bort animeringar i Spela upp från

  • Ändra hur animeringen fungerar eller lägga till ett ljud i Effektalternativ

   Skärmbilden visar avsnittet Effektalternativ i fönstret Animeringar med menyn Ljud utökad.

  • Ändra hur animeringen startar och hur länge den varar Tidsinställning

   Skärmbilden visar avsnittet Tidsinställning i fönstret Animeringar med alternativen Start, Varaktighet, Fördröjning och Upprepa och en kryssruta för Spola tillbaka efter uppspelning.

  • Om du vill visa ett tomt diagram i början av animeringen med den animeringseffekt som markerats i fönstret animering under Diagram animeringar markerar du kryssrutan starta animeringen genom att rita diagrammets bakgrund.

   Skärmbilden visar avsnittet Diagramanimeringar i fönstret Animeringar med alternativet Gruppera grafik på den nedrullningsbara menyn och kryssrutan för att starta animering genom att rita diagrammets bakgrund.

Välj Spela upp från för att förhandsgranska ändringarna.

Se även

Animera text och objekt med rörelsebanor

Ändra eller ta bort animeringseffekter

Animera ett ord i en bild

Animera punktlistan i en bild

Lägga till animeringseffekter i text, ett objekt eller ett diagram

 1. Markera den text, det objekt eller diagram där du vill använda en animeringseffekt.

 2. Gör något av följande:

  Om du vill animera hur texten, objektet eller diagrammet

  Gör följande

  Kommer in i bilden

  På fliken Animeringar, under Ingångseffekter, klicka på den animering du vill använda.

  Fliken Animeringar, gruppen Ingångseffekter

  Peka på en animeringseffekt för att se fler animeringar, och klicka sedan på Pil för mer nedan.

  Framhävs på bilden

  På fliken Animeringar, under Betoningseffekter, klicka på den animering du vill använda.

  Fliken Animeringar, gruppen Betoningseffekter

  Peka på en animeringseffekt för att se fler animeringar, och klicka sedan på Pil för mer nedan.

  Försvinner ut från bilden

  På fliken Animeringar, under Utgångseffekter, klicka på den animering du vill använda.

  Fliken Animeringar, gruppen Utgångseffekter

  Peka på en animeringseffekt för att se fler animeringar, och klicka sedan på Pil för mer nedan.

  Följer en rörelsebana på bilden

  På fliken Animeringar, under Rörelse, klicka på Banor och sedan på den animation du vill använda.

  Fliken Animeringar, gruppen Rörelse

  Spela upp, pausa eller stoppa film eller ljud

  Obs!: Du måste markera ljud- eller videoobjektet på bilden för att se vilka animeringseffekter som är tillgängliga.

  På fliken Animeringar, under Betoningseffekter, klicka på Spela upp, Pausa eller Avsluta.

  Fliken Animeringar, gruppen Betoningseffekter med media markerade

 3. Om du vill ändra på animeringen, t.ex. i vilken riktning det animerade objektet flyttas klickar du under AnimeringsalternativEffektalternativ och väljer sedan den variant du vill använda.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

Tips: 

 • Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel.

 • Du kan ändra andra animeringsalternativ, till exempel hastigheten och hur animeringarna startas. Mer information finns i ”ändra ordningen på animeringseffekterna i en bild” nedan.

 • Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

 • Om du vill visa ett tomt diagram i början av animeringen med den animeringseffekt som markerats i fönstret animering under Diagram animeringar markerar du kryssrutan starta animeringen genom att rita diagrammets bakgrund.

Varför är Effektalternativ inte tillgängligt?

 • Knappen Effektalternativ kanske är gråtonad eftersom inga effektalternativ är tillgängliga för animeringseffekten eller objekttypen som animeras. Men innan du utgår från att så är fallet, kontrollera att animeringsnumret Animeringsnummer är markerat, och inte objektet, och försök sedan att klicka på Effektalternativ igen.

Du kan använda flera animeringseffekter på samma objekt. Animeringarna kan utföras en efter en eller samtidigt. Följande anvisningar förklarar hur du får ett objekt att flyga in från vänster samtidigt som det växer i storlek.

