Använda en skärmläsare för att definiera regler som krypterar eller dekrypterar e-postmeddelanden Exchange administrationscentret

Använda en skärmläsare för att definiera regler som krypterar eller dekrypterar e-postmeddelanden Exchange administrationscentret

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd EAC (Administrationscenter för Exchange ) med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa e-postflödesregler (kallas även transportregler) för att aktivera eller Microsoft 365 meddelandekryptering. Du kan kryptera utgående e-postmeddelanden och ta bort kryptering från krypterade meddelanden som kommer från din organisation eller från svar på krypterade meddelanden som skickas från din organisation.

Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och med JAWS i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en e-postflödesregel för att kryptera e-postmeddelanden

Du kan skapa olika regler för e-postkryptering baserat på vem avsändaren eller mottagaren är, var han eller hon befinner sig, organisationen eller adressen, eller meddelandets ämne, brödtext eller bifogade filer. Det här exemplet baseras på kryptering av e-post för en viss mottagare, men andra regler kan skapas på liknande sätt genom att göra olika val från och med steg 6.

 1. På EAC-instrumentpanelen trycker du på Tabb tills du hör: "Vänster navigering hamburger, expanderad". Om du hör "komprimerad" i stället för "expanderad" trycker du på blanksteg för att visa menyn innan du fortsätter.

 2. Med Skärmläsaren trycker du på SR-tangenten + Högerpil tills du hör: "E-postflöde, expanderat". Med JAWS trycker du i stället på nedåtpilen. Om du hör "komprimerad" i stället för "expanderad" trycker du på blanksteg för att visa menyn innan du fortsätter.

 3. När Skärmläsaren trycker du på SR-tangenten + Högerpil tills du hör: "Transportregler". Med JAWS trycker du i stället på nedåtpilen. Tryck sedan på Retur. Listvyn Regler öppnas och listar regler i en tabell.

 4. Om du vill skapa en ny regel trycker du på Tabb tills du hör "Ny, knapp" och trycker sedan på Retur. Tryck sedan på Tabb tills du hör "Skapa en ny regel" och tryck på Retur. Fokus flyttas till textrutan Namn i popup-fönstret för den nya regeln. Du hör: "Ny regel, namn, redigera".

  Obs!: När Skärmläsaren trycker du på Retur för att växla navigeringsläge och försöker igen genom att trycka på SR-tangenten+Blanksteg.

 5. Skriv namnet på den nya regeln (till exempel Kryptera e-post för e-postadress).

 6. Tryck på Tabb. Du hör: "Asterisk, Använd den här regeln om, välj en." Tryck på nedpilen tills du hör: "Mottagaren är det." Tryck sedan på Tabb. Du hör: "Länk, välj personer". Tryck på Retur. Popup-fönstret Välj medlemmar öppnas och fokus flyttas till knappen Sök. Tryck på Retur.

 7. Skriv sökordet och tryck på Retur. Tryck på Tabb tills du hör visningsnamnet och e-postadressen för det första sökresultatet, följt av antalet resultat. Använd ned- och uppilen för att bläddra bland sökresultaten. Tryck på Retur när du hittar den person du vill ha.

 8. Om du vill lägga till fler personer trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Rensa sökning, knapp" och trycker sedan på Retur. Upprepa sedan föregående steg. När du är klar med att lägga till personer trycker du på Tabb tills du hör "OK, knapp" och trycker sedan på blanksteg. Fokus flyttas tillbaka till popup-fönstret för den nya regeln.

 9. Tryck på Tabb tills du hör: "Länk, fler alternativ." Tryck på Retur. Du hör: "Lägg till villkor, knapp."

  Tips: När du väljer länken Fler alternativ läggs fler element i användargränssnittet till på sidan och fler alternativ läggs till i kombinationsrutorna. Om du vill ha tillgång till säkerhetsalternativet Ändra meddelandet som du behöver välja i nästa steg måste du välja länken Fler alternativ.

 10. Tryck på Tabb. Du hör: "Asterisk, Gör följande, välj en". Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Ändra meddelandesäkerhet". Tryck på Retur. Du hör: "Tillämpa Meddelandekryptering i Office 365 och rättighetsskydd". Tryck på Retur.

 11. Du hör: "Välj RMS-mall". Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Välj RMS-mall, kombinationsruta" och tryck på Retur för att öppna menyn. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta rätt mall och tryck på Retur för att välja den. Tryck på Tabb tills du hör "OK, knapp" och tryck på Retur. Fokus flyttas tillbaka till popup-fönstret för den nya regeln.