Använda flera animeringar på text, ett enskilt objekt eller ett diagram

 1. Markera den text, det objekt eller diagram där du vill använda en animeringseffekt.

 2. På fliken Animeringar, under Ingångseffekter, klicka på Flyg in.

  Fliken Animeringar, gruppen Ingångseffekter

  Peka på en animeringseffekt för att se fler animeringar, och klicka sedan på Pil för mer nedan.

 3. Markera texten, objektet eller diagrammet igen.

 4. På fliken Animeringar, under Betoningseffekter, klicka på Förstora/förminska.

  Fliken Animeringar, gruppen Betoningseffekter

  Peka på en animeringseffekt för att se fler animeringar, och klicka sedan på Pil för mer nedan.

 5. Välj den animeringseffekt som du just lagt till i bilden.

  Obs!: Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.

 6. På fliken Animeringar, under Animeringsalternativ, på snabbmenyn Start, klicka på Med föregående.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Du kan visa listan med animeringar på bilden för att ändra i vilken ordning de spelas upp, ändra avancerade alternativ eller ta bort en animering.

Visa en lista med animeringar på en bild

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill visa.

  • På menyn Visa klickar du på Normal.

  • Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På fliken Animeringar, under Animeringsalternativ, klicka på Byt ordning.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

Lägga till ljud till en animering

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra.

 2. Klicka i bilden och gå sedan till fliken Animeringar och klicka under AnimeringsalternativByt ordning.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 3. Under Animeringsordning, klicka på animeringseffekten.

 4. Under Effektalternativ, på snabbmenyn Ljud, klicka på en ljudeffekt.

 5. Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

  Fliken Animeringar, gruppen Förhandsgranskning

Ändra ordningen på animeringseffekterna i en bild

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På fliken Animeringar, under Animeringsalternativ, klicka på Byt ordning.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 3. Klicka på en animeringseffekt under Animeringsordning.

 4. Klicka på uppilen och nedpilen om du vill flytta animeringseffekten.

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Ändra hastigheten för animeringseffekten

Hastigheten för animeringseffekten bestäms av hur lång tid det spelats eller varaktigheten.

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  1. Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel.

  2. Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel, måste du visa den fullständiga listan med animeringseffekter på bilden. Klicka på Ändra ordning på fliken animeringar under Animeringsalternativ och klicka sedan på den animering du vill använda.

 3. Ange hur många sekunder som du vill använda animeringseffekten ska pågå på fliken animeringar under Animeringsalternativ i rutan varaktighet.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Ändra hur en animeringseffekt ska starta

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken bilder   Fliken Bilder högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Beroende på bredden på navigeringsfönstret visas antingen Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition med namnet flikar eller bilder   Fliken Bilder och Disposition   Fliken Disposition ikonen flikar.

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  1. Varje animeringseffekt representeras på bilden av ett tal Animeringsnummer bredvid det objekt som anger den ordning som den ska spelas upp i.  Om två animeringseffekter är inställda på Spela upp på samma gång, representeras de av en numrerad stapel Animering, numrerad stapel.

  2. Om du vill välja en animeringseffekt som finns i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel, måste du visa den fullständiga listan med animeringseffekter på bilden. Klicka på Ändra ordning på fliken animeringar under Animeringsalternativ och klicka sedan på den animering du vill använda.

 3. Gör något av följande på fliken animeringar, under Animeringsalternativ på popup-menyn Starta:

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

För att starta animeringseffekten

Klicka på

När du klickar på bilden

Vid klickning

Samtidigt som föregående animeringseffekt i listan (ett klick startar två eller flera animeringseffekter på samma gång)

Med föregående

Direkt efter att föregående animeringseffekt i listan har spelats upp (inte klicka krävs för att göra nästa animeringseffekt start)

Efter föregående

Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Se även

Animera text och objekt

Animera text och objekt med rörelsebanor

Ändra eller ta bort animeringseffekter

Ändra objekt- eller textfärgen efter att en animering har spelats upp

Animera ett ord i en bild

Animera punktlistor på en bild

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×