 12. Tryck på Tabb tills du hör: "Spara, knapp". Tryck på Retur för att spara den nya regeln. Fokus flyttas tillbaka till sidan Regler. Du hör: "Nytt, knapp." Den nya regeln är aktiverad som standard.

  Tips: Om du vill inaktivera en ny regel trycker du på Tabb för att komma till listan med regler, använder uppåt- och nedåtpilarna för att markera en regel och trycker sedan på blanksteg. Tryck på Tabb för att höra inställningarna för den valda regeln. Skärmläsaren läser upp informationen för regeln.

Skapa en e-postflödesregel för att dekryptera e-postmeddelanden

Du kan skapa olika regler för e-postkryptering baserat på vem avsändaren eller mottagaren är, var han eller hon befinner sig, organisationen eller adressen, eller meddelandets ämne, brödtext eller bifogade filer. Det här exemplet baseras på dekryptering av alla inkommande meddelanden i organisationen, men andra regler kan skapas på liknande sätt genom att du gör olika val från och med steg 6.

 1. På EAC-instrumentpanelen trycker du på Tabb tills du hör: "Vänster navigering hamburger, expanderad". Om du hör "komprimerad" i stället för "expanderad" trycker du på blanksteg för att visa menyn innan du fortsätter.

 2. Med Skärmläsaren trycker du på SR-tangenten + Högerpil tills du hör: "E-postflöde, expanderat". Med JAWS trycker du i stället på nedåtpilen. Om du hör "komprimerad" i stället för "expanderad" trycker du på blanksteg för att visa menyn innan du fortsätter.

 3. När Skärmläsaren trycker du på SR-tangenten + Högerpil tills du hör: "Transportregler". Med JAWS trycker du i stället på nedåtpilen. Tryck sedan på Retur. Listvyn Regler öppnas och listar regler i en tabell.

 4. Om du vill skapa en ny regel trycker du på Tabb tills du hör "Ny, knapp" och trycker sedan på Retur. Tryck sedan på Tabb tills du hör "Skapa en ny regel" och tryck på Retur. Fokus flyttas till textrutan Namn i popup-fönstret för den nya regeln. Du hör: "Ny regel, namn, redigera".

  Obs!: När Skärmläsaren trycker du på Retur för att växla navigeringsläge och försöker igen genom att trycka på SR-tangenten+Blanksteg.

 5. Skriv namnet på den nya regeln (till exempel Ta bort kryptering för inkommande e-post).

 6. Tryck på Tabb. Du hör: "Asterisk, Använd den här regeln om, välj en." Tryck på nedpilen tills du hör: "Mottagaren finns." Tryck sedan på Tabb. Du hör: "Länk, välj en." Tryck på Retur. Popup-fönstret välj mottagarplats öppnas.

 7. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra i listan med platsalternativ tills du hör: "I organisationen." Tryck på Tabb. Du hör: "OK, knapp". Tryck på blanksteg. Fokus flyttas tillbaka till popup-fönstret för den nya regeln.

 8. Tryck på Tabb tills du hör: "Länk, fler alternativ." Tryck på Retur. Du hör: "Lägg till villkor, knapp."

  Tips: När du väljer länken Fler alternativ läggs fler element i användargränssnittet till på sidan och fler alternativ läggs till i kombinationsrutorna. Om du vill ha tillgång till säkerhetsalternativet Ändra meddelandet som du behöver välja i nästa steg måste du välja länken Fler alternativ.

 9. Tryck på Tabb. Du hör: "Asterisk, Gör följande, välj en". Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Ändra meddelandesäkerhet". Tryck på Retur. Du hör: "Ta Meddelandekryptering i Office 365 tillämpas av organisationen". Tryck på Retur.

 10. Tryck på Tabb tills du hör: "Spara, knapp". Tryck på Retur för att spara den nya regeln. Fokus flyttas tillbaka till sidan Regler. Du hör: "Nytt, knapp." Den nya regeln är aktiverad som standard.

  Tips: Om du vill inaktivera en ny regel trycker du på Tabb för att komma till listan med regler, använder uppåt- och nedåtpilarna för att markera en regel och trycker sedan på blanksteg. Tryck på Tabb för att höra inställningarna för den valda regeln. Skärmläsaren läser upp informationen för regeln.

Se även

Använda en skärmläsare för att öppna Exchange administrationscentret

Använda en skärmläsare för att konfigurera e-postflödesregler i Exchange administrationscenter

Behörigheter i Exchange Online

Om administratörsroller

Funktionsbehörigheter i Exchange Online

Kortkommandon i Exchange administrationscenter

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×